Keel ja Kirjandus

 Kõik aastakäigud

2006

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2006

 

 SISUKORD

 2006, nr. 11

INHALT

Tõnu Õnnepalu. Minu esimene luuletaja
Epp Annus. Hea ilus valu: Baturini tegelaste estetiseeritud kannatused * Resümee

Liina Lindström. Infostruktuuri osast eesti keele sõnajärje muutumisel * Resümee
Karl Muru. Betti Alveri lüürilisi veendeväljendusi
Tiit-Rein Viitso. Pagan, põrgu ja papp: kolm kristlikku terminit * Resümee

Tiiu Reimo. Kirjanduselu XVII sajandi Tallinnas * Resümee

PÄEVATEEMA
Tuomas Huumo. Soome ja eesti keeleteaduse rahvusvahelised väljavaated

PUBLIKATSIOONE
Mari Tarand. Linda Laarmani ja Paul Viidingu kirjad

RAAMATUID
Lauri Pilter. Alasi udusulgede sees
Linnar Priimägi. Tõlke kood
Ülo Tedre. Pilguheit Jakob Hurda elutööle
Lembit Vaba. Läti murdesõnaraamat hakkab peegeldama keele muutumist

RINGVAADE
Piret Noorhani. Rahvusvaheline välisbalti arhiivide konverents
Anastassia Zabrodskaja. Sotsiolingvistika sümpoosionist doktorandi pilguga
Renate Pajusalu, Axel Jagau. Neljas rahvusvaheline lingvistikaolümpiaad Tartus
Piret Peiker. Teadussümpoosion modernsusest
Lühikroonika

SUMMARIA

Kaanel: Marje Üksine. Illustratsioon Betti Alveri luulekogule "Korallid Emajões" (1986).

Tõnu Õnnepalu. Meine erste Dichterin
Epp Annus. Ein guter schöner Schmerz. Ästhetisierte Leiden der Helden von Baturin * Summary

Liina Lindström. Über den Anteil der Informationsstruktur bei der Veränderung der Wortfolge im Estnischen * Summary
Karl Muru. Lyrische Ausdrücke des Proklamierens bei Betti Alver
Tiit-Rein Viitso. Pagan (Teufel), põrgu (Hölle) und papp (Pope) – drei christliche Termini * Summary

Tiiu Reimo. Die Literaturszene des 17. Jahrhunderts in Tallinn * Summary

IM BLICKPUNKT
Tuomas Huumo. Internationale Aussichten der finnischen und estnischen Sprachwissenschaft

PUBLIKATIONEN
Mari Tarand. Zum Briefwechsel zwischen Linda Laarman und Paul Viiding

REZENSIONEN
Lauri Pilter. Ein Amboss in Daunen (Jan Kaus. Tema. Tallinn, 2006)
Linnar Priimägi. Übersetzungscode (Juri Lotman. Kunstilise teksti struktuur. Tallinn, 2006)
Ülo Tedre. Ein Blick auf das Lebenswerk von Jakob Hurt (Jakob Hurt. Looja ees. Tartu, 2005)
Lembit Vaba. Das lettische Dialektwörterbuch widerspiegelt Sprachveränderungen (Latviešu izlokšņu vārdnīca. Prospekts. Rīga, 2005)

RUNDSCHAU
SUMMARIA

 

2006

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2006

Keel ja Kirjandus

 Toimetus

 Kõik aastakäigud