PDF

Five reflections on translating philosophy

https://doi.org/10.54013/kk679a5

This paper presents five practice-based reflections on the translation of philosophical texts into Estonian. It is mainly the translation of analytic philosophy that is taken into consideration. The main claims of the paper are the following: 1) The variety of philosophy itself should not be overlooked when discussing the translation of philosophy; 2) Special terms should be translated consistently but only in the contexts wherein these words occur as terms; 3) Translating philosophy cultivates the language to be used for doing original philosophy in the native language; 4) The language of translation should make sense and be free from exaggeration and gratuitous „showing-off” on the part of the translator; 5) The translation of philosophy is not the same as the doing of philosophy, but it is also valuable. By way of examples, some difficult cases (such as the terms ‘mind’ and ‘physical’) are discussed in more detail.

References

Bellos, David 2011. Is That a Fish in Your Ear? The Amazing Adventure of Translation. London: Allen Lane.

Bennett, Deborah J. 2004. Logic Made Easy: How to Know When Language Deceives You. New York: Norton.

Bouwsma, Oets Kolk 2004. Descartes’i kuri deemon. Tlk B. Mölder. – Akadeemia, nr 12, lk 2668–2681.

Budismi pühad raamatud 2004. 1. osa. Tlk L. Mäll. Tartu: Lux Orientis.

Budismi pühad raamatud 2005. 2. osa. Tlk L. Mäll. Tartu: Lux Orientis.

EKSS = Eesti keele seletav sõnaraamat. Toim Margit Langemets, Mai Tiits, Tiia Valdre, Leidi Veskis, Ülle Viks, Piret Voll. 2. tr, kd I–VI. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2009.

Kaplinski, Jaan 2002. Soome-ugri keeled ja filosoofia. – Looming, nr 2, lk 231–248.

Kaplinski, Jaan 2013. Keel – rahva vaimu väljendaja või tõlkimise masin? – Sirp 29. XI, nr 45, lk 3.

Masing, Uku 2004. Keelest ja meelest. Tartu: Ilmamaa.

McDowell, John 2006. Maailma kogemine. Tlk B. Mölder. – Akadeemia, nr 3, lk 631–648.

Mölder, Bruno 2011. Analüütiline filosoofia – mis ta on ja mis ta ei ole? – Filosoofia ja analüüs. Analüütilise filosoofia seminar 20. Koost ja toim B. Mölder, J. Kangilaski. Tartu: EYS Veljesto Kirjastus, lk 24–53.

Mölder, Bruno, Kangilaski, Jaan 1997. Vaim ei ole teadvus! – Akadeemia, nr 1, lk 175–180.

Mölder, Bruno, Kangilaski, Jaan 2012. Saateks. – Põhjuslikkus, tõlgendus ja teadmine: valitud filosoofilised artiklid. D. Davidson. Koost ja toim J. Kangilaski, B. Mölder. Tallinn: Varrak, lk 7–12.

Nagel, Thomas 1996. Mis tunne on olla nahkhiir? Tlk T. Hallap. – Akadeemia, nr 10, lk 2090–2107.

Parhomenko, Eduard 2009. Martin Heidegger. – 20. sajandi mõttevoolud. Toim E. Annus. Tallinn–Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, lk 229–262.

Parve, Valdar 1991. Filosoofilisi teadvuskontseptsioone: õppevahend filosoofiat õppijaile. Tartu Ülikool: Filosoofia ja poliitikateaduse kateeder.

Quine, Willard Van Orman 2008. Sellest, mis on olemas. Tlk B. Mölder. – Akadeemia, nr 3, lk 637–657.

Rée, Jonathan 2001. The Translation of Philosophy. – New Literary History, kd 32, nr 2, lk 223–257.
https://doi.org/10.1353/nlh.2001.0020

Stoljar, Daniel 2001. Two Conceptions of the Physical. – Philosophy and Phenomenological Research, kd 62, nr 2, lk 253–281.
https://doi.org/10.1111/j.1933-1592.2001.tb00056.x

Sutrop, Urmas 2004. Eesti keele maailmapildist: meel, hing ja vaim. – Mäetagused, nr 24, lk 99–108.
https://doi.org/10.7592/MT2003.24.sutrop

Südasuutra 2014. Tõlkinud ja kommenteerinud Kadri Raudsepp. Eesti-Tiibeti Kultuuriselts. http://www.dalailama.ee/wp-content/uploads/2014/05/sydasuutra.pdf (30. V 2014).