PDF

Caught in the Soviet turmoil: the story of Irma Truupõld

https://doi.org/10.54013/kk710a2

Keywords: Irma Truupõld, Estonian children’s literature, Estonian women’s literature, Soviet occupation

Irma Truupõld (1903–1980) began publishing short stories and poetry for both children and adults at the age of twenty. Four of her children’s books came out in print in the mid-1930s: Rohelise Päikese Maa (The Land of the Green Sun), Öömori okas­linn (The Needle City of Öömori), Aadi esimene armastus (Aadi’s First Love) and Kuidas jõuluvana leidis endale ameti (How Father Christmas Found His Profession). Of these, the first two are held in the highest regard and have remained her most popular works. Unfortunately, Truupõld’s literary career was cut short by the Soviet occupation and the establishment of Socialist Realism as the official artistic doctrine shortly thereafter. Critics found her fantastic stories to be ill-suited for Soviet children and accused Rohelise Päikese Maa of „bourgeois propaganda”. This resulted in a nearly twenty-year-long gap in the reception of Truupõld’s texts, the consequences of which are still felt today. She has regained her good reputation over time, but seems destined to stay in the periphery of the Estonian literary canon.

 Janika Läänemets (b. 1990), MA in Estonian Literature (University of Tartu),  janika.laanemets@gmail.com

References

Arhiiviallikad

Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Kultuurilooline Arhiiv:

KM EKLA, f 65, m 2: 39. Friedrich Kuhlbarsi kiri Irmgard Treufeldt’ile.

KM EKLA, f 65, m 17: 6. Irmgard Treufeldt’i kirjad Friedrich Kuhlbarsile 15.04.1922–02.10.1923.

KM EKLA, f 226, m 19: 5. Helmi Mäelo kiri Irma Pihlak-Truupõld’ile 02.09.1969.

KM EKLA, f 226, m 30: 2. Irma Pihlak-Truupõld’i kirjad Helmi Mäelole 06.07.1969–20.11.1969.

KM EKLA, f 310, m 87: 3. Johanna Pihlaku (= Irma Truupõld) kirjad Bernard Kangrole 18.06.1967–21.05.1969.

P i h l a k, Ilmar 2014. J. Läänemetsa intervjuu I. Pihlakuga, Tartus 8. X.

Kirjandus

A. K. 1941. Algupärane operett „Estonias”. – Noorte Hääl 24. I.

Algupärane… 1952 = Algupärane operett „Kalurineiu” Kanadas. – Kodukolle, nr 12, lk 24–25.

Ambur, Paul 1936. Looduse Lasteraamatu II sari. – Eesti Raamat, nr 4, lk 170–174.

Eesti jõulusalmide… 2011 = Eesti jõulusalmide ja -juttude kuldraamat. Koost Olivia Saar, toim Eve Leete, O. Saar. Tallinn: TEA Kirjastus.

Eesti lasteluule… 2008 = Eesti lasteluule kuldraamat. Koost Reet Krusten, toim Eve Leete. Tallinn: TEA Kirjastus.

Ehrmann, Karl 1933. Üheksa luulenaist. Märkmeid neist, kes pole veel jõudnud esimese raamatuni. – Eesti Noorus, nr 12, lk 223–227.

Elango, Aleksander 1936. Looduse Lasteraamat. – Eesti Kirjandus, nr 5, lk 239–242.

ELKA VI 1999 = Eesti lastekirjanduse antoloogia. VI köide: Hobu mul jookseb ohje pidi. Koost Andres Jaaksoo. Tallinn: Steamark.

ENSV Kirjandus-… 1945 = ENSV Kirjandus- ja Kirjastusasjade Peavalitsuse Ülema käskkiri Nr. 23 [9. mail 1941. a.: nimestik eestikeelsetest raamatutest, mis kuuluvad kõrvaldamisele ENSV raamatukogudest ja -kauplustest]. Tallinn: s.n.

ENT II 1956 = Eesti Nõukogude Teater II. Toim Huko Lumet. Tallinn: Eesti NSV Teatriühing.

„Estonia” teatribüroo 1941. „Kalurineiu” „õnnetu” lõpp. – Eesti Sõna 18. XII, lk 6.

Hirvesoo, Avo 1989a. Kuningriigi uuteks alamateks. – Teater. Muusika. Kino, nr 6, lk 23–34.

Hirvesoo, Avo 1989b. Eesti muusikud Kanadas. – Teater. Muusika. Kino, nr 9, lk 77–86.

Hooaja… 1943 = Hooaja teine pool. „Kalurineiu” ja ta „väike kodusaar”. – Eesti rahva kannatuste aasta II. Tallinn: Eesti Omavalitsus, Eesti Kirjastus, lk 300–304.

Ime… 2002 = Ime kütken tähe poole kist. Eesti murdeluule antoloogia. Koost Siim Kärner. Viljandi: S. Kärner.

Jõululaule… 1996 = Jõululaule lastele. Koost Reet Krusten. Tallinn: Olion.

Kask, Karin 1946. Kirjanduse poolaasta-toodang, mis pakub vähe noortele. – Noorte Hääl 24. X.

Kodumaise… 1941 = Kodumaise opereti esietendus. – Rahva Hääl 17. I.

Koskel, Artur 1946. Uut noorsoo- ja lastekirjandust 1946. aastal. – Eesti Naine, nr 3, lk 98–100.

Krusten, Reet 1969. Mäletate „Rohelise päikese maad”? – Nõukogude Naine, nr 8, lk 9–10.

Krusten, Reet 1971. Laste- ja noorsookirjanduse probleeme. – Looming, nr 5, lk 758–762.

Krusten, Reet 1995. Eesti lastekirjandus. Tartu: Elmatar.

Kuivits, Kadi 2014. Kultuuripärandi Seltsi videopärand. – Väliseesti Muuseumi ja Eesti Õppetöö Keskuse ajaveeb, 12. VI. http://vemublog.blogspot.com.ee/2014/06/kultuuriparandi-seltsi-videoparand.html (25. X 2016).

LKS = Reet Krusten, Krista Kumberg, Mare Müürsepp, Mari Niitra, Hille Ojala, Jaanika Palm, Malle Reidolv, Ave Tarrend 2006. Lastekirjanduse sõnastik. Toim J. Palm, Ülle Väljataga. Tallinn: Eesti Lastekirjanduse Teabekeskus.

LR I 2011 = Laste rõõm. I osa. Eesti lastejutte ja luuletusi koos piltidega 1860–1980. Koost Anu Kehman, Ülle Väljataga, toim Tiina Tammer. Tallinn: Tammerraamat.

Mattheus, Ave 2012. Eesti laste- ja noortekirjanduse genees: küsimusepüstitusi ja uurimisperspektiive. (Tallinna Ülikooli Humanitaarteaduste dissertatsioonid 31.) Tallinn: Tallinna Ülikool.

Meie… 2003 = Meie lapse jõulusalmid. Koost Maarja Vaino, toim Maris Makko. Tallinn: Kunst.

Merila-Lattik, Helbe 2000. Eesti arstid 1940–1960. Pärnu: H. Merila-Lattik.

Mettus, Voldemar 1941. Kena uudisoperett. „Kalurineiu” Estonias. – Kommunist 25. I.

Niitra, Mari 2005a. Antropomorfiseerimise mehhanismid loomalugudes eesti lastekirjanduse näitel. Magistritöö. Tartu: Tartu Ülikool.

Niitra, Mari 2005b. Rahvusliku ideoloogia ilmingud 1930. aastate loomamuinasjuttudes. – Nukits, lk 8–11.

Olesk, Sirje 2000. Neljakümnendad I: murrang kodumaal. – Muutuste mehhanismid eesti kirjanduses ja kirjandusteaduses: ettekandeid ja artikleid 1999. Koost Marin Laak, S. Olesk, toim M. Laak. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, lk 149–172.

Olesk, Sirje 2003. „Laine põhi”. Kirjandusest ja selle kontekstist Eestis aastatel 1950–1953. – Võim ja kultuur. Koost Arvo Krikmann, S. Olesk. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, lk 465–479.

Palm, Jaanika 2008. Eesti lastekirjanduse kriitika ja teoreetiline mõte aastail 1918–1939. – Eesti Lastekirjanduse Keskuse toimetised 3. Tallinn: Eesti Lastekirjanduse Keskus, lk 6–52.

Parve, Ralf 1950. Meie lastekirjanduse kümme aastat. – Looming, nr 4, lk 480–498.

Pervik, Aino 2000. Hea ja kurja vahel: fantaasiast meie nõukogudeaegses lastekirjanduses. – Nukits, lk 8–17.

Pihlak, Ülo 1992. Saateks. – Irma Truupõld, Öömori okaslinn. Tallinn: Perioodika, lk 54–56.

Põldmäe, Mare 1992. Kevad „Estonias”. – Rahva Hääl 15. V.

Pärl, Andres 1936a. „Looduse” lasteraamat 1935./1936. a. – Kasvatus, nr 3, lk 135–139.

Pärl, Andres 1936b. Lastekirjandust. „Looduse” Lasteraamat 1936. a. – Uus Eesti 5. VIII, lk 6.

Pärl, Andres 1937. „Looduse” lasteraamatu II sari. – Eesti Kool, nr 3, lk 181–184.

Pärl, Andres 1938. „Looduse” Kuldraamatu VI sari. – Eesti Kool, nr 3, lk 209–212.

Raudsepp, Anu 2000. Kirjandus ja stalinistlik kultuuripoliitika Eestis. – Muutuste mehhanismid eesti kirjanduses ja kirjandusteaduses: ettekandeid ja artikleid 1999. Koost Marin Laak, Sirje Olesk, toim M. Laak. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, lk 136–148.

RK „Ilukirjanduse ja Kunsti”… 1946 = RK „Ilukirjanduse ja Kunsti” aastaplaanist. – Looming, nr 2, lk 253–256.

Roos, Jaan 1938. 1937. aasta „Kuldraamatu” sari. – Kasvatus, nr 2, lk 99–102.

Sajandi edukamad… 2000 = Sajandi edukamad Eesti lastekirjanikud. – Nukits, lk 51.

Sajandi sada… 2000 = Sajandi sada parimat Eesti algupärast lasteraamatut. – Nukits, lk 50–51.

Semper, Johannes 1947. Eesti nõukogude kirjanduse arenguteed ja ülesanded. – Looming, nr 1/2, lk 6–30.

Sillaots, Marta 1938. Uusi noorsooraamatuid. – Eesti Naine, nr 4, lk 63–64.

Suud… 2012 = Suud anna mullal ma. Mulgi murdeluule antoloogia. Koost Ülo Alo Võsar. Veskimäe: Kodukuru.

Tarassenkov, A. 1948. Nõukogude kirjandus sotsialistliku realismi teel. – Looming, nr 8, lk 960–977.

Teder, Eerik 1973. Irma Truupõld 70. – Looming, nr 7, lk 1228–1229.

Teder, Eerik 1981. Meenutades Irma Truupõldu. – Keel ja Kirjandus, nr 2, lk 127–128.

Truupõld, Irma 1925a. Vesuuv. – Vikerkaar, nr 5, lk 70.

Truupõld, Irma 1925b. Jäämäe kuningatar. – Laste Rõõm, nr 8, lk 174–175.

Truupõld, Irma 1930. Kapriis. – Olion, nr 12, lk 35.

Truupõld, Irma 1931a. Kohtamisele. – Olion, nr 4, lk 154.

Truupõld, Irma 1931b. Unistus. – Raadio, nr 5, lk 42.

Truupõld, Irma 1932. Peedukese kodu. – Laste Rõõm, nr 3, lk 50–55.

Truupõld, Irma 1934. Uuestsünd. – Meie homme: Virumaa kunsti- ja kirjanduse album 1934. Toim Arnold Aru, Valdur Mustel, Hugo Viires. Rakvere: ÜENÜ Virumaa keskkorraldus, lk 22.

Truupõld, Irma 1937. Aadi esimene armastus. Tartu: Loodus.

Truupõld, Irma 1940. Ülestõusmine. – Nädal Pildis, nr 5, lk 117–118.

Truupõld, Irma 1948. Naistepäevaks. – Õhtuleht 8. III.

Truupõld, Irma 1949. Tütarlaps kombinaadist. – Pilt ja Sõna, nr 9, lk 5, 8.

Truupõld, Irma 1980. Rohelise Päikese Maa. Tallinn: Eesti Raamat.

Tõnson, Helga 1970. Agu Lüüdik. Tallinn: Eesti Raamat.

Unustatud… 2005 = Unustatud mänguasjad: eesti keeles ilmunud lastelugusid 20. sajandi algupoolelt. Koost Tiia Toomet ja Eesti Lastekirjanduse Teabekeskus, toim Helen Arak. Tallinn: Tänapäev.

Veri, Karl 1981. „Rohelise Päikese Maa” autorist. – Kommunist 13. I.

Veskimägi, Kaljo-Olev 1996. Nõukogude unelaadne elu. Tsensuur Eesti NSV-s ja tema peremehed. Tallinn: K.-O. Veskimägi.

Viiding, Paul 1947. Eesti nõukogude noorsookirjandusest aastail 1940–1946. – Looming, nr 1/2, lk 84–93.

Viinakuu 2010 = Viinakuu. Alkohol eesti luules. Koost Udo Uibo, toim Priit Põhjala. Tallinn: Tänapäev.

Väli, Heino 1973. Kaasakõndimist meie lasteraamatu tegelasega. – Looming, nr 5, lk 842–858.

Väli, Heino 1975. Mallega ja Kallega. Tallinn: Eesti Raamat.

Väärtuslikke… 1936 = Väärtuslikke raamatuid tänavusel kirjanduseturul. – Uus Eesti 10. XII, lk 7–8.

Üliõpilaslaulik 2009. Koost Andres Parmas. Tartu: Tartu Ülikool.