Otsi
|
Eng

Kaitstud doktoritööd

Kaitstud doktoritööd

KK 3/2018

Lühikroonika

Mari Aigro

Kvantitatiivne pööre – vana tüli uues kuues

Kadri Koreinik, Maarja Siiner, Kara Brown

Kas keele­poliitika uurimise keskmes peaks olema riik?

Enn Ernits

Linnusenimede Agelinde ja Kedipiv päritolust

Enn Ernits

Tšuudid ja saamid

Kaisa Häkkinen

Eesti sõnavara samme ida ja lääne piiril

Heiki-Jaan Kaalep

Statistika koht keelemudelis

Pille Kippar

In memoriam Isidor Levin (20. IX 1919 – 24. VII 2018)

Mare Kitsnik

Kuidas areneb eesti õppijakeel ja miks just nii – kas õppijakeelekorpus annab neile küsimustele vastused?

Jane Klavan

Kognitiivne keeleteadus arvude rägastikus

Tiina Laansalu

Nimesiire ja selle käsitus eesti toponomastikas

Maria-Maren Linkgreim

Igasugust saab vaadata ja imetleda

Leo Luks

Iseenda läppunud õhu käes

Erkki Luuk

Üldiselt

Marge Käsper, Raili Marling

Diskursuseanalüüsi muutuv suhe kvantifitseerimisega inglis- ja prantsuskeelses traditsioonis

Helle Metslang

Kas rahvusel on kohta lingvisti peas?

Renate Pajusalu

Väitekiri eesti keele omandamisest ja konstruktsioonidest

Karl Pajusalu

Emakeele Seltsi üliõpilasliikmed eestlust sõnastamas 1920-ndate alguses

Liina Lindström, Maarja-Liisa Pilvik

Korpuspõhine kvantitatiivne dialektoloogia

Külli Prillop

Mida teeb moora eesti keeles?

Külli Prillop

Varjatud muutused eesti keele prosoodilises struktuuris

Liina Pärismaa

Eituse väljendamise vormivalikutest XVII–XVIII sajandi põhjaeesti tekstides