PDF

‘Bare life’ in camp memoirs and in the prose of Jaan Oks

https://doi.org/10.54013/kk703a1

The article compares the prose oeuvre of Jaan Oks with certain death camp memoirs with a documentary background, based on the concept of ‘bare life’ borrowed from the philosophy of Giorgio Agamben. The hypothesis is that Jaan Oks’s short stories of village life keep consistently outlining the contours of bare life. Bare life means a life emptied from normal human desire for happiness and for a future. The article compares the peasants depicted in Oks’s short stories with the camp residents called ‘Muselmänner’, who had given up fighting for their lives, thus finding themselves halfway between life and death. In Oks’s prose peasant life is also a mechanical existence emptied of all meaning and without any chance of developing one. The consequence is that life is not worth living and suicide is the only exit.

The final part of the article describes, based on camp memoirs, some of the so-called survival strategies and speculates a little on modern life in general. It is observed that in the extreme conditions of the concentration camp all aims normally giving sense to human life were superseded by the necessity of mere survival, that is, bare life came to occupy people’s whole consciousness and their system of values. However, such a shift is not confined to concentration camps only; the end of the article attempts to demonstrate how a similar regard of the mere fact of staying alive as the ultimate value is flooding the whole space of modern thinking.

References

Agamben, Giorgio 1999. Remnants of Auschwitz. The Witness and the Archive. Tlk Daniel Heller-Roazen. New York: Zone Books.

Agamben, Giorgio 2009. Homo sacer. Suveräänne võim ja paljas elu. Tlk Maarja Kangro. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.

Agamben, Giorgio 2015. Tulevane kogukond. Vahendid ilma eesmärkideta. Tlk Maarja Kangro. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.

Baer, Karl-Ernst von 1976. Eestlaste endeemilistest haigustest. Tallinn: Perioodika.

De Boever, Arne 2011. Bare Life. – The Agamben Dictionary. Toim Alex Murray, Jessica White. Edinburgh: Edinburgh University Press, lk 30–31.

Debord, Guy 2013. Vaatemänguühiskond. Tlk Anti Saar. Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus.

Frankl, Viktor E. 2002. …ja siiski tahta elada. Psühholoog kogeb omal nahal koonduslaagrit. Tlk Piret Metspalu. Tartu: Johannes Esto Ühing.

Frister, Roman 2005. Müts. Tlk Kristiina Kivil. Tallinn: Vagabund.

Grünthal, Ivar 2001 [1956]. Jaan Oks – alateadvuse anatoom. – I. Grünthal, Müütide maagia. (Eesti mõttelugu 40.) Tartu: Ilmamaa, lk 9–25.

Heero, Aigi 2005. Jaan Oksa ekspressionism. – Keel ja Kirjandus, nr 3, lk 195–208.

Heidegger, Martin 1967. Sein und Zeit. Tübingen: Niemeyer.

Heidegger, Martin 1989. Küsimus tehnika järele. Tlk Ülo Matjus. – Akadeemia, nr 6, lk 1195–1222.

Heidegger, Martin 2003. Aja mõiste. Tlk Eduard Parhomenko. – Akadeemia, nr 5, lk 1019–1041.

Kama, Kaido 2013. Pärimuskultuur kui ellujäämisõpetus. – Akadeemia, nr 12, lk 2115–2122.

Kaugver, Raimond 1989. Kirjad laagrist. Tallinn: Eesti Raamat.

Kertész, Imre 2004. Saatusetus. Tlk Sander Liivak. Tallinn: Eesti Raamat.

Laclau, Ernesto 2007. Bare life or social indeterminacy? – Giorgio Agamben, Sovereignity and Life. Toim Matthew Calarco, Steven DeCaroli. Stanford: Stanford University Press, lk 11–22.

Laclau, Ernesto 2015. Antagonism, poliitika, hegemoonia. Valik esseid. Tartu: EYS Veljesto.

Levi, Primo 2004. Kas see on inimene. Hingetõmbeaeg. Tlk Maarja Kaplinski ja Mailis Põld. Tallinn: Vagabund.

Liiv, Juhan 1956. Teosed. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus.

Lipping, Jüri 2004. Palja elu võimalikkusest Maal (fragment). – Püsimatu metaphysicus. Madis Kõiv 75. Koost Jaan Kangilaski, Bruno Mölder, Veiko Palge. Tartu: EYS Veljesto Kirjastus, lk 187–199.

Lukas, Liina 2005. Kirjanduslikust ruumikujutusest Jaan Oksa ja Eduard von Keyserlingi näitel. – Keel ja Kirjandus, nr 5, lk 345–358.

Luks, Leo 2015. Nihilism ja kirjandus. „Ei” kogemine filosoofia ja kirjanduse ühtesulamisel. Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus.

Lust, Kersti 2015. Võitlus näljaga. 19. sajandi näljahädad Eesti külas. Tallinn: Rahvusarhiiv.

Monticelli, Daniele 2016. Poliitika tühisus ja tühjusest võrsuv poliitika. – Vikerkaar, nr 1–2, lk 137–148.

Mutt, Mihkel 2014. Kultuuritegijate kujunemisest – moraaliloo taustal. – M. Mutt, Õhtumaa Eesti I. Tallinn: Fabian, lk 82–95.

Oks, Jaan 2003. Otsija metsas. Tartu: Ilmamaa.

Oks, Jaan 2004. Orjapojad. Tartu: Ilmamaa.

Palgi, Daniel 2003 [1927]. Jaan Oksa proosateoste stiil lingvistiliselt. – Jaan Oks, Otsija metsas. Tartu: Ilmamaa, lk 398–429.

Pojman, Louis P. 2002. Eetika. Õiget ja väära avastamas. Tlk Tiiu Hallap. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.

Rilke, Rainer Maria 1989. Malte Laurids Brigge ülestähendused. Tlk Tiiu Relve. Loomingu Raamatukogu, nr 32–35. Tallinn: Perioodika.

Solženitsõn, Aleksandr 1963. Üks päev Ivan Denissovitši elus. Tlk Lennart Meri ja E. Sarv. Loomingu Raamatukogu, nr 11–12. Tallinn: Ajalehtede-Ajakirjade Kirjastus.

Sruoga, Balys 1976. Jumalate mets. Tlk Valvi Strikaitienė. Tallinn: Eesti Raamat.’

Süvalep, Ele 1996. Modernist Jaan Oks. – Keel ja Kirjandus, nr 12, lk 793–799.