Keel ja Kirjandus

 Kõik aastakäigud

2010

1

2

3

4

5

6

7

8-9

10

11

12

2010

 

 SISUKORD

 2010, nr. 8-9

CONTENTS

Ülo Valk. Eesti folkloristika kulg distsipliinist diskursiivseks formatsiooniks. Mõtteid ja tähelepanekuid * PDF
Madis Arukask. Idapoolsete läänemeresoome rahvaste usund ja selle uurimine Eestis * PDF
Tiiu Jaago. Traditsioon ja regilaul folkloristika muutuvas kontekstis * PDF
Merili Metsvahi. "Naine libahundiks" (AT 409) eesti jutupärimuses * PDF
Risto Järv. Muinasjutt ja turismireis * PDF
Taive Särg. Ehedus mitut moodi: rahvamuusika ahtusest pärimusmuusika avarustesse * PDF
Liisi Laineste. Äpardunud huumor internetikommentaarides * PDF
Elo-Hanna Seljamaa. "Kui pidu korraldatakse, on järelikult seda kellelgi vaja." Vene vastlapühade tähistamisest Tallinnas * PDF
Kristin Kuutma. Mõistete konstrueerimisest teadmuse loomiseni. Folkloristika interdistsiplinaarsus * PDF

RAAMATUID
Ülo Tedre. Eesti folkloristika tähtteos * PDF

RINGVAADE * PDF
Peeter Päll. Nimeuurija tähtpäev * PDF
Maia Tammjärv. Tartu Ülikooli kirjandustudengite kevadkool Liinakurul * PDF
Lühikroonika * PDF

Ülo Valk. From a Discipline to a Discursive Formation. Some Ideas and Observations on Estonian Folklore Studies * PDF
Madis Arukask. Religious Beliefs of Eastern Finnic Peoples and Relevant Research Conducted in Estonia * PDF
Tiiu Jaago. Tradition and regilaul (Estonian Runic Song) in the Evolving Context of Folkloristics * PDF
Merili Metsvahi. "The Girl in the Form of a Wolf" (AT 409) in Estonian Folk Tradition * PDF
Risto Järv. Tale and Tour * PDF
Taive Särg. Authentic One Way or Another. From the Restrictions of Folk Music to the Expanses of Traditional Music * PDF
Liisi Laineste. Failed Humour in Internet Comments * PDF
Elo-Hanna Seljamaa. "Every celebration is necessary for someone": Russian Shrovetide in Tallinn * PDF
Kristin Kuutma. From the Construction of Concepts to Knowledge Production. The Interdisciplinarity of Folkloristics * PDF

BOOKS
Ülo Tedre. A Landmark of Estonian Folkloristics (Rein Saukas. Eesti mõistatuste allikalugu I–IV. Reetor 5–8. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond, 2005, 2005, 2007, 2009) * PDF

REVIEW * PDF

 

2010

1

2

3

4

5

6

7

8-9

10

11

12

2010

Keel ja Kirjandus

 Toimetus

 Kõik aastakäigud