Keel ja Kirjandus

 Kõik aastakäigud

2007

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2007

 

 SISUKORD

 2007, nr. 5

INHALT

Ilmar Vene. Tammsaare ja Dostojevski. Maailmapiltide kõrvutus * Resümee
Anna Verschik. Keelekontaktid, laenatavus ja verbi kopeerimine eestivene keelevariandis * Resümee
Ülle Pärli. Juri Lotmani kunstiteksti lugemise õpetus * Resümee
Galina Ponomarjova. Rein Kruus ja vene kirjandus Eestis * Resümee
Jüri Hain. Mida Rein Kruus ei teadnud

PÄEVATEEMA
Teet Kallas. Raduga, nüüd juba minevik

RAAMATUID
Ele Süvalep. Väärtkirjanik Luts
Mati Hint. Brotze väljaande filoloogilisi probleeme
Ülo Tedre. Mitte ainult lõunaeestlastele

RINGVAADE
Helena Metslang. Keelestrateegia elluviimisest
Liisi Laineste. Postsotsialistlik anekdoot
Kanni Labi. Aeg ja ruum rahvaluules
Tatjana Stepaništševa. Lotmani seminar
Lühikroonika
Toimetusele saadetud kirjandus
SILJA GRÜNBERG. Elna Adler. 24. VII 1929–22. III 2007

SUMMARIA

Kaanel: Heinrich Valk. Illustratsioon Heino Kiige romaanile "Arve Jomm. Pensionieelik" (1975).

Ilmar Vene. Tammsaare und Dostojewski. Eine Gegenüberstellung von Weltbildern * Summary
Anna Verschik. Sprachkontakte, Entlehnbarkeit und das Kopieren von Verben in der estland-russischen Sprachvariante * Summary
Ülle Pärli. Eine Anleitung zum Lesen von Juri Lotmans Kunsttexten * Summary
Galina Ponomarjova. Rein Kruus und die russische Literatur in Estland * Summary
Jüri Hain. Was Rein Kruus nicht wusste

IM BLICKPUNKT
Teet Kallas. Die Zeitschrift Raduga – jetzt schon Vergangenheit

REZENSIONEN
Ele Süvalep. Ele Süvalep. Schriftsteller wertvoller Literatur – Oskar Luts (Aivar Kull. Oskar Luts: pildikesi koolipõlvest. Tartu, 2007)
Mati Hint. Philologische Probleme der Brotze-Ausgabe (Johann Christoph Brotze. Estonica. Koostanud / Herausgegeben von Ants Hein, Ivar Leimus, Raimo Pullat, Ants Viires. Tallinn, 2006)
Ülo Tedre. Nicht nur für Südesten (Mall Hiiemäe. Päiv ei ole päiväle veli. Lõunaeesti kalendripärimus. Tartu, 2006)

RUNDSCHAU
SUMMARIA

 

2007

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2007

Keel ja Kirjandus

 Toimetus

 Kõik aastakäigud