PDF

A dissertation on German and Estonian modal particles

Janika Kärk. Saksa ja eesti keele sagedamate värvingupartiklite võrdlev analüüs. Humanitaarteaduste dissertatsioonid 38. Tallinna Ülikool, 2014.