PDF

Biographies crossing genre boundaries

Abstract for the special issue on biographical writing

https://doi.org/10.54013/kk718a1

References

Backscheider, Paula R. 2001. Reflections on Biography. Oxford: Oxford University Press.
Eestile elatud elud 2017. http://raamatud.maaleht.delfi.ee/ (29. VIII 2017).
Gilmore, Leigh 2017. Testimony. – a/b: Auto/Biography Studies, kd 32, nr 2, lk 307-309.
https://doi.org/10.1080/08989575.2017.1288957
Hinrikus, Rutt 2010. Eesti autobiograafilise kirjutuse kujunemisest 18. sajandist Teise maailmasõjani. – Methis. Studia humaniora Estonica, nr 5/6, lk 20-37.
Hinrikus, Rutt, Kirss, Tiina 2006. Mälu narratiivi ämblikuvõrgus. – Võim & Kultuur 2. Koost Mare Kõiva. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, lk 419-452.
https://doi.org/10.7592/VK2.2006.dialoog
Hipschen, Emily, Chansky, Ricia Anne 2017. Looking Forward: The Futures of Auto/Biography Studies. – a/b: Auto/Biography Studies, kd 32, nr 2, lk 139-157.
https://doi.org/10.1080/08989575.2017.1301759
Kirss, Tiina 2002. Sissejuhatuseks. – Mälutunglad. Koost T. Kirss. Toronto: lk 3-6.
Kurvet-Käosaar, Leena 2010. Mõistete rägastikus: autobiograafiast omaeluloo­kirjutuseni. – Methis. Studia humaniora Estonica, nr 5/6, lk 7-19.
Kurvet-Käosaar, Leena, Hinrikus, Rutt 2013. Omaelulookirjutus taasiseseisvumisest nullindateni. – Methis. Studia humaniora Estonica, nr 11, lk 97-115.
https://doi.org/10.7592/methis.v8i11.1004
Laanes, Eneken 2017. Trauma keelde tõlgitud. Kultuurideülesed mäluvormid eesti laagri- ja küüditamismälestustes. – Keel ja Kirjandus, nr 4, lk 241-257.
https://doi.org/10.54013/kk713a1
Põldmäe, Rudolf 1938. Hernhuutlikud elulookirjeldused. – Eesti Kirjandus, nr 9, lk 385-403.
Põldmäe, Rudolf 2011. Vennastekoguduse kirjandus. (Eesti mõttelugu 101.) Tartu: Ilmamaa.