PDF

What is his game?

Some observations on Mati Unt’s later works

https://doi.org/10.54013/kk740a3

Keywords: Mati Unt, game, archetype, postmodernism, modernism, romanticism

The article discusses Unt’s oeuvre of the 1990s and 2000s, with the main focus on his novels Öös on asju (Things in the Night, 1990) and Brecht ilmub öösel (Brecht will appear at night, 1997) and the keyword “game”. The article investigates whether Unt’s later works, described in his time as complicated and confusing, really differ so much from his earlier period as far as the themes and focus are concerned. In addition, the article makes an attempt to map the relationship between Unt and postmodernism, which is by no means clear. Although Unt seems to have been fond of postmodernist techniques, the internal undercurrents of his texts fail to be captured by postmodernist keywords.

Maarja Vaino (b. 1976), PhD, Tallinn Literature Centre, Director (Koidula 12A, Tallinn 10125), maarja.vaino@gmail.com

References

Annus, Epp 2009. Sissejuhatus. Modernsuse filosoofiad. – 20. sajandi mõtte­voolud. (Heuremata.) Toim E. Annus. Tallinn–Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, lk 9–29.

Brooker, Peter 2001. A Concise Glossary of Cultural Theory. London: Arnold.

Epner, Luule 2001. Mati Unt. – Epp Annus, L. Epner, Ants Järv, Sirje Olesk, Ele Süvalep, Mart Velsker. Eesti kirjanduslugu. Tallinn: Koolibri, lk 493–498.

Epner, Luule 2018. Mängitud maailmad. (Heuremata.) Tallinn–Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.

Habicht, Juhan 1997. Mask ei püsi ees. – Postimees 2. VII, lk 16.

Hennoste, Tiit 2003. Kolm lugu Mati Undist. – T. Hennoste, Eurooplaseks saamine. Kõrvalkäija altkulmupilk. Artikleid ja arvamusi 1986–2003. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, lk 261–265.

Juske, Ants 1997. Mati Undi kirjanduslik postmoderna. – Eesti Päevaleht 14. V, lk 7.

Kall, Toomas 1997. Žanri nimi on raamat. – Sirp 6. VI, lk 13.

Kesküla, Kalev 1990. Milleks Mati Undile viiul? – Looming, nr 6, lk 845–847.

Kesküla, Kalev 1997. Binaarsused, litsid ja riigikukutaja Kingissepp. – Eesti Ekspress 16. V, lk B2–B3.

Kesküla, Kalev 2010. Saateks. Verest ja elektrist. – Mati Unt, Kogutud teosed 5. Öös on asju. Doonori meelespea. Tallinn: Hermes, lk 401–407.

Klaar, Enno, Klaar, Valda 1977. Kuuehõlmast kinni Mati Undiga. – Aja Kiri, nr 5, lk 12–16.

Kruus, Oskar 1997. Väsinud visand eepilisest teatrist. – Keel ja Kirjandus, nr 10, lk 702–705.

Lapin, Leonhard 2010. Arhitektina Mati Undi Mustamäel. – Sügisball. (Etüüde nüüdiskultuurist 2.) Koost Virve Sarapik, Piret Viires. Toim Mari Laaniste, Jaak Tomberg. Tallinn–Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, Eesti Kirjandusmuuseumi kultuuri- ja kirjandusteooria töörühm, lk 120–122.

Maakaru, M. 1997. Hämaralt, hermeetiliselt. – Sirp 6. VI, lk 13.

Normet, Ingo 1997. Unt ja Brecht. – Teater. Muusika. Kino, nr 10, lk 80–82.

Puudersell, Eliisa 2017. M-äng Mati Undi „Tühirannas” ja „Via regias”. – ­Methis. Studia humaniora Estonica, nr 19, lk 112–127.

Rummo, Paul-Eerik 2000. Isiklikku. – Taasleitud aeg. Eesti ja soome kirjanduse muutumine 1950.–1960. aastatel. Kadonneen ajan arvoitus. Viron ja Suomen kirjallisuuden muuttuminen 1950- ja 1960-luvulla. (Tartu Ülikooli eesti kirjanduse õppetooli toimetised 2.) Tartu: Tartu Ülikool, lk 33–39.

Unt, Mati 1988. Kümme aastat hiljem. – Aja Kiri, nr 49, lk 27–28.

Unt, Mati 1993. Kaks intervjuud Jan Blomstediga. – Vikerkaar, nr 12, lk 53–57.

Unt, Mati 1996. Vastne argimütoloogia. Tallinn: Vagabund.

Unt, Mati 1999. Sügiseste muutuste eel. – Sirp 6. VIII, lk 2.

Unt, Mati 2001. Teatrist ja uususest. – Teatrielu 2000. Tallinn: Eesti Teatriliit, lk 122–127.

Unt, Mati 2003. Sirise, sirise, sirbike. Tallinn: Sirp.

Unt, Mati 2004. Theatrum mundi. (Eesti mõttelugu 57.) Tartu: Ilmamaa.

Unt, Mati 2006. Vend Antigone, ema Oidipus. – Loomingu Raamatukogu, nr 1–2. Tallinn: SA Kultuurileht.

Unt, Mati 2009a. Kogutud teosed 3. Tallinn: Hermes.

Unt, Mati 2009b. Kogutud teosed 4. Sügisball. Kuuvarjutus. Räägivad. Tallinn: Hermes.

Unt, Mati 2011. Kogutud teosed 6. Brecht ilmub öösel. Tallinn: Hermes.

Vahing, Vaino 1990. Võrdlusi ja meenutusi. – V. Vahing, E me ipso. Ülestähendusi 1969–1987. Tallinn: Eesti Raamat, lk 100–103.

Vahing, Vaino 2008. Üks hetk Mati Undiga. – Undi-jutud. Mälestusi Mati Undist. Tallinn: Hermes, lk 299–301.

Vaino, Maarja 2016a. Psühhoanalüütiline Unt. – Keel ja Kirjandus, nr 3, lk 161–175. https://doi.org/10.54013/kk700a1

Vaino, Maarja 2016b. Me ei tea, mis meid aitab. Mati Undi inimene eksistentsialismi peeglis. – Looming, nr 10, lk 1460−1471.

Vaino, Maarja 2019. Päikese poeg Vooremaalt. Mati Unt ja mütoloogia. – Looming, nr 1, lk 130–142.

Viires, Piret 2006. Postmodernism eesti kirjanduskultuuris. (Dissertationes litterarum et contemplationis comparativae Universitatis Tartuensis 5.) Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.

Viires, Piret 2014. Ikka veel postmodernismist. Vastuseks Berk Vaherile. – Keel ja Kirjandus, nr 7, lk 543–545. https://doi.org/10.54013/kk680a5

Väljataga, Märt 1997. Unt augus. – Eesti Ekspress 16. V, lk B2–B3.