PDF

The egg is (not) teaching the hen

Controversial proverbs

https://doi.org/10.54013/kk742a12

Keywords: proverbs, truth, lie, proverbial wisdom

The Estonian Folklore Archives at the Estonian Literary Museum contains 105 recordings of proverbs of the type “The egg is teaching the hen” (EV 6901) and only 11 of the type “The egg cannot teach the hen” (EV 6902). Still, the relative proportions need not imply actual predominance of the former view in the proverbial wisdom: although some of the proverbs of the former type have been recorded all in earnest, some have been registered in an ironic sense, but for a number of the latter kind no such specification is available. This proves that even the uses of one and the same proverb can vary. The proverb is always right, but that rightness depends on the context and moment of its use. Thus, there is an inherent plurality and freedom of choice when it comes to proverbs, and folklore in general. Folklore features various proverbs that engage in vigorous polemics with one another, while the fields in which they are used range from daily life to highly skilled political rhetoric.

Risto Järv (b. 1971), PhD, Estonian Folklore Archives of the Estonian Literary Museum, Head of the Archives (Vanemuise 42, 51003 Tartu); University of Tartu, Department of Estonian and Comparative Folklore, Associate Professor of Estonian Folklore, risto.jarv@folklore.ee

References

Arhiiviallikad

EKM ERA – Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv

    EKmS – Eesti Kirjameeste Seltsi rahvaluulekogu

    ERA – Eesti Rahvaluule Arhiivi rahvaluulekogu

    H – Jakob Hurda rahvaluulekogu

    RKM – Riikliku Kirjandusmuuseumi rahvaluulekogu

Kirjandus

EV = Eesti vanasõnad I. (Monumenta Estoniae Antiquae 2. Proverbia Estonica 1.) Toim A. Krikmann, I. Sarv. Koost A. Hussar, A. Krikmann, E. Normann, V. Pino, I. Sarv, R. Saukas. Tallinn: Eesti Raamat, 1980.

Kasemets, Aare 2007. Looduslike pühapaikade kultuuri- ja looduspärandi kooshoidmine: jätkusuutlikkuse eeldused. – Looduslikud pühapaigad. Väärtused ja kaitse. (Õpetatud Eesti Seltsi toimetised 36.) Koost Ahto Kaasik, Heiki Valk. Toim H. Valk. Tartu: Maavalla Koda, Tartu Ülikool, Õpetatud Eesti Selts, lk 77–128.

Krikmann, Arvo 1997. Sissevaateid folkloori lühivormidesse I. Põhimõisteid, žanrisuhteid, üldprobleeme. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.

Loorits, Oskar 2000 [1938]. Muinaseesti unarussejäänud põhiseadusest. – O. Loorits, Meie, eestlased. (Eesti mõttelugu 35.) Tartu: Ilmamaa, lk 260–276.

1111 vanasõna = Piret Voolaid, Risto Järv, Loone Ots, Kes otsib, see leiab. 1111 eesti vanasõna koos kommentaaridega. Tallinn: Rahva Raamat, 2018.

VSR = Anne Hussar, Arvo Krikmann, Ingrid Sarv, Vanasõnaraamat. Tallinn: Eesti Raamat, 1984.

Yankah, Kwesi 1994 [1984]. Do proverbs contradict? – Wise Words. Essays on the Proverb. Toim Wolfgang Mieder. (Routledge Library Editions: Folklore.) London–New York, lk 127–142.