Keel ja Kirjandus

 Kõik aastakäigud

2007

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2007

 

 SISUKORD

 2007, nr. 2

INHALT

Toomas Haug. Tõusik. Märkmeid eelajaloost * Resümee
Haldur Õim, Ilona Tragel. Teoreetilise keeleteaduse arengust mujal ja meil XXI sajandi algul * Resümee
Maria-Kristiina Lotman, Mihhail Lotman. Eesti silbilis-rõhulise neljajalalise trohheuse rõhustruktuurist * Resümee
Heiki Reila. Uue Testamendi Hornungi tõlke kohast vaimuliku eesti keele kujunemisloos * Resümee

PÄEVATEEMA
Ago Künnap. Lingvo-arheo-geneetika keeleajaloos

RAAMATUID
Kaidi Tago. "Acta Semiotica Estica" III – hiirekõrvus tüvitekstid
Astrid Tuisk. Sõnajalaõie usku otsimas
Helle Metslang. Doktoritöö sõnajärjest

RINGVAADE
Mirjam Hinrikus. Tekstiseminar A. H. Tammsaare romaanist "Ma armastasin sakslast"
Maria-Maren Sepper, Terje Potter. Emakeele Seltsis
Külliki Kuusk. Rahvusvaheline teaduskonverents Viivi Luige loomingust
Lühikroonika

SUMMARIA

Kaanel: Kaljo Põllu. Illustratsioon Aleksander Suumani luulekogule "Sõnad sulavad taevaga ühte" (1977).

Toomas Haug. Tõusik 'Emporkömmling, Neureicher'. Anmerkungen zur Wortgeschichte * Summary
Haldur Õim, Ilona Tragel. Über die Weiterentwicklung der theoretischen Sprachwissenschaft Anfang des 21. Jahrhunderts in anderen Ländern und in Estland * Summary
Maria-Kristiina Lotman, Mihhail Lotman. Über die Tonstruktur eines vierhebigen syllabotonischen Trochäus in der estnischen Dichtung * Summary
Heiki Reila. Über die Rolle der estnischen Übersetzung des Neuen Testaments von Hornung bei der Herausbildung der geistlichen estnischen Sprache * Summary

IM BLICKPUNKT
Ago Künnap. Die linguistisch-archäologische Genetik in der Sprachgeschichte

REZENSIONEN
Kaidi Tago. 3. Band von "Acta Semiotica Estica" (Acta Semiotica Estica III. Tartu, 2006)
Astrid Tuisk. Auf der Suche nach dem Glauben an die Farnblüte (Mall Hiiemäe. Sõnajalg jaaniööl. Eesti mõttelugu 73. Tartu, 2007)
Helle Metslang. Eine Dissertation über die Wortfolge (Liina Lindström. Finiitverbi asend lauses. Sõnajärg ja seda mõjutavad tegurid suulises eesti keeles. Tartu, 2005)

RUNDSCHAU
SUMMARIA

 

2007

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2007

Keel ja Kirjandus

 Toimetus

 Kõik aastakäigud