PDF

A new biography of Aino Kallas from a Finnish author

Silja Vuorikuru. Aino Kallas – Maailman sydämessä. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2017