PDF

“Santa Maria” forever

On Estonian-Portuguese literary relations

https://doi.org/10.54013/kk650a2

In January 1961 all papers wrote about the seizure of the Portuguese liner „Santa Maria” in protest against the dictatorship ruling Portugal at the time. In occupied Estonia „Santa Maria” became a symbol of freedom and rebellion whose use in arts and literature is best exemplified by a painting by Aleksander Suuman and a romantic freedom-singing poem by Paul-Eerik Rummo. Even a cafe ship in Tartu on the river Emajõgi was popularly christened „Santa Maria”. Those were marks of the social optimism raised in Estonia by the political „thaw” of the early 1960s, soon, however, running into the sands of reaction.

References

Aleksanderson, Külli 2004. Näitus heidab pilgu kargele ja poeetilisele Sass Suumanile. – Postimees 6. IV.

Alliksaar, Artur 2007. Päikesepillaja. Tartu: Ilmamaa.

Arrak, Henno 2007. Meenutusi Artur Alliksaarest. – H.–K. Hellat (koost), Artur Alliksaar mälestustes. Tartu: Ilmamaa, lk 175–185.

Eelmäe, August 1987. Unistuste „Santa Maria”. – Sirp ja Vasar 24. IV.

Ehin, Andres 2007. Tartu boheemlaste kuningas. – H.–K. Hellat (koost), Artur Alliksaar mälestustes. Tartu: Ilmamaa, lk 155–160.

Galvão, Henrique 1961. Santa Maria: My Crusade for Portugal. Cleveland–New York.

Požikov, A., Košeida, A. 1961. Kes on kapten Enrique Galvao? – Õhtuleht 31. I.

Raitviir, Ain 2007. Mälestusi Artur Alliksaarest. – H.-K. Hellat (koost), Artur Alliksaar mälestustes. Tartu: Ilmamaa, lk 161–174.

Roomere, Aldo 1961. „Santa Maria”. – Noorte Hääl 8. II.

Rummo, Paul-Eerik 1964. Tule ikka mu rõõmude juurde. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus.

Runnel, Hando 1965. Maa lapsed. Tallinn: Eesti Raamat.

Suur, Aleksander, Vaher, Ruth 2008. Sisemere lainekündjad. – Tehnikamaailm, nr 6, lk 88–92.

Väli, Heino 1963. Kolumbuse maa Kolumbus. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus.