PDF

A convincing dissertation

Marju Lepajõe. Pastorid ja kirjakultuur: kristliku humanismi variatsioonidest Eesti- ja Liivi­maal XVII sajandi esimesel poolel. (Dissertationes theologiae Uni­versitatis Tartuensis 34.) Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2018