Otsi
|
en

Murded, varieerumine ja korpusandmed

Eitussõna paiknemine võru ja seto eituslausetes

https://doi.org/10.54013/kk764a7