PDF

Human science as national self-reflection

Third preface

https://doi.org/10.54013/kk723a3

References

Hurt, Jakob 1888. Paar palvid Eesti ärksamaile poegadele ja tütardele. – Olevik, nr 8, 22. II; Olevik, nr 9, 29. II; Olevik, nr 10, 7. III.

Loorits, Oskar 1932. Vanavara kultuuriloo teenistusse! Teeme ja probleeme üksikasjalikumaks uurimiseks. – Vanavara vallast. Õpetatud Eesti Seltsi kir­jad I. Tartu: Õpetatud Eesti Selts, lk 35–58.

Lotman, Juri 2010 [1973]. Kahest kommunikatsioonimudelist kultuuri süsteemis. – J. Lotman, Kultuuritüpoloogiast. Tlk Kaidi Tamm, Tanel Pern, Silvi Salupere. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, lk 127–165.

Maas, Alar 2013. Euroopa identiteedist Eestis. – Akadeemia, nr 2, lk 239–276.

Ojasaar, Krista 2017. Kuidas mõista humanitaarteaduste ühiskondlikku mõju? – Sirp 24. XI.

Sarv, Mari, Särg, Taive (ilmumas). What is the use of all these popular antiquities? The third life of folklore. – Journal of Ethnology and Folkloristics.

Torop, Peeter 2011. Tõlge ja kultuur. Tallinn–Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.