PDF

Two groundbreakers, two teachers

Johann Voldemar Jannsen and Juhan Peegel

https://doi.org/10.54013/kk738a3

Keywords: consistent Estonian journalism, Perno PostimeesEesti Postimees, academic journalism training at the University of Tartu, the role of Estonian-medium journalism, Estonian cultural history

May 16, 2019 is the 200th anniversary of Johann Voldemar Jannsen and May 19, 2019 is the centenary of the birth of Juhan Peegel. In June 1857 Jannsen started as editor of the weekly Perno Postimees, thus laying the foundation of consistent Estonian journalism. A hundred years later, in June 1957 the first students who had been trained as journalists graduated from the University of Tartu. The initiative for introducing such training to students of Estonian Philology (preparing them for work in Soviet Estonian press) had come from Juhan Peegel. The article emphasises that Jannsen taught the Estonian people to read a newspaper and to trust it, while Peegel taught his students to create one. He underlined that a journalist should have a sense of mission and self-criticism and always be responsible for their words.

Krista Aru (b. 1958), PhD, historian of journalism and museologist (Poe 8–12, Tartu 51004), kristaaru@gmail.com

 

References

Issakov, Sergei 1983. Eesti kultuuriloo ainestik Leningradi arhiivides. – S. Issakov, Arhiivide peidikuist. Tallinn: Eesti Raamat, lk 42–59.

Jõgi, Olev 1979. Tuulepuhang kagust – üle nimetute haudade. – Sirp ja Vasar 5. V, nr 18, lk 4.

Kalda, Maie 1976. Jannsenist ja tema jumalatest. – M. Kalda, Kirjandusest ja kriitikast. Tallinn: Eesti Raamat, lk 75–79.

Kampmaa, Mihkel 1912. Eesti kirjanduseloo peajooned. 1. jagu. Tallinn: August Buschi kirjastus.

Kirjawastussed 1863. – Perno Postimees 5. VI, nr 22, lk 177.

Mis peaks ollema… 1861 = Mis peaks ollema, agga weel mitte ei olle. – Perno Posti­mees 15. II, nr 7, lk 50.

Otsides. Juhan Peegel. Meenutusi pikalt teelt. Vestluste põhjal koostanud Maarja Lõhmus. Tallinn: Tänapäev, 2006.

Peegel, Juhan 1966. Eesti regivärsilise rahvalaulu keelest. Tartu: Tartu Riiklik Ülikool, eesti keele kateeder

Peegel, Juhan 1978. Komissar. – J. Peegel, Teed ja ristteed. Üks vanamoeline jutuahel. Tallinn: Eesti Raamat, lk 125–135.

Peegel, Juhan 1987. Ajakirjandus, ajalugu, ajakirjanik. – Eesti ajakirjanduse ajaloost. V. Tartu: Tartu Riiklik Ülikool, lk 5–10.

Peegel, Juhan 1988. Ja ongi kogu elu. Aplikatsioonid akadeemilisel foonil. – Looming, nr 4, lk 435–477.

Peegel, Juhan 1989. Mis on meie rahvuskultuuri aluseks ja kas tal üldse on veel mingit sidet kaasajaga („Viimase kella” loeng žurnalistikaosakonna lõpetajatele 1987. a. kevadel.) – Fakt. Sõna. Pilt. XII. Tartu: Tartu Ülikool, lk 4–19.

Peegel, Juhan 1990. Aegade jäljed. Kaks habrast juttu. Tallinn: Eesti Raamat.

Peegel, Juhan 1994. Iseendaks jäämisest. (120 aastat J. V. Veski sünnist.) – Keel ja Kirjandus, nr 1, lk 12–14.

Peegel, Juhan 1997. Väljakaevamistöödelt… eesti keele alal. – J. Peegel, Kuld on jäänud jälgedesse. Regivärsi keelest ja poeetikast. Tartu: Eesti Kirjandus­muuseum, lk 42–46.

Peegel, Juhan 1999. Meenutusi kohtumistest Kalevi ja tema pojaga. – Keel ja Kirjandus, nr 3, lk 145–159.

Sannumed ommalt maalt 1857a. – Perno Postimees 5. VI, nr 1, lk 3–4.

Sannumed ommalt maalt 1857b. – Perno Postimees 14. VIII, nr 7, lk 51.

Sannumed voõralt maalt 1857. – Hispaniamaalt. Perno Postimees 14. VIII, nr 7, lk 54.

Šank, Ester 1999. Intervjuu Juhan Peegliga. – Maaleht 20. V, nr 20, lk 8–9.