PDF

Poeedirahu – Andrus Kasemaa’s literary Umwelt

https://doi.org/10.54013/kk667a1

References

Bunkše, Edmunds Valdemārs 2012. Geograafia ja elamise kunst. Tallinn: Varrak.

Deely, John 2009. Semiootika alused. Tartu Semiootika Raamatukogu 4.1. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.

Jennings, Ken 2012. Kaardikirg. Geograafianohikute kirev maailm. (Imeline Teadus.) Tallinn: Äripäev.

Kasemaa, Andrus 2008. Poeedirahu. Tartu: Ilmamaa.

Kasemaa, Andrus 2009a. Andrus Kasemaa elektronkirjad 15. V – 11. VI 2009.

Kasemaa, Andrus 2009b. Lagunemine. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.

Kasemaa, Andrus 2012a. Kustutamatud õhtud. Tallinn: Tuum.

Kasemaa, Andrus 2012b. Leskede kadunud maailm. Tallinn: Varrak.

Kasemaa, Andrus 2013. Ehalkäimisest. – Looming, nr 1, lk 84–94.

Kaus, Jan 2008. Poeedi aeglus. – Sirp 7. XI, lk 4–5.

Liiv, Juhan 1921. Enesest ja teistest. Juhan Liivi kogutud teoksed I. Tartu: Noor-Eesti.

Maran, Timo 2001. Mõtteid Kaplinski omailmast. – Keel ja Kirjandus, nr 3, lk 181–184.

Melts, Brita 2010. Luuletaja omailm: Andrus Kasemaa Poeedirahu ja Mats Traadi Harala. Magistritöö. Tartu Ülikool, Kirjanduse ja teatriteaduse osakond.

Parhomenko, Eduard 2009. Martin Heidegger. – 20. sajandi mõttevoolud. Toim Epp Annus. Heuremata. Tallinn–Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, lk 229–262.

Rummo, Paul-Eerik 2010. Autori uutmoodi uuestisünd. – Looming, nr 4, lk 589–591.

Tomberg, Jaak 2009. Poeedi lagunemise passiivne ja rikastav rahu. – Sirp 14. VIII, lk 7.

Tuan, Yi-Fu 1981. Space and Place. The Perspective of Experience. Third print-ing. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Tüür, Kadri 2002. Koht ja kohatus Karl Ristikivi romaanides „Kõik, mis kunagi oli” ja „Ei juhtunud midagi”. – Aare Pilv, Kadri Tüür, Sündmus. Koht. (Collegium litterarum 15.) Tallinn: Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, lk 69–192.

Tüür, Kadri 2011. Bird Sounds in Nature Writing: Human Perspective on Animal Communication. – Umweltphilosophie und Landschaftsdenken im baltischen Kulturraum. Environmental Philosophy and Landscape Thinking. Toim Liina Lukas, Ulrike Plath, Kadri Tüür. (Collegium litterarum 24.) Tallinn: Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, lk 154–178.

Uexküll, Jakob von 2012. Omailmad. Koost Kalevi Kull ja Riin Magnus. (Eesti mõttelugu 105.) Tartu: Ilmamaa.

Undusk, Jaan 2011a. Das baltische Pantheon in der Naturphilosophie. Baer, Uexküll, Ostwald und das Problem der Zeit. – Umweltphilosophie und Landschaftsdenken im baltischen Kulturraum. Environmental Philosophy and Landscape Thinking. Toim Liina Lukas, Ulrike Plath, Kadri Tüür. (Collegium litterarum 24.) Tallinn: Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, lk 112–136.

Undusk, Jaan 2011b. Umweltphilosophie und Naturdenken im baltischen Raum. Zur Einführung und Irritation. – Umweltphilosophie und Landschaftsdenken im baltischen Kulturraum. Environmental Philosophy and Landscape Thinking. Toim Liina Lukas, Ulrike Plath, Kadri Tüür. (Collegium litterarum 24.) Tallinn: Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, lk 15–21.

Vaarik, Laura-Madleen 2009. „Sest nad on kõik põrmu- ja raipehaisulised luuletused”. – Värske Rõhk, III (nr 19), lk 87–89.