PDF

A biographical cross-section of early Estonian press

Brendekenist Peeglini. Eesti ajakirjanduse biograafiline lühileksikon 1689–1940. Koostajad ja toimetajad Roosmarii Kurvits, Anu Pallas. Tartu Ülikooli Kirjastus, 2014. 193 lk.