PDF

The young Johannes Semper translating French poetry

From Verhaeren to the translator’s own self

https://doi.org/10.54013/kk666a3

For Johannes Semper the 1920s were a prolific period full of diverse activities, all contributing to his maturation as poet and author. These were also his most prolific years of translating French poetry, while the authors, epochs and text types chosen display wide diversity. Several of his translations of that period have become part and parcel of the Estonian canon of French poetry. Towards the end of the decade Semper published a self-compiled collection of his favourite Verhaeren.

During the intense translating process Semper delved deeply into the problems of poetic form. In his prefaces to his more substantial translations (Hugo’s Hernani, 1924, and Verhaeren’s  selection, 1929) he discusses the Estonian options for rendering different types of verse (alexandrine, free verse). An analysis of his translations shows that although Semper never developed any fixed formal equivalents or ideal methods of translation, his flexible solutions are based on the conviction that for any text the poetic form should, first and foremost, support the rendering of the general idea. Later, Semper’s theoretical efforts in translating French poetry have served as basis for more than one compelling treatise and discussion (esp. Ants Oras, Ain Kaalep).

References

Andresen, Nigol 1979a. Johannes Semper väliskirjanduse vahendajana. – Nigol Andresen, Terendusi. Tallinn: Eesti Raamat, lk 217–233.

Andresen, Nigol 1979b. Johannes Semperi noorusluule. – Nigol Andresen, Terendusi. Tallinn: Eesti Raamat, lk 234–252.

Baudelaire, Charles 1926. Kurja lilledest. [Õnnistus. Ilu. Vastavused. Don Juan põrgun. Aabel ja Kain.] – Looming, nr 5, lk 477–480.

Blankoff, Jean 1999. Émile Verhaeren et la Russie. – Revue belge de philologie et d’histoire, kd 77, nr 3, lk 787–793.
https://doi.org/10.3406/rbph.1999.4382

Hugo, Victor 1924. Hernani. Tlk J. Semper. Tartu: Eesti Kirjanduse Seltsi Koolikirjanduse toimkonna kirjastus.

Kärner, Jaan 1925. Eesti uuemad luuletajad. Tartu: Sõnavara.

Lepsoo, Tanel 2004. Intellektuaal muutuvas ajas: Sartre’i ja Semperi peale mõteldes. – Õpetatud Eesti Seltsi aastaraamat 2002. Tartu: Õpetatud Eesti Selts, lk 9–21.

Oras, Ants 1931. Prantsuse süllaabilise värsimõõdu, eriti aleksandriini, edasiandmisest eesti keeles. – Eesti Kirjandus, nr 7, lk 373–379.

Rimbaud, Arthur 1926. Viis luuletust. [Mu boheem. Seitsmeaastased luuletajad. Pääotsijannad. Komöödia kolmen suudlusen. Unistus talveks.] – Looming, nr 3, lk 282–285.

Semper, Johannes 1910/1911. Sümbolismus ja Saksa romantismus. – Noor-Eesti, nr 5/6, lk 445–467.

Semper, Johannes 1912. Lüürik ja meie aeg. – Noor-Eesti IV. Tartu: Noor-Eesti, lk 146–167.

Semper, Johannes 1914. „Entusiasmi kultur”. – Vaba Sõna, nr 2, lk 74–77.

Semper, Johannnes 1924a. Eessõna. – Victor Hugo, Hernani. Tartu: Eesti Kirjanduse Seltsi Koolikirjanduse toimkonna kirjastus, lk 5–8.

Semper, Johannes 1924b. Victor Hugo. – Victor Hugo, Jumalaema kirik Pariisis. Tartu: Eesti Kirjanduse Seltsi Koolikirjanduse toimkonna kirjastus, lk 5–12.

Semper, Johannes 1926. Viis meelt. Tartu.

Semper, Johannes 1929. Émile Verhaeren. – Émile Verhaeren, Valik luuletisi. Tartu: Eesti Kirjanduse Seltsi Kirjastus, lk 5–29.

Semper, Johannes 1958. Kuidas elaksid? Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus.

Semper, Johannes 1962. Luuletused. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus.

Semper, Johannes 1963. Väitlusi ja võitlusi romaani ümber. – Looming, nr 11, lk 1707–1714.

Semper, Johannes 1978. Teosed XII. Mälestused. Tallinn: Eesti Raamat.

Semper, Johannes 2013. Päevaraamatud. Tartu: Ilmamaa.

Siirak, Erna 1969. Johannes Semper. Tallinn: Eesti Raamat.

Siirak, Erna 1987. Semperist stiiliprobleemide taustal. – Erna Siirak, Talendi maagia. Tallinn: Eesti Raamat, lk 68–78.

Verhaeren, Émile 1929a. Seitse luuletist. [London. Fataalne taim. Karjatus. Mäss. Pää. Ülevedaja. Daam mustas.] – Looming, nr 1, lk 25–30.

Verhaeren, Émile 1929b. Valik luuletisi. Tartu: Eesti Kirjanduse Seltsi Kirjastus.

Verlaine, Paul 1929. Kuus luuletist. [Minu tee. Serenaad. Aotähele. Sügiselaul. Romanss sõnadeta. Luulekunst.] – Looming, nr 10, lk 1220–1222.

Villon, François 1926. Ilusa kiivrimüüjanna kaebus. Ballaad kadedaist keeltest. Nelirida. – Looming, nr 7, lk 762–763.

SUULISED ALLIKAD JA AUDIOMATERJALID

Hein, Peeter 1967. Kirjanduslik klubi. Johannes Semper. – Eesti Raadio, eetris 22. IX, fonoteegi nr ASCDR-7261.1.
http://arhiiv.err.ee

Kaalep, Ain 2004 = Telefoniintervjuu Ain Kaalepiga, Tartu/Elva, 15. XI.

Undusk, Jaan 2012. Sissejuhatuseks Johannes Semperi kohast meie kultuuriloos. Ettekanne Johannes Semperi 120. sünniaastapäeva seminaril sarjast „Siuru kevad” Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse muuseumiosakonnas, 20. VI.

Verhaeren, Émile 1979. Keskööprogrammi luulekava: Émile Verhaereni luulet. – Eesti Raadio, eetris 2. IV, fonoteegi nr RMARH-59041.
http://arhiiv.err.ee

Verhaeren, Émile 2013. Luuleruum: Émile Verhaereni luulet. – ERR, eetris 2. I.
http://vikerraadio.err.ee/kuularhiiv?saade=44&kid=100