Keel ja Kirjandus

 Kõik aastakäigud

2006

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2006

 

 SISUKORD

 2006, nr. 7

INHALT

Andrus Org. Mis oleks olnud, kui...? Alternatiiv-ajaloolised fiktsioonid eesti kirjanduses * Resümee
Kanni Labi. Kui saan, virve, veeremaie. Liikumise väljendamine regilaulus * Resümee
Jaan Undusk. Peamiselt Victor Hehnist, aga veidi ka Faehlmannist. III baltisaksa kirjakultuuri sümpoosioni ainetel (Järg) * Resümee
Huno Rätsep. Sõnateadlik Tuglas * Resümee

PÄEVATEEMA
Rein Veidemann. Lugemise talumatu kergus

MISTSELLE
Harry Meindok. Al-Idrisi Tallinna arabesk

RAAMATUID
Kärt Hellerma. Mõistus ja tunded
Ülo Valk. Loomise lumm ja folkloorne fluidum
Sirje Olesk. "Ruthi" lähilugemised

RINGVAADE
Maria-Maren Sepper. Emakeele Seltsi aastakoosolek
Maria-Maren Sepper. Peterburi keelepäev
Sirje Olesk. Soome Kirjanduse Seltsi juubeliseminar Tartus
Anu-Reet Hausenberg, Margit Langemets, Helle Metslang. V rakenduslingvistika konverents
Lühikroonika

SUMMARIA

Kaanel: Eduard Rüga. Illustratsioon Peeter Lindsaare jutukogule "Vana hobune" (puugravüür, 1950).

Andrus Org. Was wäre gewesen, wenn...? Alternative historische Fiktionen in der estnischen Literatur * Summary
Kanni Labi. Kui saan, virve, veeremaie. Das Ausdrücken der Bewegung in estnischen alliterierenden Volksliedern * Summary
Jaan Undusk. Über Victor Hehn, auch im Zusammenhang mit F. R. Faehlmann. Ein Nachtrag zum dritten internationalen Symposium zur deutschbaltischen literarischen Kultur (Fortsetzung) * Summary
Huno Rätsep. Der wortbewusste Tuglas * Summary

IM BLICKPUNKT
Rein Veidemann. Die unerträgliche Leichtigkeit des Lesens

MISZELLEN
Harry Meindok. Tallinner Arabeske von al-Idrisi

REZENSIONEN
Kärt Hellerma. Verstand und Gefühle (Helga Nõu. Ood lastud rebasele. Tallinn, 2006)
Ülo Valk. Schaffenszauber und folkloristisches Fluidum (Hasso Krull. Loomise mõnu ja kiri. Essee vanarahva kosmoloogiast. Tallinn, 2006)
Sirje Olesk. Interpretationsmöglichkeiten für J. Randveres Essaynovelle "Ruth" (J. Randvere "Ruth" 19.–20. sajandi vahetuse kultuuris. Moodsa eesti kirjanduse seminar. Koostaja Mirjam Hinrikus. Tallinn, 2006)

RUNDSCHAU
SUMMARIA

 

2006

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2006

Keel ja Kirjandus

 Toimetus

 Kõik aastakäigud