Keel ja Kirjandus

 Kõik aastakäigud

2010

1

2

3

4

5

6

7

8-9

10

11

12

2010

 

 SISUKORD

 2010, nr. 7

CONTENTS

Sirje Olesk. Eesti teema soome kirjanduses: Sofi Oksaneni romaan "Puhastus" * PDF
Ene Vainik. Emotsioonid eesti keele käeväljendites * PDF

Maarja Vaino. Anton Petrovitš ja sfääride muusika * PDF
Eva Velsker. Leksikaliseerumine keelemuutuses * PDF

RAAMATUID * PDF
Mart Velsker. Rummo polegi Tuglas * PDF
Satu Grünthal. Sirje Kiini väitekiri Marie Underist * PDF
Tiit Hennoste. Kirglik kohtumine * PDF
Lembit Vaba. Tuhandeaastase keelekontakti lugu * PDF

RINGVAADE * PDF
Heli Laanekask. Filoloog olla pole igamehe asi * PDF
Anneli Kõvamees. Rännakud reisikirjanduse radadel * PDF
Ago Künnap. In memoriam Ants-Michael Uesson * PDF
Lühikroonika * PDF

Sirje Olesk. The Estonian Theme in Finnish Literature – "Purge" by Sofi Oksanen * PDF
Ene Vainik. Emotions in the Metacommunicative Hand-Expressions of Estonian * PDF
Maarja Vaino. Anton Petrovich and the Music of the Spheres * PDF
Eva Velsker. Lexicalization in Language Change * PDF

BOOKS * PDF
Mart Velsker. Actually, Rummo is not Tuglas (Paul-Eerik Rummo. Kuldnokk kõnnib. Jooksvast kirjandusest 1964–2009. Eesti mõttelugu 91. Tartu, 2010) * PDF
Satu Grünthal. Sirje Kiin's Dissertation on Marie Under (Sirje Kiin. Marie Under. Elu, luuletaja identiteet ja teoste vastuvõtt. Tallinn, 2009) * PDF
Tiit Hennoste. A Passionate Rendezvous (Sirje Kiin. Marie Under. Elu, luuletaja identiteet ja teoste vastuvõtt. Tallinn, 2009) * PDF
Lembit Vaba. The story of a thousand years of language contact (Rogier Blokland. The Russian Loanwords in Literary Estonian. Veröffentlichungen der Societas Uralo-Altaica. Bd. 78. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2009) * PDF

REVIEW * PDF

 

2010

1

2

3

4

5

6

7

8-9

10

11

12

2010

Keel ja Kirjandus

 Toimetus

 Kõik aastakäigud