Keel ja Kirjandus

 

2007

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11
12

2007

 

 SISUKORD

 2007, nr. 1

INHALT

Luule Epner.Lisandusi post-mõistestikule: postdramaatiline tekst * Resümee
Liisi Laineste. Poliitilisedanekdoodid postsotsialistlikus Eestis (Delfi Naljalehe näitel) * Resümee
Raili Pool. Täis-ja osasihitise omandamise ning markeerituse seosest * Resümee

SÕNA
Udo Uibo. Etümoloogilisi märkmeid (I)

PUBLIKATSIOONE
Aivar Kull. Oskar Lutsu patukahetsus aastast 1948

MISTSELLE
Ilmar Vene. Valdusteta krahv. Tagantjärele uide Hermannvon Keyserlingi teemal

RAAMATUID
Lea Pild. Tallinna tekst vene kultuuris
Ülo Tedre. Küsimusi äratavast raamatust
Lembit Vaba. Lätlased avastavad liivlasi
Marjo Mela. Sissejuhatus liivi keelde ja kultuuri

RINGVAADE
Ülo Valk. Päike Anatoolia maastikel. Jaan Puhvel 75
Anneli Mihkelev. Sajandivahetuse pöörded: seminar läti jaeesti kirjandusest
Tiina Hallik, Väino Klaus. Konverents "Läänemeresoomekodu"
Anneli Kõvamees. Mitmekülgselt kriitikast
Lühikroonika
Mall Jõgi. Pärt Liase mälestuseks. 28. X 1940–20. X 2006

SUMMARIA

Kaanel: Romulus Tiitus. Oskar Luts (1927).

Luule Epner.Ein postdramatischer Text * Summary
Liisi Laineste. PolitischeWitze im postsozialistischen Estland am Beispiel der Witzseite desInternetportals Delfi * Summary
Raili Pool. Überden Zusammenhang zwischen Markiertheit und dem Erlernen von Total- undPartialobjekt * Summary

DAS WORT
Udo Uibo. Etymologische Anmerkungen (I)

PUBLIKATIONEN
Aivar Kull. Oskar Luts’ Buße aus dem Jahre 1948

MISZELLEN
Ilmar Vene. Ein Graf ohne Grafschaft. NachträglicheGedanken über Hermann von Keyserling

REZENSIONEN
Lea Pild. Tallinner Text in der russischen Kultur

(Балтийский архив. Русская культура в Прибалтике IX. "Таллинский текст" врусской культуре. Сборник в честь проф. И. З. Белобровцевой – к60-летию со дня рождения. Tallinn,2006)

Ülo Tedre. Fragen zu einem verdächtigen Buch("Päevaleht" ja tema ajastu. Koostajad Aavo Kokk ja Krista Aru.Tallinn, 2005)
Lembit Vaba. Die Letten entdecken die Liven
(Renāte Blumberga.Lībiešidokumentos un vēstulēs. Somijas zinātniekuekspedīcijas pielībiešiem.Rīga, 2006)

Marjo Mela. Einführung in die livische Sprache undKultur
(Zoja Sīle. Lībiešuvalodas ĀBECE. Rīga, 2005)

RUNDSCHAU
SUMMARIA

 

Keel ja Kirjandus

 Toimetus