Elle-Mari Talivee

Põlevkivitööstuse kujutamisest ajakirjas Looming aastail 1940–1956

Eve Annuk

Eesti NSV kirjanike liidu kirjanduslikud konsultandid kui väravavalvurid

Johanna Ross

Naisfiloloogi naeruväärsus ja ebamugavus hilisnõukogude Eesti kultuuris

Epp Annus

Inimene kui looduslik keha

Eesti kirjanduse tajuilmad 1960.–1980. aastatel

Maarja Vaino

Kirjandusõpe nõukogude koolis

Elle-Mari Talivee

Looduskultuuri mur(d)epunkte

Meie antropotseen

Tõnis Parksepp

Aegadeülene heitlus I

Kuidas Kreutzwaldi „Kalevipoeg” vastandub Goethe „Faustile”?

Tõnis Parksepp

Aegadeülene heitlus II

Kuidas Kreutzwaldi „Kalevipoeg” taasloob Goethe „Fausti”?

Igor Kotjuh

Tõrked Eesti venekeelse kirjanduse omaks tunnistamisel 1918–1940

Igor Severjanini juhtum

Kadri Tüür, Lauri Õunapuu

Atlandi ookeani varjatud allhoovused

Eve Annuk, Eret Talviste

Naised ja proosa

Pilk XX sajandi alguskümnendite eesti kirjandusele

Eve Annuk

Naisproosakirjanikud kultuuriloos ja tänapäeva eesti kultuuriteadvuses

Johanna Ross

Moodne daam 1910. aastate naiskirjanduses

Mari Niitra

„Kui ilusasti on Jumal mind loonud, et ma tohin eestlane olla.”

Lapsepõlveprojektsioone naisautorite 1930. aastate teise poole realistlikus lasteproosas

Taimi Grauberg

Elu nagu algebra

Alide Erteli elu ja looming

Kadri Tüür

Naine kirjutab lindudest

Ökofeministlik ekskurss eesti looduskirjandusse

Merlin Kirikal

Dekadentlik kirjutus kui feministlik praktika

Alma Ostra jutustus „Aino”

Külliki Steinberg

Marta Sillaotsa mitmepositsiooniline elu XX sajandi alguskümnendeil

Raili Marling

Meeleheide ja morbiidne vitaalsus Djuna Barnesi „Öömetsas” ja Reed Morni „Andekas parasiidis”

Eret Talviste

Mõeldes rahust rongisõidu ajal ehk kui Leida Kibuvits ja Virginia Woolf oleksid kohtunud

Elena Pavlova

Venelased versus venelased kaasaegses venekeelses eesti kirjanduses

Rebekka Lotman, Maria-Kristiina Lotman, Mihhail Lotman

Häälikuinstrumentatsioon Artur Alliksaare luules

Marie Udam, Joosep Susi, Merilyn Meristo

Ühe Tuhkatriinu lugu

Luule(kogu) käsitlemine eesti kirjandusõpetuses

Päevateema

Johanna Ross

Tsensuurist ja tühistamisest