Keel ja Kirjandus

 Kõik aastakäigud

2006

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2006

 

 SISUKORD

 2006, nr. 2

INHALT

Anneli Saro. Kirjandus kui etendus * Resümee
Ene Vainik, Anneli Velt. Viha metafoorid ja kognitiivne mudel eesti keeles * Resümee
Reet Kasik. Nominalisatsioon meediauudiste tekstimoodustusvõttena * Resümee
Johanna Laakso. Fennougristide kongress ajamasinas

MEMUAARE
Hellar Grabbi. Ivar Grünthal: mälestusi, märkmeid, mõtteid

MISTSELLE
Enn Nõu. Albert Kivika muutumised ja muutmised

PÄEVATEEMA
Peeter Olesk. Ühestainsast kummitavast trükiveast ja tekstikriitikast laiemaltki. Jätk

RAAMATUID
Jan Kaus. Järjekordne Elo Viidingu jälg ühe lugemise logiraamatus
Mart Laar. Ea Janseni pärandus
Kristi Salve. Vale-Jürist, Sehvtjeviitenist ja Turak Tuhkapusjast

RINGVAADE
Trivimi Velliste. Tema kodu on kultuur. Voldemar Miller 95
Helmi Neetar, Vilja Oja, Pire Teras. Congressus Decimus Internationalis Fenno-Ugristarum. Lingvistide märkmeid
Helle Metslang, Ilona Tragel. Muutuva keele päev
Lühikroonika

SUMMARIA

Kaanel: Eduard Järv. Illustratsioon Albert Kivika
romaanile "Nimed marmortahvlil" (puugravüür, 1936).

Anneli Saro. Literatur als Vorstellung * Summary
Ene Vainik, Anneli Velt. Metaphern des Zorns und das kognitive Modell in der estnischen Sprache * Summary
Reet Kasik. Nominalisierung als ein Verfahren der Textbildung in hiesigen Pressemitteilungen * Summary
Johanna Laakso. Der Finnougristenkongress in der Zeitmaschine

MEMOIREN
Hellar Grabbi. Ivar Grünthal: Erinnerungen, Anmerkungen, Gedanken

MISZELLEN
Enn Nõu. Änderungen und Kürzungen bei Albert Kivikas

IM BLICKPUNKT
Peeter Olesk. Über einen einzigen herumspukenden Druckfehler und über Textkritik im Allgemeinen. Fortsetzung

REZENSIONEN
Jan Kaus. Eine weitere Spur der Elo Viiding in meinem Logbuch (Elo Viiding. Selge jälg. Tallinn, 2005)
Mart Laar. Das Erbe der Historikerin Ea Jansen (Ea Jansen. Vaateid eesti rahvusluse sünniaegadesse. Tartu, 2004)
Kristi Salve. Über Vale-Jüri, Sehvtjeviiten und Turak Tuhkapusja (Risto Järv. Eesti imemuinasjuttude tekstid ja tekstuur. Arhiivikeskne vaatlus. Tartu, 2005)

RUNDSCHAU
SUMMARIA

 

2006

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2006

Keel ja Kirjandus

 Toimetus

 Kõik aastakäigud