1958-1997

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2005

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2005

 

 SISUKORD

 2005, nr. 7

INHALT

Kristiina Ross. Algkmesest lõpmatusse kulgevad keeleuuenduste kurvid * Resümee
Epp Annus. Noorte püüded ja rõõmus ajalugu: Gustav Suits ja Friedrich Nietzsche * Resümee
Leelo Keevallik. Suhtluskeele uurimine partiklistunud verbivormide näitel
Risto Järv. Sehvtjeviiten ja seitse tõdemust. Isikunimedest muinasjuttudes (Järg) * Resümee

Mari Bogatkin-Uusküla, Urmas Sutrop. Tänapäeva ungari keele põhivärvinimed * Resümee

PÄEVATEEMA
Jüri Hain. Noor-Eesti aastapäevaks
Jaan Kaplinski. Mõeldes Noor-Eestile
Lauri Sommer. Keeleuuenduse kaugeid järelkajasid
Ain Kaalep. Nooreestlasi Kalevipojaga tänasel päeval
Cornelius Hasselblatt. Kaugelt vaadates

RAAMATUID
Toomas Haug. Maie Kalda lähi- ja kauglugemised
Anu Vissel. Loodust ja saadust regivärsikeras
Marja Kallasmaa. Suur raamat soome perekonnanimedest

RINGVAADE
Lembit Vaba. In memoriam Karl Kont. 15. XII 1923– 8. V 2005
Arvo Eek. Muusikust foneetikuks. Diana Krull 75
Tiina Hallik, Anu-Reet Hausenberg, Helle Metslang. Rakenduslingvistika konverents
Piret Viires. Kirjandusseminar Groningeni Ülikoolis
Jüri Valge. Wiedemanni konverents ja keelepäev Peterburis
Lühikroonika

SUMMARIA

Kaanel: Nikolai Triik. Illustratsioon Noor-Eesti I albumi köitekaanele (1905).

Kristiina Ross. Vom Anfang bis in die Unendlichkeit verlaufende Erneuerungskurven der Sprache * Summary
Epp Annus. Jugendliches Streben und eine fröhliche Historie: Gustav Suits und Friedrich Nietzsche * Summary
Leelo Keevallik. Die Erforschung der Umgangssprache am Beispiel von zu Partikeln gewordenen Verbformen
Risto Järv. Sehvtjeviiten und sieben Feststellungen. Über Personennamen in Märchen (Fortsetzung) * Summary

Mari Bogatkin-Uusküla, Urmas Sutrop. Grundfarbwörter in der ungarischen Gegenwartssprache * Summary

IM BLICKPUNKT
Jüri Hain. Zum Jahrestag der Bewegung Noor-Eesti
Jaan Kaplinski. Nachgedacht über Noor-Eesti
Lauri Sommer. Weitreichende Nachwirkungen der Sprachneuerung
Ain Kaalep. Einige Jungesten heutzutage Auge in Auge mit Kalevipoeg
Cornelius Hasselblatt. Aus der Ferne gesehen

REZENSIONEN
Toomas Haug. Literarische Forschungen von Maie Kalda (Maie Kalda. Mis loom see on? Tallinn–Tartu, 2004)
Anu Vissel. Über Erschafftes und Gegebenes im Knäuel alliterierender Verse (Regilaul – loodud või saadud? Tartu, 2004)
Marja Kallasmaa. Ein umfangreiches Werk über finnische Familiennamen (Sirkka Paikkala. Se tavallinen Virtanen. Suomalaisen sukunimikäytännön modernisoituminen 1850-luvulta vuoteen 1921. Helsinki, 2004)

RUNDSCHAU
SUMMARIA

 

2005

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2005

1958-1997

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Keel ja Kirjandus