Keel ja Kirjandus

 Kõik aastakäigud

2010

1

2

3

4

5

6

7

8-9

10

11

12

2010

 

 SISUKORD

 2010, nr. 4

CONTENTS

Mare Koit. Eesti dialoogikorpus ja argumenteerimisdialoogi arvutil modelleerimine * PDF
Jürgen Rooste. Institutsionaliseeritud atavism. Märkmeid 2009. aasta eesti kirjanduskriitika kohta * PDF
Anneli Mihkelev. Kirjandusteadus Eestis 2008–2009: dialoogid ja hägusad piirid * PDF

PÄEVATEEMA
Cornelius Hasselblatt. Milleks uurida eesti keelt ja ta sugulasi? * PDF

RAAMATUID * PDF
Anne Lange. Tõlke mõiste dünaamikast * PDF
Mare Kalda. Meisterlikult timmitud mõisteinstrumentaarium * PDF
Seppo Suhonen. Tiit-Rein Viitso juubeliraamat * PDF

RINGVAADE * PDF
Ave Tupits. Akadeemilise Rahvaluule Seltsi kogumiskonverents * PDF
Katre Õim. Viies muutuva keele päev * PDF
Mirjam Hinrikus. Tekstiseminar Friedebert Tuglase romaanist "Felix Ormusson" * PDF
Väino Klaus. 90 aastat eesti ja sugulaskeelte professuure * PDF
Lühikroonika * PDF

Mare Koit. Estonian Dialogue Corpus and Computer Modelling of Argumentation Dialogue * PDF
Jürgen Rooste. An Institutionalized Atavism: A Few Notes on Estonian Literary Criticism in 2009 * PDF
Anneli Mihkelev. Dialogues and Hazy Boundaries: Literary Studies in Estonia in 2008–2009 * PDF

FOCUS
Cornelius Hasselblatt. Why Study Estonian and Its Cognates? * PDF

BOOKS * PDF
Anne Lange. Dynamics of the Concept of Translation (Elin Sütiste. Tõlke mõiste dünaamikast tõlketeaduses ja eesti tõlkeloos. Dissertationes semioticae Universitatis Tartuensis 13. Tartu, 2009) * PDF
Mare Kalda. A Masterfully Tuned Terminology (Dan Ben-Amos. Kommunikatsioon ja folkloor. Sator 9. Tartu, 2009) * PDF
Seppo Suhonen. A Volume Dedicated to the Jubilee of Tiit-Rein Viitso (Tiit-Rein Viitso. Liivi keele ja läänemeresoome keelemaastikud. Koostajad ja toimetajad Karl Pajusalu, Urmas Sutrop, Pire Teras. Tartu–Tallinn, 2008) * PDF

REVIEW * PDF

 

2010

1

2

3

4

5

6

7

8-9

10

11

12

2010

Keel ja Kirjandus

 Toimetus

 Kõik aastakäigud