PDF

How to write South Estonian literary history?

Mart Velsker. Lõunaeesti kirjandusloo kirjutamise võimalusi. Dissertationes litterarum et contemplationis comparativae Universitatis Tartuensis 12. Tartu Ülikooli Kirjastus, 2014. 202 lk.