PDF

A kind of miracle – the Estonian-Latvian dictionary out at last

Igauņu-latviešu vārdnīca. Eesti-läti sõnaraamat. Atbildīgais redaktors / Vastutav toimetaja Valts Ernštreits. Sastādītāji / Koostajad Valts Ernštreits, Marika Muzikante, Maima Grīnberga. Latviešu valodas aģentūra, Eesti Keele Sihtasutus, 2015.