PDF

Logos, ethos, pathos, or how to write about literature

Arne Merilai. Õnne tähendus. Kriitilisi emotsioone 1990–2010. Studia litteraria estonica 10. Tartu Ülikooli Kirjastus, 2011. 349 lk.