Otsi
|
en

Raamatuid

Tiit Hennoste

Kuidas luuletada keelest?

Keele maitsest. Luuleantoloogia. Koostaja Mart Velsker. Idee autor ja kaaskoostaja Tõnu Tender. Tallinn: EKSA, 2018

Henrik Sova

Tervitused keeleverest

Tõnis Vilu. Libavere. ­Mõned üksikud luuletused. Häämaa, 2018

Külli Prillop

Statistikaga värsse mõõtmas

Mihhail Lotman, Maria-Kristiina Lotman. Eesti silbilis-rõhulise rütmika jooni: neliktrohheus ja -jamb 19. sajandi teisel poolel ja 20. sajandi alguses. [Tallinn]: EKSA, 2018

Leena Kurvet-Käosaar

Tegelikult palju cool’im ehk võimendamise ja tasalülitamise dünaamikast

Maarja Kangro. Minu auhinnad. Tallinn: Nähtamatu Ahv, 2018

Mart Kuldkepp

Mälestusväärne Karl Konstantin

Kröits ehk Risti­kivi. Mälestusi ja vestlusi. Koostanud ja kommenteerinud Janika Kronberg ja Brita Melts. Tallinn: EKSA, 2018

Joosep Susi

Vahel võivad Vaheri varjamisvormid kurnavaks kujuneda

Berk Vaher. Silmanurga taga. Tartu: Elusamus, 2018

Mall Jõgi

Kuninglikud kaelkirjakud ja hingevõlgade koputav tuhk

Eeva Park. Minu kuninglikud kaelkirjakud. (Kirjanikud omavahel.) Tallinn: Hea Lugu, 2018; Maimu Berg. Meie hingede võlad. (Kirjanikud omavahel.) Tallinn: Hea Lugu, 2018

Mihkel Kunnus

Madam Verhovenskaja keeletundlik vastuhakk unustamisele

Tiina Kirss. Sõel. Käsitlusi kirjandusest, kirjanduskriitikat ja arvamuslugusid. Koostanud Aija Sakova. Tallinn: EKSA, 2018

Arno Oja

Juhani Salokannel ja eesti kirjandus

Juhani Salokannel. Noore Eesti südametunnistus. Rahvuskirjanik A. H. Tammsaare. Soome keelest tõlkinud Piret Saluri. Tallinn: EKSA, 2019

Brita Melts, Neeme Näripä, Maria-Maren Linkgreim

Lühidalt

Aare Pilv

Jõerüüdi osastav kääne

Jaak Jõerüüt. Elu lehekülgi lehitsetakse kiiresti. Novellid ja lühi­romaan. Tallinn: EKSA, 2017

Janika Kronberg

Kogutud Amadeus

Raimond Kolk. Peo pääl elu hõpõ. ­Luulõtusõ. Luuletused. Kogunud ja koostanud Õnne Kepp, toi-metanud Õnne Kepp ja Tiia Allas. Võru: Võru Instituut, 2018

Rebekka Lotman

„Verlaine’i revolvri” poeetikast ja retoorikast

Kristjan Haljak. Verlaine’i revolver. Tallinn: Tuum, 2018

Leo Luks

Igavene suvi

Tõnu Õnnepalu. Pariis (Kaks­kümmend viis aastat hiljem). Tallinn: EKSA, 2019

Tiit Hennoste

Prantsuse vaimu ilmumine rahvale

Kaia Sisask. Noor-Eesti ja prantsuse vaim. (Acta Universitatis Tal-linnensis. Humaniora.) Tallinn: TLÜ Kirjastus, 2018

Elle-Mari Talivee

Ballettmeistri säärepaelad

Urmas Vadi. Ballettmeister. Loomingu Raamatukogu, nr 6–9. Tallinn: SA Kultuurileht, 2019

Arno Oja

Urve Karuks, Lilithi järelkäija

Urve Karuks. Kogutud luuletused. Koostanud Sirje Kiin. Tallinn: EKSA, 2019

Toomas Haug

„Kes end on teinud vaimselt tugevaks, see püsib aja mühisevais tõmbtuulis”

Henrik Visnapuu. Millal sünnib inimene. (Eesti mõttelugu 139.) Koostanud Hando Runnel. Tartu: Ilmamaa, 2018

Brita Melts, Mall Jõgi, Vivian Siirman

Lühidalt

Peeter Sauter

Õrn, habras, kaitsetu mässaja (iseenese) vastu

Margit Lõhmus. Sterne. Jutud 2002–2019. (Värske raamat 23.) Tallinn: Kultuurileht, 2019)

Mihkel Kunnus

Nõrga tugeva poeedi misogüünne hingetõmbepaus

Kärt Hellerma. Medusa juuksed. Artikleid, esseid, arvustusi, ettekandeid, intervjuusid, mõtisklusi 1988–2018. Tallinn: EKSA, 2018

Janika Kronberg, Brita Melts, Johanna Ross, Maria-Maren Linkgreim

Lühidalt

Joosep Susi

Leiutlev, mänguline ja eneseteadlik

Rebekka Lotman. Eesti sonett. (Dissertationes litterarum et contemplationis comparativae Univer-sitatis Tartuensis 19.) Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2019