1. Üldküsimused

 1. Aa Aastaauhinnad 1997 1998 152.
 2. Aava, Katrin; Liiv, Toomas; Metslang, Helle Tallinna Pedagoogikaülikooli magistreid 2004 2005 428-429.
 3. Annus, Epp Kirjandusest, lingvistikast ja stilistikast. (N. Fabb, Linguistics and Literature. Language in the Verbal Arts of the World.; R. Bradford, Stylistics.) 1998 70-72.
 4. Arukask, Madis Vadja päev Eesti Kirjandusmuuseumis 2005 250-252.
 5. Erelt, Mati; Soosaar, Enn In memoriam Henno Rajandi (19. X 1928 - 1. III 1998) 1998 350-352.
 6. Ernits, Enn Vadja liikumisest ja kirjakeelest 2006 83-85.
 7. Habicht, Juhan Smiley, ja mitte Le Carré oma. Kommentaariks eelnevale artiklile 1998 726-727.
 8. Hallik, Tiina; Klaus, Väino Läänemeresoome idapiir 2003 153-156.
 9. Kallasmaa, Marja; Klaus, Väino; Laanekask, Heli; Metslang, Helle; Olesk, Sirje; Viires, Piret; Õispuu, Jaan Congressus nonus internationalis fenno-ugristarum. Tartu, 7.-13. VIII 2000 2000 832-839.
 10. Kerge, Krista; Kippar, Pille Uusi TPÜ magistreid 1998 1999 437.
 11. Kerge, Krista; Margus, Tiia; Roots, Hille TÜ ja TPÜ magistreid 2000 2001 288-290.
 12. Kippar, Pille Naaberteadus ulatab käe - haara sellest kinni! (Eesti murded I-VIII.) 2003 620-622.
 13. Klaus, Väino; Mikone, Eve; Nurk, Anu; Oja, Vilja; Parve, Merike; Päll, Peeter; Õim, Haldur Congressus nonus internationalis fenno-ugristarum. Tartu, 7.-13. VIII 2000 2000 760-767.
 14. Klaus, Väino IV Välis-Eesti kongress 2000 70.
 15. Kõiva, Mare Elektrooniliste publikatsioonide liikidest ja probleemidest 2002 305-319. R: On the Forms of E-Publications and Some Associated Problems 384.
 16. Künnap, Ago Omamoodi käsiraamat. (K. Wiik, Eurooplaste juured.) 2006 506-510.
 17. Künnap, Ago Sümpoosion "Põhja-Euraasia rahvaste ja keelte juured III" 1999 812-815.
 18. Laakso, Johanna Fennougristide kongress ajamasinas 2006 135-138.
 19. Leete, Art; Särg, Taive; Valk, Heiki; Valk, Ülo Congressus nonus internationalis fenno-ugristarum. Tartu, 7.-13. VIII 2000 2000 905-910.
 20. Liivaku, Uno IX rahvusvaheline bibliofiiliakonverents 2003 790-791.
 21. Lilja, Pekka Kes tappis Jüri Vilmsi? (S. Zetterberg, Jüri Vilmsin kuolema. Viron varapääministerin teloitus Helsingissä 13.4.1918.) 1998 65-67.
 22. Lühik Lühikroonika [aprill-mai] 2005 604-606.
 23. Lühik Lühikroonika [aprill] 2005 519.
 24. Lühik Lühikroonika [aprill] 2006 430-431.
 25. Lühik Lühikroonika [detsember 2005-jaanuar 2006] 2006 174-175.
 26. Lühik Lühikroonika [detsember 2005] 2006 85-86.
 27. Lühik Lühikroonika [jaanuar-veebruar] 2005 343.
 28. Lühik Lühikroonika [juuli-august] 2006 773-774.
 29. Lühik Lühikroonika [juuni] 2005 774.
 30. Lühik Lühikroonika [juuni] 2006 605-606.
 31. Lühik Lühikroonika [mai] 2006 517-518.
 32. Lühik Lühikroonika [märts] 2005 429-430.
 33. Lühik Lühikroonika [märts] 2006 348-350.
 34. Lühik Lühikroonika [november] 2005 1029-1030.
 35. Lühik Lühikroonika [november] 2006 1018-1021.
 36. Lühik Lühikroonika [oktoober] 2005 949-950.
 37. Lühik Lühikroonika [september-oktoober] 2006 940-942.
 38. Lühik Lühikroonika [september] 2005 860-861.
 39. Lühik Lühikroonika [september] 2006 851-853.
 40. Lühik Lühikroonika [veebruar] 2006 259-261.
 41. Margus, Tiia; Roots, Hille; Kerge, Krista TÜ ja TPÜ magistreid 2001 2002 299-303.
 42. Margus, Tiia; Roots, Hille; Kerge, Krista TÜ ja TPÜ uusi magistreid 2002 2003 384-388.
 43. Margus, Tiia; Roots, Hille;Jõgi, Mall Tartu Ülikooli magistreid 2004 2005 340-343.
 44. Margus, Tiia; Roots, Hille Tartu Ülikooli magistreid 2005 2006 427-430.
 45. Mikone, Eve Soome-ugri rahvaste algupära sümpoosion 1998 291-295.
 46. Neetar, Helmi; Oja, Vilja; Teras, Pire Congressus Decimus Internationalis Fenno-Ugristarum. Lingvistide märkmeid 2006 165-172.
 47. Nurk, Anu Fennougristika uue aastatuhande künnisel 2000 228-229.
 48. Olesk, Sirje; Hiiemäe, Mall XLV Kreutzwaldi päevad Tartus 2002 220-222.
 49. Padari, Leelo; Halling, Tiina; Noor, Heli; Järv, Risto TÜ bakalaureusetöid 1997 1998 73-76.
 50. Pall, Valdek ?????? ?????? (Eŕźań Mastor). Ersamaa 1999 293-294.
 51. Põllu, Ivar See on väga tõsine lugu :-) 1998 724-726.
 52. Ross, Eevi; Salve, Kristi Väikesed läänemeresoome keeled 1998 221-223.
 53. Seilenthal, Tõnu Congressus nonus internationalis fenno-ugristarum in Estonia, Tartu habitandus est 2000 465-467.
 54. Sepp, Mare; Jõesaar, Ragna TÜ bakalaureusetöid 1999 2000 229-230.
 55. Sepp, Mare; Jõesaar, Ragnar; Seljamaa, Elo-Hanna TÜ bakalaureusetöid 2003 2004 237-238.
 56. Sepp, Mare; Kippar, Pille Uusi magistreid 1997 1998 284-285.
 57. Sepp, Mare; Nõlvak, Kristel; Pedaja, Maarja TÜ bakalaureusetöid 2002 2003 238-239.
 58. Sepp, Mare; Nõlvak, Kristel; Sillaots, Liina TÜ bakalaureusetöid 2001 2002 222-223.
 59. Sepp, Mare; Raud, Eva TÜ bakalaureusetöid 2000 2001 219-221.
 60. Sepp, Mare; Roots, Hille; Kerge, Krista; Kippar, Pille TÜ ja TPÜ magistreid 1999 2000 303-306.
 61. Sepp, Mare Uusi TÜ magistreid 1998 1999 290-292.
 62. Smirnov, Savvati Tartu ülikooli professor Aleksandr Kotljarevski 1999 141-143.
 63. Tender, Tõnu Emakeele Seltsi keele- ja rahvaluulepäevad 2001 521-522.
 64. Toimetus Autori meelespea 2005 776.
 65. Toimetus Autori meelespea 2005 864.
 66. Toimetus Toimetus vabandab. [KK 1999, nr 6, lk 439.] 1999 511.
 67. Toimetus Toimetusele saadetud kirjandus 1998 654-655.
 68. Toimetus Toimetusele saadetud kirjandus 1999 510-511.
 69. Toimetus Veaparandus. [KK 2005, nr 9, lk 748.] 2005 861.
 70. Toimetusele Toimetusele saadetud kirjandus 2000 70-71.
 71. Toimetusele Toimetusele saadetud kirjandus 2001 221-223.
 72. Toimetusele Toimetusele saadetud kirjandus 2002 70-71.
 73. Toimetusele Toimetusele saadetud kirjandus 2003 397-398.
 74. Toimetusele Toimetusele saadetud kirjandus 2004 238-239.
 75. Toimetusele Toimetusele saadetud kirjandus 2005 430-431.
 76. Toimetusele Toimetusele saadetud kirjandus 2006 261-262.
 77. Torp-Kõivupuu, Marju Kaigas om katõ otsaga 2003 946-950.
 78. Tursk, Eda; Roots, Hille; Meier, Heidi TÜ, TPÜ ja EHI uusi magistreid 2003 2004 316-319.
 79. TÜ ja TPÜ TÜ bakalaureusetöid 1998 1999 139-140.
 80. Täiendusi Täiendusi ja parandusi. [KK 1999, nr 1, lk 6 ja KK 2000, nr 3, lk 216.] 2000 463.
 81. Tõnisson, Evald Uuenev fennougristika. (Itämerensuomi - eurooppalainen maa. Toim. K. Julku.) 1998 137-141.
 82. Veapar Veaparandus. [KK 1998, nr 9, lk 617.] 1998 727.
 83. Veapar Veaparandus. [KK 2000, nr 10, lk 763.] 2000 839.
 84. Veapar Veaparandus. [KK 2000, nr 7, lk 478.] 2000 615.
 85. Veapar Veaparandus. [KK 2002, nr 5, lk 377.] 2002 455.
 86. Veapar Veaparandus. [KK 2002, nr 7, lk 465.] 2002 679.
 87. Veapar Veaparandus. [KK 2005, nr 4, lk 281.] 2005 431.
 88. Viikberg, Jüri; Tarrend, Ave; Aava, Katrin Tallinna Ülikooli magistreid 2005 2006 515-517.
 89. Viikberg, Jüri Kodanik ootab rahvaloendust 2000 41-51.
 90. Viires, Piret 20. AABS-i konverents Washingtonis 2006 850-851.
 91. Viitol, Livia; Klaus, Väino Läänemeresoome ühendusteed 2001 67-71.
 92. Õiend Õiendus. [KK 1998, nr 11, esikaas.] 1998 871.
 93. Õiend Õiendus. [KK 1999, nr 2, sisukord.] 1999 215.
 94. Õiend Õiendus. [KK 2000, nr 4, lk 306.] 2000 383.
 95. Õiend Õiendus. [KK 2003, nr 2, lk 82.] 2003 239.
 96. Õiend Õiendus. [KK2003, nr 5, lk 344.] 2003 478.
 97. Õiend Õiendusi. [KK 1998, nr 10, lk 702-703 ja 724.] 1998 799.
 98. Õispuu, Jaan Karjala kirjandus ja keelepoliitika 2003 509-530. R: Karelian Literature and Language Planning 660.

2. Keeleteadus

 1. Žīgure, Anna Läti keelesituatsioonist 1999 575-577.
 2. Aarma, Liivi Kas Eduard Ahrens oli eestlane? 2005 831-838. R: Was Eduard Ahrens an Ethnic Estonian? 863.
 3. Ahven, Eeva KKI töötajad keeleseadust tegemas 2004 131-139.
 4. Alekõrs, Tiina Isikustamine reklaamis 2006 310-314. R: Personification in Advertising 352.
 5. Alvre, Paul Alo Rauna meenutades 2005 425-427.
 6. Alvre, Paul Castréni töö jätkajad Helsingi ülikoolis. (Castrénin perilliset. Helsingin yliopiston suomen ja sen sukukielten professorit 1851-2001. Toim T. Suutari ja M. Salo.) 2004 549-552.
 7. Alvre, Paul Eesti keele sõnagrammatikast. (H. Saari, Ein Weg zur Wortgrammatik am Beispiel des Estnischen. Erster Teil. Tee sõnagrammatikale eesti keele näitel, I osa, eestikeelse kokkuvõttega.) 1998 345-349.
 8. Alvre, Paul Eesti kirjakeele algust käsitlev uurimus. (E. Ehasalu, K. Habicht, V.-L. Kingisepp, J. Peebo, Eesti keele vanimad tekstid ja sõnastik.) 1998 277-279.
 9. Alvre, Paul Georg Mülleri autorisõnastik. (K. Habicht, V.-L. Kingisepp, U. Pirso, K. Prillop, Georg Mülleri jutluste sõnastik.) 2000 607-609.
 10. Alvre, Paul Julius Mägiste sünnist 100 aastat 2000 884-886.
 11. Alvre, Paul Kuidas mõista Kullamaa saksakeelset nimekuju Goldenbeck? 2000 216.
 12. Alvre, Paul Murde- ja rahvaluulekeele sõna hingisti 2001 190-192.
 13. Alvre, Paul Pilk kahe keelemehe pikale kirjavahetusele. (Briefwechsel zwischen J. B. de Courtenay und J. J. Mikkola aus den Jahren 1898-1926. Herausgegeben von R. Pullat in Zusammenarbeit mit M. Smoczyńska.) 2004 862-864.
 14. Alvre, Paul Saaremaa kohanimedest. (M. Kallasmaa, Saaremaa kohanimed I.) 1998 713-715.
 15. Alvre, Paul Sada üksteist lõunaeesti murdekaarti. (M. Toomse, Lõuna-eesti murded 1-30. Kaardid. Toim. K. Pajusalu.) 1998 858-861.
 16. Alvre, Paul Uurimus Kullamaa käsikirjast. (T. Põld, Kullamaa katekismuse lugu. Eestikeelse katekismuse kujunemisest 1532-1632.) 2000 58-61.
 17. Alvre, Paul Uurimus eesti vanemast kirjakeelest. (K. Habicht, Eesti vanema kirjakeele leksikaalsest ja morfosüntaktilisest arengust ning Heinrich Stahli keele eripärast selle taustal.) 2002 372-375.
 18. Alvre, Paul Uurimus leksika valdkonnast. (E. Mikone, Deskriptiiviset sanat. Määritelmät, muoto ja merkitys.) 2003 228-230.
 19. Alvre, Paul Uurimus läänemeresoome etnonüümidest. (R. Grünthal, Livvistä liiviin. Itämerensuomalaiset etnonyymit.) 1998 67-70.
 20. Alvre, Paul Uut eesti vanema kirjakeele alalt. (U. Masing, Eesti vanema kirjakeele lood.) 2000 299-302.
 21. Alvre, Paul Vaatlusväljas vanad kirjakeeled. (Pipliakielestä kirjakieleksi.) 2002 62-64.
 22. Audova, Iris Kas läbimurre tänapäeva uralistikas? (A. Künnap, Breakthrough in Present-Day Uralistics.) 1999 428-430.
 23. Balode, Laimute Hüdronüümid XVI-XVII sajandi Läti kaartidel 1999 568-571.
 24. Bogatkin-Uusküla, Mari; Sutrop, Urmas Tänapäeva ungari keele põhivärvinimed 2005 558-570. R: The Basic Colour Terms in Modern Hungarian 608.
 25. Boiko, Kersti Läti Ülikooli soome-ugri bakalaureuse õppeprogramm 1999 589-591.
 26. Bušs, Ojārs Keel muutub ka Lätimaal. ("Muutuv keel".) 1999 516-521. R: Language Change Has Not Missed Latvia 592.
 27. Bušs, Ojars; Beitiņa, Ligita Turaida ja teised muistsed Turaida piirkonna kohanimed 1999 572-574.
 28. Degel, Larissa Värvinimetuste semantikast eestlaste ja venelaste maailmapildis 2005 99-114. R: Semantics of Basic Colour Terms in the Estonians' and Russians' Worldviews 167.
 29. Dulitšenko, Aleksandr Jakob Linzbachi filosoofilise keele printsiipidest. (Lingvistilise semiootika allikad.) 2000 25-31. R: The Principles of Jakob Linzbach's Philosophic Language. (On the Sources of Linguosemiotics.) 72.
 30. Eek, Arvo; Meister, Einar Foneetilisi katseid ja arutlusi kvantiteedi alalt (I). Häälikukestusi muutvad kontekstid ja välde 2003 815-837.
 31. Eek, Arvo; Meister, Einar Foneetilisi katseid ja arutlusi kvantiteedi alalt (I). Häälikukestusi muutvad kontekstid ja välde 2003 904-918. R: Some Phonetic Experiments and Speculations on Quantity (I). Contexts Affecting Sound Durations, and the Quantity Degree 951-952.
 32. Eek, Arvo; Meister, Einar Foneetilisi katseid ja arutlusi kvantiteedi alalt (II). Takt, silp ja välde 2004 251-271.
 33. Eek, Arvo; Meister, Einar Foneetilisi katseid ja arutlusi kvantiteedi alalt (II). Takt, silp ja välde 2004 336-357. R: Some Phonetic Experiments and Speculations on Quantity (II). Feet, Syllables and Quantity Degrees 400.
 34. Eek, Arvo Muusikust foneetikuks. Diana Krull 75 2005 594-597.
 35. Eek, Arvo Võru murde vokaalidest. (K. Pajusalu, M. Parve, P. Teras, S. Iva, Võru vokaalid I.) 2003 69-74.
 36. Ehala, Martin Eesti keele arenguteid: korporatiivsus vs. avatus. ("Muutuv keel") 1998 733-738. R: Alternatives for Estonian: closedness vs. openness 800.
 37. Ehala, Martin Eesti väldete probleemi üks lahendusi 1999 378-385.
 38. Ehala, Martin Eesti väldete probleemi üks lahendusi 1999 453-465. R: A Solution to the Problem of Estonian Quantity 512.
 39. Eichenbaum, Külli; Pajusalu, Karl Setode ja võrokeste keelehoiakutest ja identiteedist 2001 483-489. R: Language Attitudes and the Identities of Seto and Võro People 528.
 40. Erelt, Mati; Metslang, Helle Oma või võõras? ("Muutuv keel") 1998 657-668. R: Our Own or Alien? ("The Language in Change") 728.
 41. Erelt, Mati Arvuühildumisest eesti kirjakeeles 2000 180-189. R: Number Agreement in Estonian 232.
 42. Erelt, Mati Emakeele Selts 80 2000 313-316. R: 80th Anniversary of the Mother Tongue Society 384.
 43. Erelt, Mati Märkmeid eesti keele komplekslause kohta 2004 401-413. R: Some Notes on the Estonian Complex Sentence 480.
 44. Erelt, Mati Mõnest tähendusnihkest tänapäeva eesti keeles 1998 816-822. R: On Some Shifts of Meaning in Contemporary Estonian 872.
 45. Erelt, Mati Sõnamaagia 2000 52-53.
 46. Erelt, Mati Süntaksiseminar "Komplekslause eesti keeles" 2003 389-391.
 47. Erelt, Mati Tegumoeseminar Tartu Ülikoolis 2005 765-768.
 48. Erelt, Tiiu; Päll, Peeter Rein Kull. 8. X 1925 - 12. VIII 2001 2001 740-741.
 49. Erelt, Tiiu Eesti keele sõnaraamat ÕS 1999 1999 817-825. R: Dictionary of the Estonian Language ÕS 1999 888.
 50. Erelt, Tiiu Keelekorralduse mõttest ja algusest 2002 589-590.
 51. Erelt, Tiiu Keeleteadlane Uno Mereste 1998 352-354.
 52. Erelt, Tiiu Raamat kirjakeele arendamisest. (R. Kull, Kirjakeel, oskuskeel ja üldkeel.) 2001 592-596.
 53. Erelt, Tiiu ÕS-i toimetaja selgitab 2003 448-460. R: Some Editor's Notes to the Orthological Dictionary of Estonian 479.
 54. Ernits, Enn Huvitav ja vajalik raamat plaankeelte ajaloost. (A. Dulitšenko, Maailmakeelte otsinguil ehk interlingvistika kõigile; Pasaulinės kalbos beieškant, arba interlingvistika visiems; En la ser^cado de la mondolingvo aŭ interlingvistiko por ^ciuj.) 2006 1006-1008.
 55. Ernits, Enn Põhjapanev teos hääbunud kreevini murdest. (E. Winkler, Krewinisch. Zur Erschließung einer ausgestorbenen ostseefinnischen Sprachform.) 1999 61-65.
 56. Ernits, Enn Vene päritolu slängisõnad vajaksid põhjalikumat uurimist. (Eesti slängisõnaraamat. Koost K. Vainola ja L. Kaplinski. Toim A. Aule.) 2004 311-313.
 57. Eskor, Liina Dialoogiaktid ja suhtlusstrateegiad: eesti dialoogikorpuse analüüs 2005 711-727. R: Dialogue Acts and Communicative Strategies: An Analysis of the Estonian Dialogue Corpus 775.
 58. Eslon, Pille Analoogiast keelte kõrvutamisel 2006 15-24. R: Analogy in the Correlating of Languages 87.
 59. Eslon, Pille Uus eesti-vene kontrastiivgrammatika käsiraamat. (И. Кюлмоя, Э. Вайгла, М. Солль, Краткий справочник по контрастивной грамматике эстонского и русского языков.) 2004 468-470.
 60. Haak, Anu [küsitleja] Kiriusutelu Valdek Palliga. [V. Pall 75.] 2002 435-436.
 61. Habicht, Külli; Keevallik, Leelo; Tragel, Ilona Keele muutumine kasutuskontekstis 2006 609-625. R: Change of Language in Usage Context 686.
 62. Habicht, Külli; Kingisepp, Valve-Liivi; Prillop, Külli Uudne sõnaraamat vanadest tekstidest 2006 365-378. R: Dictionary of First Occurrences - a New Type of Dictionary in Estonian Lexicography 432.
 63. Habicht, Külli; Penjam, Pille Valve-Liivi Kingisepp 70 2005 942-943.
 64. Habicht, Külli Eesti leksikograafia esikteose uus elu. (K. Kikas, Mida sisaldab Heinrich Stahli Vocabula? Toim. V.-L. Kingisepp.) 2003 464-467.
 65. Habicht, Külli Emakeele Seltsi aastakoosolek 2001 659-661.
 66. Habicht, Külli Pilguheit peaaegu nelja sajandi tagusele sõnatuletusele. Heinrich Stahli omapärased tuletised 2002 246-261. R: A Glimpse of Word Derivation About Four Centuries Ago 304.
 67. Habicht, Külli Verbirektsioon kui vanima eesti kirjakeele grammatiline indikaator 2001 840-852. R: Verb Government as a Grammatical Indicator of the Earliest Versions of Literary Estonian 896.
 68. Habicht, Külli Väärikas väitekiri eesti kirjakeele ajaloost. (H. Laanekask, Eesti kirjakeele kujunemine ja kujundamine 16.-19. sajandil.) 2005 155-159.
 69. Hakulinen, Auli Eesti keele deiktikuid käsitlev väitekiri 1999 731-733.
 70. Hallik, Tiina; Hausenberg, Anu-Reet; Metslang, Helle Rakenduslingvistika konverents 2005 597-600.
 71. Hallik, Tiina; Klaus, Väino Konverents "Mitmekeelsus ja keelevahetus läänemeresoome piirkonnas" 2006 80-82.
 72. Hallik, Tiina; Klaus, Väino Rakenduslingvistika konverents 2002 531-535.
 73. Hallik, Tiina; Metslang, Helle Väikeste keelte kontaktid 2002 148-151.
 74. Hallik, Tiina; Päll, Peeter; Viikberg, Jüri Keel ja identiteet 2004 225-228.
 75. Hasselblatt, Cornelius Eesti keele ainsuse sisseütlev on lühike 2000 796-803. R: Der Illativ Singular im Estnischen ist kurz 840.
 76. Hasselblatt, Cornelius Kuhu tõttad, eesti keel? ("Muutuv keel".) 1999 227-234. R: Wohin eilt die estnische Sprache? 295.
 77. Hausenberg, Anu-Reet; Langemets, Margit; Metslang, Helle V rakenduslingvistika konverents 2006 601-605.
 78. Hausenberg, Anu-Reet Eesti keel Tartu ülikoolis. (200 aastat eesti keele ülikooliõpet. 1803 eesti ja soome keele lektoraat Tartu ülikoolis. Juubelikogumik.) 2003 940-942.
 79. Help, Toomas Eelistame enda oma. ("Muutuv keel") 1998 812-815. R: The Future Perspectives of Estonian 872.
 80. Help, Toomas Viimsist Narvani... 1998 638.
 81. Hendrikson, Reet Keeleteaduse teooriate metafoorikäsitusi 2002 764-776. R: Linguistic Theories and the Metaphor 832.
 82. Henno, Kairit Emakeele Selts nimede eestistamise käivitajana 2001 73-79. R: The Mother Tongue Society Leading the Estonianising of Names 144.
 83. Henno, Kairit Jaani kihelkonna priinimed 1999 314-324. R: Familiennamen im St. Johannis Kirchspiel 368.
 84. Hennoste, Tiit Et-komplementlause kesksete põhiverbide funktsioonid eestikeelses vestluses 2004 590-609. R: Functions of the Most Frequent Main Clause Verbs Used with that-Complement in Estonian Conversation 640.
 85. Hennoste, Tiit Eesti keele arengud: totalitaariast polüloogiasse. ("Muutuv keel") 1999 88-96. R: Developments of the Estonian language: from totalitary to polylogy 144.
 86. Hennoste, Tiit Suulise eesti keele uurimine: korpus 2003 481-500. R: Studies of Spoken Estonian: The Corpus 560.
 87. Hennoste, Tiit Suulise eesti keele uurimine: transkriptsioon, taust ja korpus 2000 91-106. R: Research into Spoken Estonian: Transcription, Background, Corpus 152.
 88. Hennoste,Tiit Et--komplementlause kesksete põhiverbide funktsioonid eestikeelses vestluses 2004 504-523.
 89. Hint, Mati Aja- ja ruumi- ning mõõdu- ja määrasuhted segaduses 2003 531-540. R: A Confusion of Temporal, Spatial and Measure Relations 560.
 90. Hint, Mati Eesti ortograafia (silbi)fonoloogiline põhi 2002 17-25. R: The Syllabic Foundations of Estonian Orthography 72.
 91. Hint, Mati Kolmkümmend aastat hiljem. Uute eesti keele grammatikate puhul 1998 100-112.
 92. Hint, Mati Kolmkümmend aastat hiljem. Uute eesti keele grammatikate puhul 1998 188-201. R: Thirty Years Later: On the Occasion of New Grammars of the Estonian Language 224.
 93. Hint, Mati Läänemeresoome perifeeria kõrgkultuuri valikud ja võimalused (võru näitel) 1999 217-226. R: The prospects and choices available for the Baltic-Finnic Periphery (the Võru case) 295.
 94. Hint, Mati Prosoodiaväitlustes läbimurdeta 2001 164-172.
 95. Hint, Mati Prosoodiaväitlustes läbimurdeta 2001 252-258.
 96. Hint, Mati Prosoodiaväitlustes läbimurdeta 2001 324-339. R: Discussion about Estonian Prosody at a Standstill 376.
 97. Huumo, Tuomas Soome ja eesti keeleteaduse rahvusvahelised väljavaated 2006 911-915.
 98. Ilves, Marju Kesk-Euroopa ühtsus ja kirevus. (Közép-Európa: Egység és sokszínűség. Szerkesztõk K. Gadányi, J. Pusztay.) 2003 552-554.
 99. Itkonen, Esa Keelepuu vajas uuendamist sada aastat tagasi 1998 213-214.
 100. Iva, Sulev Vana võru keele raamat. (H. Keem, I. Käsi, Võru murde tekstid.) 2003 313-314.
 101. Jansons, Airi Partikli siis funktsioonid eesti suulises kõnes 2002 612-629. R: The Functions of the Particle siis in Spoken Estonian 680.
 102. Joalaid, Marje Congressus Secundus Historiae Fenno-Ugricae 1999 431-436.
 103. Joalaid, Marje Eesti fennougristikast Aime Kähriku 60. sünniaastapäeva aegu 2002 504-507.
 104. Joalaid, Marje Rahvusvaheline onomastikakongress Santiago de Compostelas 2000 538-541.
 105. Jänese, Katrin Seminar maailma kõrgkoolide eesti keele õpetajatele 2005 855-856.
 106. Kaal, Helju; Tedre, Ülo Emakeele Seltsis 2000 755-757.
 107. Kaal, Helju; Õim, Asta Emakeele Seltsis 2002 216-217.
 108. Kaal, Helju Emakeele Seltsis 1998 285-286.
 109. Kaal, Helju Emakeele Seltsis 2001 219.
 110. Kaal, Helju Emakeele Seltsis 2005 681-682.
 111. Kaalep, Heiki-Jaan; Muischnek, Kadri; Müürisep, Kaili; Rääbis, Andriela; Habicht, Külli Kas tegelik tekst allub eesti keele morfoloogilistele kirjeldustele? Eesti kirjakeele testkorpuse morfosüntaktilise märgendamise kogemusest 2000 623-633. R: Do the Available Morphological Descriptions of Estonian Work on a Real Text? 688.
 112. Kaalep, Heiki-Jaan; Vaino, Tarmo Kas vale meetodiga õiged tulemused? Statistikale tuginev eesti keele morfoloogiline ühestamine 1998 30-36. R: Getting Correct Results with an Incorrect Method? Morphological Disambiguation of Estonian Using Statistics 80.
 113. Kaalep, Heiki-Jaan Tekstikorpuse abil loodud eesti keele morfoloogiaanalüsaator 1998 22-29. R: An Estonian Morphological Analyser and Using a Corpus on its Development 80.
 114. Kaasik, Raul Väljendi ämbrisse astuma päritolust 2000 672-674.
 115. Kala, Tiina Ajalooliste isikunimede õiged (?) ja valed (?) vormid 2002 437-439.
 116. Kaljumägi, Karin ohtlik- ja kontsert-tüüpi sõnade tegelikust tarvitusest 2001 629-637. R: On the Actual Use of the Paradigms ohtlik and kontsert 672.
 117. Kaljurand, Kaarel; Koit, Mare; Muischnek, Kadri; Orav, Heili; Uibo, Heli; Vider, Kadri Arvutilingvistide kogunemised suvel 2001 2001 741-743.
 118. Kalkun, Kalev Teadlane Võru keelest. (H. Keem, Võru keel.) 1999 130-132.
 119. Kallasmaa, Marja Eesti kohanimede liigitamisest 2005 136-140. R: Zur Einteilung estnischer Ortsnamen 168.
 120. Kallasmaa, Marja Kriitilisi märkusi. (V. Lif, Ingermanländares namnskick under 1900-talet. Kontinuitet och förändring.) 2005 851-852.
 121. Kallasmaa, Marja Nime piiril. Niidaniidiaaäär 2006 61-63.
 122. Kallasmaa, Marja Nimeteaduse valikbibliograafia on ilmunud. (Selected Bibliography of the Onomastics of the Uralian Languages. Onomastica Uralica 1a-1b. Ed. by István Hoffmann.) 2002 448.
 123. Kallasmaa, Marja Paul Johanseniga Harju-Madisel 2000 385-391. R: At Harju-Madise with Paul Johansen 464.
 124. Kallasmaa, Marja Saaremaa vere-lõpulistest kohanimedest 1998 260-261.
 125. Kallasmaa, Marja Suur raamat soome perekonnanimedest. (S. Paikkala, Se tavallinen Virtanen. Suomalaisen sukunimikäytännön modernisoituminen 1850-luvulta vuoteen 1921.) 2005 589-590.
 126. Kallasmaa, Marja Veel Lihulast ja Lihulinnast 1999 644-645.
 127. Kallasmaa, Marja Viga, millega on nalja saanud 2002 53.
 128. Kalvik, Mari-Liis Välted muutuvas rannikumurdes 2005 209-222. R: Quantities in the Changing Coastal Dialect 256.
 129. Kangur, Toomas Kas sõnad allus ja osakond on sünonüümid? 1998 772.
 130. Karaliūnas, Simas Aestii ja Eesti 2003 401-416. R: Aestii and Eesti 479.
 131. Karelson, Rudolf "Eesti kirjakeele seletussõnaraamatu" kõrvalt (IV) 2001 502-504.
 132. Karelson, Rudolf Eduard Vääri on juubilar 2001 440-443.
 133. Karelson, Rudolf Helga Laanpere juubeliks. [H. Laanpere 70.] 2001 894-895.
 134. Karelson, Rudolf Juubel on Ilse Kondil. [I. Kont 60.] 1998 146-147.
 135. Karelson, Rudolf Mida pidada kirjakeeles murdesõnaks? 2000 877-883. R: What Could Be Called a Dialectism in a Literary Language? 912.
 136. Karelson, Rudolf Mälestuskilde Arnold Kasest 1998 273-275.
 137. Karelson, Rudolf Paula Palmeos minu mälestustes 2001 812-815.
 138. Karelson, Rudolf Seletussõnaraamat ja teised kirjakeele sõnaraamatud 1999 865-873. R: The Defining Dictionary and Other Dictionaries of the Literary Language 888.
 139. Karelson, Rudolf Teeneka keelemehe mälestuseks. Eduard Vääri 26. VI 1926-17. V 2005 2005 674-676.
 140. Karelson, Rudolf Teenekal keelemehel on juubel. [R. Kull 75.] 2000 752-754.
 141. Kasik, Reet Eesti keeleteaduse doktorid 1999 776-782. R: Doctors of Estonian Linguistics 816.
 142. Kasik, Reet Kas surfima või surfama? 2000 889-890.
 143. Kasik, Reet Nominalisatsioon meediauudiste tekstimoodustusvõttena 2006 122-134. R: Nominalization as a Device of Text Formation 176.
 144. Kasik, Reet Pühendusteos Huno Rätsepale 1998 504-506.
 145. Kasik, Reet Püsimisest ja muutumisest. Arnold Kask 100 2002 584-586.
 146. Kasik, Reet Seppo Suhonen 60 1998 354-355.
 147. Kasik, Reet Tekstianalüüs ja tekstihoole 2002 457-463. R: Text Analysis and Text Cultivation 536.
 148. Kasik, Reet Tekstipäev 2002 2003 388.
 149. Kasik, Reet Tekstitoimetaja töölaualt. (H. Saari, Keelehääling. Eesti Raadio "Keeleminutid" 1975-1999.) 2006 329-331.
 150. Kasik, Reet Tekstiuurimine Eestis 2002 262.
 151. Kasik, Reet Tekstiuurimus keelevariantidest. (K. Kerge, Keele variatiivsus ja mine-tuletus allkeelte süntaktilise keerukuse tegurina.) 2003 618-620.
 152. Kasik, Reet Vastuseks Mati Erelti kommentaarile 2000 53-54.
 153. Kasterpalu, Riina Partiklid jah, jaa ning jajaa naaberpaari järelliikmena müügiläbirääkimistes 2005 873-890.
 154. Kasterpalu, Riina Partiklid jah, jaa ning jajaa naaberpaari järelliikmena müügiläbirääkimistes 2005 996-1000. R: The Particles jah, jaa and jajaa as Second Parts of Adjacency Pairs in Telemarketing Calls 1032.
 155. Keevallik, Leelo Keelendid et ja nii et vestluses 2000 344-358. R: Linguistic Items et and nii et in Conversation 384.
 156. Keevallik, Leelo Sinatamisest ja teietamisest koolilaste arvamuste põhjal 1998 541-553. R: The Use and Abuse of Singular and Plural Address through the Eyes of the Estonian Schoolchildren 584.
 157. Keevallik, Leelo Suhtluskeele uurimine partiklistunud verbivormide näitel 2005 535-548.
 158. Keevallik, Leelo Suhtluskeele uurimine partiklistunud verbivormide näitel 2005 630-642. R: Research of Conversational Language: Grammaticalized Verb Forms as Discourse Particles 688.
 159. Kehayov, Petar Eesti keele evidentsiaalsussüsteem mõne teise keele taustal. Morfosüntaks ja distributsioon 2004 812-829. R: The Estonian Evidential System in Contrast with Some Other Grammatical Evidential Systems. Morphosyntax and Distribution 872.
 160. Kehayov, Petar Eesti keele evidentsiaalsussüsteem mõne teise keele taustal. Semantika 2004 895-914. R: The Estonian Evidential System in Contrast with Some Other Grammatical Evidential Systems: Sematics 943-944.
 161. Kehayov, Petar Uurimus eesti kirjakeele vene laensõnadest. (R. Blokland, The Russian Loanwords in Literary Estonian.) 2006 844-846.
 162. Kendla, Mari Eesti liitsõnalised kalanimetused 2005 978-983. R: Compound Estonian Names for Fishes 1031.
 163. Kerge, Krista [küsitleja] Kiriusutelu Reet Kasikuga. [R. Kasik 60.] 2006 400-404.
 164. Kerge, Krista [küsitleja] Kiriusutelu Silvi Varega. [S. Vare 65.] 2004 539-543.
 165. Kerge, Krista Nüüdistekstid: kas suunamatu keelemuutus? 1998 225-235. R: Modern Texts: An Unguided Language Change? 296.
 166. Kerge, Krista Tekstilingvistika ja toimetamine 2003 271-280. R: Text Linguistics and Text Editing 320.
 167. Kerge, Krista Väärikas väitekiri nimeteemal. (P. Päll, Võõrnimed eestikeelses tekstis.) 2005 1014-1019.
 168. Kingisepp, Valve-Liivi; Prillop, Külli; Habicht, Külli Eesti vana kirjakeele korpus: mis tehtud, mis teoksil 2004 272-280. R: The Corpus of Early Literary Estonian: Achievements and Perspectives 320.
 169. Kingisepp, Valve-Liivi Karl August Hermann Tartu ülikooli eesti keele lektorina. 150 aastat sünnist 2001 611-623.
 170. Kingisepp, Valve-Liivi Karl August Hermann Tartu ülikooli eesti keele lektorina. 150 aastat sünnist 2001 704-715. R: Karl August Hermann as the Lecturer in Estonian at Tartu University. 150th Anniversary 744.
 171. Kingisepp, Valve-Liivi Miskeelne teadus ja kõrgharidus? 2000 379-383.
 172. Kingisepp, Valve-Liivi Vana kirjakeel ühendab 2003 234-238.
 173. Kiri Kiriusutelu Ülle Viksiga 1998 256-258.
 174. Klaus, Väino [küsitleja] Kiriusutelu Tiit-Rein Viitsoga. [T.-R. Viitso 60.] 1998 207-212.
 175. Klaus, Väino [küsitleja] Paul Alvre kiriusutelu. [P. Alvre 80.] 2001 55-58.
 176. Klaus, Väino August Voldemar Kõrvist 1999 886.
 177. Klaus, Väino Eesti ja läti vana kirjakeele seminar 2003 151-152.
 178. Klaus, Väino Emakeelepäeva tähistamisest 2001 520-521.
 179. Klaus, Väino Hajamõtteid uuest ÕS-ist. (Eesti keele sõnaraamat. ÕS 1999. Toim. T. Erelt.) 2001 654-656.
 180. Klaus, Väino Mis on Lõuna-Eesti ~ lõunaeesti? 2002 750-751.
 181. Klaus, Väino Paul Alvre sümpoosion 2001 447.
 182. Klaus, Väino Paul Ariste mälestuskonverents 2005 421-422.
 183. Klaus, Väino Piirikultuurid ja -keeled 2005 83-85.
 184. Klaus, Väino Seitsmes eesti kirjakeele ajaloo päev 1999 138-139.
 185. Klaus, Väino Seminar "Eesti keele allkeeled" 2000 462-463.
 186. Klaus, Väino Soomerootsi keelestrateegiast. (M. Tandefelt, Tänk om... Svenska språknämndens förslag till handlingsprogram för svenskan i Finland.) 2004 787-788.
 187. Klaus, Väino Talurahvakeelest riigikeeleks. (R. Raag, Från allmogemål till nationalspråk. Språkvård och språkpolitik i Estland från 1857 till 1999.) 2000 526-528.
 188. Klaus, Väino Teaduskeele konverents 2002 606-607.
 189. Klaus, Väino Ungaris ka läti keele grammatika. (D. Nītiņa, Könyv a lett nyelvről.) 1999 587-588.
 190. Klaus, Väino Väikerahvaste kirjakeeltest. (N.-E. Hansegård, Dialekt eller språk? Om de västsamiska och norrbottensfinska skriftspråken.) 2002 295-297.
 191. Klaus, Väino XXXIII J. V. Veski päev 2000 757-759.
 192. Koit, Mare; Langemets, Margit; Metslang, Helle; Mihkla, Meelis; Oja, Vilja; Pajusalu, Renate; Vare, Silvi; Verschik, Anna Rakenduslingvistika konverents 2003 786-790.
 193. Koit, Mare; Roosmaa, Tiit; Õim, Haldur Keeletehnoloogia suundumusi: Eesti kuulub Euroopasse 2006 988-992.
 194. Koit, Mare; Õim, Haldur Arvutuslingvistika mujal ja meil 1998 1-7. R: Computational Linguistics in Estonia and Elsewhere 80.
 195. Koit, Mare; Õim, Haldur Eestikeelse dialoogi modelleerimine 2003 721-735. R: Modelling the Estonian Dialogue 792.
 196. Koit, Mare Arvutuslingvistika suvekool Tartus 1998 865-866.
 197. Koit, Mare Keeletehnoloogia suvekool Tartu Ülikoolis 2004 939.
 198. Koit, Mare Keelt ja arvutit liitmas. Haldur Õim 60 2002 66-68.
 199. Koit, Mare Rahvusvaheline üliõpilasseminar 1998 76.
 200. Koks, Helen Eesti kirjakeele mööndtingimuslausest 2004 496-503. R: Concessive Conditionals in Standard Estonian 560.
 201. Kraut, Einar; Kaal, Helju Emakeele Seltsis 2001 598-599.
 202. Krull, Diana Võru pikkadest vokaalidest. (P. Teras, Lõunaeesti vokaalisüsteem. Võru pikkade vokaalide kvaliteedi muutumine.) 2003 783-784.
 203. Kukk, Inga Esimene tekstipäev 2002 217-220.
 204. Kukk, Inga Tekstianalüüsist teispool lahte 2001 349-355. R: On Text Analysis in Finland 376.
 205. Kuldnokk, Karen Interpersonaalsete suhete kujunemine Interneti-diskursuses 2002 263-268. R: Interpersonal Relations On the Internet 304.
 206. Kull, Rein Enn Veskimäge mälestades (18. IX 1932–12. VIII 1998) 1998 718-719.
 207. Kull, Rein Kas kindel või lagundatud kirjakeel? ("Muutuv keel".) 2000 1-9. R: For a Fixed Literary Language or for a Disintegrated One? 72.
 208. Kull, Rein Oskuskeel ja üldkeel: erisused ja samasused 2000 545-557. R: LSP and Common Language: Differences and Similarities 616.
 209. Kull, Rein Presidendi kõnesid lugedes ja kahele tähtsündmusele mõeldes 1998 851-854.
 210. Kull, Rein Uno Liivaku 75 2001 373-374.
 211. Kurg, Kalle Emakeele ema ja isa 1999 195-197.
 212. Kurs, Ott Eesti ja türgi keele võrdlevast uurimisest 2005 946-949.
 213. Kurs, Ott Kasahhi keel taas ladinatähestikuline 2004 140-141.
 214. Kurs, Ott Krimmi rahvarühmade keeletarvitusest 2004 854-856.
 215. Kurs, Ott Turkoloogia võlu ja valu 2000 685-687.
 216. Kutsar, Kuulo Anton Thor Helle, eestikeelse meditsiiniterminoloogia korrastaja ja ravimtaimede tundja 2000 734-736.
 217. Kõressaar, Viktor Muistse Ocrielae kihelkonna eestikeelsest nimest 2003 131-132.
 218. Künnap, Ago; Seilenthal, Tõnu Péter Hajdú in memoriam 2002 895-896.
 219. Künnap, Ago Aa ja Saka küll, aga Atsalama? 2002 885-886.
 220. Künnap, Ago Es peab pidama 2001 579-582.
 221. Künnap, Ago Ignoramus, ignorabimus 2001 270-272.
 222. Künnap, Ago Mea culpa, aga 1500. aasta eelsest eesti keelest ei tea me veel midagi. ("Muutuv keel".) 1999 441-444. R: Mea culpa but We Know Nothing as yet about the Estonian Language before 1500 512.
 223. Künnap, Ago Eesti meeletajusõnavara luubi all. (U. Sutrop, The vocabulary of sense perception in Estonian. Structure and history.) 2002 822-823.
 224. Künnap, Ago Eituspartiklid es ja ep küll, aga küsipartikkel es ja rõhupartikkel ep? 2002 368.
 225. Künnap, Ago Fennougristika paradigmanihke kriitikast 2000 517-523.
 226. Künnap, Ago Huvitav ja kasulik raamat eesti sõnadest. (H. Rätsep, Sõnaloo raamat.) 2004 391-393.
 227. Künnap, Ago Ikka veel Tiit Hennoste eesti keele vanimatest (sotsio)perioodidest. Vastuseks Urmas Sutropile 1999 717-719.
 228. Künnap, Ago Kaduvatest keeltest. (Studies in Endangered Languages.) 1999 208-209.
 229. Künnap, Ago Kalevi Wiigi uus raamat soomlaste juurtest. (K. Wiik, Suomalaisten juuret.) 2005 509-511.
 230. Künnap, Ago Keelepuud pole tegelikult vaja 1998 427-428.
 231. Künnap, Ago Kuhu kadusid eesti keele omandusliited? 2004 882-887. R: Where Have the Estonian Possessive Suffixes Gone? 943.
 232. Künnap, Ago Mitmuse tunnus *-k? 2001 427.
 233. Künnap, Ago Taas multiteaduslikult meie algupära probleemist. (P. Saukkonen, Suomalais-ugrilaisten kansojen ja kielten alkuperäongelma.) 2006 767.
 234. Künnap, Ago Veel veidi kahtlasest *k-st 2003 133-134.
 235. Künnap, Ago XV rahvusvaheline ajaloolise lingvistika konverents 2002 144-148.
 236. Künnap, Ago Õigeusklike õudusunenägu. (A. Marcantonio, The Uralic Language Family. Facts, Myths and Statistics.) 2002 523-525.
 237. Laanekask, Heli Doktoritöö laste eesti-soome kakskeelsusest. (S. Hassinen, Simultaaninen kaksikielisyys. Läheiset sukukielet viro ja suomi rinnakkain.) 2003 139-142.
 238. Laanekask, Heli Eesti keele päev ja VIRSU-konverents Oulus 2004 637-638.
 239. Laanekask, Heli Ferdinand Johann Wiedemanni ja Anders Johan Sjögreni kirjavahetuse algus 2005 228-232.
 240. Laanpere, Helga Eesti sõnavarale pühendunud keelemehe tähtpäev. [R. Karelson 75.] 2004 630-632.
 241. Langemets, Andres Järelehüüd Ester Kindlamile (27. X 1915-29. VI 2004) 2004 865-866.
 242. Langemets, Margit; Loopmann, Andres; Veldi, Enn Märkmeid Torino leksikograafiakongressilt EURALEX 2006 2006 1012-1016.
 243. Langemets, Margit; Mäearu, Sirje; Viks, Ülle Leksikograafide elust: LEXICOM 2002 ja EURALEX 2002 2003 42-51. R: On Lexicographers' Life: LEXICOM 2002 and EURALEX 2002 80.
 244. Langemets, Margit In memoriam Rudolf Karelson (6. VIII 1929-25. IX 2006) 2006 1009-1010.
 245. Langemets, Margit Eesti sõnaraamat Internetis 1999 342-350. R: The Estonian Dictionaries Available from Internet 368.
 246. Langemets, Margit Mõnda nimisõnade semantikast 2004 736-754. R: On Noun Semantics 800.
 247. Laul, Silvia Evald Tõnissoni mäletades 2001 597-598.
 248. Laur, Mall Kommunikatsioon, kultuur, teadmine 2004 74-77.
 249. Leemets, Tiina Inglise laenud sajandivahetuse eesti keeles 2003 571-584. R: English Loans in Estonian at the Turn of the Century 632.
 250. Leemets, Tiina Konverents "Eesti oskuskeel 2003" 2004 157-158.
 251. Lepajõe, Kersti Argumenteerimisoskusest eksamikirjandite põhjal 2002 269-274. R: On Argumentative Skills as Reflected in State Examination Essays 304.
 252. Lepajõe, Marju 350 aastat Johannes Gutslaffi grammatikat 1999 369-377. R: 350 years Since the Publication of the Grammar by Johannes Gutslaff 440.
 253. Liiv, Suliko Kuul selver ruulib. Mõtteid ka 1999. aasta ÕS-i kohta 2001 424-426.
 254. Liiv, Suliko Eesti võõrkeeleturust 1998 639-640.
 255. Liivak, Sander Alfred Ungari isikunimede õigekeelsusest 1998 635-637.
 256. Liivak, Sander Eesti murded kompaktkettal. (Eesti murdepalu.) 2001 209-210.
 257. Liivak, Sander Meie mandri keelte ja rahvaste juurtest. (The Roots of Peoples and Languages of Northern Eurasia II and III. Toim. A. Künnap, P. Klesment.) 2000 902-904.
 258. Liivak, Sander Teine eesti-ungari taskusõnastik. (Eesti-ungari [sõnastik]. Észt-magyar szótár. [Koost. S.-E. Soosaar ja S. Tóth.] 2000 680-683.
 259. Liivak, Sander Ungari keele viieteistkümnenda vokaali sõnastik. (Mészįros András, Igényes (ė-z?) kiejtési kisszótįr.) 2000 444-447.
 260. Liivaku, Uno Loterii auhind ja armee spiiker 1999 193-194.
 261. Liivaku, Uno Heitlus eesti keele pärast (II). ("Muutuv keel".) 1999 386-393. R: Kampf um die estnische Sprache, 2 440.
 262. Liivaku, Uno Tähelepanekuid Eesti Televisiooni keelekasutusest 1998 680-690. R: Anmerkungen zum Sprachgebrauch im Estnischen Fernsehen 728.
 263. Lillemets, Enn Förjalased räägivad förja keelt 1998 771.
 264. Lindström, Liina Infostruktuuri osast eesti keele sõnajärje muutumisel 2006 875-888. R: On the Role of Information Structure in Word Order Change in Estonian 943.
 265. Lindström, Liina Süntaksiseminar "Lauseliikmed eesti keeles" 2004 474-476.
 266. Lindström, Liina Verbi asend eesti kõrvallauses. Relatiivlaused 2004 414-429. R: Position of the Verb in the Estonian Subordinate Clause: Relative Clauses 480.
 267. Loodus, Mihkel Leedu keele sõnaraamat ilmunud. (Lietuvių kalbos žodynas XX. Ž.) 2002 600-601.
 268. Läänemets, Rutt Esimene eestikeelne üldkeeleteaduse õpik. (F. Karlsson, Üldkeeleteadus.) 2003 143-144.
 269. Mészáros, András Kapsarullide ülessoojendamisest ning eesti ja soome pärisnimede Ungaris hääldamisest 2001 204.
 270. Mandra, Katrin Tekstipäev 2005 2006 346-348.
 271. Mari Musta... Mari Musta kiriusutelu. [M. Must 80.] 2000 818-822.
 272. Masing, Viktor Taimede eluvormidele eestikeelsed nimetused 2000 212-213.
 273. Matsumura, Kazuto Keelepoliitikaalane doktoritöö 2004 236-237.
 274. Mea culpa Mea culpa 2002 535.
 275. Meguschar, Fulvio Mõningaid tähelepanekuid sõnast tšau 2004 213-215.
 276. Meidla, Tõnu; Nestor, Heldur; Raukas, Anto Stratigraafiaterminoloogiast spetsialisti pilgu läbi 2002 727-733.
 277. Meindok, Harry Al-Idrisi Tallinna arabesk 2006 586-588.
 278. Meister, Einar; Õim, Haldur Balti keeletehnoloogia konverents Tallinnas 2005 677-681.
 279. Mela, Marjo Eesti keele õpetamisest Lätis 2003 395-397.
 280. Mereste, Uno Olemus Eesti õigussüsteemis 2001 356-361.
 281. Mereste, Uno Mitterahvusvaheline rahvusvahelisus 2000 432-438.
 282. Mereste, Uno Olla avatud, ent mitte allaheitlik! Sõnavõtt 9. mail 1999 Väike-Maarjas F. J. Wiedemanni keeleauhinna kätteandmisel 1999 490-492.
 283. Meri, Mart Toimetuse järelehüüe. [H. Saari 15. 02. 1924 - 8. 09. 1999.] 1999 807.
 284. Mets, Mari Võru kõnekeel: nud-kesksõna varieerumine 2004 657-669. R: Spoken Võru: Variation of the nud-Participle 719.
 285. Metslang, Helle [küsitleja] Anu-Reet Hausenbergiga Internetis. (A.-R. Hausenberg 60.) 2001 193-196.
 286. Metslang, Helle; Tragel, Ilona Muutuva keele päev 2006 172-174.
 287. Metslang, Helle; Viikberg, Jüri; Oja, Vilja; Hausenberg, Anu-Reet; Liiv, Suliko; Vare, Silvi; Koit, Mare; Meister, Einar Rakenduslingvistika konverents 2004 712-716.
 288. Metslang, Helle Helsingi Ülikoolis kaitstud soome ja eesti keelt käsitlevaid doktoriväitekirju 2000 65-68.
 289. Metslang, Helle Muutuv keel: uurimus läänemeresoome kaassõnade ja käänete süsteemidest. (R. Grünthal, Finnic adpositions and cases in change.) 2005 417-419.
 290. Metslang, Helle Predikaat ajastut kogemas 2006 714-727. R: Predicate - the Experiencer of the Era 775.
 291. Mihkla, Meelis; Meister, Einar Eesti keele tekst-kõne-süntees 2002 173-182. R: Estonian Text-To-Speech Synthesis 224.
 292. Mihkla, Meelis; Meister, Einar Eesti keele tekst-kõne-süntees 2002 88-97.
 293. Mihkla, Meelis Foneetikapäevad Otaniemis 2002 897-898.
 294. Mihkla, Meelis Kõnetehnoloogiat edendades. (E. Meister, Promoting Estonian Speech Technology. From Resources to Prototypes.) 2004 65-67.
 295. Mihkla, Meelis Pausid kõnes 2006 286-295. R: Pauses in Speech 351.
 296. Miller, Voldemar Ühe mehe koostatud sõnaraamatud olid kollektiivse töö tulemus 2002 666.
 297. Monticelli, Daniele; Pajusalu, Renate; Treikelder, Anu Interdistsiplinaarne konverents deiksisest 2005 164-166.
 298. Monticelli, Daniele Eesti keele tingimuslausete liigitamise semantilised aspektid 2003 353-361. R: Some Semantic Aspects of the Classification of Estonian Conditional Sentences 399.
 299. Muižniece, Liena; Metslang, Helle; Pajusalu, Karl Eesti ja läti keele mineviku partitsiibi, finiidistumine 1999 522-534. R: Past Participle Finitization in Estonian and Latvian 592.
 300. Muischnek, Kadri Korpuslingvistika 1998 8-12. R: Corpus Linguistics 80.
 301. Muischnek, Kadri Verbi ja noomeni püsiühenditest eesti keeles 2004 574-589. R: On the Estonian Fixed Combinations of Verb and Noun 640.
 302. Mälgand, Enn Rännumehe raudne tahe. Eduard Leppik 75 1999 727-730.
 303. Müürisep, Kaili Eesti keele süntaksianalüsaatorist 1998 47-56. R: Syntactic Analyser of Estonian 80.
 304. Neetar, Helmi In memoriam Aldi Sepp (21. IV 1943 - 24. IX 2000) 2000 830-831.
 305. Neetar, Helmi In memoriam Terho Itkonen (21. X 1933–29. III 1998) 1998 507-508.
 306. Neetar, Helmi Aili Univere kui murdekoguja 2001 778-782.
 307. Neetar, Helmi Arvo Laanest 70 2001 215-216.
 308. Neetar, Helmi Dialektoloogid ja geolingvistid Amsterdamis. Keeleteaduse hetkeseisust 1998 148-149.
 309. Neetar, Helmi Euroopa keeleatlasest 1998 792-794.
 310. Neetar, Helmi Läänemeresoome keeled kaartidel 2000 306-308.
 311. Neetar, Helmi Mõtlemisainet ka eesti murdekeele uurijaile. (H. Hurtta, Suomen murteiden askel-tyyppisten nominien morfologiaa ja murremaantiedettä.) 2001 435-437.
 312. Neetar, Helmi Osav keelekaartidel orienteeruja. Vilja Oja 60 2006 78-80.
 313. Nemvalts, Peep Pigem oma kui võõras! ("Muutuv keel".) 1999 756-763. R: Better Ours than Theirs! 816.
 314. Niirman, Viljam Uudne märksõnade leidmise viis 2003 373-374.
 315. Niit, Ellen; Sepper, Maria-Maren Emakeele Seltsis 2003 627-631.
 316. Norvik, Piret Exegi monumentum. Helmi Neetar 70 2004 69-70.
 317. Norvik, Piret Katse portreteerida juubilar Paul Koklat 2004 632-634.
 318. Norvik, Piret XXXIV J. V. Veski päev 2001 815-818.
 319. Nuolijärvi, Pirkko 1990-ndate aastate soome keele erijooni. ("Muutuv keel".) 2000 107-116. R: Some Specific Traits of the Finnish Language of the 1990s. ("Language in Change".) 152.
 320. Oittinen, Hannu Eesti slängi sõnaraamat jätab soovida. (Eesti slängi sõnaraamat, Koost K. Vainola ja L. Kaplinski. Toim A. Aule.) 2004 309-310.
 321. Oja, Vilja Dialektoloogid ja geolingvistid Amsterdamis. Keeleatlastest, arvuti andmebaasidest ja andmetöötlusest 1998 149-151.
 322. Oja, Vilja Euroopa leksikograafide päevaprobleemidest 1998 863-865.
 323. Oja, Vilja Hobu oli võik, lehm oli leet 2003 101-107. R: Horse vs. Cow: Same Colour, Different Adjectives 159.
 324. Oja, Vilja Sõna põll taustast 2005 475-480. R: On the Etymological Background of the Estonian Word põll 'apron' 520.
 325. Olt, Kerli Tekstipäev 2004 2005 252-253.
 326. Onga, Mare Kas uurali keeleteaduse bibliograafia jätkub? 1998 366-367.
 327. Ots, Heido Haritkeel ja tavakeel 1998 327-333. R: Standard and colloquial Estonian 368.
 328. Ots, Heido Vahemärgireeglite muutmise vajadust ei maksaks üle tähtsustada 2004 58-59.
 329. Ots, Heido Väärt kogumik. (U. Mereste, Oskuskeel ja seaduste keeleline rüü. Artikleid ja lühiuurimusi.) 2001 514-517.
 330. Paales, Liina Isikumärkide süsteemist eesti viipekeeles 2004 201-208. R: On the System of Person-Denoting Signs in the Estonian Sign Language 240.
 331. Pae, Taavi; Remmel, Mari-Ann Eesti etnonüümid, võrdnimed ja piirkonnanimed 2006 177-190. R: Estonian Ethnonyms and Regional Toponyms 263.
 332. Pajupuu, Hille [küsitleja] Kiriusutlus Krista Kergega. [K. Kerge 50.] 2002 804-808.
 333. Pajupuu, Hille; Kerge, Krista; Mihkla, Meelis kas-küsimus kõnesünteesis 2003 752-759. R: Estonian General Questions with the kas-Particle in Speech Synthesis 792.
 334. Pajupuu, Hille; Kerge, Krista Hingav süntesaator ja pausid tekstiliigiti 2006 202-210. R: A Breathing Synthesizer: Breaks across Different Functional Styles 263-264.
 335. Pajupuu, Hille Unustatud keelenähtus 1999 715-716.
 336. Pajusalu, Karl Eesti keele kujunemisjärgud ja sotsioperioodid. ("Muutuv keel".) 2000 153-160. R: The Linguistics Stages Versus Socioperiods of the Estonian Language 232.
 337. Pajusalu, Karl Esimesest eesti sotsiolingvistika õpikust. (M. Rannut, Ü. Rannut, A. Verschik, Keel, võim ja ühiskond. Sotsiolingvistika ja keelepoliitika õpik.) 2004 860-862.
 338. Pajusalu, Karl Kas väliseesti keel on olemas? 1998 286-288.
 339. Pajusalu, Karl Murrete triumfist Ameerikas ja Euroopa perifeeriates 1999 505-507.
 340. Pajusalu, Karl Viimasesr murdetekstide sarja köitest ehk kuidas minna edasi? (E. Juhkam, A. Sepp, Läänemurde tekstid. Eesti murded VIII. Toim A. Haak.) 2004 148-150.
 341. Pajusalu, Karl Wiedemanni kohalolek 2005 169-170.
 342. Pajusalu, Renate; Jagau, Axel Neljas rahvusvaheline lingvistikaolümpiaad Tartus 2006 938.
 343. Pajusalu, Renate Eesti pronoomenid II. Võru sjoo, taa, tuu ja timä 1998 159-172. R: Estonian Pronouns II. Pronouns sjoo, taa, tuu and timä of Võru Dialect 224.
 344. Pajusalu, Renate Kolmas ETF-i sõnavaragrantide päev 2005 682-683.
 345. Pall, Valdek Doktoritöö toponüümikast. [M. Kallasmaa.] 2000 537-538.
 346. Pall, Valdek Saaremaa, Ösel ja Ojamaa 1999 54.
 347. Palmaru, Raivo Munakivitee lõpus. Keele ja kommuniktasiooni mõjust ühiskonna terviklikkusele 2005 35-52. R: At the End of a Cobblestone Road: How Language and Communication May Influence Social Integrity 87.
 348. Paul, Toomas Nooruslik ja nõtke juubilar. Kristiina Ross 50 2005 497-500.
 349. Pedaja, Kati Uute laensõnade morfoloogiline kohanemine 2006 784-796. R: Morphological Assimilation of New Loanwords in the Estonian Language 854.
 350. Penjam, Pille; Habicht, Külli IX vana kirjakeele päevad 2006 253-256.
 351. Penjam, Pille Tulema-verbi grammatilised funktsioonid eesti kirjakeeles 2006 33-41. R: Grammatical Functions of the Verb tulema in Written Estonian 88.
 352. Penjam, Pille Liikumisverbide semantikast: tulema-verb XVII-XX sajandi eesti kirjakeeles 2005 818-830. R: On the Semantics of Motion Verbs: tulema in the Written Estonian of the 17th-20th Centuries 863.
 353. Peterson, Indrek Autorileksika uurimisvõimalusi Nikolai Baturini kirjakeelse luule näitel 2002 692-701. R: Some New Prospects of Studying Author's Vocabulary (on the Example of the Specific Words Used in the Literary Poetry by Nikolai Baturin from 1963 to 1981) 752.
 354. Pirso, Urve; Sepper, Maria-Maren Emakeele Seltsis 2004 228-230.
 355. Pirso, Urve Vana kirjakeele päev 1998 362-363.
 356. Pool, Raili Konverents "Emakeel ja teised keeled" 2006 257-259.
 357. Prillop, Külli Kuidas märksõnastada vanu eestikeelseid tekste? 2004 90-99. R: How to Lemmatize Old Estonian Texts 160.
 358. Prillop, Külli Optimaalsusteooria. Kuidas eesti keeles klusiilid nõrgenesid ja kadusid 2006 955-972. R: Optimality theory. The Weakening and Loss of Estonian Stops 1023.
 359. Prinits, Olaf Eestikeelse matemaatikaõpetuse ja -terminoloogia tekkeloost ja kujunemisest 1998 388-399. R: On the Rise and Development of Mathematical Instruction and Terminology in the Estonian Language 440.
 360. Pulk, Jaan Mynõl ei piaq kõtt taari kinniq 1998 337-339.
 361. Punga, Leili Aino Valmet Tartu ülikooli õppejõuna 1998 535-540. R: Aino Valmet as Lecturer at Tartu University 584.
 362. Puolakainen, Tiina Eesti keele kitsenduste grammatika morfoloogiline ühestaja 1998 37-46. R: Estonian Constraint Grammar Morphological Disambiguator 80.
 363. Päll, Peeter [küsitleja] Kiriusutelu Tiiu Ereltiga 2002 283-286.
 364. Päll, Peeter Kommentaar [E. Lillemetsa artiklile "Förjalased räägivad förja keelt"] 1998 772.
 365. Päll, Peeter Rahvaste ja keelte nimetuste õigekiri 1998 262-272.
 366. Päll, Peeter Türkmeeni ja usbeki nimede kirjutamine 2003 125-130.
 367. Päll, Peeter Väliskohanimede õigekiri 1998 411-426.
 368. Päll, Peeter Võõrnimede hääldus 2000 737-738.
 369. Raadik, Maire Suunas 1999 796-797.
 370. Raadik, Maire Kaupade nimetamine 1998 766-770.
 371. Raag, Raimo Mis oli õieti esimese eesti keele grammatika autori nimi? 2002 183-192. R: What Was the Actual Name of the Author of the First Estonian Grammar? 224.
 372. Raag, Virve Kas julgesime olla maailmas esimesed? 1999 609-621. R: Did We Dare to Be the First in the World? 664.
 373. Raag, Virve Uue rootsi-eesti sõnaraamatu ilmumise puhul 2005 389-399. R: On the Publication of a New Swedish-Estonian Dictionary 432.
 374. Raid, Vahur Saatan polegi nii must, nagu seda maalitakse 1998 334-336.
 375. Rannut, Mart 15 aastat keeleseadust 2004 117-123. R: Fifteen Years with the Language Law 160.
 376. Rannut, Mart 15 aastat keeleseadust 2004 46-57.
 377. Rannut, Mart Emakeelest lahti. (M. Waas, Language Attrition Downunder. German Speakers in Australia.) 1999 725.
 378. Rannut, Mart Keelepoliitilistest taandarengutest Eestis 2001 793-795.
 379. Rannut, Mart Rahvusvaheline keeleseireseminar 1998 870-871.
 380. Rannut, Ülle Keelekeskkonna mõju muukeelse õpilase integratsioonile 2002 342-358. R: The Effect of Linguistic Environment on the Integration of Non-Estonian Pupils 384.
 381. Rein, Kaarina Uuskreeka nimed eesti keeles 2002 320-328. R: Greek Names in Estonian 384.
 382. Remes, Hannu Kaks aastakümmet kontrastiivseminare 2004 295-300.
 383. Remes, Hannu Rahvusvaheliselt kasutatav eesti keele käsiraamat 2005 742-751.
 384. Rink, Hildegard Veel Emakeele Seltsist 1999 278-279.
 385. Rohtlaan, Ille Metafoorid meediatekstis: uudiste pealkirjad 2006 626-636. R: Metaphors in a Media Text: News Titles 686-687.
 386. Roosimaa, Peeter Nimisõnade algustäht XVII sajandi lõpu ja XVIII sajandi alguse piiblitekstides 2006 449-462. R: Noun Initial in the Biblical Texts of the Late 17th and Early 18th Centuries 519.
 387. Roosmaa, Tiit; Koit, Mare; Muischnek, Kadri; Müürisep, Kaili; Puolakainen, Tiina; Uibo, Heli Eesti keele arvutigrammatika: mis on tehtud ja kuidas edasi? 2003 192-209. R: A Formal Grammar of Estonian: Experience and Prospects 240.
 388. Ross, Eevi [küsitleja] Hea töötaja on maja lukk. Kiriusutelu Helju Kaaluga. [H. Kaal 75.] 2005 491-496.
 389. Ross, Eevi [küsitleja] Kiriusutelu professor Mauno Koskiga. [M. Koski 70.] 2000 133-135.
 390. Ross, Eevi; Hallik, Tiina Keelekorralduse konverents 18.-19. november 1999. Diskussioon "ÕS 1999: kui liberaalne võib olla keelekorraldus?" 2000 455-462.
 391. Ross, Eevi; Hallik, Tiina Keskused läänemeresoome piiridel 2000 148-151.
 392. Ross, Eevi; Kippar, Pille Emakeele Seltsis 2000 541-543.
 393. Ross, Eevi; Tender, Tõnu Emakeele Seltsis 2000 308-311.
 394. Ross, Eevi Ellen Uuspõld - F. J. Wiedemanni keeleauhinna laureaat 2000 2000 610.
 395. Ross, Eevi Emakeele Seltsi murdeseminar 1998 359-360.
 396. Ross, Eevi F. J. Wiedemann keeleauhind on lakanud. Elagu F. J. Wiedemanni keeleauhind! 2003 557-559.
 397. Ross, Eevi F. J. Wiedemanni keeleauhind Valdek Pallile 2002 450-451.
 398. Ross, Eevi F. J. Wiedemanni keeleauhinna laureaadid 2001 2001 661-662.
 399. Ross, Eevi Läänemeresoome perifeeriad 1999 135-136.
 400. Ross, Eevi Mõni oluline lehekülg Emakeele Seltsi ajaloost (I): katse selts likvideerida. Kiriusutelu Eeva Ahvenaga 1999 114-119.
 401. Ross, Eevi Mõni oluline lehekülg Emakeele Seltsi ajaloost (II): sundkolimine Tallinna. Kiriusutelu Eeva Ahvenaga 1999 269-275.
 402. Ross, Eevi Soome emakeeled 1999 438-439.
 403. Ross, Eevi Tiiu Erelt ja Uno Mereste - Wiedemanni keeleauhinna laureaadid 1999 1999 509-510.
 404. Ross, Eevi Wiedemanni auhind kümnendat korda jagatud 1998 509.
 405. Ross, Eevi XXXI J. V. Veski päev 1998 723-724.
 406. Ross, Eevi XXXII J. V. Veski päev 1999 734-735.
 407. Ross, Jaan [küsitleja] Kiriusutelu Hille Pajupuuga 2006 318-320.
 408. Ross, Jaan [küsitleja] Kiriusutlus professor Ilse Lehistega. [I. Lehiste 80.] 2002 49-52.
 409. Ross, Jaan Doktoriväitekiri eesti lauseintonatsioonist 2004 717-718.
 410. Ross, Jaan Mart Remmeli mälestuseks (31. X 1944 - 12. IV 2000) 2000 371-373.
 411. Ross, Jaan Rõngu ja setu väldetest. (M. Parve, Välted lõunaeesti murretes.) 2003 701-703.
 412. Ross, Kristiina Algkmesest lõpmatusse kulgevad keeleuuenduste kurvid 2005 521-525. R: From algkmes to Infinity: the Curvy Ways of Language Reform 607.
 413. Ross, Kristiina Arnold Kask ja kirjakeele ajaloo tulevik 2002 788-792. R: Arnold Kask and the Future of the History of Literary Estonian 832.
 414. Ross, Kristiina Baltisaksa pastorid ja eesti keel 2002 225-230. R: Baltic German Pastors and the Estonian Language 304.
 415. Ross, Kristiina Doktoritöö Eesti jidišist. [A. Verschik.] 2000 451-452.
 416. Ross, Kristiina Esialgseid täiendusi Vana Testamendi tõlkeloole 2002 73-87. R: Some Preliminary Addenda to the Translating History of the Old Testament 152.
 417. Ross, Kristiina Heebrea jäljed eesti keeles 2004 561-573. R: Traces of Hebrew in the Estonian Language 640.
 418. Ross, Kristiina Tõlketehnilisi küsimusi eesti kirjakeele algusaegadest: teine käsk 2000 781-795. R: Some Technical Problems of Translation from the Early Days of Literary Estonian: the Second Commandment 840.
 419. Ross, Kristiina Viimane misjonilingvist Eduard Ahrens eesti kirjakeele reformijana 2003 321-330. R: The Last Missionary Linguist Eduard Ahrens as the Reformer of Literary Estonian 399.
 420. Ross, Kristiina Väärikas juubeliväljaanne. (K. Habicht; V.-L. Kingisepp; U. Pirso; K. Prillop, Georg Mülleri jutluste sõnastik.) 2000 744-749.
 421. Rätsep, Huno Akadeemik Ferdinand Johann Wiedemannist ja eesti kirjakeele käekäigust 1998 497-498.
 422. Rätsep, Huno Sõnateadlik Tuglas 2006 572-581. R: The Word-Conscious Tuglas 608.
 423. Rääbis, Andriela Emakeele Seltsi aastakoosolek 1999 733-734.
 424. Rääbis, Andriela Küsimus mis sa teed? telefonivestluses 2004 358-368. R: The Question mis sa teed? in a Telephone Conversation 400.
 425. Rääbis, Andriela Telefonivestluse sissejuhatus 2000 409-418. R: The Opening of a Telephone Conversation 464.
 426. Saari, Henn [küsitleja] Kiriusutelu Tõnu Karmaga. [T. Karma 70.] 1999 783-787.
 427. Saari, Henn Kirjakeelekorraldus keelte arengu üldseaduspärasuste valgusel, nagu ta paistis juba aastal 1979. ("Muutuv keel".) 1999 601-608.
 428. Saari, Henn Kirjakeelekorraldus keelte arengu üldseaduspärasuste valgusel, nagu ta paistis juba aastal 1979. ("Muutuv keel".) 1999 684-693. R: Die Regelung der Schriftsprache im Lichte der allgemeinen Gesetzmäßigkeiten der Sprachentwicklung, so wie sie sich bereits 1979 offenbarte 736.
 429. Saari, Henn Kolm refleksiooni Urmas Sutropile 1999 737-745. R: Drei Reflexionen auf Urmas Sutrop 816.
 430. Saari, Henn Üks vormiõpetus (I). Vaimumõõgad 1998 606-621. R: Eine Formenlehre. Geistesschwerter 656.
 431. Saari, Henn Üks vormiõpetus (II). Taksonoomia 1999 166-175. R: Eine Formenlehre. Taxonomie 216.
 432. Saari, Henn Üks vormiõpetus (II). Taksonoomia 1999 80-87.
 433. Sahkai, Heete Eesti verbifraasi sõnajärg 1999 24-32. R: L'ordre des mots dans le syntagme verbal estonien 72.
 434. Sahkai, Heete Konstruktsioonipõhise keelekirjelduse võimalustest adessiivse viisi- ja põhjusmääruse näitel 2006 816-831. R: Construction-Based Description of Adessive Adverbials of Manner and Reason 855.
 435. Sahkai, Heete Teonimi perifrastilises verbivormis 2005 790-807. R: The Estonian Action Nominal in Verbal Periphrasis 862.
 436. Saks, Kertu Ajalehe keeletoimetamine muutuste keerises 2006 387-391.
 437. Saks, Kertu Keelestiilikorraldus eesti ajalehtedes 2005 735-741. R: Linguostylistic Planning in Estonian Newspapers 775.
 438. Sarapik, Virve Värvisõnavarast eesti proosa näitel 2001 228-245. R: Colour Terms in Estonian Prose 296.
 439. Sarapuu, Kathy Tekstipäev 2003 2004 235.
 440. Sarv, Vaike Etnonüümid ja setu identiteet 1998 302-314. R: Ethnonyms and the Identity of the Setu 368.
 441. Saukkonen, Pauli Soomlaste ja laplaste algupära. Kõigi soome-ugri rahvaste algkodu polegi olemas 2001 266-269.
 442. Savvati Savvati Smirnov. 21. VIII 1929 - 3. IX 2002 2002 893-895.
 443. Seilenthal, Tõnu Teadlane, õpetlane, inimene. Paul Ariste 100 2005 89-91.
 444. Sepper, Maria-Maren; Mund, Argo; Kuusk, Külli Emakeele Seltsis 2004 555-559.
 445. Sepper, Maria-Maren Endspiel 2005 162-164.
 446. Sepper, Maria-Maren Eesti keel kodus ja välismaal 2006 513.
 447. Sepper, Maria-Maren Emakeele Selts 85 2005 515-516.
 448. Sepper, Maria-Maren Emakeele Seltsi aastakoosolek 2006 598.
 449. Sepper, Maria-Maren Emakeele Seltsi üliõpilaskonverents 2004 869-870.
 450. Sepper, Maria-Maren Emakeele Seltsis 2003 875-877.
 451. Sepper, Maria-Maren Emakeele Seltsis 2004 798-799.
 452. Sepper, Maria-Maren Emakeele Seltsis 2005 248-250.
 453. Sepper, Maria-Maren Emakeele Seltsis 2005 769-770.
 454. Sepper, Maria-Maren Emakeele Seltsis. Lauri Kettunen 120 2006 252-253.
 455. Sepper, Maria-Maren Ferdinand Johann Wiedemann 200 2005 516-519.
 456. Sepper, Maria-Maren Ferdinand Johann Wiedemanni juubeliaasta lõpusümpoosion 2006 336-338.
 457. Sepper, Maria-Maren Peterburi keelepäev 2006 598-600.
 458. Sepper, Maria-Maren XXXIX J. V. Veski päev 2006 770-772.
 459. Sepper, Maria-Maren XXXVI J. V. Veski päev 2003 877-879.
 460. Sepper, Maria-Maren XXXVII Veski päev 2004 870-871.
 461. Sepper, Maria-Maren XXXVIII J. V. Veski päev 2005 772-773.
 462. Sildvee, Kadri Tähendusmuutused grammatikaliseerumisprotsessis 2000 841-853. R: Semantic Changes Occurring in the Process of Grammaticalisation 912.
 463. Sköld, Tryggve Julius Mägiste Lundis. Mõningaid mälupilte 2000 886-888.
 464. Soosaar, Sven-Erik Kas rahvad ja keeled veatult kirjas? 1999 124.
 465. Soosaar, Sven-Erik Lembit Vaba 60 2005 420-421.
 466. Strandson, Krista Kuidas vestluskaaslane parandusprotsessi algatab? 2001 394-409. R: How Does the Interlocutor Initiate a Repair Sequence? 448.
 467. Sutrop, Urmas [küsitleja] Kiriusutelu professor Kalevi Wiigiga. [K. Wiik 70.] 2002 587-588.
 468. Sutrop, Urmas Eesti keele maitsenimetustest 1998 446-458. R: Taste Terms in Estonian 512.
 469. Sutrop, Urmas Eesti keele vanimatest perioodidest 1999 645-649.
 470. Sutrop, Urmas Eesti keele välted ja balti polütooniline keeleliit 1999 235-238. R: The Estonian Three-Quantity System and the Baltic Polytonous Sprachbund 295.
 471. Sutrop, Urmas Keele muutumisest ja eesti keelest. ("Muutuv keel".) 1999 310-313. R: Language change and Estonian 368.
 472. Sutrop, Urmas Keelemuutused 1999 366-367.
 473. Sutrop, Urmas Keeletüpoloogia suvekool Mainzis 1998 868-870.
 474. Sutrop, Urmas Lõhnad meie keeles 2001 5-12. R: Smell Terms in Estonian 72.
 475. Sutrop, Urmas Puude taga on mets. Ago Künnap 60 2001 519-520.
 476. Sõrmus, Elle Roidõlusõst ja teistest Võrumaal vajalikest sõnadest. (Võro-eesti synaraamat. Kokko pandnuq Jüvä Sullõv.) 2002 890-892.
 477. Taagepera, Rein Maridest ja marilastest 2000 362-363.
 478. Tarrend, Ave Hea uudis eesti keele õppijaile. (B. Forssman, Wörterbuch Estnisch-Deutsch. Eesti-saksa sõnaraamat.) 2006 416-419.
 479. Tart, Indrek Internet ja emakeel 2003 32-41. R: The Internet and the Mother Tongue 80.
 480. Tarvel, Enn Heiten 1998 259.
 481. Tarvel, Enn Jalg 2001 202-203.
 482. Tarvel, Enn Kuressaare ja Pöide 2004 778-780.
 483. Tarvel, Enn Lihulinn ja Lihula 1999 53-54.
 484. Tavast, Arvi Eesti oskussõnastikud 1996-2000 2002 401-414.
 485. Tavast, Arvi Eesti oskussõnastikud 1996-2000 2002 489-503. R: Estonian LSP Dictionaries 1996-2000 536.
 486. Tedre, Ülo Emakeele Selts nõukogude aastail 2000 578-582. R: Mother Tongue Society during the Period of Soviet Occupation 616.
 487. Tedre, Ülo Väheolulisteks peetud huvitavad meenutused. (L. Kettunen, Laadogast Balatonini. Mälestusi 1918-1924.) 2001 61-62.
 488. Tedre, Ülo Ühest pilkupüüdvast raamatust. (T. Saar, Kihnu raamat.) 1999 132-134.
 489. Tender, Tõnu; Kaal, Helju Emakeele Seltsis 1998 789-792.
 490. Tender, Tõnu; Kaal, Helju Emakeele Seltsis 1999 507-509.
 491. Tender, Tõnu; Kaal, Helju Emakeele Seltsis 1999 807-811.
 492. Tender, Tõnu; Klaus, Väino Võru Instituudi toimetistest. (Võro Instituudi toimõtiseq 1-10.) 2001 284-287.
 493. Tender, Tõnu; Lonn, Varje Emakeele Seltsis 1998 649-652.
 494. Tender, Tõnu; Viikberg, Jüri Eesti keele päev Peterburis, Moskvas ja Londonis 2003 785-786.
 495. Tender, Tõnu Eesti teaduskeel ja Euroopa Liit (II). Arstiteaduse ja loodusteaduste keel 2002 214-216.
 496. Tender, Tõnu Eesti teaduskeel ja Euroopa Liit (III) 2002 376-379.
 497. Tender, Tõnu Eesti teaduskeel ja Euroopa Liit. I diskussioon 2001 663-665.
 498. Tender, Tõnu Emakeele Seltsi 215. keelepäev toimus Peterburis 2001 662-663.
 499. Tender, Tõnu Emakeele Seltsi keelepäevad 1999 1999 887.
 500. Tender, Tõnu Emakeele Seltsi keelepäevad 2000. aastal 2001 136-138.
 501. Tender, Tõnu Emakeele Seltsi keelepäevade kroonikat (1993-1998) 1999 140-141.
 502. Tender, Tõnu Emakeele Seltsis 1998 358-359.
 503. Tender, Tõnu Emakeele Seltsis 2001 374-375.
 504. Tender, Tõnu Veel kord väljendi ämbrisse astuma päritolust 2000 739-741.
 505. Tenjes, Silvi Keele žestilise päritolu hüpotees 2001 683-690.
 506. Tenjes, Silvi Keele žestilise päritolu hüpotees 2001 756-764. R: Hypothesis of the Gestural Origins of Language 824.
 507. Teras, Pire Emakeele Seltsi koosolek. Professor Ilse Lehiste 80. juubeli puhul 2002 379-380.
 508. Teras, Pire Täpsustades soome murdepiire. (K. Wiik, Suomen murteet. Kvantitatiivinen tutkimus.) 2005 331-333.
 509. Tilgar, Tanno Türgi 1928. aasta kirjakeelereform 1998 758-765. R: The 1928 Reform of Literary Language in Turkey 800.
 510. Tirkkonen, Mari-Epp; Vainik, Ene Semantika uutest suundadest ja meetodeist 2004 396-399.
 511. Toode, Ülle Andekas keeleteadlane Rasmus Rask (1787-1832) 2002 900-903.
 512. Toomet, Piret Mõnest kaudsuse väljendamise võimalusest tänapäeva eesti keeles 2000 251-259. R: Some Modern Estonian Ways to Express Second-Hand Origin of Information 312.
 513. Tragel, Ilona; Kährik, Kaja; Õim, Haldur Kaheksas kognitiivse keeleteaduse maailmakonverents 2004 71-74.
 514. Tragel, Ilona; Veismann, Ann; Õim, Haldur Kognitiivse keeleteaduse koverentsist ja teoreetilise keeleteaduse arengust selle taustal 2000 260-268. R: On a Conference of Cognitive Linguistics and on the Current State of Theoretical Linguistics 312.
 515. Tragel, Ilona Eesti saama ja võima ning soome saada ja voida. Tähendused ja vastavused kognitiivse grammatika vaatenurgast 2001 99-110. R: The Estonian saama and võima versus the Finnish saada and voida. Meanings and Correspondences as Viewed from the Standpoint of Cognitive Grammar 144.
 516. Tragel, Ilona Eesti keele seriaalkonstruktsioonist 2003 919-934. R: On the Serial Constructions in Estonian 951.
 517. Tuule, Tarmo 75 aastat Helsingi ülikooli eesti keele lektoraati 1999 292.
 518. Tóth, Szilárd; Wasielewska, Magdalena Vanemat ja uuemat eesti-poola leksikograafia alalt. (L. Erin, W. Stefa?czyk, Eesti-poola sõnastik. M. Major, Eesti-poola vestmik.) 2000 827-829.
 519. Tóth, Szilárd Paradigmavahetus neenetsi leksikograafias. (S.-E. Soosaar, Eesti-tundraneenetsi sõnastik.) 2001 809-810.
 520. Tóth, Szilárd Wastse Testamendi 21. trükk paberil ja laserplaadil. (Wastne Testament 1686; J. Peebo, Wastse Testamendi lugu.) 2002 141-143.
 521. Uibo, Heli Kahetasemeline morfoloogiamudel ja eesti keel 1998 13-21. R: Applying the Two-Level Morphology Model to Estonian 80.
 522. Uibo, Udo Alguses oli Stahl. (T. Erelt, Eesti keelekorraldus.) 2004 622-625.
 523. Uuspõld, Ellen Mats enne ja nüüd 2000 598-599.
 524. Vaba, Lembit Estikestest, urmastest ja kuraditest ehk liivi ja eesti sõnad läti slängis. (I. Mirovics, A. Dubaus, Latviešu valodas žargona vārdnīca.) 2006 248-251.
 525. Vaba, Lembit In memoriam Karl Kont. 15. XII 1923-8. V 2005 2005 591-594.
 526. Vaba, Lembit Ränist ja kremlist, rohkem siiski ränist 2003 108-112. R: On the Estonian words räni 'Flint' and kreml 'Kremlin', with the Focus on the Former, Though 159.
 527. Vaba, Lembit Doktoritöö eesti värvinimetustest. (V. Oja, Linguistics Studies of Estonian Colour Terminology.) 2001 889-892.
 528. Vaba, Lembit Doktoritöö läti eestlastest. (M. Mela, Latvian virolaiset. Historia, kieli ja kulttuuri.) 2001 735-739.
 529. Vaba, Lembit Eesti-läti kakskeelsusest Valgas. Vaade ajalukku 1999 535-541. R: On the Estonian-Latvian Bilingualism in Valga. A Historical View 592.
 530. Vaba, Lembit Ettevaatust, eesti-läti sõnaraamat! (Igauņu-latviešu vārdnīca. Sastādija D. Kļava.) 2003 380-382.
 531. Vaba, Lembit Ilmuma hakkas suurteos. (Atlas linguarum fennicarum. ALFE 1. Päätoimittaja T. Tuomi, 1. osan vastaava toimittaja S. Suhonen.) 2005 1021-1023.
 532. Vaba, Lembit Kust on tulnud meie langud? 2003 779-780.
 533. Vaba, Lembit Läti murdeatlas ilmunud.(Latviešu valodas dialektu atlants. Leksika. Koost. B. Bušmane, B. Laumane, A. Stafecka.) 1999 586-587.
 534. Vaba, Lembit Läti murdesõnaraamat hakkab peegeldama keele muutumist. (Latviešu izlokšņu vārdnīca. Prospekts.) 2006 930-933.
 535. Vaba, Lembit Läänemeresoome leksika baltoloogi vaateväljas. (E. Kagaine, Lok.... 2005 668-673.
 536. Vaba, Lembit Tartu Ülikooli ja Läti sidemete kuldajast ehk läti keelt pole tänapäeval võimalik õppida mitte üheski Eesti ülikoolis. (H. Tankler, A. Rämmer, Tartu University and Latvia. With an Emphasis on Relations in the 1920s and 1930s.) 2005 71-74.
 537. Vaba, Lembit Üks põnev vahekokkuvõte. (O. Bušs, Personvārdi, vietvārdi un citi vārdi: izpētes pakāpieni.) 2005 243-245.
 538. Vainik, Ene [küsitleja] Urmas Sutropi kiriusutelu. [U. Sutrop 50.] 2006 496-499.
 539. Vainik, Ene; Orav, Heili Tee tööd ja näe vaeva, ...aga ikka oled vihane 2005 257-277. R: One May, Indeed, Toil and Moil ...Yet Persist In Anger and Hate 344.
 540. Vainik, Ene; Velt, Anneli Viha metafoorid ja kognitiivne mudel eesti keeles 2006 104-121. R: Metaphors of Anger and Its Cognitive Model in Estonian 176.
 541. Vainik, Ene Millest on tehtud eestlaste emotsioonisõnavara? 2002 537-553. R: What Does Estonian Emotion Vocabulary Consist of? 608.
 542. Vainik, Ene Soolisest ja ealisest spetsiifikast emotsioonisõnavara loetelukatsetes 2003 674-692. R: Effects of Age and Gender on the Results of List Tasks of Emotion Vocabulary 712.
 543. Valge, Jüri Euroopa keelteaasta ja eesti keele strateegia 2001 729-731.
 544. Valge, Jüri Kas eestlasedki Paabelit ehitama? ("Muutuv keel") 1999 9-15. R: Will even Estonians build a Babel? 72.
 545. Valge, Jüri Meenutati Mihkel Vesket 1998 364-365.
 546. Valge, Jüri Wiedemanni konverents ja keelepäev Peterburis 2005 601-604.
 547. Vare, Silvi Eesti keele sõnaperede sõnaraamatu koostamise põhimõtetest 2002 855-866. R: On the Compilation Principles of the Dictionary of Estonian Word Families 904.
 548. Vare, Silvi Esimene doktoriväitekiri Eesti keelepoliitikast. (M. Rannut, Estonian Language Policy 1988-1997.) 1999 360-364.
 549. Vare, Silvi Head kolleegi Mauno Koskit meenutades 2006 332-334.
 550. Vare, Silvi Keelekorralduse konverents 18.-19. november 1999 2000 373-379.
 551. Vare, Silvi Põgusalt ühest leksika ja süntaksi piirinähtusest 2004 915-922. R: On a Boundary Phenomen of Lexicon and Syntax 943.
 552. Vare, Silvi XXXV J. V. Veski päev 2002 828-831.
 553. Vare, Silvi Üldkeele ja oskuskeele nihestunud suhe 2001 455-472.
 554. Vare, Silvi Üldkeele ja oskuskeele nihestunud suhe 2001 563-571. R: General Language and LSP: a Shifted Relationship 600.
 555. Varik, Asko Prantsuse keel Eesti Vabariigis 2001 25-36. R: French in the Estonian Republic 72.
 556. Veismann, Ann Sõna üle tähendustest 2004 762-777. R: On the Meanings of üle 800.
 557. Veldi, Enn Sõnaraamatu koostamine pole käkitegu. (U. Hanko, G. Liiv, Inglise-eesti idioomisõnaraamat.) 1999 800-803.
 558. Vellerind, Riina Lähendav viisakus müügivestluste strateegiana 2000 703-715. R: Positive Politeness as a Sales Negotiations Strategy 768.
 559. Verschik, Anna Interferentsi mehhanismidest ja vene-eesti kontaktidest 2001 529-542. R: On Mechanisms of Interference and the Russian-Estonian Contacts 600.
 560. Verschik, Anna Koodivahetus meil ja mujal 2004 25-45. R: Code-Switching Home and Away 80.
 561. Verschik, Anna Mõnda baltisaksa ja jidiši kontaktidest 2000 401-408.
 562. Verschik, Anna Mõnda baltisaksa ja jidiši kontaktidest 2000 496-502. R: On Baltic German-Yiddish Language Contacts 544.
 563. Verschik, Anna Vaadeldes konvergentsi: eesti liitsõnad ja nende vasted Eesti vene keeles 2005 21-34. R: A Case of Convergence: Some Estonian Compounds and Their Equivalents in the Local Variant of Russian 86-87.
 564. Vider, Kadri; Orav, Heili Sõna tasandilt mõiste ruumi 1998 57-64. R: From the Plane of Word to the Space of Concept 80.
 565. Vihma, Helgi Johannes Aaviku konverents Kuressaares 2001 290-292.
 566. Viikberg, Jüri [küsitleja] Juubilar on Evi Juhkam. [E. Juhkam 70.] 2002 199-202.
 567. Viikberg, Jüri [küsitleja] Kiriusutelu Eevi Rossiga 2003 693-696.
 568. Viikberg, Jüri; Õim, Asta Emakeele Seltsis 2003 317-319.
 569. Viikberg, Jüri Akadeemiline tekstisari "Eesti murded I-VIII" on valmis 2004 124-130. R: The Academic Series of Estonian Dialect Texts (Eesti murded I-VIII) Finished 160.
 570. Viikberg, Jüri Hella Keem in memoriam. 6. IV 1915-28. XII 1997 1998 282-283.
 571. Viikberg, Jüri Mulgi keelepäev Viljandi Maagümnaasiumis 2004 636-637.
 572. Viikberg, Jüri Raimo Raag 50 2003 625-627.
 573. Viikberg, Jüri Repliigina doktorite loetelule 2000 289-290.
 574. Viikberg, Jüri Tõlketeos meie keelesugulaste kohta. (R. Taagepera. Soomeugri rahvad Venemaa Föderatsioonis.) 2001 366-370.
 575. Viikberg, Jüri Vähemusrahvus. Terminist, selle tähendusest ja kasutamisest 2001 197-201.
 576. Viires, Ants Autorinime probleemist 2002 437.
 577. Viires, Ants Kauge mineviku kimäärid 2000 891-893.
 578. Viires, Ants Meenutusi Paul Aristest 2005 141-143.
 579. Viires, Ants Repliik 2001 273.
 580. Viitso, Tiit-Rein In memoriam Arvo Laanest 2003 704-705.
 581. Viitso, Tiit-Rein Pagan, põrgu ja papp: kolm kristlikku terminit 2006 894-902. R: Pagan, põrgu, and papp: three Christian terms 944.
 582. Viitso, Tiit-Rein Eesti tegusõna tüpoloogiat 2005 182-194. R: Typology of Estonian Verb 256.
 583. Viitso, Tiit-Rein Läänemeresoome *k-tunnused 2002 98-102. R: Finnic *k-Markers 152.
 584. Viitso, Tiit-Rein Mati Erelt 60 2001 216-218.
 585. Viitso, Tiit-Rein Põhiverbi muutumine eitussõna järel, lingua franca ja algkeel 2003 24-31. R: Inflection of the Main Verb After a Negation Word, the Protolanguage and Lingua Franca 80.
 586. Viks, Ülle Eesti vasted soome-eesti suursõnaraamatus 2003 599-606. R: Estonian Equivalents in the Finnish-Estonian Dictionary Soome-eesti suursõnaraamat 632.
 587. Viks, Ülle Grammatika soome-eesti suursõnaraamatus 2004 184-191. R: Grammar in the Finnish-Estonian Dictionary 240.
 588. Viks, Ülle Kas edukas eksperiment? (H.-J. Kaalep, Eesti keele ressursside loomine ja kasutamine keeletehnoloogilises arendustöös.) 1999 498-504.
 589. Viks, Ülle Kuidas tekib sõnastikukirjesse grammatika 2000 486-495. R: A Generator of Grammatical Entries for Dictionaries 544.
 590. Viks, Ülle Topeltdoktor Toomas Help 2004 792-793.
 591. Voll, Piret; Õim, Asta Emakeele Seltsis 2002 526-529.
 592. Voll, Piret Tähenduse konnotatiivsest aspektist ükskeelses sõnaraamatus 2003 251-270. R: On the Connotative Aspect of Meaning as Presented in a Monolingual Dictionary 320.
 593. Vääri, Eduard Juured, sümbolid, trendid... ("Muutuv keel") 1999 176-181. R: Roots, symbols, trends... 216.
 594. Vääri, Eduard Liivi keele käsiraamat. (F. de Sivers, Parlons live. Une langue de la Baltique.) 2002 210-212.
 595. Vääri, Eduard Rāndakeļ, min jemakēļ, piva minnõn um sin ēļ. Liivi keel, mu emakeel, püha on mulle Su hääl. [P. Kļaviņa 80.] 1998 144-146.
 596. Vääri, Eduard Sundunustatud keelemees Elmar Muuk 100 ja 60 2002 30-37. R: Elmar Muuk - 100 and 60: a Linguist Forced into Oblivion 72.
 597. Vääri, Eduard Veera Mürkhein in memoriam 2004 159.
 598. Vääri, Eduard Võõrsõnade liikumine eesti keelde 2000 661-668. R: Infiltration of Foreign Words in the Estonian Language 688.
 599. Vääri, Reet Leivu ja liivi seminar 2006 848-850.
 600. Vääri, Reet Viis aastat emakeelepäeva 2004 209-212.
 601. Wälchli, Bernhard Laensõnad Baltimaade kultuuriloo peeglina. (L. Vaba, Uurimusi läti-eesti keelesuhetest.) 1998 784-787.
 602. Zabrodskaja, Anastassia Eesti keelt õppiv Kohtla-Järve vene koolide muukeelne laps 2004 841-853. R: The Non-Native Child Learning Estonian in a Kohtla-Järve Russian School 872.
 603. Zabrodskaja, Anastassia Eestivene keel(evariant): kas samm segakoodi poole? 2006 736-750. R: Russian-Estonian Language (Variety): a Step Towards a Fused Lect? 776.
 604. Zabrodskaja, Anastassia Koodivahetusest ja keelevahetusest. (H. Bani-Shoraka. Language Choice and Code-Switching in the Azerbaijani Community in Tehran. A Conversation Analytic Approach to Bilingual Practices.) 2006 677-679.
 605. Zabrodskaja, Anastassia Sotsiolingvistika sümpoosionist doktorandi pilguga 2006 936-937.
 606. Õiendus Õiendus. [KK 2001, nr 7, lk 520.] 2001 671.
 607. Õiendus Õiendus. [KK 2004, nr 5, lk 400.] 2004 479.
 608. Õim, Asta; Päll, Peeter Henn Saari 15. 02. 1924 - 8. 09.1999 1999 805-806.
 609. Õim, Asta Aasbuk'ist ömmu'ni. (M. Must, Vene laensõnad eesti murretes.) 2001 131-133.
 610. Õim, Asta Armastus ja õnn eestlaste maailmapildis 2003 849-858. R: Love and Happiness in an Estonian's View 880.
 611. Õim, Asta Emakeele Seltsis 2002 748-750.
 612. Õim, Asta Emakeele Seltsis 2003 474-475.
 613. Õim, Asta Isikunimetustest eesti fraseoloogias 2001 554-562. R: Estonian Phrasal Terms for Persons 600.
 614. Õim, Asta Kui värvusetud rohelised ideed magavad raevukalt. (Verbi tapma semantikast) 2001 885-886.
 615. Õim, Haldur Eesti keel eestlaste emotsioonidest. (E. Vainik, Lexical Knowledge of Emotions. The Structure, Variability and Semantics of the Estonian Emotion Vocabulary.) 2004 931-935.
 616. Õim, Haldur Eesti keeleteadusliku mõtte areng XX sajandil 2000 468-479. R: Development of the Linguistic Thought in Estonia in the 20th Century 544.
 617. Õim, Haldur Huno Rätsep ja teoreetiline keeleteadus Eestis 2002 875-877.
 618. Õim, Haldur Keeletehnoloogiast ja eesti keelest 2001 499-501.
 619. Õim, Katre Eesti võrdluste vormist ja sisust 2000 558-566.
 620. Õim, Katre Eesti võrdluste vormist ja sisust 2000 646-653. R: On the Form and Content of Estonian Similes 688.
 621. Õispuu, Jaan AFinLA sügiskonverents Tallinna Pedagoogikaülikoolis 1998 288-290.
 622. Õispuu, Jaan Kontrastiivuurijad Joensuus 2002 674-677.
 623. Õispuu, Jaan Läänemeresoome keeleteadus Karjalas 2005 53-59. R: Finnic Studies in Karelia 87.
 624. Õispuu, Jaan Nõutuks tegev eesti keele käsiraamat. (A. Hetzer, Estnisch. Eine Einführung.) 2004 220-223.
 625. Õispuu, Jaan Paul Ariste vadja päevikud. (P. Ariste, Vadja päevikud 1942-1980.) 2005 931-937.
 626. Õispuu, Jaan Väärtuslik seitsmes murderaamat. (V. Lonn, E. Niit, Saarte murde tekstid. Eesti murded VII.) 2003 867-870.
 627. Üprus, Tene Eestlaste keeleline kohanemine eesti-vene segarühma suhtluses 2005 379-388. R: Linguistic Accommodation of Estonians in Estonian-Russian Mixed Group Communication 432.

3. Kirjandusteadus

 1. Aarma, Liivi Uusi andmeid Pühavaimu pastori Georg Mülleri varase elukäigu kohta 1999 788-795. R: New Information Found On the Early Life of Pastor Georg Müller of the Holy Ghost Church 816.
 2. Aasmann, Tiina; Reimo, Tiiu Eesti vanema raamatu leidumusest raamatukogudes 2001 259-263. R: Availability of older Estonian books in libraries 296.
 3. Aaver, Eva Kristian Jaak Petersoni uuest teostekogust. (IAAK. Kristian Jaak Peterson 200.) 2002 594-600.
 4. Aimla, Priit Kuidas sünnib pealkiri? 2003 115-116.
 5. Ainz, Anne Bibliograaf Endel Annus 90 2005 160-161.
 6. Allas, Tiia Kiä vai miä um "Sängü" imäasi? (Kauksi Ülle, Säng.) 1998 432-433.
 7. Ambus, Ada Middendorffi õhtud. Peterburi haritlaskonna seltsielust XIX sajandi teisel poolel 2005 171-181. R: Abende bei Middendorffs. Das Gesellschaftsleben der Petersburger Intelligenz in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 256.
 8. Annuk, Eve Naisest tekstini: feministliku kirjandusanalüüsi lähtekohti 1999 694-703.
 9. Annuk, Eve Naisest tekstini: feministliku kirjandusanalüüsi lähtekohti 1999 764-770. R: From Woman to Text: Some Possibilities of Feminist Literary Criticism 816.
 10. Annuk, Eve Rahvusluse ja sugupoole diskursid eesti nüüdiskirjanduses 2000 871-876. R: Discourses of Nationalism and Gender in the Estonian Literature of the 1990s 912.
 11. Annuk, Eve Tekstid ja vastutekstid: kirjavahetused stalinismi kontekstis 2003 838-848. R: Texts and Contratexts: Correspondence under Stalinism 880.
 12. Annus, Endel Eestikeelne raamat 1525-1850 2001 295.
 13. Annus, Epp Eesti kirjanduskriitika Katku Villu. (T. Hennoste, Eurooplaseks saamine. Kõrvalkäija altkulmupilk. Artikleid ja arvamusi 1986-2003.) 2005 327-329.
 14. Annus, Epp Hea ilus valu: Baturini tegelaste estetiseeritud kannatused 2006 863-874. R: Good and Beautiful Pain: the Aesthetisized Sufferings of the Characters in Nikolai Baturin's Novels 943.
 15. Annus, Epp Kirjanduskaanon ja rahvuslik identiteet 2000 10-17. R: Literary Canon and National Identity 72.
 16. Annus, Epp Madis Kõiv aja ja ruumi vahel. (M. Kõiv, Luhta-minek. Koost A. Pilv.) 2006 324-326.
 17. Annus, Epp Martsipanikunstist. (E. Vetemaa, Minu väga magus elu ehk Martsipanimeister.) 2003 614-615.
 18. Annus, Epp Miks uurida kirjandust? 1999 137.
 19. Annus, Epp Noorte püüded ja rõõmus ajalugu: Gustav Suits ja Friedrich Nietzsche 2005 526-534. R: The Strivings of Young People and "the Gay History": Gustav Suits and Friedrich Nietzsche 607.
 20. Annus, Epp Nüpli XIII kevadkool "Kirjandus ja filosoofia" 2005 771.
 21. Annus, Epp Postmodernism eesti kirjanduskultuuris. (P. Viires, Postmodernism eesti kirjanduskultuuris.) 2006 762-763.
 22. Annus, Epp Postmodernism kui hilissotsialismi kultuuriloogika 2000 769-780. R: Postmodernism as the Cultural Logic of Late Socialism 840.
 23. Annus, Epp Rahvakirjanik Jaan Kross. (J. Kross, Tahtamaa.) 2002 369-370.
 24. Aru, Krista; Konsa, Kurmo; Reimo, Tiiu; Siiner, Mari Eesti trükise punane raamat 1535-1850 2005 1-8. R: The Red Book of the Estonian Publications of 1535-1850 86.
 25. Aru, Krista Hendrik Laas tagasivaates 2002 630-641. R: Hendrik Laas in Retrospect 680.
 26. Aru, Krista Läbi kahe sajandi 2003 881-885.
 27. Auväärt, Vassili [usutleja] August Mälk - inimene ja kirjanik. Kiirusutelu Aarne Vinkliga 2000 731-733.
 28. Baljasnõi, Boriss Kuidas sünnib pealkiri? 2002 801-803.
 29. Baturin, Nikolai Kuidas sünnib pealkiri? 2003 218.
 30. Beekman, Aimée Kuidas sünnib pealkiri? 2002 275.
 31. Beier, Priidu Kuidas sünnib pealkiri? 2003 53-54.
 32. Beier, Priidu Luule ja müstika. (B. Viiding, Tähe tüdruk. - B. Viiding, Laev kaindlus.) 1999 280-281.
 33. Belobrovtseva, Irina; Meimre, Aurika Peterburi tekst XX sajandi eesti kirjanduses 2005 609-616. R: "The Petersburg Text" in the 20th-Century Estonian Literature 688.
 34. Berelis, Guntis Teejuht ristleval maastikul ehk väike sissevaade läti 1990-ndate aastate proosasse 1999 546-550. R: A Guide to a Criss-Crossing Landscape: A Short Introduction to the Latvian Prose of the 1990s 592.
 35. Berg, Maimu Kuidas sünnib pealkiri? 2002 878-879.
 36. Cimdiņa, Ausma Läti postmodernistlik luule: aja märgid 1999 542-545. R: The Latvian Post-Modernist Poetry: Signs of Time 592.
 37. Eelmäe, August [koostaja ja kommenteerija] Valik Tuglase sõnavõtte 1917-1967 2006 225-230.
 38. Eelmäe, August Marie Underi ühe luuletuse ümber 2003 241-250. R: On a Poem by Marie Under 320.
 39. Ennus, Katrin; Talviste, Katre Kohandumise märgid II 2002 529-531.
 40. Ennus, Katrin Heiti Talviku luulest sokraatilise iroonia mõiste valgel 2004 801-811. R: Heiti Talvik's Poetry and Socratic Irony 872.
 41. Ennus, Katrin Iroonia ja keeletegevusõpetus 2002 4-16. R: Irony and Linguistic Pragmatics 72.
 42. Fyhr, Mattias Gooti element Mare Kandre "Delirias" 1999 249-254. R: Gothic Elements in Mare Kandre's "Deliria" 296.
 43. Godiņš, Guntars Ita Saks (3. XII 1921-23. III 2003) 2003 555.
 44. Godiņš, Guntars Kaitsevallid ja koodid 1999 577-578.
 45. Grabbi, Hellar Eestlane, estokulturist ja vadja vürst. Märkmeid ja mälestusi koolivend Jyri Korgist 2004 616-621.
 46. Grabbi, Hellar Ivar Grünthal: mälestusi, märkmeid, mõtteid 2006 139-148.
 47. Grabbi, Hellar Kalju Lepik: mälestusi ja mõtteid 2005 317-324.
 48. Grabbi, Hellar Märkmeid Eduard Krantsist 1999 634-637.
 49. Grabbi, Hellar Veel kord "Eesti kirjarahva leksikonist" selle uuele väljaandele mõeldes 1998 406-410.
 50. H[eldur] N[iit] XLII Kreutzwaldi päevad 1999 213-214.
 51. Hain, Jüri Noor-Eesti aastapäevaks 2005 571-574.
 52. Hain, Jüri Richard Antiku kunstikiindumus. [Raamatu valgusel. Richard Antik 100. Artikleid ja bibliograafia. Koost. M. Kiipus ja P. Noorhani.] 2002 744-747.
 53. Hain, Jüri Üks sõna suurest lausest 1998 561-562.
 54. Hainsalu, Lehte Rein Põdra salaarmastus 2003 541-544.
 55. Hanni, Helen; Tamm, Kadri XLIX Kreutzwaldi päevad 2006 343-346.
 56. Hanni, Helen Noor-Eesti 100 Tallinnas ja Tartus 2005 686-687.
 57. Hargla, Indrek Kuidas sünnib pealkiri? 2002 723-725.
 58. Harro-Loit, Halliki Missugust tegelikkust konstrueerivad uudised? 2003 366-370. R: News-Constructed Reality 400.
 59. Hasselblatt, Cornelius Kaeblemise kultuur. (J. Talvet, Sümbiootiline kultuur. Mõtisklus U-st; J. Talvet, Tõrjumatu äär.) 2006 669-670.
 60. Hasselblatt, Cornelius Kas piiratud ja dekadentne? Baltisaksa aadli kujutamisest Jaan Krossi proosas 2000 654-660. R: Beschränkt und dekadent? Zum Bild des deutschbaltischen Adels in der Prosa von Jaan Kross 688.
 61. Hasselblatt, Cornelius Kauaoodatud käsiraamat. (L. Lukas, Baltisaksa kirjandusväli 1890-1918.) 2006 993-996.
 62. Hasselblatt, Cornelius Kaugelt vaadates 2005 579-580.
 63. Hasselblatt, Cornelius Kohandumise märk. (Kohandumise märgid. Koost. ja toim. V. Sarapik, M. Kalda, R. Veidemann.) 2003 699-701.
 64. Hasselblatt, Cornelius Maailmakirjandus? 2000 136-137.
 65. Hasselblatt, Cornelius Meeste kallal. (M. Kalda, Mis mees ta on?) 2001 431-432.
 66. Hasselblatt, Cornelius Rudolf Sirge preislastest ametnike töölaual. Eesti kirjanduse välisretseptsiooni kõrvalteid 2003 81-91. R: Rudolf Sirge auf dem Schreibtisch preußischer Beamten 159.
 67. Haug, Toomas Lisandusi Jaan Lõo elule ja loomingule 1999 325-341. R: Addenda to the life and work of Jaan Lõo 368.
 68. Haug, Toomas Maie Kalda lähi- ja kauglugemised. (M. Kalda, Mis loom see on?) 2005 581-586.
 69. Heero, Aigi Jaan Oksa ekspressionism 2005 195-208. R: Der Expressionismus von Jaan Oks 256.
 70. Hellat, Henn-Kaarel Kuidas sünnib pealkiri? 2002 275-276.
 71. Hellerma, Kärt Baturini romantilised absoluudid. (N. Baturin, Kentaur.) 2004 60-63.
 72. Hellerma, Kärt Hiirte ja kääbuste tsirkus. (M. Mutt, Progressiivsed hiired.) 2001 887-888.
 73. Hellerma, Kärt Kandiline maamees laseb aadrit. (M. Traat, Turg ilma Sokrateseta.) 2005 233-235.
 74. Hellerma, Kärt Kaplinski, klaassepa poeg. (J. Kaplinski, Isale.) 2004 387-391.
 75. Hellerma, Kärt Mõistus ja tunded. (H. Nõu, Ood lastud rebasele.) 2006 589-591.
 76. Hellerma, Kärt Saatus nuhtleb valetajaid. (I. Lember, Kaardimajake.) 1999 198-199.
 77. Hellerma, Kärt Terve ahel noorteprobleeme. (H. Nõu, Tõmba uttu!) 2002 206-207.
 78. Hellerma, Kärt Uss uuristab inimese südame kallal. (Emil Tode, Raadio.) 2003 222-225.
 79. Hellerma, Kärt Ärkamine inimese mõõtmest. (J. Kaplinski, Usk on uskmatus.) 1998 776-778.
 80. Hennoste, Tiit Hüpe õhku ja lendab ilusti. (J. Kraavi, Postmodernismi teooria ja postmodernistlik kultuur. Ülevaade 20. sajandi teise poole kultuuri ja mõtlemise arengust.) 2006 71-74.
 81. Hennoste, Tiit Kuidas me uurime kirjandust? 1999 297-309. R: How do we study Literature? 368.
 82. Hiiemäe, Mall Helmut Joonuks (10. I 1924 - 6. V 2001) 2001 518.
 83. Hinrikus, Mirjam J. Randvere "Ruthi" teemaline seminar 2005 80-83.
 84. Hinrikus, Rutt Ain Kalmus. 8. VI (26. V) 1906-15. XI 2001 2002 65-66.
 85. Hinrikus, Rutt Ervin Õunapuu paradoksaalne reaalsus. (E. Õunapuu, Eesti gootika. E. Õunapuu, Teie mälestuseks, kes iganes te olete ja kus asute. E. Õunapuu, Väike palveraamat.) 2000 825-827.
 86. Hinrikus, Rutt Heli Laanekask 50 2000 147-148.
 87. Hinrikus, Rutt Hüvasti, möödunud sajand. (J. Kross, Kallid kaasteelised.) 2004 701-704.
 88. Hinrikus, Rutt Kirjastamise peateel. (J. Kronberg, Tiibhobu märgi all. Eesti Kirjanike Kooperatiiv 1950-1994.) 2002 820-821.
 89. Hinrikus, Rutt Lääne pildi ja kodumaa pildi mõningaid teisenemisi eesti kirjanduses 2001 601-610. R: Transformation of the Western and Domestic Images in the Estonian Literature 672.
 90. Hinrikus, Rutt Martti Rauhala 70 1998 649.
 91. Hinrikus, Rutt Mis on hundi silmas? (H. Nõu, Hundi silmas) 1999 650-651.
 92. Hinrikus, Rutt Reed Morni tee ja tõde 1998 521-534.
 93. Hinrikus, Rutt Reed Morni tee ja tõde 1998 622-634. R: The Way and the Truth of Reed Morn 656.
 94. Hollo, Maarja Eksiilkogukond ja pagulane 2005 60-67.
 95. Hughes, Robert Teooria kui jumal. Viis küsimust kirjandusteooria tähendusest 2002 717-720.
 96. Hughes, Robert Unistades tegelikkusest. (At the End of the World. Text, Motif, Culture. Edited by Rein Undusk.) 2005 660-662.
 97. Iher, Leili Kauge aja paradoksid. (M. Kõiv, Rännuaastad. - Kähri kerko man Pekril. - Kolm tamme. - Kalad ja raamatud.) 1999 878-882.
 98. Isotamm, Jaan Millal sündis Leho Lumiste? 2001 647-648.
 99. Issakov, Sergei Malle Salupere tõed ja tõdemused 1999 656-661.
 100. Issakov, Sergei Ühest bibliograafiast, kuid mitte üksnes sellest 1999 263-268.
 101. Jansen, Ea Mart Lepikule mõeldes. [M. Lepik 100.] 2000 814-817.
 102. Jansen, Ea Muinaseesti Panteon: Faehlmanni müütide roll eestlaste rahvusteadvuses 1998 801-811. R: Ein urestnisches Pantheon: Die Rolle der Mythen von Faehlmann für das Nationalbewußtsein der Esten 872.
 103. Jansen, Ea Otto Wilhelm Masingu kirjade publikatsioonist. (O. W. Masingu kirjad J. H. Rosenplänterile 1814-1832. I-IV.) 1998 571-575.
 104. Jansen, Ea Veel kord ärkamisajast. (H. Rosenthal, Eesti rahva kultuuripüüdlused ühe inimpõlve vältel. Mälestusi aastatest 1869-1900. Tõlkinud K. Räni. Toim P. Tulviste. Saatesõna ja kommentaarid M. Laar.) 2005 414-417.
 105. Jansen, Ea Ühest dialoogist surveaegade ajakirjanduses (1893) 1998 369-380. R: A Public Dialogue in the Years of Oppression (1893) 440.
 106. Järvelaid, Peeter Eesti õigusbibliograafia Euroopa kontekstis. (Bibliographia iuridica Estonica 1918-1940; 1988-1998. Koost. K. Maurer, M. Ruttu, K. Pihlau.) 2000 222-223.
 107. Järvelaid, Peeter Tükike eesti kultuurilugu ja ajaloo paradoksid. (Tarto maa rahwa Näddali-Leht. Uurimusi ja allikmaterjale. Koost. T. Tannberg.) 1999 200-202.
 108. Jõgi, Mall Jaan Krossi kollokvium 2005 422-424.
 109. Jõgi, Mall Kultuuriloo ja folkloristika keskuse aastakonverents 2005 2005 338-340.
 110. Jõgi, Mall Noor-Eesti 100 Tallinnas ja Tartus 2005 684-685.
 111. Jõgi, Mall Ühemehe raamatuleksikon. (H. Grabbi, Vabal häälel. Mõtteid kahesajast eesti raamatust.) 1998 500-503.
 112. Jõgisalu, Harri Endel Mallene. 26. II 1933-23. XII 2002 2003 315-317.
 113. Kaalep, Ain Autopsühhograafilist ballaadiraamatu ilmumise puhul 2004 535-538.
 114. Kaalep, Ain Avignoni neiud 2004 321-323.
 115. Kaalep, Ain Baudelaire Eestis. Märkmeid I 2001 390-393.
 116. Kaalep, Ain Baudelaire Eestis. Märkmeid II 2002 26-29.
 117. Kaalep, Ain Baudelaire Eestis. Märkmeid III 2004 755-761.
 118. Kaalep, Ain Inimese täiuse pärast. (A. Lill, tragöödialeksikon: teemad ja tegelased antiikkreeka teatris.) 2006 836-838.
 119. Kaalep, Ain Kuidas sünnib pealkiri? 2002 879-880.
 120. Kaalep, Ain Lisandusi Raimond Kaugveri biograafiale 2000 823-824.
 121. Kaalep, Ain Nooreestlasi Kalevipojaga tänasel päeval 2005 577-579.
 122. Kabur, Vaime Elavad elulood: karjäär, tõde ja südametunnistus. (Eesti Teaduste Akadeemia liikmeskond II. 1938-1998.) 1998 715-717.
 123. Kabur, Vaime Kes on Inno Vask? 2001 278.
 124. Kalda, Maie [küsitleja] Reisimees Valton. Kiriusutelu Arvo Valton Vallikiviga. [A. Valton 70.] 2005 1005-1008.
 125. Kalda, Maie "Eesti kirjanduslugu" kriitikute risttules 2001 868-871.
 126. Kalda, Maie Debora ja vennad 2006 777-783. R: Debora and Brothers 854.
 127. Kalda, Maie Kirjanike Liidu esimene elujärk. (Katrin Raid, Loomise lugu. Eesti aeg. Eesti Kirjanikkude Liit 1922-1940.) 2003 66-68.
 128. Kalda, Maie Luulemeelse kodu. Ello Säärits (13. X 1914-19.VII 2005) 2005 853-855.
 129. Kalda, Maie Räägitakse, et öökull olnud pagari tütar. (Hiram, Mõru maik.) 2000 291-293.
 130. Kalda, Maie Smuuli mütoloogiat. Suur hall 2003 633-647. R: On Smuul's Personal Mythology. The Big Grey One 712.
 131. Kalda, Maie Vana kaader järel-eesti ajal võimalusi proovimas 2001 572-578. R: The Old Personnel Trying Their Chances in Post-Estonian Times 600.
 132. Kaljundi, Linda Noor kirik Issanda uuel viinamäel. Kasvu ja viljakuse motiivid Henriku Liivimaa kroonikas 2004 161-183. R: Young Church in God's New Vineyard. The Motifs of Growth and Fertility in Henry's Chronicle of Livonia 240.
 133. Kallas, Teet Andres Vanapa. 2. IV 1924-25. X 2004 2004 937-939.
 134. Kallas, Teet Arvi Siig. 8.XI 1938-23.XI 1999 2000 146-147.
 135. Kallas, Teet Oletusi Toomas Vindist. Juubelimõtisklus [T. Vint 60.] 2004 224-225.
 136. Kallas, Teet Pettumuste krooniku lahkumine. Paul Kuusberg (30. IV 1916-21. I 2003) 2003 383-384.
 137. Kallas, Teet Puškinita 1999 419-420.
 138. Kaplinski, Jaan Mõeldes Noor-Eestile 2005 574-575.
 139. Kareva, Doris Kuidas sünnib pealkiri? 2003 52.
 140. Kasemets, Katre Ekslev eksiil 2001 821-823.
 141. Kasemets, Katre Eros ja keel 2002 677-679.
 142. Kaus, Jan Filoloogia 1999 276-277.
 143. Kaus, Jan Jäljed nahal. (E. Park, Lõks lõpmatuses.) 2003 935-937.
 144. Kaus, Jan Järjekordne Elo Viidingu jälg ühe lugemise logiraamatus. (E. Viiding, Selge jälg.) 2006 155-156.
 145. Kaus, Jan Kuidas kirjutamisest kirjutada saab. Fowlesi juhtum 2000 269-273. R: How to Write about Writing. The Case of Fowles 312.
 146. Kaus, Jan Kuidas sünnib pealkiri? 2002 725-726.
 147. Kaus, Jan Millimallikas ja ookean. (H. Krull, Millimallikas. Kirjutised 1996-2000.) 2001 505-510.
 148. Kaus, Jan Tee oleviku ilmutuseni. (T. Paul, Sinu tahtmine sündigu.) 2000 894-899.
 149. Kepp, Õnne Elu täis õunapuid. [S. Raatma 85.] 2000 425-431. R: A Life Filled with Apple-Trees 464.
 150. Kepp, Õnne Ja Jumal ütles: "Saagu valgused..." (H. Runnel, Õpetussõnad.) 2003 697-699.
 151. Kepp, Õnne Sõnad, ümin, vaikus. (I. Laaman, Mulle ei meeldinud su nimi...) 2000 524-525.
 152. Kiik, Heino Kuidas sünnib pealkiri? 2002 365-366.
 153. Kiin, Sirje Ene Mihkelsoni ajatud algolekud ehk meie matsi põhi 2004 791-792.
 154. Kiin, Sirje Kirjanduse mõistmisest ehk mis on kirjanduse taga? 1998 669-673. R: On the Understanding of Literature, or What's Beyond Literature? 728.
 155. Kiin, Sirje Marie Underi luule tähendus 1998 315-326. R: The Meaning of Marie Under's Poems 368.
 156. Kiin, Sirje Marie Underi testament 1999 445-452. R: The Will of Marie Under 512.
 157. Kiipus, Merike Valik August Palmi ja Friedebert Tuglase kirju 2002 124-131.
 158. Kiipus, Merike Veel kord eesti pseudonüümika teemadel 2005 325-326.
 159. Kiisler, Vilja Kirjaniku hüvastijätt luulega. (J. Kaplinski, Kirjutatud. Valitud luuletused.) 2001 279-280.
 160. Kiisler, Vilja Lepingust lahtiütlemine. (T. Soomets, Pidurdusjälg.) 2000 55-57.
 161. Kindel, Melika; Tüür, Kadri Rahvausundi illustreeritud lühikursus. (A. Kivirähk, Rehepapp ehk November.) 2001 205-207.
 162. Kirss, Tiina Kultuurilugu biograafiast uue meediani: kaks uut eesti kirjanduse doktorit. (E. Annuk, Ilmi Kolla ja tema aeg. Biograafilise lähenemisviisi võimalusi nõukogude aja uurimise kontekstis. M. Laak, Kirjandusajaloo mittelineaarsed mudelid: teksti ja konteksti probleeme digitaalses keskkonnas.) 2006 841-844.
 163. Kirss, Tiina Rändavad piirid: postkolonialismi võimalused 2001 673-682. R: Wandering Borders: the Possibilities of Postcolonialism 744.
 164. Kirss, Tiina X Nüpli kevadkool "Kolumbus oli naine". Esseistlik kokkuvõte 2001 666-671.
 165. Kivi, Aita Vastamata jäänud. Rudolf Rimmel (27. VII 1937 - 6. IX 2003) 2003 943-944.
 166. Kivimäe, Jüri Teha oma elust meistriteos. In memoriam Lennart Meri 2006 315-317.
 167. Kivimäe, Jüri Uurimus Balthasar Russowist ja tema kroonikast. (P. Johansen, Balthasar Rüssow als Humanist und Geschichtsschreiber.) 1999 285-289.
 168. Klinge, Matti Jaan Krossist vahemaa tagant: imetledes ja küsides 2000 84-90. R: On Jaan Kross from a Distance: in Admiration and Wonder 152.
 169. Kokla, Tiiu [küsitleja] Gábor Bereczki auväärne sünnipäev 2003 294-297.
 170. Kolm Kolm küsimust kahele juubilarile. [Ü. Tedre 70. A. Vinkel 80.] 1998 119-123.
 171. Konsa, Kurmo Eestikeelsete trükiste seisund 2002 567-575. R: The Condition of Estonian Printed Records 608.
 172. Koržets, Vladislav Mõni sõna sõber Oti ja luuletaja Ott Arderi surma puhul (26. II 1950-26. VI 2004) 2004 789-791.
 173. Kraavi, Janek Eestlaste endeemilistest haigustest Juhan Liivi "Varjus". Järellugemise võimalus 2005 839-841.
 174. Krants, Eduard Kuidas sünnib pealkiri? 2002 800-801.
 175. Kreinin, Lea "Kalevipoeg" ja "Kalevala" Ungaris 2003 710-711.
 176. Kronberg, Janika [küsitleja] Kiriusutelu Enn Nõuga 2003 773-776.
 177. Kronberg, Janika "Eesti lüürika" lugu 1999 239-248. R: The Story of "Eesti lüürika" (Estonian Lyric Poetry) 295-296.
 178. Kronberg, Janika 15 aastat hiljem ehk Karl Ristikivi 90 2003 149-151.
 179. Kronberg, Janika In memoriam Heino Puhvel. 26. IX 1926 - 29. VIII 2001 2001 811-812.
 180. Kronberg, Janika Arvo Mägi (13. VI 1913-27. XI 2004) 2005 246-248.
 181. Kronberg, Janika Eduard Vilde 140 2005 424-425.
 182. Kronberg, Janika Kaanonid ja apokrüüfid 1998 563-564.
 183. Kronberg, Janika Kirjanik kui pagulane? 2001 122-124.
 184. Kronberg, Janika Kõik on kokku kirjutus. (Aeg ja kirjandus. Artikleid aja kategooria käsitlusest, kasutamisest ja toimimisest tekstides.) 2003 376-378.
 185. Kronberg, Janika Küpsuse-eelne. (T. Soomets, Toormaterjal.) 2005 408-409.
 186. Kronberg, Janika Lihtsalt hea kirjandus. (L. Pilter, Lohejas pilv. Romaan lühijuttudes.) 2004 927-928.
 187. Kronberg, Janika Mati Sirklist, lugejana ja kollegiaalselt. [M. Sirkel 50.] 1999 730-731.
 188. Kronberg, Janika Sirje Olesk 50 2004 634-636.
 189. Kronberg, Janika Tähesilla looja. (I. Ivask, Tähtede tähendust tunda. Koost J. Talvet.) 2006 321-323.
 190. Kronberg, Janika Varemed ja paradoks. Jaan Kaplinski 60 2001 1-4.
 191. Kronberg, Janika Võimalus lugeda Viivi Luike. (V. Luik, Maa taevas.) 1998 855-856.
 192. Kross, Jaan Mälestuskõne Kaarli kirikus [L. Meri matusetalitusel] 2006 265-266.
 193. Krull, Hasso Ajalugu ja allegooria. Jüri Üdi Walter Benjaminiga 1998 297-301. R: History and Allegory: Jüri Üdi with Walter Benjamin 368.
 194. Krull, Hasso Mõtete tõlkimine 1998 81-85. R: Translating Ideas 152.
 195. Krull, Hasso Paradokside klassik. Paul-Eerik Rummo 60 2002 1-3.
 196. Krull, Hasso Psühhoanalüütilised mõisted ja nende tõlkeprobleemid. Lacanlik vaatepunkt 1998 597-605.
 197. Krull, Hasso Psühhoanalüütilised mõisted ja nende tõlkeprobleemid. Lacanlik vaatepunkt 1998 674-679. R: Psychoanalytical Concepts and their Translation Problems. A Lacanian Viewpoint 728.
 198. Krull, Hasso Romantiline žanriteooria. (A. Merilai, A. Saro, E. Annus, Poeetika. Gümnaasiumiõpik.) 2004 463-465.
 199. Krull, Hasso Serialism ja patriotism. (K. Kesküla, Vabariigi laulud.) 1999 493-496.
 200. Krull, Hasso Tung ja iha. Juhan Jaigi muinasjutulised fantaasiad 1999 593-600. R: Drive and Desire. The Fairy-Tale Phantasies of Juhan Jaik 664.
 201. Krusten, Reet Ajakirja Lasteleht elust põranda all 2001 264-265.
 202. Krusten, Reet Iko Maran lahkunud. [Nekroloog.] 2000 145-146.
 203. Krusten, Reet Juhan Jaik ja tema "Hunt" 1999 6-8. R: Juhan Jaik and his "Hunt" 72.
 204. Krusten, Reet Kas Erni Krusteni "Pekside raamat" oli tellimustöö? 2004 544-545.
 205. Kruus, Oskar Abimees nii ausale eksaminandile kui ka leidlikule spikerdajale. (T. Aunin, L. Listra, H. Mattisen, Väike maailmakirjanike leksikon.) 2000 365-368.
 206. Kruus, Oskar Adolf Rammo elukäik lõppenud 1998 221.
 207. Kruus, Oskar Arsti silmaga nähtud lähiminevik. (E. Linnolt, Linnu tiivul. Mõtteid & mälestusi.) 2001 208.
 208. Kruus, Oskar Bernard Kangro elu lõppvaatus ja epiloog 2001 51-54.
 209. Kruus, Oskar Edusamm kirjandusteoorias. (R. Neithal, Mis on mis kirjanduses. Kirjandusterminite leksikon keskkoolile. Draamaterminid: L. Tavel.) 2000 219-221.
 210. Kruus, Oskar Esseist rivaalitsemas reisikirjaniku ja kirjandusloolasega. (T. Liiv, Proosast. - O. Remsu, Kuidas rikkuda piiri?) 1998 433-436.
 211. Kruus, Oskar Kas Albert Kivikas rajas eesti kirjanduses uusrealismi? 1999 622-633. R: Was Albert Kivikas Really the Founder of Neo-Realism in the Estonian Literature? 664.
 212. Kruus, Oskar Kergekäeliselt kirjutatud kirjandusõpik. (P. Riismaa, A. Rätsep, T. Õunapuu, Eelmise sajandi eesti kirjandus.) 2002 815-818.
 213. Kruus, Oskar Kirjandusloolaste olulistest ülesannetest 2004 697-700.
 214. Kruus, Oskar Kuidas sünnib pealkiri? 2003 54-55.
 215. Kruus, Oskar Kuivõrd punane luuletaja oli Juhan Sütiste? 1999 833-839. R: How "Red" Was the Poet Juhan Sütiste? 888.
 216. Kruus, Oskar Liiga hakitud kirjanduslugu. (E. Annus, L. Epner, M. Velsker, Uuem eesti kirjandus. Gümnaasiumi kirjandusõpik.) 2006 765-766.
 217. Kruus, Oskar Mis on toimunud Põhja-Järvamaal? (Põhja-Eesti südamaadel. Ambla kihelkonna kirjanduslik-kodulooline antoloogia. Koost. H. Elstrok.) 1998 575-577.
 218. Kruus, Oskar Raamatukuninga eludraama. (J. Roos, Läbi punase öö II. 1947. aasta päevik. Toim. J. Isotamm.) 2001 128-130.
 219. Kruus, Oskar Raamatukuninga troonilt tõukamise lugu. (J. Roos, Läbi punase öö. Esimene osa. 1944. ja 1945. aasta päevik.) 1998 135-137.
 220. Kruus, Oskar Raimond Kaugveri rada kirjandusse 2000 634-645.
 221. Kruus, Oskar Raimond Kaugveri rada kirjandusse 2000 723-730. R: Raimond Kaugver's Way to Literature 768.
 222. Kruus, Oskar Saarlaste kirjarahva kohta on nüüd leksikon. (Saarlaste kirjarahvast. Koost H. Allik.) 2004 548-549.
 223. Kruus, Oskar Tammsaare tähendus avaramaks. (Tammsaare maailmakirjanikuna. Kolm välismaa Tammsaare-uurijat. Koost. E. Treier.) 2002 293-295.
 224. Kruus, Oskar Tiitelleht olgu asjalik. (K.-O. Veskimägi, Kahte kappi on ühhetassa majas tarwis: leiwakappi ja ramatokappi. Eesti raamatukogude ajalugu; E. Toona, Rõõm teeb taeva taga tuld. Ernst Enno.) 2001 362-364.
 225. Kruus, Oskar Vastuoluliseks jääv hoiatusromaan. (T. Tamman, Õie teekond.) 2001 511-512.
 226. Kruus, Oskar Vihjeid stiilitunde parandamiseks 2002 203-205.
 227. Kruuspere, Piret Eesti näitekirjandus ja teater paguluses: tekstid ja taustad 1999 746-755.
 228. Kruuspere, Piret Eesti näitekirjandus ja teater paguluses: tekstid ja taustad 1999 840-850. R: Estonian Drama and Theatre in Exile: Texts and Backgrounds 888.
 229. Kruuspere, Piret Küünlakuust jaanipäevani, ja sealjuures üle aastapiiri. Eesti TA Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus 2000-2001 2001 657-659.
 230. Kruuspere, Piret Luulet lugedes. Luule Epner 50 2003 145-146.
 231. Kruuspere, Piret Maailma mõrkjal näitelaval. Ilmar Külvet 21. XI 1920-27. IV 2002 2002 449-450.
 232. Kruuspere, Piret Tuli, veri ja võimsad tunded. August Kitzbergi näidendite tõlgendused 2005 968-977. R: Blood, Fire and Powerful Emotions: on the Interpretation of August Kitzberg's Plays 1031.
 233. Kruusvall, Jaan Kuidas sünnib pealkiri? 2003 55.
 234. Kulli, Jaanus Bernhard Linde ja naised 2006 637-648. R: Bernhard Linde and Ladies (Biographical Data) 687.
 235. Kurg, Kalle Viimne panoptikonlane. Looming 80 2003 281-284.
 236. Kurs, Ott Eesti Krimmis. (Krimmi kogumik. Koost ja toim J. Viikberg; Krimmi kogumik II. Koost ja toim T. Tender ja L. Viitol.) 2006 75-77.
 237. Kurvet-Käosaar, Leena Teemandid tolmuhunnikus ehk kuidas vaadelda naiste päevikuid 2003 178-191. R: Diamonds in a Dust-Heap or What is the Critic Looking for in Women's Diaries? 240.
 238. Kään, Heino Uue sünteesi ootel. (E. Treier, Tammsaare ja tema "Tõde ja õigus"; Tammsaare maailmakirjanikuna. Kolm välismaa Tammsaare-uurijat; Tammsaare elu härra Hansenina.) 2004 704-706.
 239. Kään, Heino Õiendavat ja täiendavat 2003 371-372.
 240. Kõiv, Madis Kuidas sünnib pealkiri? 2002 881-882.
 241. Kõiv, Madis Vältimatu Peeter Olesk. [P. Olesk 50.] 2003 944-946.
 242. Kõivupuu, Marju Viimased kolm Viitinas, Vilustes ja Põlgastes ehk nüüdseks 10 aastat Kaika-koolitust ajaloolisel Võrumaal 1998 794-799.
 243. Kõnno, Mare-Mai Eesti ilukirjanduse tulemine ja mittetulemine aastail 2001-2002 2006 42-54. R: The Introduction of New Original Estonian Literature during 2001-2002 88.
 244. Kõvamees, Anneli Baltisakslastest Jaan Krossi proosas 2005 115-128. R: Baltic German as Portrayed by Jaan Kross 167.
 245. Kõvamees, Anneli Karl Ristikivi reisikiri "Itaalia capriccio" 2005 901-912. R: Karl Ristikivi's Travelogue Itaalia capriccio 952.
 246. Kõvamees, Anneli Kollokvium Tallinnas: Jaan Kross 85 2005 514-515.
 247. Kõvamees, Anneli Konverents "Kreutzwald 200" Tallinnas 2004 230-231.
 248. Kõvamees, Anneli Reisikirjandusest ja imagoloogiast 2006 656-668. R: On Travel Literature and Imagology 687.
 249. Köst, Endla Aeg sai otsa. (V. Kuik, Poegade mäss.) 1998 499-500.
 250. Köst, Endla Nagu kohiseks kuldne jõgi kauguses. (J. Lattik, Kui meil veel püksa ei olnud.) 1999 353-354.
 251. Künstler, Peeter [küsitleja] Kaur Kender otse lootusetuse vastu 2000 206-211.
 252. Künstler, Peeter [küsitleja] Perfektsionist, romantik ja boheem Kalle Kurg. [K.Kurg 60.] 2002 359-364.
 253. Künstler, Peeter Ajalooline aasta ja nelisada nägu. (M. A. Raun, Wake up. Mälestusi ajaloost 1987-1988.) 1998 773-776.
 254. Künstler, Peeter Ehlvesti kaunimad novellid. (J. Ehlvest, Hobune eikusagilt.) 2003 463-464.
 255. Künstler, Peeter Hüva Vallisoo. (M. Vallisoo, Ainsuse olevik.) 2000 439-440.
 256. Künstler, Peeter Loomise lugu Kivirähalt. (A. Kivirähk, Liblikas.) 1999 497-498.
 257. Künstler, Peeter Muistse mulla lõhn. (M. Traat, Muld lõhnab. Minge üles mägedele. VIII jagu.) 1999 882-883.
 258. Künstler, Peeter Mõõk teeb häbi, sõrm läeb suhu. (E. Õunapuu, Mõõk. Nagu jõgi.) 2002 591-592.
 259. Künstler, Peeter Romaan inimvärdjate võidukäigust. (K.Kender, Iseseisvuspäev.) 1999 354-355.
 260. Künstler, Peeter Vähemuse vaev ja lihtsameelse usk. (O. Remsu, Haapsalu tragöödia III.) 2001 513-514.
 261. Laak, Marin; Korts, Kairi Quo vadis, eesti kirjandus? Nüpli XII kirjanduse kevadkool 2004 867-869.
 262. Laak, Marin; Mihkelev, Anneli Kohandumise märgid 2001 523-524.
 263. Laak, Marin; Viires, Piret Retseptsioon ja tõlge. Kontekstiprobleeme 1998 361.
 264. Laak, Marin; Viires, Piret Teooria: an sich või für uns? 2002 826-828.
 265. Laak, Marin "Võõras" eesti kirjanduses 2000 610-613.
 266. Laak, Marin Eesti Kirjanduse Seltsi aastakoosolek 1998 653.
 267. Laak, Marin Eesti kirjandusloo traditsioonist: ERNI kui mudel 2004 721-735. R: On the Tradition of Estonian Literary History and the Internet: ERNI as a Model 800.
 268. Laak, Marin Kirjatäht kriitika kammitsas. Arvustus ja kirjandusuurimine aastal 2002 2003 331-344.
 269. Laak, Marin Kirjatäht kriitika kammitsas. Arvustus ja kirjandusuurimine aastal 2002 2003 436-447. R: Letters in the Fetters of Criticism. Reviews and Literary Studies in 2002 479.
 270. Laak, Marin Koguteose "Dünamis I" tekkeloost ja retseptsioonist 1999 394-410. R: On the Genesis and Reception of the Collection Dünamis I 440.
 271. Laak, Marin Läänemeresoome eeposte ümarlaud 2005 1024-1027.
 272. Laak, Marin Muutuste mehhanismid kirjanduses 2000 68-69.
 273. Laak, Marin Tsitaadid, õpetlane ja "tilluksed paljad jalad". (J. Talvet, Unest, lumest.) 2005 754-757.
 274. Laak, Marin Vana kriitika ja eesti kriitikatraditsiooni Oras 1998 459-466. R: The Old Criticism and Ants Oras of Estonian Critical Tradition 512.
 275. Laaman, Ilona Kuidas sünnib pealkiri? 2003 52.
 276. Laanes, Eneken Harjutused minaga. Enese jutustamisest Jaan Kaplinski ja Tõnu Õnnepalu loomingus 2003 501-508.
 277. Laanes, Eneken Harjutused minaga. Enese jutustamisest Jaan Kaplinski ja Tõnu Õnnepalu loomingus. 2003 585-598. R: Exercises with the 'I': Exploring Self-Narration in the Works of Jaan Kaplinski and Tõnu Õnnepalu 632.
 278. Laanes, Eneken Mäletamise lühis: Ene Mihkelsoni "Ahasveeruse uni" 2006 433-448. R: Short Circuit of Memory: Ene Mihkelson's Ahasveeruse uni ("The Dream of Ahasuerus") 519.
 279. Laaniste, Mari Piltide ja kirja keelest 2005 617-629. R: On the Languages of Images and Writing 688.
 280. Laaniste, Mari Sõdurjumala teener. (L. Kunnas, Kustumatu valguse maailm. Sõdurjumala teener.) 2002 135-136.
 281. Laar, Mart Ea Janseni pärandus. (E. Jansen, Vaateid eesti rahvusluse sünniaegadesse.) 2006 157-159.
 282. Laats, Alar Johannes Völckeri eestikeelse dekaloogi päritolust 2000 716-722. R: On the Origin of the Estonian Decalogue of Johannes Völcker 768.
 283. Laineste, Liisi Suunad huumori uurimises 2003 793-804. R: Trends in Humour Research 880.
 284. Lange, Anne Orase Shelley 2004 11-24. R: Oras's Shelley 80.
 285. Langemets, Andres Aksel Tamm 70 2001 893-894.
 286. Langemets, Andres KMS - Killing Me Softly. (KM Sinijärv, Artutart & 39.) 2003 461-463.
 287. Langemets, Andres Tosin aastat Keeles ja Kirjanduses 1998 215-216.
 288. Langemets, Andres Udo Uibo 50 2006 426-427.
 289. Lauk, Epp Demokraatia kriis ja ajakirjandusvabaduse piiramine Eesti Vabariigis 1930-ndail aastail 1998 585-596. R: Crisis of Democracy and Restrictions of the Press Freedom in the Republic of Estonia in the 1930s 656.
 290. Lauk, Epp Eesti ajakirjanduse politiseerumise eelajaloost 1999 255-262. R: On the Pre-History of the Politicization of Estonian Journalism 296.
 291. Lehiste, Ilse Kuidas sünnib pealkiri? 2002 194.
 292. Lehtonen, Juhani U. E. Ilmar Talve 80 1999 66-68.
 293. Leppik, Eduard Helmut Elstroki octoginta 2002 673-674.
 294. Lias, Pärt Kommentaariks sarjale "Kuidas sünnib pealkiri?" 2003 289-293.
 295. Lias, Pärt Kuidas sünnib pealkiri? 2002 193-194.
 296. Lias, Pärt Kuidas sünnib pealkiri? 2002 275.
 297. Lias, Pärt Kuidas sünnib pealkiri? 2002 365-367.
 298. Lias, Pärt Kuidas sünnib pealkiri? 2002 431-434.
 299. Lias, Pärt Kuidas sünnib pealkiri? 2002 508-511.
 300. Lias, Pärt Kuidas sünnib pealkiri? 2002 580-583.
 301. Lias, Pärt Kuidas sünnib pealkiri? 2002 661-665.
 302. Lias, Pärt Kuidas sünnib pealkiri? 2002 721-726.
 303. Lias, Pärt Kuidas sünnib pealkiri? 2002 800-803.
 304. Lias, Pärt Kuidas sünnib pealkiri? 2002 878-882.
 305. Lias, Pärt Kuidas sünnib pealkiri? 2003 115-119.
 306. Lias, Pärt Kuidas sünnib pealkiri? 2003 218-221.
 307. Lias, Pärt Kuidas sünnib pealkiri? 2003 220-221.
 308. Lias, Pärt Kuidas sünnib pealkiri? 2003 285-288.
 309. Lias, Pärt Kuidas sünnib pealkiri? 2003 52-55.
 310. Liiv, Toomas Quinquagenarius Toomas Haug. [T.Haug 50.) 2006 423-425.
 311. Liiv, Toomas Käsitlus vihjamisest kui poeetikast. (A. Mihkelev, Vihjamise poeetika.) 2005 760-762.
 312. Liiv, Toomas Peet Vallaku "Hulgusest". (P. Vallak, Hulgus. Romaan.) 2006 760-761.
 313. Liiv, Toomas Pärt Lias 60 2000 754-755.
 314. Liiv, Toomas Subjektiivseid märkmeid eesti kirjandusteaduse ajaloo kohta 2000 480-485. R: Some Subjective Remarks on the History of Estonian Literary Studies 544.
 315. Liivamets, Maire Ajaloosilmus kaelas. (L. Uustulnd, Kiikhobune Antverpenist: pseudodokumentaal-ajalooline romaan.) 1999 798-800.
 316. Liivamets, Maire Emajõele mõeldes. (B. Kangro, Üks sündmusteta suvi.) 1998 856-858.
 317. Liivamets, Maire Maastik inimestega. (E. Tode, Printsess.) 1998 341-343.
 318. Liivamets, Maire Meelespidamine igal juhul. (Ü. Tonts, Klassikuks kodust kaugel.) 2006 999-1000.
 319. Liivamets, Maire Patriarhaalne ülemlaul. (H. Runnel, Mõistatused.) 2001 584-586.
 320. Liivamets, Maire Üks inimelu ajapöördeis. (J. Kross, Paigallend. Ullo Paeranna romaan.) 1998 565-567.
 321. Lilja, Pekka Hella Wuolijoe biograafia kirjutati Eestis. (O. Kruus, Hella Wuolijoki.) 1999 884-885.
 322. Lill, Anne Antiiktragöödia,esteetika paradoksid ja Mati Unt 2006 1-14. R: Classical Tragedy, Some Aesthetic Paradoxes and Mati Unt 87.
 323. Lindsalu, Elo "Uus raamat" - üks tõlgenduskatse 2005 148-150.
 324. Lindsalu, Elo Koidula kui märk 2000 567-577. R: Koidula as a Sign 616.
 325. Lindsalu, Elo Stalinismi semiootika 1999 70-71.
 326. Lindsalu, Elo Tuglas, Volter Kilpi ja õnne saar 2004 324-335. R: Tuglas, Volter Kilpi and the Blissful Island 400.
 327. Lindsalu, Elo Vilde kui naisõiguslane 2006 296-309. R: Vilde as Feminist 351-352.
 328. Lindström, Liina Narratiiv ja selle sõnajärg 2000 190-200. R: Narrative and its Word Order 232.
 329. Loodus, Mihkel Eesti raamatust leedu almanahhis 2003 473-474.
 330. Loog, Alvar Kõige ilusamad sõnad. (A. Künnap, Kõige ilusam sõda.) 2005 926-929.
 331. Lopp, Neeme Asendussõnalisus ja teksti mõnu 2004 641-656. R: Word Substitution and Pleasure of Text 719.
 332. Lotman, Maria-Kristiina Võõras kui oma: eesti ilukirjanduslik kvantiteeriv värss 2000 689-702. R: Foreign as Genuine: Estonian Literary Quantitative Verse 768.
 333. Lotman, Piret 450 aastat Oleviste raamatukogu 2002 451-455.
 334. Luik, Viivi Sõna on rohkem kui sõna 2005 777-779.
 335. Luik, Viivi Usk ja süü 2003 1-3.
 336. Lukas, Liina Edzard Schaperi sümpoosion Tartus 1998 582-583.
 337. Lukas, Liina Kirjandus ja rahvuslik identsus 1998 866-868.
 338. Lukas, Liina Kirjanduslikust ruumikujutusest Jaan Oksa ja Eduard von Keyserlingi näitel 2005 345-358. R: Über literarische Raumwahrnehmung am Beispiel von Jaan Oks und Eduard von Keyserling 432.
 339. Lukas, Liina Ühest hääbuvast maailmast. Baltisaksa kirjanduslikke identiteedikontsepte Eesti Vabariigi ajal 2002 153-164. R: Aus einer verklingenden Welt. Literarische Identitätskonzepte der deutschbaltischen Literatur in der Republik Estland (1918-1940) 224.
 340. Lättemäe, Eha Kuidas sünnib pealkiri? 2003 52-53.
 341. Lõhmus, Maarja [küsitleja] Kuld on jäänud jälgedesse... Kõnelus Juhan Peegliga veebruaris 2002 [J. Peegel 85.] 2004 381-386.
 342. Lõhmus, Maarja Avalik tekst ja nõukogude repressiivne avalik tekst 2003 92-100. R: Public Text and the Repressive Soviet Public Text 159.
 343. Maanso, Viivi Gümnaasiumi lõpukirjand: kas hea traditsioon või iganenud kontrollivorm? 2006 231-237.
 344. Maiste, Valle-Sten Aastatega kogunenud ääremärkusi eestikeelset Heideggeriaanat silmas pidades. (Ü. Matjus, Kõrb kasvab.) 2004 625-629.
 345. Malin, Jaan Ilmar Laaban: mees meile ja neile (11. XII 1921 - 29. XI 2000) 2001 212-214.
 346. Malin, Jaan Säärekontide põkslemise saatel ehk Näo kiriku paremad päevad. (Künnap, Rooste, Sinijärv, Soomets, Viiding, Kaardipakk.) 2001 796-797.
 347. Maran, Timo; Pilv, Aare Ühest märgiteaduslikust koosolemisest 2000 230-231.
 348. Maran, Timo; Tüür, Kadri; Võsu, Ester Koht ja paik II 2001 64-67.
 349. Maran, Timo Mõtteid Kaplinski omailmast 2001 181-184. R: About the Umwelt of Jaan Kaplinski 224.
 350. Mereste, Uno Selgima hakkav, ent mitte veel päris selginud ajalootaust 2005 923-925.
 351. Meri, Lennart Kuidas sünnib pealkiri? 2002 365.
 352. Merilai, Arne Eepos - pikem (pigem) lugulaul. Žanri küsimusi 2004 241-250. R: Kalevipoeg as a Lyrical Epic: a Question of the Genre 320.
 353. Merilai, Arne Issa Rist. (Villem Ridala, Püha Rist. Toim R. Mirov.) 2006 409-412.
 354. Merilai, Arne Ivaskist või Malinist. Luulekeele reevolutsioon 1998 202-206. R: On Ivask or Malin 224.
 355. Merilai, Arne Kirjandusele inimlikku põhjust otsimas. (M. Sutrop, Fiction and Imagination. The Anthropological Function of Literature. EXPLICATIO. Analytische Studien zur Literatur und Literaturwissenschaft.) 2001 364-366.
 356. Merilai, Arne Kooli kirjandusõpetusest 2004 610-615.
 357. Merilai, Arne Poeetilised kõneteod. Kaks konteksti 2001 13-24.
 358. Merilai, Arne Poeetilised kõneteod. Kaks konteksti 2001 92-98. R: Poetic Speech Acts. A Theory of Two Contexts 144.
 359. Merilai, Arne Sisesiire. Ene Mihkelsoni poeetikast 2004 873-881. R: Internal Enjambment: On Ene Mihkelson's Poetics 943.
 360. Merilai, Arne Viivi Luik linnulennul 2006 689-713. R: Viivi Luik from a Bird's-Eye View 775.
 361. Metsar, Leo Kuidas sünnib pealkiri? 2003 218-219.
 362. Metste, Kristi Lauluisa "rumal" naine. Ühe müüdi jälil 2004 481-495. R: The "Silly" Wife of Our Father of Song: Tracking Down a Myth 560.
 363. Mihkelev, Anneli; Tüür, Kadri Kohanevad tekstid mitmes ajas 2004 795-797.
 364. Mihkelev, Anneli Ecce homo - Kivisildnik! (S. Kivisildnik, Päike, mida sa õhtul teed?) 2003 865-867.
 365. Mihkelev, Anneli Allusioon ja poeesia: vihjamise mehhanismidest 2002 103-115. R: Allusion and Poetry: the Mechanisms of Alluding 152.
 366. Mihkelev, Anneli Allusioonid ja intertekstuaalsus Kalju Lepiku luules 2000 317-324.
 367. Mihkelev, Anneli Allusioonid ja intertekstuaalsus Kalju Lepiku luules 2000 392-400. R: Allusions and Intertextuality in Kalju Lepik's Poetry 464.
 368. Mihkelev, Anneli Kohanevad tekstid muutuvas maailmas 2003 707-709.
 369. Mihkelev, Anneli Piiride kompamine: konverents Juri Lotmanist ja kultuurisemiootikast 2002 381-383.
 370. Mihkelev, Anneli Suitsunälg ehk sõnad, sõnad, sõnad... (J. Ehlvest, Elli lend.) 1999 720-722.
 371. Mihkelev, Anneli Totaalne kohanemine ja kohandamine. (Kohanevad tekstid. Koost. ja toim. V. Sarapik, M. Kalda.) 2005 842-844.
 372. Mihkelev, Anneli Töid märgisüsteemidest. (Sign Systems Studies. Editors P. Torop, M. Lotman, K. Kull.) 2003 549-552.
 373. Mihkelson, Ene Kuidas sünnib pealkiri? 2002 800.
 374. Mikiver, Ilmar Kuhu lähed, eesti sürrealism? (J. Malin, Paraluulud.) 2000 678-680.
 375. Mikli, Marika Järveääre saaga. (Kauksi Ülle, Paat.) 1998 711-712.
 376. Miller, Voldemar Killukesi keelest ja kirjandusest 2001 125-126.
 377. Mirov, Ruth Ballaad ja ballaadipärane 2004 145-147.
 378. Mirov, Ruth Kalevipojast nii ja naa 2003 770-772.
 379. Mirov, Ruth Mõtisklus raamatuga "Oskar Kallas" 2002 38-48. R: With the Book "Oskar Kallas" 72.
 380. Mirov, Ruth Sisurikas mälestusteraamat. (E. Puskar, Ad astra.) 2006 500-505.
 381. Mirov, Ruth Villem Grünthal-Ridala "Püha Rist" - evangeeliumid ja regilaul 1998 246-255. R: Villem Grünthal-Ridala's Püha Rist: Gospels and Runic Chants 296.
 382. Monticelli, Daniele [küsitleja] Maailmakultuuri sõnumitooja Ain Kaalep. [A. Kaalep 80.] 2006 491-495.
 383. Monticelli, Daniele Keeleuuendus ja tõlkimine Noor-Eesti kultuurilise utoopia raames. Villem Ridala tõlgitud "Süütu" näitel 2006 379-386.
 384. Monticelli, Daniele Keeleuuendus ja tõlkimine Noor-Eesti kultuurilise utoopia raames. Villem Ridala tõlgitud "Süütu" näitel 2006 477-490. R: Language Renewal and Translation in the context of the Estonian Cultural Movement "Noor-Eesti": an Analysis of Villem Grünthal-Ridala's Translation of Gabriele D'Annunzio's "L'innocente" 519-520.
 385. Muru, Karl "Tolm ja tuli" 2001 691-703. R: The Poems of Tolm ja tuli 744.
 386. Muru, Karl Ballaadipiiblit lugedes. (Eesti ballaad. Antoloogia XVII-XX sajand. Koost. A. Merilai.) 2004 142-145.
 387. Muru, Karl Bernard Kangro üldvaates. (O. Kruus, Bernard Kangro. Elukäik ja looming.) 2004 465-468.
 388. Muru, Karl Betti Alveri lüürilisi veendeväljendusi. [B. Alver 100.] 2006 889-893. 889-893.
 389. Muru, Karl Eesti värssromaanist üldvaates 2000 325-333. R: A General Outline of the Estonian Verse Novel 384.
 390. Muru, Karl Keelest luule peeglis 2001 246-251. R: Language in the Mirror of Poetry 296.
 391. Muru, Karl Kirjanduse hea hoidja. (A. Vinkel, Viimased vaod. Vaatlusi eesti kirjandusmaastikult.) 2002 888-890.
 392. Muru, Karl Lisandusi Uku Masingu retseptsiooniloole (Külliki Vulfi ärgitusel) 2002 809-814.
 393. Muru, Karl Oodatud... ja üllatavat. (K. Ligi, Maastike muutumist. Kümme aastat varem.) 2004 781-782.
 394. Muru, Karl Soome sillal. Pekka Lilja 60. 2003 471-473.
 395. Muru, Karl Teekonnal ilusa maa poole 1998 729-732. R: On the Way to the Beautiful Land 800.
 396. Mägi, Arvo Kuidas sünnib pealkiri? 2002 277-278.
 397. Mägi, Arvo Raamatute puudustest 1998 367.
 398. Mälgand, Enn Mõistus laagerdub enne tegu. (K. Saaber, Virumaa, me hingepigi. Marginaalia.) 1998 712-713.
 399. Neithal, Reet Eesti kirjandusloo lätetel. 200 aastat D. H. Jürgensoni sünnist 2004 670-680. R: The Origins of the Estonian Literary History: the 200th Anniversary of D. H. Jürgenson 719.
 400. Neithal, Reet Hõimuvennalik pilk eesti kirjandusele 2005 689-710. R: A Kinsman's View of Estonian Literature 775.
 401. Neithal, Reet Reiner Brockmannist ja eesti (tõlke)luule vanusest 2005 92-98. R: On Reiner Brockmann and the Beginning of Estonian (Translated) Poetry 167.
 402. Niitsoo, Anneli [küsitleja] Per aspera ad astra: "Interlitteraria" 10 2006 55-60.
 403. Niitsoo, Anneli Kirjandusteaduse raskekahurvägi taas Tartus 2005 1027-1029.
 404. Niitsoo, Anneli Romaanižanr tänapäeva maailmakirjanduses: hüpe või seisak? 2004 155-157.
 405. Noorhani, Piret; Tamm, Kadri XLVII Kreutzwaldi päevad 2004 232-234.
 406. Noorhani, Piret Arvo Mägi 90 2003 470-471.
 407. Noorhani, Piret Eesti Kultuurilooline Arhiiv 75 2004 290-294.
 408. Noorhani, Piret Kanooniline Kivisildnik 1998 236-241. R: Canonical Kivisildnik 296.
 409. Noorhani, Piret Kaplinskist Kaplinskita 2001 292-294.
 410. Noorhani, Piret Kivirähkiga imedemaal. Groteskivõimalus 2002 231-245.
 411. Noorhani, Piret Kivirähkiga imedemaal. Groteskivõimalus 2002 329-341. R: In Wonderland with Kivirähk: a Chance for the Grotesque 384.
 412. Noorhani, Piret Materjalilaekumised EKLA-sse aastail 1997-1999 2000 613-615.
 413. Noorhani, Piret Mõnest rändavast tekstist. Arvo Mägi ja Arno Vihalemma kirjavahetuse põhjal 1999 16-23. R: About some Migrating Texts. (Based on the Correspondence Between Arvo Mägi and Arno Vihalemm) 72.
 414. Noorhani, Piret Rahvusvaheline välisbalti arhiivide konverents 2006 934-936.
 415. Nõlvak, Kristel Rahvusvaheline konverents "Maailma draama XXI sajandi lävel" 2002 68-70.
 416. Nõu, Enn Albert Kivika muutumised ja muutmised 2006 149-151.
 417. Nõu, Enn Kuidas sünnib pealkiri? 2002 880-881.
 418. Nõu, Helga Kuidas sünnib pealkiri? 2002 431-432.
 419. Oittinen, Hannu Juhan Paju in memoriam (11. III 1939-30. VII 2003) 2003 874-875.
 420. Oja, Arno Hieroglüüfid klaasil. (K. Oidekivi, Akvaariumis.) 2000 742-743.
 421. Ojasaar, Krista Eesti Kirjanduse Seltsi üldkoosolek 2006 772-773.
 422. Olesk, Peeter Aksel Tamm ja kirjastaja mälestused 2005 400-407. R: Aksel Tamm and his Memoirs of a Publisher 432.
 423. Olesk, Peeter Elu ja teadus. Jaak Põldmäe (1942-1979) 2002 777-787. R: Life and Science. Jaak Põldmäe (1942-1979) 832.
 424. Olesk, Peeter Eva Aaveri töö eesti tekstoloogias. Etüüdist peatükiks 2005 481-490.
 425. Olesk, Peeter Füüsik kui kirjanik. Madis Kõiv 75 2004 923-926.
 426. Olesk, Peeter Harald Peebule mõeldes 2001 185-189.
 427. Olesk, Peeter Henno Rajandit lugedes ehk klassika avaldamine. (Henno Rajandi, Tõlkija teekond. Koost. Marek Tamm.) 2003 62-65.
 428. Olesk, Peeter Järjekindluse võimalused. Aarne Vinkli kogemus 2002 654-660.
 429. Olesk, Peeter Jüri Talveti aeg. [J. Talvet 60.] 2005 1001-1004.
 430. Olesk, Peeter Kalju Lepik meie keskel (7. X 1920-30. V 1999) 1999 726-727.
 431. Olesk, Peeter Kelle oma on võõras nimi? Meelik Kahu ja pseudonüümika jätkamine 2005 223-227.
 432. Olesk, Peeter Kuidas sünnib pealkiri? 2003 285-288.
 433. Olesk, Peeter Maa peal ja igavikus. Kalju Lehte mälestades (1.I 1926-24. III 2006) 2006 420-423.
 434. Olesk, Peeter Mis meil on? "Litteraria" 1-20 2001 638-646.
 435. Olesk, Peeter Mis meil on? "Litteraria" 1-20 2001 716-725. R: What Do We Have? Litteraria 1-20 744.
 436. Olesk, Peeter Professor Harald Peebust - ilma temata. [Nekroloog.] 1998 862-863.
 437. Olesk, Peeter Raamatu kestvusele igal ajal mõeldes 1999 55-56.
 438. Olesk, Peeter Rõõm ja vastutustunne 1998 128-131.
 439. Olesk, Peeter Siinpool igavikku. Boris Kabur 15. IX 1917 -28. I 2002 2002 213-214.
 440. Olesk, Peeter Teisel pool pikka päevateed. Voldemar Millerit (7. II 1911-26. IV 2006) mälestades 2006 513-515.
 441. Olesk, Peeter Toimetaja pidupäev. Heldur Niit 75 2003 705-707.
 442. Olesk, Peeter Ühestainsast kummitavast trükiveast ja tekstikriitikast laiemaltki. Jätk 2006 152-154.
 443. Olesk, Sirje; Tamm, Kadri XLI Kreutzwaldi päevad 1998 363-364.
 444. Olesk, Sirje "Eestin Runotari" lugu 2001 410-417. R: The Story of Eestin Runotar 448.
 445. Olesk, Sirje "Ruthi" lähilugemised. (J. Randvere "Ruth" 19.-20. sajandi vahetuse kultuuris. Moodsa eesti kirjanduse seminar. Koost M. Hinrikus.) 2006 595-597.
 446. Olesk, Sirje A. H. Tammsaare kaks kirja Elsa Enäjärvi-Haaviole 2003 56-61.
 447. Olesk, Sirje Aino Kallas ja noor eesti kriitika 2003 561-570. R: Aino Kallas and the Early Days of Estonian Literary Criticism 632.
 448. Olesk, Sirje Aivar Kull kui Anton Jürgenstein. (A. Kull, Kulli pilk.) 2006 240-242.
 449. Olesk, Sirje Kontekst kirjanduse tegijana 1998 381-387. R: Context as the Maker of Literature 440.
 450. Olesk, Sirje Mida uut on uues soome kirjandusloos? (Suomen kirjallisuushistoria 1-3. Toim. Y. Varpio, L. Koskela, L. Huhtala, L. Rojola,. P. Lassila.) 2000 141-144.
 451. Olesk, Sirje Noorsoomluse põhi Noor-Eestis 2005 780-789. R: The Young-Finnish Foundation of the Young Estonian Movement 862.
 452. Olesk, Sirje Poeetikakoolis. (A. Oras, Luulekool I. Apoloogia; Luulekool II. Meistriklass. Koost H. Runnel ja J. Rähesoo.) 2005 329-331.
 453. Olesk, Sirje Poliitikast, kommunismist ja õdedest Murrikutest. (E. Tuomioja, Õrnroosa. Hella Wuolijoe ja Salme Dutti elu revolutsiooni teenistuses.) 2006 996-999.
 454. Olesk, Sirje Soome Kirjanduse Seltsi juubeliseminar Tartus 2006 600-601.
 455. Olesk, Sirje Suur haare? Pigem delikaatne kummardus. (K. Muru, Betti Alver. Elu ja loomingu lugu.) 2003 308-309.
 456. Org, Andrus Mis oleks olnud, kui ...? Alternatiivajaloolised fiktsioonid eesti kirjanduses 2006 521-537. R: What Would Have Happened if... Alternate History Fiction in Estonian Literature 607.
 457. Org, Andrus Eesti oma "Hauakambri lood" ehk marginaalsus kui hoiak. (M. Barker, Sarah' jalad.) 2000 600-603.
 458. Org, Andrus Kuidas kirjutada tulevikku? (J. Tomberg, Ekstrapolatiivne kirjutamine. Tulevikukirjutuse poeetikast.) 2005 236-240.
 459. Org, Andrus Ulmež:anri tüpoloogia: temaatika ja motiivistik 2002 642-653. R: A Typology of Science Fiction: Themes and Motifs 680.
 460. Org, Andrus Ulmežanri piirjooni 2001 825-839. R: Science Fiction: Dimensions of the Genre 896.
 461. Org, Andrus Ulmežanri tüpoloogia: temaatika ja motiivistik 2002 554-566.
 462. Orion, Jana; Viiding, Kristi Se keick / kumb igganess magister Brocmann teggi... (R. Brockmann, Teosed. Koost. ja toim. E. Priidel.) 2001 797-805.
 463. Orlau, Karen Kuidas sünnib pealkiri? 2002 726.
 464. Paatsi, Vello Berend Gildenmann. Ühe XIX sajandi eesti kirjamehe elusaatus 2003 210-217. R: Berend Gildenmann. The Life and Fate of a 19th-Century Estonian man of Letters 240.
 465. Paatsi, Vello C. R. Jakobsoni kaks senitundmatut käsikirja 2006 211-218. R: Two Unknown Manuscripts by C. R. Jakobson 263.
 466. Paatsi, Vello Kas Jannsen oli ostetav? 2001 312-323. R: Was J. V. Jannsen corrupt? 376.
 467. Paatsi, Vello Lisandusi Eesti Kirjameeste Seltsi eelloole 2006 649-655. R: Some Addenda to the Pre-History of the Estonian Literary Society 687.
 468. Paatsi, Vello Millal sündis C. R. Jakobsoni ema? 2005 752-753.
 469. Paatsi, Vello Mitte Koidula, vaid Jakobson. C. R. Jakobsoni näidenditest "Kuuno ja Salme" ning "Arthur ja Anna" 2006 751-759. R: Not Koidula but Jakobson: On C. R. Jakobson's Plays "Kuuno and Salme" and "Arthur and Anna" 776.
 470. Paatsi, Vello Piiblite ja Uute Testamentide loendus Lõuna-Eestis 1845. aastal 2005 891-900. R: The 1845 Census of Bibles and New Testaments in Southern Estonia 951.
 471. Paatsi, Vello Pilk Jakobsonide perekonnalukku 2005 302-310. R: An Insight into the Family History of the Jakobsons 344.
 472. Paatsi, Vello Täiendusi Johann Heinrich Rosenplänteri eluloole 2002 793-799. R: Some Addenda to the Biography of Johann Heinrich Rosenplänter 832.
 473. Pachmuss, Temira Kiitus vene luulele. (Ю. Иваск, Похвала российской поэзии. Эссе. Сост. У. Шульц.) 2004 393-394.
 474. Pallas, Anu Eesti Vabariigi ajakirjanik 1919-1940 2001 543-553. R: The Journalist of the Republic of Estonia in 1919-1940 600.
 475. Pallas, Anu Eesti Vabariigi ajakirjanik 1919-1940 2001 473-482.
 476. Pao, Bruno Pendel peatus. Bernhard Viiding (7. VI 1932 - 10. III 2001) 2001 438-439.
 477. Paul, Toomas Eesti uus kirikupiibel 2000 236-250. R: The New Estonian Bible 312.
 478. Paul, Toomas Uku Masing ja Eesti piiblitõlge 1998 86-99.
 479. Paul, Toomas Uku Masing ja eesti piiblitõlge 1998 173-187. R: Uku Masing and Estonian Bible Translation 224.
 480. Peegel, Juhan Meenutusi kohtumistest Kalevi ja tema pojaga 1999 145-159. R: Some reminiscences of encounters with Kalev and his son 216.
 481. Peiker, Piret Teadussümpoosion modernsusest 2006 939.
 482. Pild, Lea Tuglas ja Dostojevski. Mõtteid novellist "Poeet ja idioot" 2006 25-32. R: Tuglas and Dostoevsky: on Tuglas's Poeet ja idioot ("Poet and Idiot") 87-88.
 483. Pilter, Lauri Alasi udusulgede sees. (J. Kaus, Tema.) 2006 923-925.
 484. Pilv, Aare Ajatu mälestus. (S. Olesk, Tõdede vankuval müüril. Artikleid ajast ja luulest.) 2003 310-313.
 485. Pilv, Aare Autorikujundi poeetikast 2001 297-311. R: The Poetics of an Author 376.
 486. Pilv, Aare Eesti Kirjanduse Seltsi kirjanduspäev 1998 653-654.
 487. Pilv, Aare Hermeetika. (J. Ehlvest, Päkapikk kirjutab.) 1998 133-134.
 488. Pilv, Aare Kirjandusteadlaste konverents Balti ühismälu teemadel 2006 339-341.
 489. Pilv, Aare Kui isa raamatuid tõi ehk proosa toimumine. (M. Kõiv, Kalad ja raamatud.) 1999 127-129.
 490. Pilv, Aare Läbilõikeid metakirjandusest. Eesti kriitika ja kirjandusteadus aastatel 2003-2004 2005 278-301. R: Some Crosscuts of Metaliterature: Estonian Literary Reviews and Studies 2003-2004 344.
 491. Pilv, Aare Nüpli XIV kevadkool "Subjekt ja kirjanduslik tekst" 2006 684-685.
 492. Pilv, Aare Piirjooni pragmapoeetika eeldustest, heuristilisusest ja tuletistest (A. Merilai, Pragmapoeetika.kahe konteksti teooria.) 2004 301-305.
 493. Pilv, Aare Pisut vaidlust Alveri tõlkimise üle 2002 517.
 494. Pilv, Aare Pseudokirjanik arvustamas metakriitikut. [R. Veidemann, Kriitikakunst. Uurimus kriitika olemusest ja toimest. Eesti kogemus.] 2002 54-59.
 495. Pilv, Aare Teateid tekstidevahelisest ruumist. (Intertextuality and Intersemiosis. Editors Marina Grishakova, Markku Lehtimäki.) 2005 150-155.
 496. Pilvre, Barbi Dokumentalist vastu tahtmist. (P. Sauter, Luus.) 1998 276-277.
 497. Pino, Veera Kui rehabiliteeriks Reimani... Tartu (Jurjevi) Ülikooli eesti keele lektori valimised 1909. aastal 2000 583-593. R: To Rehabilitate Reiman 616.
 498. Ploom, Ülar Väike jalutuskäik luules ja tõlkes 2002 712-716.
 499. Priidel, Endel Fred Jüssiga Tammsaare väljamäe kohal 2002 512-516.
 500. Priimägi, Linnar Sünkretismi piirid 2003 897-903. R: Die Grenzen des Synkretismus 951.
 501. Priimägi, Linnar Tõlke kood. (J. Lotman, Kunstilise teksti struktuur. Vene keelest tõlkinud P. Lias) 2006 925-927.
 502. Puhvel, Heino Juhan Sütiste personaalküsimus taas päevakorras. (O. Kruus, Juhan Sütiste.) 2001 280-283.
 503. Puhvel, Heino Julge pealehakkamine on pool võitu. (Maailmakirjandus. 1. osa. Keskajast valgustuseni. Koost. J. Talvet.) 2000 603-606.
 504. Puhvel, Heino Meie Oskar. [O. Kruus 70.] 1999 662-663.
 505. Puhvel, Jaan Helmerannik, Hesekiel, hetiidid 1998 242-245. R: Amber Coast, Ezekiel, the Hittites 296.
 506. Puhvel, Jaan Mõlgutusi ja meenutusi "Eesti mõtteloo" sarja 50. köite ilmumise puhul 2003 612-613.
 507. Puu, Aarne Kuidas sünnib pealkiri? 2003 116-117.
 508. Põldmäe, Asta Sammus piki jõevett Simuna poole. Aleksander Suuman 25. IV 1927-19. IV 2003 2003 623-624.
 509. Põldvee, Aivar Paul Johansen ja ajaloo elav kohalolek. (P. Johansen, Kaugete aegade sära. Koost J. Kivimäe.) 2006 671-675.
 510. Põldvee, Aivar Toomas Pauli "Eesti piiblitõlke ajalugu" (1999) kriitikute pilgu läbi 2000 279-288.
 511. Raag, Raimo Mõtteid eestikeelsete varatrükiste bibliograafia ilmumise puhul. (Eestikeelne raamat 1525-1850. Toim. E. Annus.) 2001 586-590.
 512. Raag, Raimo Toomas Pauli "Eesti piiblitõlke ajalugu" (1999) kriitikute pilgu läbi 2000 274-279.
 513. Rakke, Kerttu Kuidas sünnib pealkiri? 2002 721.
 514. Raud, Rein Vormi võimatus 1999 73-79. R: The Impossibility of Form 144.
 515. Raudam, Toomas Irma Kandle saladused. Karl August Hindrey loomingu mõningaid aspekte romaanis "Ja ilma ja inimesi ma tundsin viimati ka" 2000 32-40. R: Irma Kannel's Secrets 72.
 516. Raudam, Toomas Kuidas sünnib pealkiri? 2002 197-198.
 517. Raudam, Toomas Mõnda Tuglase ideaaliotsingutest. (F. Tuglas, Kogutud teosed 9. Kriitika V. Kriitika VI.) 2002 138-141.
 518. Rebane, Hilve Detsembrikuu valgus: võlu ja varjud. (H. Puhvel, Detsembrikuu valgus. Novellid.) 1998 567-569.
 519. Rebane, Hilve Hingeõitsemise püha. (T. Kartus, Varjude mäng. Luuletused.) 1998 132-133.
 520. Rebane, Hilve Huvitav, sisukas, edasiviiv. (P. Koski, Kaikessa mukana. Hella Wuolijoki ja hänen näytelmänsä.) 2001 591-592.
 521. Rebane, Hilve Isikuloolisi lisandusi A. H. Tammsaare tundmisse. (L. Trett, A. H. Tammsaare, nagu teda tundsin.) 1998 343-345.
 522. Rebane, Hilve Kolm põlve kultuurilugu memuaarides. (V. Tuomioja, Sulo, Hella ja Vappuli. Muistelmia vuosilta 1911-1945.) 1999 59-61.
 523. Rebane, Hilve Laul see tuleb iseenesest. (A. Rõuk, vapp lipp pealinn. Luulet 1976-1980.) 2000 743-744.
 524. Rebane, Hilve Miks elus on alati nõnda? (H. Jaik-Corradi, Mõtteid ei saa pidada.) 2000 138-139.
 525. Rebane, Hilve Oskar Kruusi memuaare sirvides. (O. Kruus, Unistuste purunemise aastad. Mälestusi 1953-1963. O. Kruus, Tahavaatepeegel. Mälestusi 1965-2000. O. Kruus, Tiibade kasvamise aastad. Mälestusi 1933-1953.) 2004 935-936.
 526. Rebane, Hilve Tartu kui kirjaniku linn. (Toimittanut Henni Ilomäki.) 2005 666-668.
 527. Reimo, Tiiu Kirjanduselu XVII sajandi Tallinnas 2006 903-910. R: Literary Life in the 17th-Century Tallinn 944.
 528. Rein, Kaarina Igatsus Hellase järele - Astrid Kurismaa 2006 768-770.
 529. Ritson, Tiina Venekeelse trükisõna bibliografeerimisest Eesti Rahvusraamatukogus 2000 214-215.
 530. Rohult, Elo Perspektiivi muutumisest tõlgetes 2002 415-430. R: Veränderung von Perspektiven in Übersetzungen 456.
 531. Rooste, Jürgen Konservatiivne kirjandusõpik? [P. Riismaa, A. Rätsep, T. Õunapuu, Eelmise sajandi eesti kirjandus.] 2002 818-820.
 532. Rooste, Jürgen Käsiraamat algajale infoühiskondlasele. (H. Peep, Nii et suled lendavad. Kilde kirjanike poleemikakultuurist.) 2001 732-733.
 533. Rooste, Jürgen Muutunud mehhanismid? (Muutuste mehhanismid eesti kirjanduses ja kirjandusteaduses. Ettekandeid ja artikleid 1999. Koost. M. Laak ja S. Olesk.) 2001 210-211.
 534. Rooste, Jürgen Sotsiaalsuse mõistest 2002 883-884.
 535. Ross, Kristiina Eesti Piibli-tõlke tsiteeritavusest Pascali "Mõtete" taustal 1999 673-683. R: On the Quotability of the Estonian Bible Against the Background of Blaise Pascal's Pensées 736.
 536. Ross, Kristiina Intervjuu Joel Sangaga 2000 359-361.
 537. Ruben, Aarne Kuidas sünnib pealkiri? 2002 723.
 538. Ruitlane, Olavi Haldjad, pedajad ja Plät. (T. Pai, Armastab mõrvatuid haldjaid. - A. Ilves, Üks pedajas. - V. Tamme, Sorlimeki Plät.) 1999 421-422.
 539. Rummo, Paul-Eerik Artur Alliksaare dokumenteeritud legend 2003 298-307.
 540. Rummo, Paul-Eerik Kuidas sünnib pealkiri? 2003 55.
 541. Rummo, Paul-Eerik Lahedaks hakanud Runnel. (H. Runnel, Mõistatused.) 2001 583-584.
 542. Rummo, Paul-Eerik Mari ja Mihkelson. (E. Mihkelson, Pidevus neelab üht nuga.) 1998 340-341.
 543. Runnel, Hando Pühendus Eesti Raamatu Aastale 2000 1999 874-877.
 544. Rähesoo, Jaak Saatuslik moosiplekk? Ühe Kreutzwaldi kärpega seoses 2003 713-720. R: A Fatal Jam-Spot? On One of Kreutzwald's Textual Cuts 792.
 545. Rähesoo, Jaak Villem Alttoa juubeliks. [100. sünniaastapäevaks.] 1998 719-721.
 546. Räim, Heino Oskar Kallase päev / XVII eesti raamatuteaduse konverents 1999 135.
 547. Salokannel, Juhani Kalevala, soome kunsti Nokia? 1999 351-352.
 548. Salum, Ants Dogmavabalt Ain Rannaleedist 2004 369-380. R: On Ain Rannaleet, without Dogmatism 400.
 549. Salumets, Thomas Luule ja humanitaarteadused: teine Norbert Elias 1999 466-479. R: Poetry and the Human Sciences: the Other Norbert Elias 512.
 550. Salupere, Malle Eestimaalasena Eestis. (L. Stolovitš, Kohtumised elu radadel. Vene keelest tõlk A. Pevkur.) 2006 1001-1005.
 551. Salupere, Malle Iseseisvuseelse Eesti kultuuriloo esimene täisversioon. (I. Talve, Eesti kultuurilugu. Keskaja algusest Eesti iseseisvuseni.) 2005 144-148.
 552. Salupere, Malle J. V. Jannsen pietismi ja sotsialismi vahel 1999 851-864. R: J. V. Jannsen zwischen Pietismus und Sozialismus 888.
 553. Salupere, Malle Jannseni tähendus ja tegevus tema ajas 2001 765-777.
 554. Salupere, Malle Jannseni tähendus ja tegevus tema ajas 2001 853-867. R: Jannsens Rolle und Schaffen zu seinen Lebzeiten 896.
 555. Salupere, Malle Kolmandad Puškini lugemised Tartus 2004 77-79.
 556. Salupere, Malle Puškin meie ajas 1999 410-416. R: (?)Puškin v naše vremja 440.
 557. Saluäär, Anu Kuldaja monument. (H. Rebane, Uhke põhjamaine. Esseid ja uurimusi Põhjamaade kirjandusest.) 2003 781-783.
 558. Salve, Kristi "Kalarand". Vaatlusi ja võrdlusi. (I. Brodski, Kalarand. Roman.) 2004 306-309.
 559. Sanden, Einar Kuidas sünnib pealkiri? 2003 117-118.
 560. Sang, Joel [küsitleja] Kiriusutelu Toomas Liiviga 2006 985-987.
 561. Sang, Joel Kuidas sünnib pealkiri? 2002 277.
 562. Sarapik, Virve Kas E/hlv/estimaa on ümmargune. Fragmentaarium 2004 524-534. R: Is the Ehlvestworld Round? Some Fragments 560.
 563. Sarapik, Virve Kommentaar Peeter Toropi retsensioonile 2000 448-450.
 564. Sarapik, Virve Kunst kui pelgupaik. Sotsialistlik utoopia ja utoopiline sotsrealism 2002 464-474. R: Arts as a Refuge. Socialist Utopia and Utopian Socialist Realism 536.
 565. Sarapik, Virve Võõras mets. Ene Mihkelsoni proosast 2005 728-734.
 566. Sarapik, Virve Võõras mets. Ene Mihkelsoni proosast 2005 808-817. R: Strange Woods: on the Prose of Ene Mihkelson 862.
 567. Saro, Anneli Kirjandus kui etendus 2006 89-103. R: Literature as Performance 176.
 568. Sarv, Vaike Traditsioonist tõusnud. (Andreas Kalkun, Pääväraamat.) 2004 546-547.
 569. Sauter, Peeter Kuidas sünnib pealkiri? 2002 196-197.
 570. Schwidtal, Michael Komparativistlikke ja kultuuriteaduslikke ärgitusi Baltimaade germanistikale 2001 818-821.
 571. Sepp, Ruth Linnakirjanduse seminar Tartus 2005 769.
 572. Siimisker, Leenu Veel kord Kreutzwaldi "Sõjast" ja "Kalevipojast" ning Faehlmanni vaidlusest parun Nolckeniga 2004 430-450. R: Once more on Sõda and Kalevipoeg by Kreutzwald and on Faehlmann's Controversy with Baron Nolcken 480.
 573. Sild, Ivar Klassika võidukäik. (K. Kruusa, Meeleolu.) 2000 364-365.
 574. Sild, Ivar Tähelepanekuid Wimbergist ja luulest. (Wimberg, Maaaraamat.) 2001 127-128.
 575. Sillaots, Liina Felix Oinas ja Ungari 2000 419-424. R: Felix Oinas and Hungary 464.
 576. Sirk, Väino Gustav Suitsu arvamused õpikute ja ilukirjanduslike teoste kohta 1999 120-121.
 577. Sirk, Väino Ärkamisaja rahvusliku aktiivi panoraamne kogupilt. (M. Laar, Äratajad. Rahvuslik ärkamisaeg Eestis 19. sajandil ja selle kandjad.) 2005 844-848.
 578. Sivers, Fanny de Kuidas sünnib pealkiri? 2002 366-367.
 579. Skerrett, Delaney Michael Narratiiv, ülestunnistus, identiteet: Emil Tode "Piiririik" 2006 728-735. R: Narratives, Confessions, Identities: Emil Tode's "Border State" 775-776.
 580. Smirnov, Savvati Polaci w Estonii. (Polaci w Estonii.) 1998 645-647.
 581. Sommer, Lauri Keeleuuenduse kaugeid järelkajasid 2005 576-577.
 582. Soomets, Triin Kuidas sünnib pealkiri? 2003 115.
 583. Soomre, Mati Ehtne eestiaegne mees. [H. Rajamets 75.] 1999 365-366.
 584. Soovik, Ene-Reet Ain Kaalep 80 2006 682-683.
 585. Soovik, Ene-Reet Üle mere: Tomas Tranströmer ja Jaan Kaplinski 1999 160-165. R: Crossing the Sea: Tomas Tranströmer and Jaan Kaplinski 216.
 586. Stepaništševa, Tatjana Neljandad Puškini lugemised: refleksiooni ja kommentaari probleemid 2006 1016-1018.
 587. Stolovitš, Leonid Kuidas sünnib pealkiri? 2003 219-220.
 588. Sumberg, Liina Taasasutati Eesti Goethe-Selts 1999 367.
 589. Susi, Rannar Ülle raamat. (Kauksi Ülle, Säng.) 1998 431-432.
 590. Sutrop, Urmas Kes oli rännumees Karl Feyerabend? 2001 111-116. R: Who was the Great Traveller Karl Feyerabend? 144.
 591. Sütiste, Elin; Monticelli, Daniele Tõlketeooriate ja -praktikate konverents 2006 334-336.
 592. Süvalep, Ele Ahel ja tee. (L. Hainsalu, Kellakuuljad. Ahelromaan.) 2002 440-443.
 593. Süvalep, Ele Jaak Põldmäe mälestuskonverents 2003 234.
 594. Süvalep, Ele Meie ühine maailm. Ellen Niit 75 2003 556.
 595. Süvalep, Ele Miski pole ainult enese oma. (E. Mihkelson, Kaalud ei kõnele. Valitud luuletusi 1967-1997.) 2001 428-431.
 596. Talvet, Jüri "Enda" piiride ületamisest luules 2001 377-389. R: Transgressing the Borders of the "Self" in Poetry 448.
 597. Talvet, Jüri "Kalevipoeg" - suur Euroopa eepos 2003 886-890. R: Kalevipoeg, a Great European Epic 951.
 598. Talvet, Jüri "Paigallend" ehk Eesti (üles)ehitamine Jaan Krossi proosas 2000 73-83. R: "Paigallend", or the Building of Estonia in the Fiction of Jaan Kross 152.
 599. Talvet, Jüri Ants Orasest ja Anne Lange monograafiast. (A. Oras, Luulekool I. Apoloogia. Koost H. Runnel ja J. Rähesoo. J. Rähesoo järelsõna; A. Oras, Luulekool II.; Meistriklass. Koost H. Runnel ja J. Rähesoo. A.Lange järelsõna; A. Lange, Ants Oras.) 2005 1009-1014.
 600. Talvet, Jüri Eesti luulet inglise keeles. (Tuulelaeval valgusest on aerud. Valik eesti moodsat luulet. Koost. D. Kareva.) 2002 290-291.
 601. Talvet, Jüri Kuidas sünnib pealkiri? 2002 195.
 602. Talvet, Jüri Maailmakirjanduse kodustamise küsimusi 2005 433-441. R: On the Problems of Domestication of World Literature 520.
 603. Talvet, Jüri Mõtteid tänapäeva tõlkefilosoofiast. Kas antropofaagia või sümbioos? 2006 353-364. R: Thoughts about Contemporary Translation Philosophy: Anthropophagy or Symbiosis? 432.
 604. Talviste, Katre "Prantsuse bukett" Noor-Eesti III albumis. Nooreestlaste tekstivaliku tagamaid Prantsusmaal ja tagajärgi Eestis 2005 953-967. R: "Le bouquet français" dans le IIIe album de Jeune-Estonie: sur le contexte français des textes et des auteurs choisis par les Jeunes-Estoniens et leurs conséquences en Estonie 1031.
 605. Tamm, Aksel Hetki maailmamees Ilistega. In memoriam 2003 231-233.
 606. Tamm, Aksel Hüvastijätusõnad Villem Grossile (11. I 1922 - 6. IV 2001) 2001 439-440.
 607. Tamm, Marek "Oma" ja "Võõras" keskaja kultuuris. Ida-Baltikumi kirjeldus Bartholomaeus Anglicuse entsüklopeedias De proprietatibus rerum ( u 1245) 2003 648-673. R: "Inner" and "Outer" in Medieval Europe. Description of the Eastern Baltic Regions in De proprietatibus rerum by Bartholomaeus Anglicus (ca 1245) 712.
 608. Tamm, Marek Kuidas elustada vana käsikirja? (T. Kala, Euroopa kirjakultuur hiliskeskaegsetes õppetekstides. Tallinna dominiiklase David Sliperi taskuraamat.) 2002 370-372.
 609. Tamm, Marek Pariis–Iowa City. Aleksander Aspeli võõrsiloleku aastad (1938-1975) 1998 467-477. R: Paris–Iowa City. Aleksander Aspel's years abroad (1938-1975) 512.
 610. Tamm, Marek Uus allikas Liivimaa ristiusustamisest. Ida-Baltikumi kirjeldus Descriptiones terrarum'is (u 1255) 2001 872-884.
 611. Tarand, Mari [koost ja komment] Linda Laarmani ja Paul Viidingu kirjad 2006 916-922.
 612. Tarrend, Ave Kas eesti kirjandus saksa keeles või saksakeelses tõlkes? (C. Hasselblatt, Estnische Literatur in deutscher Sprache 1784-2003. Bibliographie der Primär- und Sekundärliteratur.) 2005 757-760.
 613. Tart, Indrek Ilukirjandusraamat ja kultuuriline püsimine Läänemeremaades aastail 1988-2002 2005 9-20. R: Belles-Lettres and Cultural Sustainability in the Baltic Sea Countries in 1988-2002 86.
 614. Tarvas, Mari Eesti luule kolmanda aastatuhande lävel 1998 78-79.
 615. Teder, Eerik Meenutades Erika Esopit. [Nekroloog.] 2000 226.
 616. Teder, Eerik Arvi Moori meenutades. [Nekroloog.] 2001 371-373.
 617. Teder, Eerik Harald Suislepp in memoriam 2001 134.
 618. Teder, Eerik Johannes Kaup nonaginta 2001 443-446.
 619. Teder, Eerik Jüri Šumakovi meenutades. [Nekroloog.] 1998 142-143.
 620. Teder, Eerik Leo Švarcs eesti kirjanduse ja kultuurielu vahendajana 2000 864-870. R: Leo Švarcs as a Propagator of Estonian Literature and Culture 912.
 621. Teder, Eerik Martin Neithalit meenutades. [Nekroloog.] 2000 684-685.
 622. Teder, Eerik Meenutades veart Vargamäe meest. [I. Sikemäe nekroloog.] 1998 788-789.
 623. Teder, Eerik Miks ja kuidas mind rüütliks löödi? 1998 429-430.
 624. Teder, Eerik Mõttetihe artiklitekogu. (H. Grabbi, Tulgu uus taevas. Mõtteid viiekümnest kirjanikust.) 2002 521-523.
 625. Teder, Eerik Raamatuhuvist ja bibliofiiliast 2003 545-548.
 626. Teder, Eerik Sisukad kultuurikillud. (S. Raatma, Kultuurikilde endisest Eestist ja väliseesti ajast.) 2004 63-64.
 627. Teder, Eerik Tinatähti lugedes. (O. Kruus, Tinatähtedega taevas.) 2003 137-139.
 628. Teder, Eerik Vanaraamatupäevad ja bibliofiiliakonverents Viljandis 2001 63-64.
 629. Teder, Eerik Viktor Kõressaart meenutades. [Nekroloog.] 2003 75-77.
 630. Teder, Eerik Viljandi vanaraamatupäev ja bibliofiiliakonverents 1998 77.
 631. Tedre, Ülo Ajalugu asendav kogumik. (Mnemosyne teenistuses. Kogumik Eesti Kultuuriloolise Arhiivi 75. aastapäevaks. Koost P. Noorhani.) 2004 782-784.
 632. Tedre, Ülo Aktuaalne mälestusteos. (Raamatu valgusel. Richard Antik 100. Artikleid ja bibliograafia. Koost. M. Kiipus ja P. Noorhani.) 2002 742-743.
 633. Tedre, Ülo Juba neljas. (Raamat on ...IV. Eesti bibliofiilia ja raamatuloo almanahh. Koost E. Tedre.) 2006 675-677.
 634. Tedre, Ülo Kas tõesti väitekiri? (H. O. Kallio, Suomen ja Viron tiedesuhteet erityisesti Viron miehitysaikana vuosina 1940-1991.) 2005 333-336.
 635. Tedre, Ülo Mitmekülgne koguteos. (Raamat on ... III. Eesti bibliofiilia ja raamatuloo almanahh. Koost. E. Teder.) 2003 938-939.
 636. Tedre, Ülo Pilguheit Jakob Hurda elutööle. (J. Hurt, Looja ees. Koost H. Runnel.) 2006 928-930.
 637. Tedre, Ülo Raamatuharrastajate järjekordne kogumik. (Raamat on ... II. Eesti bibliofiilia ja raamatuloo almanahh. Pühendatud Eesti Raamatu Aastale. Koost. E. Teder.) 2003 468-469.
 638. Tedre, Ülo Raamatuharrastuse kasulikkusest. (Raamat on... I. Eesti bibliofiilia ja raamatuajaloo almanahh. Koost. E. Teder.) 2002 59-61.
 639. Tedre, Ülo Sada aastat August Annistit 1999 1-5. R: Centennial August Annist 72.
 640. Tering, Arvo Baltimaade gümnaasiumide ja kreiskoolide ülemõpetajate hariduslik taust (1804-1820) 2005 643-659. R: The Educational Background of Senior Masters at Gymnasiums and County Preparatory Schools in the baltic Countries 1804-1820 688.
 641. Thurén, Jukka Piiblitõlke parandatud trükk 1998 554-560.
 642. Tomberg, Jaak Noovum keeles. Keskmenihetest postmodernistlikus teaduslikus fantastikas 2004 830-840. R: Novum in Language. Focus Shifts in Postmodernist Science Fiction 872.
 643. Tomberg, Jaak Postmodernsest nimepillamisest 2005 984-995. R: On Postmodern Namedropping 1031-1032.
 644. Tomberg, Jaak Tekst ja linn. (Koht ja paik. Place and Location. III. Ed. by V. Sarapik, K. Tüür.) 2004 785-786.
 645. Tonts, Ülo [kommenteerija] Valev Uibopuu kiri Ülo Tontsule 2006 405-408.
 646. Tonts, Ülo Ajajõe teiselt kaldalt. (M. Metsanurk, Mälestused. Tee algul. Koolipoisist kirjanikuks.) 2005 929-931.
 647. Tonts, Ülo Daniel Palgi - eestiaegne mees. Portreejooni 100. sünniaastapäeva puhul 1999 210-212.
 648. Tonts, Ülo E. M., Postimehe kaastööline Ameerika Ühendriikides. Lisandusi teemale "Ain Kalmus teel kirjandusse" 2003 607-611.
 649. Tonts, Ülo Eestis ja kultuuris elatud elu. (K. Villako, Ajarännak I. Mälestused lapsepõlvest kuni 1944. aasta sügiseni; Ajarännak II. Mälestused 1944. aasta sügisest kuni tänapäevani.) 2002 137-138.
 650. Tonts, Ülo Kaalep on Kaalep. (A. Kaalep, Kolm Lydiat.) 1998 641-642.
 651. Tonts, Ülo Kahe kirjaniku raamat. (P. Krusten, Kaugelviibija käekõrval. Mälestusi Henrik Visnapuust paguluses.) 2006 838-841.
 652. Tonts, Ülo Kaks kanget eesti talumeest. Märkmeid Valev Uibopuu ja Rudolf Sirge teemal 2002 576-579.
 653. Tonts, Ülo Kes otsib, see leiab. (H. Mikelsaar, Ristiratast.) 1999 652-653.
 654. Tonts, Ülo Kirjandusloo võimalikkusest postmodernistlikul ajal 2001 783-785.
 655. Tonts, Ülo Kuidas känd käbi õpetas. [Publikatsioon.] 2000 669-671.
 656. Tonts, Ülo Lapselaps kõneleb vanaisast. (E. Toona, Rõõm teeb taeva taga tuld. Ernst Enno.) 2001 59-60.
 657. Tonts, Ülo Noa laevaga üle Läänemere. (A. Gailit, Üle rahutu vee.) 1999 422-424.
 658. Tonts, Ülo Rõõmsamat inimest otsimas. Valev Uibopuu reisikirjadest 2001 117-121.
 659. Tonts, Ülo Väike eitamisraamat. (R. Saluri, Katked 1958-1999.) 2000 57-58.
 660. Tonts. Ülo Kodusadamata laeva viimane sõit. Ühe pagulasromaani ideest, kirjutamisest, retseptsioonist ja tähendusest 2004 81-89. R: The Last Voyage of a Ship without a Home Port: on the Idea, Writing, Reception and Meaning of an Expatriate Novel 160.
 661. Toomla, Jaan Eerik Teder 28. VI 1928 - 19. III 2004 2004 395-396.
 662. Toona, Elin Kuidas sünnib pealkiri? 2002 661-662.
 663. Torop, Peeter Semiootika ja interdistsiplinaarsus. (V. Sarapik, Keel ja kunst.) 2000 440-444.
 664. Torop, Peeter Tõlge ja/kui retseptsioon 1998 513-520. R: Translation and/as Reception 584.
 665. Torop, Peeter Tõlge kui kultuurimehhanism 2002 848-854. R: Translation as a Mechanism of Culture 904.
 666. Toulouze, Eva Ööbik ja sõjasarv 1999 109-113. R: The Nightingale and the War Horn 144.
 667. Traat, Mats Kuidas sünnib pealkiri? 2002 801.
 668. Treier, Elem A. H. Tammsaare sotsialismi ja revolutsiooni oponendina 1999 97-108. R: A. H. Tammsaare as an opponent of socialism and revolution 144.
 669. Treier, Elem Paar ääremärkust valitseva "ootushorisondi" kohta 2001 786-791.
 670. Treier, Elem Roosikimbus lõhkeaine 2004 857-858.
 671. Treier, Elem Tammsaare määratlus 1998 709-710.
 672. Trummal, Mart Kas uskuda kirjasõna ülestõusmist? 2001 225-227.
 673. Tulviste, Peeter Raamatuaasta mõtteid 2000 233-235.
 674. Tuulik, Jüri Kuidas sünnib pealkiri? 2003 118.
 675. Tuulik, Ülo Kuidas sünnib pealkiri? 2003 118-119.
 676. Tuulik, Ülo Tervituskiri Aksel Tammele juubelipäevaks 2006 1010-1012.
 677. Tõnisson, Evald Liivimaa vanema riimkroonika uuest väljaandest Lätis. (Atskaņu hronika.) 1999 582-585.
 678. Tüür, Kadri Aiad ja jõed: linnaloodusest Tõnu Õnnepalu romaanides 2002 681-691. R: Gardens and Rivers: on Urban Nature in Tõnu Õnnepalu's Novels 752.
 679. Tüür, Kadri Keskkonnaelementide tähendusest A. H. Tammsaare romaanis "Kõrboja peremees" 2001 745-755. R: On the Meaning of the Elements of Environment As Used in the Novel Kõrboja peremees ("The Master of Kõrboja") by A. H. Tammsaare 824.
 680. Tüür, Kadri Kohalik ja võõras "Tõe ja õiguse" I osas 2003 736-751. R: Locals and Newcomers in the Novel "Truth and Justice" I by A. H. Tammsaare 792.
 681. Tüür, Kadri Koht ja paik, kolmandat korda 2003 77-79.
 682. Tüür, Kadri Küllus ja prügi. (H. Krull, Kornukoopia. Sada luuletust.) 2002 519-521.
 683. Tüür, Kadri Millal tuleb heinaaeg? (T. Õnnepalu, Enne heinaaega ja hiljem. Luulet ja luuletõlkeid 1983-2005.) 2006 238-240.
 684. Tüür, Kadri Muhus toimus Juhan Smuuli päev 2002 298.
 685. Undusk, Jaan Epp Annus ja tema aeg. (E. Annus, Kuidas kirjutada aega.) 2002 734-738.
 686. Undusk, Jaan Goethe ehk inimese kirjeldamine 1999 513-515.
 687. Undusk, Jaan Keyserlingide kütkes 2004 315-316.
 688. Undusk, Jaan Lahkus Felix Oinas (6. III 1911 Kambja - 25 IX 2004 Bloomington) 2005 77-80.
 689. Undusk, Jaan Peamiselt Victor Hehnist, aga veidi ka Faehlmannist. III baltisaksa kirjakultuuri sümpoosioni ainetel 2006 463-476.
 690. Undusk, Jaan Peamiselt Victor Hehnist, aga veidi ka Faehlmannist. III baltisaksa kirjakultuuri sümpoosioni ainetel 2006 557-571. R: Über Victor Hehn, auch im Zusammenhang mit F. R. Faehlmann: Ein Nachtrag zum dritten internationalen Symposium zur deutschbaltischen literarischen Kultur 607-608.
 691. Undusk, Rein Akadeemilisest ja meelelisest retoorikast. (Handbook of Classical Rhetoric in the Hellenistic Period 330 B.C. - A.D. 400. Ed. by Stanley E. Porter.). 2000 61-64.
 692. Undusk, Rein Tammsaare topoloogilised paroodiad: "Põrgupõhja uus Vanapagan" 2004 1-10. R: "The New Old Heathen of Hell's Bottom": Tammsaare's Parodies of Space 80.
 693. Undusk, Rein Visandusi vanast nimest. Topos 1998 739-748.
 694. Undusk, Rein Visandusi vanast nimest. Topos 1998 823-837. R: Sketches for Old Name. Topos 872.
 695. Utgof, Grigori Hüpoteesi kuningriigis. (L. Volpert, Lermontov i literatura Frantsii (v Tsarstve Gipotezõ) 2006 510-512.
 696. Vaarandi, Debora Kuidas sünnib pealkiri? 2002 508-509.
 697. Vaher, Berk Hiram kui /tunglakandja/ - teos kui konfiguratiivne rollitäitja. (Hiram, Mõru maik.) 2000 294-296.
 698. Vaher, Berk Imeline amatöör. (J. Rooste, Ilusaks inimeseks. Saladokumente igavikuarhiivi peavalitsusest.) 2006 327-328.
 699. Vaher, Berk Raiutud puude linnukeeled. ([Erkki Luuk.] Ornitoloogi pealehakkamine.) 2004 216-217.
 700. Vaher, Berk Tubajumalate trikid ja tagumine aken. (M. Heinsaar, Härra Pauli kroonikad.) 2002 291-293.
 701. Vaher, Berk Vaapo tabloid. (V. Vaher, Surmakuul & seemnepurse.) 2002 667-668.
 702. Vaher, Berk Äparduse rõõm. (Ü. Ploom, Üks ja kogu.) 2003 135-136.
 703. Vaher, Berk Õigus valule. (J.-K. Raid, J. Kaus, F. D. Morti, K. Kruusa, Õigem Valem.) 2000 899-901.
 704. Vaher, Vaapo Naturalismist ja individualismist 1999 122-123.
 705. Vaher, Vaapo Seksuaalsuhe rongiga. (M. Berg, Ära.) 2000 139-141.
 706. Vaher, Vaapo Tõde, karmi tõde! (P. Sauter, Kogu moos.) 1999 57-58.
 707. Vahing, Vaino Kuidas sünnib pealkiri? 2002 509.
 708. Vahing, Vaino Undi mõttelugu. [Mati Unt 60.] 2004 68-69.
 709. Vahtre, Sulev Ignatsi Jaagu pojapojale pühendatud raamat Eesti ajaloost 2001 418-423. R: An Estonian History-Book Dedicated to the Grandson of Ignatsi Jaak 448.
 710. Vaiksoo, Jaanus Kas kirjandusloo kirjutamine Eestis on võimalik? 2001 791-792.
 711. Vaiksoo, Jaanus Kas uus eesti kirjanduslugu? (Traditsioon & pluralism. Kirjanduskonverentside materjale. Koost. M. Laak.) 1999 281-285.
 712. Vaiksoo, Jaanus Valtonit tõlgendamas 2006 342-343.
 713. Vaiksoo, Jaanus Võitlevad lugemismudelid. (L. Tiirakari, Minna Canthin teosten vastaanotto.) 1998 279-281.
 714. Vaino, Maarja Tammsaare "Tõde ja õigus" Foucault' võimukäsitluse raamistikus 2004 681-696. R: Tõde ja õigus ("Truth and Justice") by Tammsaare and Foucault's Power Conception 719.
 715. Valk, Ülo Loomise lumm ja folkloorne fluidum. (H. Krull, Loomise mõnu ja kiri. Essee vanarahva kosmoloogiast.) 2006 591-594.
 716. Valmas, Anne Ajakirjanduslik tegevus Saksamaa Eesti põgenikelaagrites 1998 113-118. R: Journalism at the Estonian Refugee Camps in Germany 152.
 717. Valmas, Anne Eesti raamatute kirjastamisest Saksamaal 1945-1950 1999 480-484. R: Publishing at the Estonian Refugee Camps in Germany 1945-1950 512.
 718. Valmas, Anne Eesti tutvustamine maailmale pagulasilukirjanduse kaudu 2006 191-201. R: Acquainting the World with Estonia by means of Exile Belles-Lettres 263.
 719. Valmas, Anne Eestlaste kirjasõna Ameerika Ühendriikides 2003 345-352. R: Estonian Writing in the USA 399.
 720. Valmas, Anne Elu raamatute riigis. Vaime Kabur (8. XII 1914-9.II 2005) 2005 337-338.
 721. Valmas, Anne Imant Rebase kirjastused Eesti Raamat ja Vaba Eesti 2002 702-711. R: Eesti Raamat and Vaba Eesti - the Publishing Houses Managed by Imant Rebane 752.
 722. Valmas, Anne Pagulasraamat Eesti kultuuripildis 2005 129-135. R: Books of Exile in the General Impression of Estonian Culture 168.
 723. Vanapa, Andres Kuidas sünnib pealkiri? 2003 55.
 724. Varpio, Yrjö Väinö Linna "Siin Põhjatähe all" 1999 771-775. R: "Under the Nordic Star" by Väinö Linna 816.
 725. Veidemann, Rein "Kõik me oleme narratiivid". [E. Annus, Kuidas kirjutada aega.] 2002 739-742.
 726. Veidemann, Rein Akadeemilised käekirjaproovid. (A. Pilv, K. Tüür, Sündmus. Koht.) 2003 615-617.
 727. Veidemann, Rein Anneli Saro meistrieksam. (A. Saro, Madis Kõivu näidendite teatriretseptsioon 2004 928-931.
 728. Veidemann, Rein Eesti kirjanduskultuuri audiitor. [Maie Kalda 75.] 2004 473-474.
 729. Veidemann, Rein F. R. Kreutzwaldi "Kalevipoeg" kui eesti kirjanduskultuuri sakraaltekst 2003 891-896. R: Kalevipoeg by F. R. Kreutzwald as the sacral text of the Estonian literary culture 951.
 730. Veidemann, Rein Kas kirjanduse mõiste hajub? 2000 617-622. R: Diffusion of the Concept of "Literature" 688.
 731. Veidemann, Rein Kirjandus kui interpretatsioon 1998 441-445. R: Literature as an Interpretation 512.
 732. Veidemann, Rein Kirjandusajalugu ja/kui kaos 1999 826-832. R: Literary History and/or Chaos 888.
 733. Veidemann, Rein Kirjandusloo semiootika poole 2002 753-763. R: Towards a Semiotics of Literary History 832.
 734. Veidemann, Rein Kirjanik kui fiktsioon 2006 945-954. R: Author as Fiction 1022.
 735. Veidemann, Rein Lugemise talumatu kergus 2006 582-585.
 736. Veidemann, Rein Maailmakirjanduse retseptsiooniplahvatus Eestis. Lisandusi Noor-Eesti mõistmiseks 2005 865-872. R: Explosive Reception of World Literature in Estonia: Addenda to a Better Understanding of the "Noor-Eesti" movement 951.
 737. Veidemann, Rein Peeter Toropi viiekümnes kaader. [P. Torop 50.] 2000 831-832.
 738. Veidemann, Rein Sillaehitaja varises, sild kestab. In memoriam Toivo Kuldsepp (28. XI 1945 - 19. XII 2000) 2001 214.
 739. Veidemann, Rein Sissejuhatus kirjandusfilosoofiasse. (J. Undusk, Maagiline müstiline keel.) 1999 199-200.
 740. Veidemann, Rein Sotsialistlik realism kui modernsuse projekt 2001 449-454. R: Socialist Realism as a Modernist Project 528.
 741. Veidemann, Rein Totaalne Kross. (Metamorfiline Kross. Sissevaateid Jaan Krossi loomingusse. Koost E. Laanes.) 2005 501-504.
 742. Veidemann, Rein Tsenter ja perifeeria eesti kirjanduskultuuris. Probleemiasetus 2004 192-200. R: Centre and Periphery in the Estonian Literary Culture 240.
 743. Veidemann, Rein Tähistatud kultuur. (P. Torop, Kultuurimärgid.) 2000 528-531.
 744. Veidemann, Rein Tõlgendusvõime(kus) kui kultuuritegur 2003 777-778.
 745. Veidemann, Rein Ühtse ja ainulise aluse otsingutel. (R. Undusk, Topos. Kohakujutelm müüdist mõisteni.) 2001 805-809.
 746. Velliste, Trivimi Tema kodu on kultuur. Voldemar Miller 95 2006 163-165.
 747. Velsker, Mart Ainult tigudele. (K. Oidekivi, Tigudele.) 1999 125-127.
 748. Velsker, Mart Enesemüümise ja -õigustuse vahel. Eesti kirjanduskriitika ja -teadus 2005. aastal 2006 267-285. R: Between Prostitution and Self-Justification: Estonian Literary Reviews and Literary Studies of 2005 351.
 749. Velsker, Mart Korduvad tõotused. (T. Haug, Troojamäe tõotus. 33 kirjatööd.) 2005 409-414.
 750. Verschik, Anna Pildi sisse minek. Mõningaid märkmeid Viivi Luige "Seitsmenda rahukevade" tõlkest vene keelde 2000 161-170. R: Entering the Picture. Some Notes On the Russian Translation of Viivi Luik's Novel "The Seventh Spring of Peace" 232.
 751. Verschik, Anna Põlev tuhk. (E. Sicher, Jews in Russian Literature after the October Revolution.) 2000 369-370.
 752. Verschik, Anna Võõras mure, tuttav valu. (Manau, kad...Pokalbiai su Tomu Venclova. [Arvan, et... vestlusi Tomas Venclovaga.]) 2002 445-447.
 753. Veskis, Kaarel Toomas Raudami proosa struktuuridünaamika põhijooni 2004 100-116. R: Fundamental Features of Structural Dynamics in Toomas Raudams's Fiction 160.
 754. Vihma, Helgi Johannes Aaviku Selts 1992-2002 2003 475-478.
 755. Vihma, Helgi Põgenik Johannes Aavik 2005 913-919.
 756. Viiding, Kristi Antiikkirjanduse mõju Jakob Hurda eluhoiakute kujunemisele 1998 478-491. R: The Impact of Antique Literature on the Development of Jakob Hurt's Conception of Life 512.
 757. Viiding, Kristi Õnnelik olgu su samm... Teelesaatmisluuletused XVII sajandi Eesti kirjanduselus 2005 359-378.
 758. Viiding, Kristi Õnnelik olgu su samm... Teelesaatmisluuletused XVII sajandi Eesti kirjanduselus 2005 455-474. R: Die Reisegeleitgedichte in der estnischen Literatur des 17. Jahrhunderts 520.
 759. Viikberg, Jüri Jutustus Peterburis haritud eestlastest. (R. Pullat, Lootuste linn Peterburi ja eesti haritlaskonna kujunemine kuni 1917.) 2005 68-71.
 760. Viires, Ants Aarne Vinklit meenutades (25. II 1918 - 11. VI 2006) 2006 680-682.
 761. Viires, Ants Põhjalikult läbivalgustatud valgustaja. (I. Jürjo, Liivimaa valgustaja August Wilhelm Hupel 1737-1819.) 2005 240-243.
 762. Viires, Ants Ühe tulemusrikka elu mälestuseks. Ea Jansen 14. XI 1921-20. IV 2005 2005 512-514.
 763. Viires, Piret [küsitleja] Intervjuu Maie Kaldaga. [M. Kalda 70.] 1999 417-418.
 764. Viires, Piret [küsitleja] Tuglase tule hoidja. Kiriusutelu August Eelmäega. [A. Eelmäe 70.] 2001 726-728.
 765. Viires, Piret [küsitleja] Õnn ja needus olla eestlane. Rein Veidemann 60 2006 832-835.
 766. Viires, Piret Eesti esimene semiootikadoktor. [V. Sarapik.] 2000 227-228.
 767. Viires, Piret Jaanus Adamsoni asjatud hirmud. (J. Adamson, Läbirääkimised. Kirjutisi 1995-2003.) 2005 74-76.
 768. Viires, Piret Kadunud aega otsimas. (A. Nigov, Harjutused.) 2002 887-888.
 769. Viires, Piret Kirjandusseminar Groningeni Ülikoolis 2005 600-601.
 770. Viires, Piret Klassika uustrükkide võimalikkusest Eestis 2001 140-141.
 771. Viires, Piret Konverents Ene Mihkelsoni loomingust 2005 161-162.
 772. Viires, Piret Mustamäe metamorfoosid 2004 458-462.
 773. Viirlaid, Arved Kuidas sünnib pealkiri? 2002 509-510.
 774. Viitol, Livia [küsitleja] Astride Ivaskit usutlemas 2003 859-864.
 775. Viitol, Livia [küsitleja] Elulugudekogujaga eluloost. Intervjuu kirjandusteadlase Rutt Hinrikusega. [R. Hinrikus 60.] 2006 392-399.
 776. Viitol, Livia [küsitleja] Intervjuu Ellen Niiduga. [E. Niit 70.] 1998 492-496.
 777. Viitol, Livia [küsitleja] Intervjuu Lehte Hainsaluga. [L. Hainsalu 60.] 1998 704-708.
 778. Viitol, Livia Aja mõistmisest kirjanduses 1998 509-511.
 779. Viitol, Livia Ajalugu kui eesti keele lugu. Mats Traadi ja Asta Põldmäe viimaste aastate lühiproosast 2004 451-457. R: History as the Story of the Estonian Language: on the Short Stories Written by Mats Traat and Asta Põldmäe during the Recent Years 480.
 780. Viitol, Livia Eduard Vilde vaikselt eurooplaseks saamisest 2005 311-316. R: Eduard Vilde's Gentle Way to Europe 344.
 781. Viitol, Livia Elu imelisuse äratundmine. (K. Saarsen, Lõvi orhidee. Kuues kogu luulet.) 2002 592-593.
 782. Viitol, Livia Endel Nirgi "Eesti kirjandus" mäemari peeglis. (E. Nirk, ??????????) 2000 531-533.
 783. Viitol, Livia Kirjanik kui vastasseisude vahekohtunik. (A. Põldmäe, Viini plika.) 2000 217-218.
 784. Viitol, Livia Linda Viiding. 17./4.XI 1906 - 24. XII 2003 2004 314-315.
 785. Viitol, Livia Läti uuem luule eesti keeles. (U. Bērziņš, Kahekõne ajaga. - Läti uuema luule valimik.) 1999 579-582.
 786. Viitol, Livia Mandragora. (D. Kareva, Mandragora.) 2003 375-376.
 787. Viitol, Livia Reis sisemaale. Jan Kausi raudteeraamat. (J. Kaus, Üle ja ümber.) 2001 649-651.
 788. Viitol, Livia Rännud ajas ja ruumis. 1970-ndad kui tabukümnend eesti proosas 2001 159-163. R: Travels in Time and Space. The 1970s as a Taboo Decade in the Estonian Prose 224.
 789. Viitol, Livia Sõna pikk ja soe käsi. (L. Tuulse, Muutuda sõnaks.) 1998 217-218.
 790. Viitol, Livia Viiskümmend viis aastat eestlasena Rootsis. Intervjuu luuletaja Liidia Tuulsega 1999 638-643.
 791. Vinkel, Aarne Also, Spielen wir Theater! (L. Kitching, Europe's Intinerant Players and the Advent of German-language Theatre in Reval, Estonia. Unpublished Petitions of the Swedish Era, 1630-1692, in the Reval City Archives.) 1998 642-645.
 792. Vinkel, Aarne August Mälk kirjade valgusel 2001 340-348. R: August Mälk in the Light of Letters 376.
 793. Vinkel, Aarne Eestis sündinud Hercules. (Hercules. G. Stiernhielmi ja S. Columbuse laulumäng.) 1999 202-204.
 794. Vinkel, Aarne Johannes Aaviku esimene trükiproov 1998 124-127.
 795. Vinkel, Aarne Legend või luhtumus? 2000 452-454.
 796. Vinkel, Aarne Liivid eesti kultuuriloos 1999 704-710. R: The Liiv Family and the Estonian Culture 736.
 797. Vinkel, Aarne Uusi andmeid G. A. Oldekopi luule allikate kohta 2002 518.
 798. Vint, Toomas Kuidas sünnib pealkiri? 2003 219.
 799. Vulf, Külliki Eesti kirjanduskriitika kõnelused Uku Masinguga. Monoloog või dialoog? 2002 385-400. R: Estonian Literary Critics Addressing Uku Masing: Monologue or Dialogue? 456.
 800. Vääri, Eduard Didrik ja Edgar Vaalgamaa kui liivi rahvusluse, kultuuri ja keele kandjad. Edgar Vaalgamaa mälestuseks 2004 476-479.
 801. Wimberg Kuidas sünnib pealkiri? 2002 510-511.
 802. Õnnepalu, Tõnu Minu esimene luuletaja. [B. Alver.] 2006 857-862.
 803. Ürt, Julius "Lootuses tabada / tõehetke tõlkehelk". (D. Kareva, Aja kuju.) 2006 64-66.
 804. Ürt, Julius Ja krokodillid lagistasid naerda, hambad paljad. (H. Krull, Meeter ja Demeeter. Eepos.) 2004 859-860.

4. Folkloristika

 1. Alvre, Paul Elias Lönnrot oma aja peeglis. (P. Karkama, Kansakunnan asialla. Elias Lönnrot ja ajan aatteet.) 2002 670-672.
 2. Arukask, Madis Oletusi eestlaste uskumustest ja maailmapildist Tacituse teadete tagapõhjal 1999 665-672. R: On the Beliefs and World-View of the Estonians in View of the Reports of Tacitus 736.
 3. Blumberga, Renāte Liivlased jutustavad endast ja oma rahvast 1999 560-567. R: Livonians Tell of Themselves and their People 592.
 4. Ernits, Enn Veel kord salapärasest sink sale proo'st 2002 132-134.
 5. Fehérvári, Győző Lisandusi Kalevipoja-muistendite tundmaõppimise loole Ungaris 2003 113-114.
 6. Heapost, Leiu; Jaanits, Lembit Karin Mark in memoriam 2000 224-225.
 7. Heapost, Leiu Eestlaste antropoloogiast ja kohast Euroopas 2000 503-515. R: Estonians in Europe: an Anthropological View 544.
 8. Hiiemäe, Mall [küsitleja] Kümme küsimust Krikule. Akadeemik Arvo Krikmann 60 1999 485-489.
 9. Hiiemäe, Mall; Tedre, Ülo Kuidas portreteerida lühivorme. (A. Krikmann, Sissevaateid folkloori lühivormidesse I.) 1999 355-360.
 10. Hiiemäe, Mall "Pro Folkloristica" kümme numbrit 2003 394-395.
 11. Hiiemäe, Mall Kontekstiuuringute eilsest päevast tänasesse. (R. Viidalepp, Eesti rahvajuttude laadist, funktsioonist ja jutustajatest.) 2005 762-764.
 12. Hiiemäe, Mall Kristi Salve kaitses doktoriväitekirja 2000 227.
 13. Hiiemäe, Mall Maa-alused ja mailase rada 2003 760-769. R: Die Unterirdischen und ihre Pfade 792.
 14. Hiiemäe, Mall Oma rahvausundit otsimas. (I. Paulson, Vana eesti rahvausk. Usundiloolisi esseid.) 1998 218-220.
 15. Hiiemäe, Mall Tuul ilmamere kohal. (F. Oinas, Tuul heidab magama ja teisi esseid. Järelsõna J. Undusk.) 1999 723-724.
 16. Hiiemäe, Reet Konverents "Jutustamiskultuurid meedia muutumise ajastul" 2004 940-941.
 17. Hiiemäe, Reet Konverents "Rahvaluule suurprojektid - nende minevik ja tulevik" 2003 157-158.
 18. Hiiemäe, Reet Tõsieluteadete kujul levivast folkloorist 2000 910-911.
 19. Hollo, Maarja; Tamm, Kadri XLVIII Kreutzwaldi päevad 2005 253-255.
 20. Ilomäki, Henni "Kalevala" tõlgetest ja tõlkimisest 1999 711-714. R: On the Translating and Translations of Kalevala 736.
 21. Järv, Risto Kristfrid Gananderi "Mythologia Fennica" saksakeelsest tõlkest 2001 173-180. R: On the German Translation of Mythologia Fennica by K. Ganander 224.
 22. Järv, Risto Paul Hagu 60 2006 847-848.
 23. Järv, Risto Sehvtjeviiten ja seitse tõdemust. Isikunimedest muinasjuttudes 2005 442-454. R: Sehvtjeviiten and Seven Statements. On Personal Names used in Fairy-Tales 520.
 24. Järv, Risto Sehvtjeviiten ja seitse tõdemust. Isikunimedest muinasjuttudes 2005 549-557. R: Sehvtjeviiten and Seven Statements: on Personal Names used in Fairy-Tales 607.
 25. Jõgi, Mall [küsitleja] "Pühast ristist" toimetaja pilguga. Intervjuu R. Miroviga 2006 219-224.
 26. Jürgenson, Aivar Kodumaise šamanismi jälgi otsimas 2004 281-289. R: On the Trails of Local Shamanism 320.
 27. Jürgenson, Aivar Pilt on peegel. (A. Leete, Põhjarahvad antiigist tänapäevani: obiugrilaste ja neenetsite kirjelduste muutumine.) 2001 651-653.
 28. Jürgenson, Aivar Rahvakultuurist kaanest kaaneni. (Eesti rahvakultuur. Koost. ja toim. A. Viires ja E. Vunder.) 1999 425-428.
 29. Kalkun, Andreas Mart Saali ja Lüütsepa Jaani taevaskäigud. Protestantlikest ilmutustest, nende poeesiast ja motiivistikust 2006 797-815. R: Mart Saal's and Lüütsepa Jaan's Visits to Heaven. Revelations on Protestantism: Motives and Poetics 854-855.
 30. Kalmre, Eda; Västrik, Ergo-Hart; Valk, Ülo 14. rahvusvaheline jutu-uurijate kongress Tartus 2005 856-860.
 31. Kippar, Pille Ikka Aarne jälgedes. (D. Röth, Kleines Typenverzeichnis der europäischen Zauber- und Novellenmärchen.) 1999 803-804.
 32. Kippar, Pille Pärimus ajalooallikana. (Pärimuslik ajalugu. Koost. T. Jaago.) 2003 225-228.
 33. Kippar, Pille Rahvajutu elujõust ja võimalustest uuel aastatuhandel 2001 46-50. R: On the Viability and Perspectives of the Folk Tale in the New Millennium 72.
 34. Kippar, Pille Vaina Mälk. 10. XII 1922-7. IV 2004 2004 471-473.
 35. Kippar, Pille Ühe kirjandusteose rahvaluulelisest taustast: A. H. Tammsaare "Kaaren ja pojad" 2001 624-628. R: On the Folklorist Background of a Literary Work: Kaaren ja pojad by A. H. Tammsaare 672.
 36. Kiriusutlus Kiriusutlus Ülo Tedrega 2003 120-124.
 37. Krikmann, Arvo Arthur Koestler, huumoriteooria "kodutu meel" 2003 805-814. R: Arthur Koestler as the 'Homeless Mind' of the Theory of Humour 880.
 38. Krikmann, Arvo Puändita naljandite struktuurist 2003 161-177. R: The Structure of Non-Punchlined Jokes 240.
 39. Krikmann, Arvo Sissejuhatavat huumorist ja rahvanaljast: ained, mõisted, teooriad 2002 833-847. R: An Introduction to Humour and Folk Joke: Subjects, Definition, Theories 904.
 40. Krikmann, Arvo Vanasõnad loomade identiteedist. (Tüpoloogilisi memuaare.) 2000 117-132. R: Proverbs on Animal Identity: Typological Memoirs 152.
 41. Krikmann, Arvo Vanasõnad loomade identiteedist. (Tüpoloogilisi memuaare.) 2000 18-24.
 42. Kursīte, Janīna Müütiline aeg läti folklooris 1999 551-559. R: Mythical Time in the Latvian Folklore 592.
 43. Kuutma, Kristin Rahvamuusika rekontekstualiseerimine. Pärimuskultuur festivaliareenil 1998 400-405. R: Recontextualization of Folk Music: Traditional Culture on Festival Arena 440.
 44. Kõiva, Mare; Rooleid, Karin Maria 14. rahvusvaheline jutu-uurijate kongress Tartus 2005 944-946.
 45. Künnap, Ago Lühiintervjuu akadeemik Richard Villemsiga 2000 516.
 46. Labi, Kanni Kui, saan, virve, veeremaie. Liikumise väljendamine regilaulus 2006 538-556. R: Expressing Motion in Runo Songs 607.
 47. Labi, Kanni Noorte folkloristide konverents 2005 683-684.
 48. Laul, Silvia Evald Tõnisson - uus Läti Teaduste Akadeemia välisliige 1999 68.
 49. Leete, Art Eesti identiteet ja elu ideoloogiad. (E. Kõresaar, Elu ideoloogiad. Kollektiivne mälu ja autobiograafiline minevikutõlgendus eestlaste elulugudes.) 2006 763-765.
 50. Leete, Art Oluline ja veel olulisem. (A. Viires, Kultuur ja traditsioon.) 2002 443-445.
 51. Lintrop,Aado Hingepuu newage'likus kastmes 1999 182-192. R: Soul tree in a New Age sauce 216.
 52. Lippus, Urve Vaike Sarv. 6. I 1946 - 27. IV 2004 2004 553-555.
 53. Mirov, Ruth Heatasemeline erialabibliograafia. (K. Ribenis, Eesti rahvaluule bibliograafia I-II.) 1998 569-570.
 54. Mirov, Ruth Kahe keelemehe regivärsiluulest 1998 749-757. R: On the Runo-Verse Poetry of Two Linguists 800.
 55. Mirov, Ruth Kristian Jaak Peterson ja regivärsiline rahvalaul 2001 145-158. R: Kristian Jaak Peterson and the Runic Song 224.
 56. Mirov, Ruth Üks haruldane regivärsiline ballaad Lüganuselt 2003 417-435. R: A Unique Runic Ballad from Lüganuse 479.
 57. Niinemets, Asta; Villandi, Viire Rahvaluulesse kasvanud. Mare K 2004 151-153.
 58. Niinemets, Asta; Villandi, Viire Rahvaluulesse kasvanud. Mare Kõiva 50 2004 151-153.
 59. Noorhani, Piret; Tamm, Kadri XLVI Kreutzwaldi päevad Eesti Kirjandusmuuseumis 2003 391-393.
 60. Ojamaa, Triinu Regilaulu vabanemine regionaalsetest kammitsatest. (J. Ross, I. Lehiste, The Temporal Structure of Estonian Runic Songs. Editor A. Lahiri, Phonology and Phonetics I.) 2004 706-711.
 61. Oras, Janika; Tamm, Kadri [küsitlejad] Olli Kõivat usutlemas. [O. Kõiva 70.] 2002 120-123.
 62. Oras, Janika Noorte folkloristide konverents 1998 579-582.
 63. Oras, Janika Noorte folkloristide konverents 2001 525-527.
 64. Oras, Janika Noorte folkloristide konverents Tartus 1999 811-812.
 65. Palli, Heldur Mis saab edasi 2001 80-91. R: On Some Future Trends of the Estonian Population 144.
 66. Patjas, Eila Oskar Loorits - eestluse südametunnistus 2000 804-813. R: Oskar Loorits as the Conscience of Estonian Patriotism 840.
 67. Pärtlas, Žanna Keele, värsi ja viisi suhted regilaulus. (T. Särg, Eesti keele prosoodia ning teksti ja viisi seosed regilaulus.) 2005 1019-1021.
 68. Rebane, Elle-Mari Akadeemilises Rahvaluule Seltsis 1998 365-366.
 69. Ribenis, Karin Raamat vanematest laulumängudest. (R. Mirov, Regivärsilise ekspositsioonlauluga voormängud. Tüpoloogia, struktuur, poeetika.) 1999 653-655.
 70. Ross, Eevi Lugeja uitmõtisklusi hõlmamatu üle. (Arad veed ja salateed. Järvamaa kohapärimus. Koost M.-A. Remmel.) 2006 243-246.
 71. Ross, Jaan Paarist regilaulu akustikat puudutavast seigast 2000 854-863. R: Some Remarks on the Acoustics of Old Estonian Folksongs 912.
 72. Ross, Jaan Vaike Sarv kaitses doktoriväitekirja 2001 135-136.
 73. Rüütel, Ingrid Setu rahvalaulu kihistused ja etnokultuuriline taust 1999 33-52. R: The Strata and Ethno-cultural Background of Setu Folk Songs 72.
 74. Saarlo, Liina Akadeemilises Rahvaluule Seltsis 2004 639.
 75. Saarlo, Liina Akadeemilises Rahvaluule Seltsis sügisel 2003 2004 153-155.
 76. Salve, Kristi Akadeemilises Rahvaluule Seltsis 1998 722.
 77. Salve, Kristi Akadeemilises Rahvaluule Seltsis 1998 77-78.
 78. Salve, Kristi Eesti loomamuinasjutud - seekord sedamoodi. (Loomad, linnud, putukad. Eesti loomamuinasjutte. Koost. P. Kippar. Illustr. K. Summatavet.) 1998 779-784.
 79. Salve, Kristi Leea Virtanen in memoriam. 10. IV 1935-18. VII 2002 2002 604-605.
 80. Salve, Kristi Oskar Looritsa konverents Kirjandusmuuseumis 2001 138-140.
 81. Salve, Kristi Pool sajandit rahvaluuleradadel. Ingrid Rüütel 70 2005 920-922.
 82. Salve, Kristi Ruthi raamat. (R. Mirov, Sõnast sõnasse. Valik artikleid ja retsensioone.) 2003 871-873.
 83. Salve, Kristi Vale-Jürist, Sehvtjeviitenist ja Turak Tuhkapusjast. (R. Järv, Eesti imemuinasjuttude tekstid ja tekstuur. Arhiivikeskne vaatlus.) 2006 159-162.
 84. Sarv, Kadi; Tamm, Kadri; Arukask, Madis Akadeemilises Rahvaluule Seltsis 1999 68-70.
 85. Sarv, Mari Akadeemilises Rahvaluule Seltsis 1998 290-291.
 86. Sarv, Vaike Sõnad setu surnuitku kontekstis 2000 334-343. R: Words in Setu Funeral Laments 384.
 87. Sarv, Vaike Vaateid setu rahvalaulude kogumisloole 1998 838-850. R: Observations on the History of Collecting Setu Folk Songs 872.
 88. Selirand, Jüri Kes olid sossolid? 2000 594-597.
 89. Tamm, Kadri; Oras, Janika Akadeemilises Rahvaluule Seltsis 1998 578-579.
 90. Tamm, Kadri Akadeemilises Rahvaluule Seltsis 1998 439.
 91. Tedre Ülo; Krikmann, Arvo Matti Kuusit mälestades 1998 153-158. R: Remembering Matti Kuusi 224.
 92. Tedre, Ülo Finis coronat opus! (Eesti rahvakalender VIII. Koost. M. Hiiemäe.) 2000 297-299.
 93. Tedre, Ülo In memoriam Udo Kolk (4. V 1927–25. VII 1998) 1998 648.
 94. Tedre, Ülo Eesti folkloristika hiilgus ja viletsus 2000 171-179. R: The Misery and Glory of the Estonian Folklore Studies 232.
 95. Tedre, Ülo Eesti rahvakalender saksa keeles. (M. Hiiemäe, Der estnische Volkskalender.) 2002 668-670.
 96. Tedre, Ülo Eesti rahvaluule arhiivi juubel 2002 898-900.
 97. Tedre, Ülo Jutt on see kooruke. (Arad veed ja salateed. Järvamaa kohapärimus. Koost M.-A. Remmel.) 2006 246-248.
 98. Tedre, Ülo Jõulusandid ja nende maskeeringud 2002 867-874. R: Weihnachtsheischegänger und ihre Verkleidungen 904.
 99. Tedre, Ülo Kaks juubeliraamatut. (O. Loorits, Meie, eestlased. Koost. H. Runnel. O. Loorits, Endis-Eesti elu-olu III. Lugemispalu põllumehe elust. Vast. toim. E.-H. Västrik, tegevtoim. M. Hiiemäe.) 2001 433-435.
 100. Tedre, Ülo Kaks uut doktorit. [M. Hiiemäe ja A. Krikmann.] 1998 356-357.
 101. Tedre, Ülo Kas populariseerimine eeldab lihtsustamist? (P. Õunapuu, Eesti pulm.) 2004 217-220.
 102. Tedre, Ülo Pigem pool muna. (L. Saarlo, Eesti regilaulude stereotüüpiast. Teooria, meetod ja tähendus.) 2005 937-939.
 103. Tedre, Ülo Regilaulukonverents Tartus 2001 141-143.
 104. Tedre, Ülo Sa sarviline savikarva saatan! (Ü. Valk, Allilma isand: kuradi ilmumiskujud eesti rahvausus.) 2000 749-751.
 105. Tedre, Ülo Teine jõuluraamat. (A. Viires, Meie jõulude lugu.) 2003 378-380.
 106. Tedre, Ülo Uus rahvaluule ülevaade erineb eelnevatest. (Regivärsist netinaljadeni. Sissejuhatus rahvaluulesse. Koost M. Metsvahi ja Ü. Valk; Regivärsist netinaljadeni. Tekstiantoloogia. Toim R. Järv ja T. Särg.) 2006 412-416.
 107. Tedre, Ülo Valge põld - must seeme. (Tere teele, tere meele, tere egalõ talolõ. Valik lõunaeesti mõistatusi. Koost. A. Krikmann.) 2001 733-735.
 108. Tedre, Ülo Viimane, ent loodetavasti mitte viimne. (O. Loorits, Endis-eesti elu-olu IV. Lugemispalu karjakasavataja elust.) 2002 208-210.
 109. Tedre, Ülo Üllatustega raamat. (R. Hiiemäe, Eesti katkupärimus.) 1999 204-208.
 110. Toomeos-Orglaan, Kärri Rahvajuttude vahendaja Martin Sohberg 2006 973-984. R: Martin Sohberg, Tale-Bearer 1022.
 111. Tormis, Lea Sink sale proo fenomenist. Asjaarmastajalik mõtteuid 2002 288-289.
 112. Tormis, Veljo Ei midagi salapärast! Isiklikku sink sale proo kohta 2002 287-288.
 113. Torp-Kõivupuu, Marju Eepose-igatsus: neiu surm ja suured saajad. (The Maiden's Death Song & The Great Wedding. Anne Vabarna's Oral Twin Epic written down by A. O. Väisänen. By Lauri Honko in collaboration with Anneli Honko and Paul Hagu.) 2005 662-666.
 114. Tuvi, Edna Anu Vissel (16. XII 1952-6. IX 2005) 2005 940-941.
 115. Tõnisson, Evald Sossolid olid maa rahvas 2000 675-677.
 116. Tõnisson, Evald Sada aastat Harri Moora sünnist 2000 201-205. R: The Centennial of Harri Moora 232.
 117. Tõnisson, Evald Uus raamat Eesti ja naabermaade kiviajast. (De temporibus antiquissimis ad honorem Lembit Jaanits. Koost. ja toim. V. Lang ja A. Kriiska.) 2000 533-536.
 118. Valk, Ülo "Tõi veneta tuone tütar...". Lauri Honko 6. III 1932-15. VII 2002 2002 602-604.
 119. Valk, Ülo Ameerika Folkloori Seltsi konverents Rochesteris 2003 146-149.
 120. Valk, Ülo Folkloristika Pennsylvania Ülikoolis 2004 794-795.
 121. Valk, Ülo Läbivalgustatud "Kalevipoeg", (A. Annist, Friedrich Reinhold Kreutzwaldi "Kalevipoeg", Toim Ü. Tedre.) 2006 66-71.
 122. Viires, Ants Nelipühad 2001 274-277.
 123. Viires, Ants Eesti pagulasetnograafid Rootsis 1998 691-703. R: Estonian Exile Ethnologists in Sweden 728.
 124. Viires, Ants Gustav Ränk rahvusideoloogina. Tema 100. sünniaastapäeva (18. II 2002) puhul 2002 116-119.
 125. Viires, Ants Lahkus Gustav Ränk. [Nekroloog.] 1998 437-438.
 126. Viires, Ants Noor M. J. Eisen ajaloo populariseerijana 2001 490-498. R: Young M. J. Eisen as a Popularizer of History 528.
 127. Viires, Ants Pillid ja pillimäng rahva keeles ja meeles 2003 362-365. R: Musical Instruments and Music Making in Estonian Popular Speech 400.
 128. Viires, Ants Vaateid eesti rahvakultuuri muundumistele 2002 165-172. R: Some Changes in the Meaning of 'Folk Culture' 224.
 129. Viitol, Livia [küsitleja] Folkloor kui ime. Juubelijuttu Kristi Salvega. [K. Salve 60.] 2002 279-282.
 130. Viluoja, Eha Uurimused itkudest. (Tagasipöördumatus. Sõnad ja hääl. Toim K. Salve, M. Kõiva , Ü. Tedre.) 2002 824-825.
 131. Vinkel, Aarne Muhu vägilasmuistendi sünd 2001 37-45. R: Emergence of a Heroic Legend in Muhu 72.
 132. Vissel, Anton Akadeemilises Rahvaluule Seltsis 1999 214-215.
 133. Vissel, Anu Loodust ja saadust regivärsikeras. (Regilaul - loodud või saadud?) 2005 586-589.
 134. Voolaid, Piret Rahvusvaheline erialabibliograafia sündis Eestis. (Internationale Volkskundliche Bibliographie. Für das Jahr 1999 mit Nachträgen für die vorausgehenden. Herausgegeben von Karin Maria Rooleid.) 2005 848-851.
 135. Västrik, Ergo-Hart Eesti rahvaluule arhiiv 75 2002 609-611.
 136. Õim, Asta Kujundkõneõpetaja ehk Reetor. (Reetor 1. Uurimusi folkloori lühivormidest; Reetor 2. K. Õim, Võrdluste struktuurist ja kujundisemantikast; Reetor 3. A. Krikmann, "Sai obaduse vastu obadust": Löömist ja peksmist märkivad väljendid eesti keeles.) 2005 504-509.
 137. Õim, Katre; Õim, Asta; Hussar, Anne; Baran, Anneli Kõnekäändude kartoteek andmebaasiks 2003 4-23. R: From a Card File to a Database of Sayings 80.
 138. Õim, Katre Võrdlus metafoorsusest/metonüümilisusest 2002 475-488. R: On the Metaphoric/Metonymic Basis of Comparisons 536.
 139. Ülemaante, Tõnu Milline karu läheb pärtlipäeval magama ehk Ursa Major vs. Ursus arctos 2004 888-894. R: Which Bear Goes to Sleep On St. Bartholomew's Day? Ursa Major versus Ursus arctos 943.