Janika Läänemets

Nõukogude aja keerises

Irma Truupõllu lugu

Eneken Laanes, Daniele Monticelli

Mittekuulumise valu ja võimalus

Andrei Ivanovi erand eesti kirjanduses

Janika Päll

Kongeniaalsusest antiikkirjanduse tõlkimisel

Arutlusi Titus Liviuse teose „Linna asutamisest alates” eestindusest lähtudes

Rein Undusk

Põimiv mina

Jaan Krossi tegelikkuse manifestatsioonid

Joosep Susi, Pille-Riin Larm

Me kiretu kirjanduskriitika

2015. ja 2016. aasta kirjanduskriitika ülevaade

Arne Merilai

Muusapoja pojad

Nooruse kihermeid II

Eneken Laanes

Trauma keelde tõlgitud

Kultuurideülesed mäluvormid eesti laagri- ja küüditamismälestustes

Līva Bodniece, Audronė Kučinskienė, Maria-Kristiina Lotman

Kreeka pärisnimed antiikkirjanduse õpikutes Baltimaade näitel

Evelyn Fridolin

Geokriitikast Peipsi järve näitel

Merlin Kirikal

Sportlanna keha ja hing Johannes Semperi novellikogus „Ellinor”

Tõnis Parksepp

Harold Bloomi ja Paul de Mani vastastikku täiendavad retoorilised väärlugemisviisid

„Hümnid Paanile” (1922) mõju­ängiline võitlus „Felix Ormussoniga” (1915)

Maarja Hollo

Elulood žanripiiridel

Saateks elulookirjutuse teemanumbrile

Silja Vuorikuru

Lõpuni elamatu elu

Aino Kallase biograafia

Raili Marling

Autoteooria võimalused teooria ja omaeluloolisuse vahel

Arne Merilai

Tüviteksti mõistest

Peeter Olesk

Jaak Põldmäe võrdlevalt vaatekohalt

Maarja Hollo

„Ma laulan seni kui tuksub veel elu mu käte all”

Trauma poeetika Bernard Kangro luules

Piret Viires

Sõjakujutusest tänapäeva eesti kirjanduses

Leo Kunnase sõjad