Sõna

Iris Metsmägi

Kaks nooremat laensõna

Publikatsioone

Elle-Mari Talivee, Anneli Mihkelev

Friedebert Tuglase sõnavõtt läti kirjanike päeval Riias Läti Seltsi saalis 31. mail 1940

Päevateema

Rein Veidemann

Kirjavahetuste kaduv maailm

Joel Sang

Keelte kodustamisest

Repliik

Neeme Näripä

Paar sõna empaatiast

Märt Väljataga

Kui sõna oli ekslik

Lembit Vaba

Laineid lööva „vea” juured

Presidendikanpaania ja selle taust

Väited ja vastuväited

Janika Kronberg

Vanavarast ja vanakraamist, välitöödest ja kultuuriloolise materjali kogumisest

Kaarina Rein

Ladina keele õppimisest teoloogias praktilisest küljest

Raamatuid

Eve Annuk

Mari Saat valguses ja varjus

Võlus ja vaimus, valguses ja varjus. Mari Saadi maailm. Etüüde nüüdiskultuurist 5. Koostanud Piret Viires ja Virve Sarapik. Tartu Ülikooli Kirjastus, 2015. 167 lk.

Andrus Org

Kausitäis (õppe)kirjandust

Jan Kaus. 20. sajandi kirjandus. Maurus, 2015. 175 lk; Jan Kaus. Uuem kirjandus. Maurus, 2015. 192 lk.

Lembit Vaba

Tuulte ja tormide raamat

Benita Laumane. Vēju un vētru grāmata. Dabas parādību nosaukumi latviešu valodā II. Liepājas Universitāte, 2015. 431 lk.

Tiit Hennoste

Kilpkonna kaunistamine kalliskividega. „Marie Underi „Sonetid””, dekadentsiajastu loid luule

Marie Underi „Sonetid”. Viiskümmend tänapäeva luuletajat kõneleb Marie Underiga. Koostanud Hasso Krull ja Carolina Pihelgas. Eesti Keele Sihtasutus, 2015. 67 lk.

Joel Sang

Nõnda kõneles Kivisildnik

(:)kivisildnik. See õige luuleõpik. Saarde-Pärnu: Ji, 2015. 326 lk.

Silvi Salupere

Kui sõna oli tegu

Kirjandus kui selline. Valik vene vormikoolkonna tekste. Koostanud ja toimetanud Märt Väljataga. Gigantum Humeris. Tallinna Ülikooli Kirjastus, 2014. 392 lk.

Mare Kalda

Üle aia vaatamise sügav sisu

Kristi Salve. Üleaedsed. Toimetanud ja saatesõna kirjutanud Madis Arukask. Eesti mõttelugu 126. Ilmamaa, 2015. 568 lk.

Anne Lill

Ladina keele õppimisest teoloogias

Kaarina Rein. Lingua Latina in theologia. Eesti Keele Sihtasutus, 2015. 247 lk.

Sirje Olesk

Isiklik... liiga isiklik?

Minu lamp põleb. Betti Alveri ja Mart Lepiku kirjavahetus 1947–1970. Koostanud Kristi Metste ja Eve Annuk. Varrak, Eesti Kirjandusmuuseum, 2015. 303 lk; Minu põsk sinu põse vastu. Eduard Vilde kirjad Rahelile. Koostanud Kairi Tilga. Hea Lugu, 2015. 256 lk

Ivika Hein

Kriitiline pilk õppekirjanduse põhižanrile post-postmodernistlikus kirjandushariduses

Märt Väljataga. Kirjandus ja selle liigid. Gümnaasiumiõpik. Maurus, 2015. 163 lk.

Art Leete

Komide mütoloogiline üllatus

Piret Lotman

Küünlavalgel kirjutatud sõnad trükivalguses

Külli Habicht, Pille Penjam, Külli Prillop. Heinrich Stahli tekstide sõnastik. Toimetaja Valve-Liivi Kingisepp. Tartu Ülikooli Kirjastus, 2015. 548 lk.

Paavo Matsin

Kroksimaailma lõpp

Armin Kõomägi. Lui Vutoon. Tuum, 2015. 286 lk.

Aivar Põldvee

Russwurmist ja „Eibofolkest”, tõlke ilmumise puhul

Carl Rußwurm. Eibofolke ehk rootslased Eestimaa randadel ja Ruhnus. Tõlkinud Ivar Rüütli. Toimetanud Saale Kareda, Tiina Hallik. Eestirootsi Akadeemia, 2015. 789 lk.

Aivar Jürgenson

Siberi maagiline sotsrealism

Roosi Siberi lood. Eesti asundused VII. Koostanud ja toimetanud Anu Korb. Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2015. 304 lk.

Mart Velsker

Üks luuletaja ja tema muutumised

Mari Vallisoo. Mälestusi maailmast 1966–2013. Ilmamaa, 2015. 623 lk.

Rein Veidemann

Kõikjal rabast võib kerkida saari

Uku Masing, Toomas Paul. Usalda ennast. Koostanud ja toimetanud Mari-Liis Tammiste. Ilmamaa, 2015. 494 lk.

Inga Sapunjan

Tasakaaluotsingud vindiga

Jaak Urmet. Vintpüss kõrval. Valitud kirjandusloolisi artikleid. Eesti Keele Sihtasutus, 2015. 432 lk.

Mall Jõgi, Brita Melts, Johanna Ross

Lühidalt

Arne Merilai

Positivistlik hõllandus

Toomas Haug. Tagasi Troojamäele. 30 kirjatööd ja interluudium. Eesti Keele Sihtasutus, 2015. 488 lk.

Õnne Kepp

Luum – sümbioos kui armastuse valgus

Jüri Talvet. Luulest. Studia litteraria Estonica 16. Tartu Ülikooli Kirjastus, 2015. 447 lk.

Katre Kikas

Üks muhe lugemine Hiiu Leigri seiklustest

Jegard Kõmmus. Iiu Leiger. Emasde Söruotsa murragus loodud muisdendide sari Iiuma vägimihesd Leigrisd. Teine, täiendatud ja parandatud trükk. Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2015. 108 lk.

Jüri Viikberg

Idamurde sõnastiku taastulemine

Valdek Pall. Idamurde sõnastik. 2., täiendatud ja parandatud trükk. Toimetanud Ellen Niit. Eesti Keele Instituut. Eesti Keele Sihtasutus, 2016. 352 lk.

Janika Kronberg

Eemalt vaadates, aga selge pilguga

Cornelius Hasselblatt. Eemalt vaadates. Veerand sajandit eesti kirjandusega. Studia litteraria Estonica 15. Tartu Ülikooli Kirjastus, 2015. 511 lk.

Ene-Reet Soovik

Kuidas portreteerida Kaplinskit

Thomas Salumets. Kujuneda sunnita: mõtestades Jaan Kaplinskit. Tõlkinud Kersti Unt. Varrak, 2016. 277 lk.

Mihkel Kunnus

Globaalpohmeluse lokaalravitsus ehk viiul insenerina läbikukkunud inimkonnale

Lembit Vaba

Usaldusväärne teejuht Läti kohanimemaastikul

Laimute Balode, Ojārs Bušs. No Abavas līdz Zilupei. Vietvārdu cilmes īsā vārdnīca. Zin. red. S. Rapa. From Abava to Zilupe. The origin of Latvian geographical names. Scientific editor S. Rapa. A short dictionary. Latviešu valodas aģentūra, 2015. 303 lk.

Mall Jõgi, Brita Melts, Johanna Ross

LÜHIDALT

Ringvaade

Laura Porovart

Tartu Ülikooli VIII kirjandustudengite kevadkool

KK 1/2016

Lühikroonika

Miina Norvik, Boglárka Janurik

12. rahvusvaheline fennougristide kongress

Birute Klaas-Lang

Kes vastutab eesti keele eest?

VII keelefoorum Tallinnas

Indrek Koff

Mitmekesisuse säilitamise nimel

Kristel Kivari

V noorte folkloristide konverents „Kontaktide ja konfliktide folkloor”

Annekatrin Kaivapalu

Ajakiri Lähivõrdlusi. Lähivertailuja tähistas 30 tegevusaastat

Katre Kikas

Välitööd ajaskaalal

Ülo Valk

Sümpoosion „Suulised ja kirjalikud eeposed ning nende lähižanrid”

KK 2/2016

Lühikroonika

Katre Õim

XI muutuva keele päev

Tiina Laansalu, Jüri Viikberg

Eesti Keele Instituudis kõneldi eesti murrete suhetest lähisugulaskeeltega

Killu Paldrok

Kõnekas aeg

Ülo Matjus

Vello Paatsit mäletades ja mälestades

In memoriam Vello Paatsi (30. IX 1948–28. XII 2015)

KK 3/2016

Lühikroonika

Maarja Vaino

Konverents „Kirjandus ja haigus”

Johanna Ross

Kirjanduslikud põimumised eesti kultuuriloos

Peep Nemvalts

Johannes Aaviku 135. sünniaastapäeva konverents

Brita Melts

Maamesilasena maailmas

Jüri Talvet 70

Riina Reinsalu

Tekstipäev 2015

Johanna Ross, Katre Kikas

LIX Kreutzwaldi päevad

KK 4/2016

Lühikroonika

Tiina Kirss

Rutt Hinrikus 70

Mairi Kaasik

Seminar „Muinasjutust mitme kandi pealt” Haapsalus

KK 5/2016

Lühikroonika

Liina Lindström

Grammatikat lüpsmas

Inge Annom

XI folkloristide talvekonverents

KK 6/2016

Lühikroonika

Kaarina Rein

Sõna sõnastikus ja tekstis

Ave Goršič

„Noorte hääled” 2016

KK 7/2016

Lühikroonika

Piret Voolaid, Johanna Ross

Eesti Kirjandusmuuseumi juhtimisel alustas tegevust Eesti-uuringute Tippkeskus

Reet Hiiemäe

Teadussümpoosion sõna jõust Tartus

KK 11/2016

LÜHIKROONIKA

KK 10/2016

LÜHIKROONIKA

KK 12/2016

Lühikroonika

Kaitstud doktoritööd