PDF

The press and Jakob Hurt’s and Matthias Johann Eisen’s efforts of collecting folklore

https://doi.org/10.54013/kk666a2

The article is focused on the press debate of 1893–1895, triggered by Jakob Hurt’s criticism of Matthias Johann Eisen’s methods of folklore collecting. Besides the invaluable role played by the press in the success of the collecting campaigns, one should also consider the multi-pronged nature of the local press sphere of the late 19th century. While the collectors used the press for their own purposes, the journalists felt free to make use of folklore topics in various other discussions and mutual disputes. Analysing the positions of four newspapers – Postimees, Olevik, Virmaline and Valgus – the article attempts to capture the general significance of the campaigns for the cultural space of the time. Hurt’s argumentation was based on his view of the scientific approach as the only right way, whereas the journalists put forward another perspective.

References

Ajalehtede keskel 1894. – Sakala 9. III.

Anderson, Benedict 2006. Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London–New York: Verso.

Aru, Krista 1994. „Postimees”. – Eesti ajakirjanduse teed ja ristteed. Eesti ajakirjanduse arengust (XVII sajandist XX sajandini). Koost Juhan Peegel. Tartu– Tallinn: Tartu Ülikooli ajakirjandusosakond, lk 206–214.

Briggs, Charles 2008. Disciplining Folkloristics. – Journal of Folklore Research. Grand Theory, kd 45, nr 1, lk 91–105.
https://doi.org/10.2979/JFR.2008.45.1.91

Eesti vanavara 1893 = Eesti vanavara korjamisest ja keelemurrete uurimisest. – Postimees 17. VIII.

Eisen, Matthias Johann 1891. Alkohol ja kirjandus. – Postimees 22. VIII.

Eisen, Matthias Johann 1892. Sõitjatele tähelepanemiseks. – Postimees 17. VII.

Eisen, Matthias Johann 1893. Rahvaluule ja selle avaldamine. – Eesti Postimees 15. XI.

[Grenzstein, Ado] 1889. Noortele kirjameestele. – Olevik 22. XII.

[Grenzstein, Ado] 1894a. Eesti vanavara. – Olevik 28. II.

[Grenzstein, Ado] 1894b = Kirjandus. Seltsielu. Segasõnumid. – Olevik 20. XII.

[Grenzstein, Ado] 1894c. Vanavara asjus I. – Olevik 6. XII.

[Grenzstein, Ado] 1894d. Vanavara asjus II. – Olevik 13. XII.

[Grenzstein, Ado] 1894e. Vanavara asjus III. – Olevik 20. XII.

[Grenzstein, Ado] 1895. Vanavara asjus. – Olevik 17. I.

[Hermann, Karl August] 1895. Kirjandusest. – Postimees 15. III.

Hurt, Jakob 1888. Kümnes aruanne Eesti vanavara korjamisest ja keelemurrete uurimisest. 8. Septembril 1888. – Postimees 10. IX; Olevik 12. IX.

Hurt, Jakob 1889. Viieskümnes aruanne Eesti vanavara korjamisest ja keelemurrete uurimisest. 2. Novembril 1889. – Postimees 7. XI; Olevik 6. XI.

Hurt, Jakob 1891. Seitsmeskümnes neljas aruanne Eesti vanavara korjamisest ja keele murrete uurimisest. 24. Oktobril 1891. – Postimees 4. XI; Olevik 4. XI.

Hurt, Jakob 1893a. Kaheksaskümnes kaheksas aruanne Eesti vanavara korjamisest ja keelemurrete uurimisest. 11. Augustil 1893. – Postimees 16. VIII; Olevik 16. VIII.

Hurt, Jakob 1893b. Üheksakümnes kolmas aruanne Eesti vanavara korjamisest ja keelemurrete uurimisest. 8. detsembril 1893. – Postimees 17. XII, 22. XII; Olevik 13. XII.

Jansen, Ea 2004a. Jakob Hurt ja ühine isamaa töö. – Ea Jansen, Vaateid eesti rahvusluse sünniaegadesse. Tartu: Ilmamaa, lk 19–35.

Jansen, Ea 2004b. Veel kord ärkamisaja kultuurimurrangust. – Ea Jansen, Vaateid eesti rahvusluse sünniaegadesse. Tartu: Ilmamaa, lk 60–102.

Jansen, Ea 2004c. Eesti ajakirjanduse rahvuslikkusest venestamisajal. – Ea Jansen, Vaateid eesti rahvusluse sünniaegadesse. Tartu: Ilmamaa, lk 181–204.

Jansen, Ea 2004d. Ühest dialoogist surveaegade ajakirjanduses. – Ea Jansen, Vaateid eesti rahvusluse sünniaegadesse. Tartu: Ilmamaa, lk 319–337.

Kalkun, Andreas 2011. Kellele kuulub seto pärimus? Samuel Sommeri rahvaluulekogu loost ja retseptsioonist. – Seto laul eesti folkloristika ajaloos. Lisandusi representatsiooniloole. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, lk 189–236.

Kirjandus 1892 = Kirjandus. Seltsielu Segasõnumid. – Olevik 28. XII.

Kirjandus 1893a = Kirjandus. Seltsielu. Segasõnumid. – Olevik 31. V.

Kirjandus 1893b = Kirjandus. Seltsielu. Segasõnumid. – Olevik 30. VIII.

Kirjandusest 1893. – Postimees 20. IV.

[Kõrv, Jakob] 1893. Kirjandusest. – Valgus 24. VIII.

Kuutma, Kristin 2005. Matthias Johann Eisen: A Collector and Publisher of Narratives. – Studies in Estonian Folkloristics and Ethnology. A Reader and Reflexive History. Tartu: Tartu University Press, lk 79–99.

Laugaste, Eduard 1963. Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu. Valitud tekste ja pilte. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus.

Lauk, Epp 1994a. „Valgus”. – Eesti ajakirjanduse teed ja ristteed. Eesti ajakirjanduse arengust (XVII sajandist XX sajandini). Koost Juhan Peegel. Tartu–Tallinn: Tartu Ülikooli ajakirjandusosakond, lk 196–201.

Lauk, Epp 1994b. „Virmaline”. – Eesti ajakirjanduse teed ja ristteed. Eesti ajakirjanduse arengust (XVII sajandist XX sajandini). Koost Juhan Peegel. Tartu–Tallinn: Tartu Ülikooli ajakirjandusosakond, lk 202–205.

Mis teevad teised lehed? 1888 – Olevik 30. V.

Peegel, Juhan 1994. „Olevik”. – Eesti ajakirjanduse teed ja ristteed. Eesti ajakirjanduse arengust (XVII sajandist XX sajandini). Koost Juhan Peegel. Tartu–Tallinn: Tartu Ülikooli ajakirjandusosakond, lk 177–195.

Põldmäe, Rudolf 1989. Materjale J. Hurda vanavara kogumise loost. – Paar sammukest eesti kirjanduse uurimise teed XII. Uurimusi Jakob Hurda 150. sünniaastapäevaks. Tallinn: Eesti Raamat, lk 10–40.

Rahvaluule 1894 = Rahvaluule ehk vanavara korjamine 1894. Kasuline Talurahva Kalender 1895. Jurjev: Schankenburgi trükk ja kulu, lk 43–44.

[Reinvald, Jaan] 1893a. Meie vanavara korjamisest. – Virmaline 26. VIII.

[Reinvald, Jaan] 1893b. Meie vanavara korjamisest II. – Virmaline 3. IX.

Tedre, Ülo 1994. M. J. Eiseni tee folkloristikasse (II). Eisen Hurda võistlejana. – Keel ja Kirjandus, nr 8, lk 487–497.

Teistest ajalehtedest 1888. – Virulane 23. V.

Toimetuse poolt 1893. – Olevik 16. VIII.

Toimetuse tähendus 1893. – Virmaline 9. IX.

Tõistest ajalehtedest 1892. – Sakala 22. IV.

Valk, Ülo 2004. On the discursive foundations of Estonian folkloristics: a farmer’s field of vision. – Ene Kõresaar, Art Leete (toim), Everyday Life and Cultural Patterns: International Festschrift for Elle Vunder. (Studies in Folk Culture 3.) Tartu: Tartu University Press, lk 265–272.

Valk, Ülo 2008. Saksad ja varavedajad: eesti muistendite sotsiaalsest orientatsioonist. – Kes kõlbab, seda kõneldakse. Pühendusteos Mall Hiiemäele. Koost Eda Kalmre, Ergo-Hart Västrik. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, lk 57–73.

Vanavara korjajalt 1892 = Vanavara korjajalt vanavara korjajatele. – Olevik 2. IV.

Viidalepp, Richard 1980. Jakob Hurda üleskutse „Paar palvid”. – Keel ja Kirjandus, nr 5, lk 282–290.

[Vilde, Eduard] = -e. 1893a. Kirjandusest. – Postimees 28. V.

[Vilde, Eduard] = -e. 1893b. Kirjandusest. – Postimees 19. VIII.