1958-1997

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2005

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2005

 

 SISUKORD

 2005, nr. 11

INHALT

Rein Veidemann. Maailmakirjanduse retseptsiooniplahvatus Eestis. Lisandusi Noor-Eesti mõistmiseks * Resümee
Riina Kasterpalu. Partiklid jah, jaa ning jajaa naaberpaari järelliikmena müügiläbirääkimistes
Vello Paatsi. Piiblite ja Uute Testamentide loendus Lõuna-Eestis 1845. aastal * Resümee

Anneli Kõvamees. Karl Ristikivi reisikiri "Itaalia capriccio" * Resümee
Helgi Vihma. Põgenik Johannes Aavik
Kristi Salve. Pool sajandit rahvaluuleradadel. Ingrid Rüütel 70

PÄEVATEEMA
Uno Mereste. Selgima hakkav, ent mitte veel päris selginud ajalootaust

RAAMATUID
Alvar Loog. Kõige ilusamad sõnad
Ülo Tonts. Ajajõe teiselt kaldalt
Jaan Õispuu. Paul Ariste Vadja päevikud
Ülo Tedre. Pigem pool muna

RINGVAADE
Edna Tuvi. Anu Vissel (16. XII 1952–6. IX 2005)
Külli Habicht, Pille Penjam. Valve-Liivi Kingisepp 70
Mare Kõiva, Karin Maria Rooleid. 14. rahvusvaheline jutu-uurijate kongress Tartus (Järg)
Ott Kurs. Eesti ja türgi keele võrdlevast uurimisest
Lühikroonika

SUMMARIA

Kaanel: Arkadio Laigo. Illustratsioon koguteosele "Arbujad" (puugravüür, 1938).

Rein Veidemann. Rezeptionsexplosion der Weltliteratur in Estland. Anmerkungen zum besseren Verständnis für Noor-Eesti * Summary
Riina Kasterpalu. Partikeln jah, jaa und jajaa in telefonisch geführten Vertragsverhandlungen
Vello Paatsi. Eine Zählung der Bibeln und Neuen Testamente im Jahre 1845 in Südestland * Summary

Anneli Kõvamees. Karl Ristikivis Reisebeschreibung "Itaalia capriccio" * Summary
Helgi Vihma. Der Flüchtling Johannes Aavik
Kristi Salve. Ein halbes Jahrhundert auf den Pfaden der Folklore. Ingrid Rüütel 70

IM BLICKPUNKT
Uno Mereste. Über einen sich aufhellenden, aber noch nicht ganz klaren historischen Hintergrund

REZENSIONEN
Alvar Loog. Die schönsten Wörter (Asko Künnap. Kõige ilusam sõda. Tallinn, 2004)
Ülo Tonts. Vom anderen Ufer des Zeitflusses (Mait Metsanurk. Mälestused. Tee algul. Koolipoisist kirjanikuks. Tallinn, 2005)
Jaan Õispuu. Die wotischen Tagebücher von Paul Aristes (Paul Ariste. Vadja päevikud 1942–1980. Tartu, 2005)
Ülo Tedre. Eher bloß ein halbes Ei (Liina Saarlo. Eesti regilaulude stereotüüpiast. Teooria, meetod ja tähendus. Tartu, 2005)

RUNDSCHAU
SUMMARIA

 

2005

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2005

1958-1997

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Keel ja Kirjandus