PDF

The decadent Tammsaare and a discursive literary history

Mirjam Hinrikus. Dekadentlik modernsuskogemus A. H. Tammsaare ja nooreestlaste loomingus. Dissertationes litterarum et contemplationis comparativae Universitatis Tartuensis 10. Tartu Ülikooli Kirjastus, 2011. 326 lk.