Keel ja Kirjandus 1958–1997

Nende aastakäikude sisu kajastavad:

""Keele ja Kirjanduse"koondregistrid 1958 – 1967" (Tallinn:Kirjastus "Perioodika", 1968),

""Keele ja Kirjanduse"koondregistrid 1968–1977" (Tallinn:Kirjastus "Perioodika", 1981),

"Keele ja Kirjandusekoondregistrid 1978–1987" (Tallinn,1998; vt. üldteemad, keeleteadus, kirjandusteadus, folkloristika),

"Keele ja Kirjandusekoondregistrid 1978–1987" (Tallinn,2005),

1988.–1997. aastaandmebaas, mis koosneb artikliteregistrist (1. üldküsimused, 2. keeleteadus, 3.kirjandusteadus, 4. folkloristika), autoriteregistrist ja isikuregistrist.

 

Keel ja Kirjandus1958–1967

1958.–1967. aastal ilmunud kirjutisi kajastabbibliograafia ""Keele ja Kirjanduse" koondregistrid 1958 – 1967"(Tallinn: Kirjastus "Perioodika", 1968). Raamatuson järgmised osad:

 • Koondsisukord
 • Üldküsimused
 • Keeleteadus
 • 1. Üldkeeleteadus ja üldinekeeleuurimismetoodika
 • 2. Eesti keele uurimine
 • 3. Eesti õigekeelsus
 • 4. Onomastika
 • 5. Soome-ugri ja samojeedi keeled
 • 6. Teised keeled
 • 7. Varia
 • Kirjandusteadus
 • 1. Üldküsimused jakirjandusteooria
 • 2. Vanema kirjanduse ja kirjavara ajalugu
 • 3. Kirjanduse ajalugu XIX saj. kuni 1940.aastani
 • 4. Eesti nõukogude kirjandus
 • 5. Vene ja teiste nõukogude rahvastekirjandus
 • 6. Väliskirjandus
 • 7. Suhted, tõlked
 • 8. Kirjanduse õpetamine
 • 9. Varia
 • Folkloristika
 • Autorite register
 • Fotode autorid
 • Isikunimede register
 • Aineregister
 • Keeleteadus
 • Kirjandusteadus
 • Folkloristika
 • Illustratsioonid
 • Lühendid
 • Üksiknumbrite juhataja
 • Nii nende kui ka teiste aastakäikudeüksiknumbreid on veel toimetusestsaada.

   

  Keel ja Kirjandus1968–1977 (vt. ka Keel jaKirjandus 1958–1967 ning Keel jaKirjandus 1978–1987)

  1968.–1977. aastal ilmunud kirjutisi kajastabbibliograafia ""Keele ja Kirjanduse" koondregistrid 1968c1977"(Tallinn: Kirjastus "Perioodika", 1981). Raamatuson järgmised osad:

 • Koondsisukord * ZusammenfassendesInhaltsverzeichnis
 • Üldküsimused * Allgemeines
 • Keeleteadus * Sprachwissenschaft
 • Kirjandusteadus * Literaturwissenschaft
 • Folkloristika * Folkloristik
 • Autorite register * Index der Autoren
 • Fotode autorid * Index der Fotografen
 • Isikunimede register * Index der Personennamen
 • Aineregister * Sachindex
 • Keeleteadus * Sprachwissenschaft
 • Kirjandusteadus * Literaturwissenschaft
 • Folkloristika * Folkloristik
 • Illustratsioonid * Index der Fotoillustrationen
 • Üksiknumbrite juhataja * Verzeichnis derEinzelnummern
 • Tahvlite juhataja * Verzeichnis der Tafeln
 •  

  Keel ja Kirjandus1978–1987 (vt. ka Keel jaKirjandus 1958–1967 ning Keel ja Kirjandus1968–1977)

  1978.–1987. aastal ilmunud kirjutisi kajastabbibliograafia "Keele ja Kirjanduse koondregistrid 1978–1987"(Tallinn, 1998). Raamatus on järgmisedosad:

 • Koondsisukord * ZusammenfassendesInhaltsverzeichnis * Cumulative Table of Contents
 • Üldteemad* Allgemeines * General Topics
 • Keeleteadus* Sprachwissenschaft * Linguistics
 • Kirjandusteadus* Literaturwissenschaft * Literary Criticism
 • Folkloristika* Folkloristik * Folkloristics
 • Autorite register * Index der Autoren * AuthorIndex
 • Fotode autorid * Index der Fotografen *Index of Photographs
 • Isikunimede register * Index der Personennamen *Name Index
 • Illustratsioonide register * Index derIllustrationen * Index of Illustrations
 • Lühendid * Abkürzungen * Abbreviations
 • Üksiknumbrite juhataja * Verzeichnis derEinzelnummern * Directory of Single Issues
 • Tahvlite juhataja * Verzeichnis der Tafeln *Directory of Plates
 •  

  Nii nende kui ka teiste aastakäikudeüksiknumbreid on veel toimetusestsaada.