Otsi
|
en

Väitekiri algupärase ja tõlgitud keele eristatavusest

Marju Taukar. Algupäraste ja tõlgitud eestikeelsete tekstide sarnasused ja erinevused. (Humanitaarteaduste dissertatsioonid 56.) Tallinn: Tallinna Ülikool, 2020. 125 lk. [Võrguväljaanne.]