Arne Merilai

Poeetika on geenides

Manifest

Lukianos

Konsonantide kohtuasi Sigma poolt Tau vastu seitsme vokaali eesistumisel

Neeme Näripä

Lukianos Samosatast ja „Vokaalide kohus” – kas see on mingi nali?

Janika Päll

Ununevad distsipliinid: sõnakunst kui mõttekunst

Filosoofia valdkondade poeetika ja retoorika sünnist Kreekas ja edasikestmisest mujalgi

Kadri Novikov

Korrates kordusi

Kreeka romaanides esinevate kordusfiguuride vahendamisest

Urmas Nõmmik

Vanaheebrea afektiivse ja reflekteeriva mureluule stroofistruktuurist Iiobi kõnede näitel

Rebekka Lotman, Maria-Kristiina Lotman

Noore Jaan Bergmanni poeetika

Luulekunst kui lõbu ja õpetus

Arne Merilai

Eesti novelli poeetikast

Joosep Susi

Lüürilisuse ja autobiograafilisuse konflikt

Kerri Kotta

Kõlaluule tekstist ja esitusest

Jaan Malini häälutus „Eesti”

Maarja Helena Meriste

Analüüs on hellus

Settinud seosed 2019.–2020. aasta kirjanduskriitikast

Peeter Olesk

Dialektiline Harald Peep

Jan Kaus

Nähtamatu Helsingi

Kjell Westö ruumipoeetika

Inga Sapunjan

Vastuoluline kaasajakujutus stalinismiaegses proosas

Koosoleku motiiv

Indrek Ojam

Jutustuse lagunemine ja stseeniline poeetika Ene Mihkelsoni proosas

Mihhail Trunin

„Eesti territooriumile lähetatud juut”

Juri Lotmani retseptsioon eesti kirjandusmaastikul

Leo Luks

Radikaalne kodutus Ene Mihkelsoni luules

Peeter Tinits, Jane Klavan, Liina Lindström

Digihumanitaaria Eestis

Indrek Ibrus, Maximilian Schich, Marek Tamm

Digihumanitaariast kultuuriandmete analüüsini

Maarja Helena Meriste

Kirjanduskeele kauglugemine

Kirjandust väärindava metodoloogia arendamine tsiteerimisvõtte näitel

Maarja Ojamaa, Peeter Torop, Aleksandr Fadeev, Alexandra Milyakina, Merit Rickberg

Digitaalne lugemine ja humanitaarharidus

Fred Puss

Kakasonist Kaljulaks

Perekonnanimede eestistamise andmebaasi analüüs

Jaak Urmet, Kristi Viiding

Täiendust XVII sajandi Eesti luulele

Kairit Kaur

„Ossiani lauludest” ja baltisakslaste ossianismist I

Kairit Kaur

„Ossiani lauludest” ja baltisakslaste ossianismist II