PDF

Reception of scandalous news in the Facebook group KalambuuR

Keywords: folkloristics, minor genres, humour, newslore, social media

The article takes a closer look at some topical puns posted in the Facebook group KalambuuR, which is an Estonian group created for posting wordplays. The analysis is based on 32 topical puns from May 2018, which are related to a harassment scandal involving the famous Estonian astrologer Igor Mang. The scandal emerged when the investigative TV programme Pealtnägija (Eyewitness) uncovered that during his healing sessions Igor Mang had been harassing his female clients for years.

When commenting on the aforementioned scandal, KalambuuR members reacted fast, posting numerous topical puns the same evening and the following day, but got tired of the topic within a week. At first, most puns made fun of Igor Mang’s (sur)name, later moving on to more specific details (e.g. places, activities, astrology related terms) of the scandal. In their posts, members criticized Mang for having acted perversely, describing him as sexually unpleasant and showing content about the end of his astrologer’s career. Topical posts worked also as a form of folk media-criticism: some puns were aimed at numerous news items that followed the original scandal.

Overall, KalambuuR is a virtual community originally created for the sole purpose of posting puns, where active members have found new possibilities of communication via posting. For them KalambuuR is a place to make their voice heard and meet other like-minded individuals. A typical active KalambuuR member is a man at work who comes up with a pun regarding contemporary news events during his lunch break and posts his pun in the afternoon for other members to react to.

Airika Harrik (b. 1995), MA, Estonian Literary Museum, Estonian Folklore Archives, Assistant (Vanemuise 42, 51003 Tartu), airikaharrik@gmail.com

References

Veebiallikad

Eesti värssmõistatused. Koost Piret Voolaid, 2015. http://www.folklore.ee/Varssmoistatused

Facebook: Tähelepanekuid elust enesest. https://www.facebook.com/elustenesest/

Facebook:KalambuuR. https://www.facebook.com/groups/kalambuur/

Kirjandus

Attardo, Salvatore 1994.Linguistic Theories of Humor. (Humor Research 1.) Toim Victor Raskin, Mahadev Apte. Berlin–New York: Mouton de Gruyter.

Attardo, Salvatore; Raskin, Victor 1991. Script theory revis(it)ed: joke similarity and joke representation model. – HUMOR. International Journal of Humor Research, kd 4, nr 3–4, lk 293–347.

Baran, Anneli 2010. Fraseologismide rollist Eesti koolinoorte keelekasutuses 2007. aasta kooli­pärimuse kogumisvõistluse põhjal. – Tulnukad ja internetilapsed. Uurimusi tänapäeva laste- ja noortekultuurist. (Tänapäeva folkloorist 8.) Toim Eda Kalmre. Tartu: EKM Teaduskirjastus, lk 95−124.

Baran, Anneli 2011. On the role of phraseologisms in the Estonian online media. – Prace naukowo-dydaktyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie 55. (Papers on Language, Culture and Literature 3.) Toim Alicja Witalisz. Krosno: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie, lk 105–114.

Baran, Anneli 2012. Visuaalne huumor internetis. – Mäetagused, nr 52, lk 123−140.

Baran, Anneli 2013. On the role of visualisation in understanding phraseologisms on the example of commercials. – Folklore. Electronic Journal of Folklore, nr 53, lk 47−72.

Baran, Anneli 2014. Visualiseerimise rollist fraseologismi mõistmisel reklaamide näitel. – Maailm ja multitasking. (Tänapäeva folkloorist 10.) Koost ja toim Mare Kõiva. Tartu: EKM Teadus­kirjastus, lk 77−106.

Blank, Trevor J. 2009. Introduction. Toward a conceptual framework for the study of folklore and the Internet. – Folklore and the Internet: Vernacular Expression in a Digital World. (All USU Press Publications 35.) Toim Trevor J. Blank. Louisville: University Press of Colorado, lk 1–20.

EKSS 2009 = Eesti keele seletav sõnaraamat. Toim Margit Langemets, Mai Tiits, Tiia Valdre, Leidi Veskis, Ülle Viks, Piret Voll. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus. http://www.eki.ee/dict/ekss/ekss.html (28. X 2019).

Examples of Puns in Literature. – YourDictionary. https://examples.yourdictionary.com/examples-of-puns-in-literature.html (28. X 2019).

Frank, Russell 2011.Newslore: Contemporary Folklore on the Internet. Jackson: University Press of Mississippi.

Harrik, Airika 2019. Folkloristlik vaade KalambuuRile Facebookis. Magistritöö. Käsikiri Tartu Ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule osakonnas.

Itskok, A. 1998. Algus on otsas. Keelevigureid. Tallinn: Maalehe Raamat.

Joa, Vahur 2018. „Pealtnägija” toob esile järgmised Igor Mangi ohvrid: ta nühkis end minu vastu ja ma tundsin, et tal on erektsioon. – Postimees. Elu24, 10. V. https://elu24.posti­mees.ee/4486233/pealtnagija-toob-esile-jargmised-igor-mangi-ohvrid-ta-nuhkis-end-minu-vastu-ja-ma-tundsin-et-tal-on-erektsioon (28. X 2019).

Juur, Mart; Konnula, Margus; Lomp, Oliver; Vilms, Keiti 2019. Poeetiliselt korrektne. Toim K. Vilms. Tallinn: MTÜ Poeetiliselt korrektne.

Kooli, Rain 2018. Rain Kooli: Mang on liiga lihtne süüdlane. – ERR. Arvamus, 14. V. https://www.err.ee/831297/rain-kooli-mang-on-liiga-lihtne-suudlane (28. X 2019).

Krikmann, Arvo 1997. Sissevaateid folkloori lühivormidesse I. Põhimõisteid, žanrisuhteid, üldprobleeme. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.

Kuipers, Giselinde 2002. Media culture and Internet disaster jokes: bin Laden and the attack on the World Trade Center. – European Journal of Cultural Studies, kd 5, nr 4, lk 450–470.

Kärmas, Mihkel; Gavronski, Anna 2018. „Pealtnägija”: mitu naist süüdistavad Igor Mangi seksuaalses ahistamises. – ERR. Eesti, 9. V. https://www.err.ee/830003/pealtnagija-mitu-naist-suudistavad-igor-mangi-seksuaalses-ahistamises (28. X 2019).

Lamp, Dagmar 2018. Dagmar Lamp: esoteerikust ahistajas pole mitte midagi koomilist. – Postimees. Sõbranna, 11. V. https://sobranna.postimees.ee/4486779/dagmar-lamp-esoteerikust-ahistajas-pole-mitte-midagi-koomilist (28. X 2019).

Mangi skandaali tuules: kust ja kuidas ikkagi avada naiste tšakraid? – Postimees. Elu24, 10. V 2018. https://elu24.postimees.ee/4486146/mangi-skandaali-tuules-kuidas-ja-kust-ikkagi-avada-naiste-tsakraid (28. X 2019).

Minnik, Taavi 2018. Mangi tumedam pool. – Postimees. Arvamus, 12. V. https://arvamus.postimees.ee/4487044/mangi-tumedam-pool (28. X 2019).

Mäekivi, Mirjam 2018. Maaleht lõpetab koostöö Igor Mangiga. – ERR. Eesti 10. V. https://www.err.ee/830238/maaleht-lopetab-koostoo-igor-mangiga (28. X 2019).

„Pealtnägija” korraldas Igor Mangi ahistamisskandaali paljastamiseks eksperimendi: „ta krabas mind sõna otseses mõttes jalge vahelt”. – Postimees. Elu24, 9. V 2018. https://elu24.postimees.ee/4485836/pealtnagija-korraldas-igor-mangi-ahistamisskandaali-paljastamiseks-eksperimendi-ta-krabas-mind-sona-otseses-mottes-jalge-vahelt (28. X 2019).

Politsei alustas Igor Mangi ahistamisskandaali asjus menetlust. – ERR. Eesti, 10. V 2018. https://www.err.ee/830304/politsei-alustas-igor-mangi-ahistamisskandaali-asjus-menetlust (28. X 2019).

Politsei kutsus Mangi välja. – Postimees, 14. V 2018.

Vadi, Urmas 2018. Urmas Vadi: Ebareaalne Mang. – ERR. Arvamus, 17. V. https://www.err.ee/832215/urmas-vadi-ebareaalne-mang (28. X 2019).

Veskioja, Hanna (toim) 2018. Verbaarium. Pikri kalambuure aastaist 1985–2001. Tallinn: Tänapäev.

Viilup, Kaspar 2018. ERR.ee video: HeadRead kalambuuriõhtu. – ERR. Kirjandus, 25. V. https://kultuur.err.ee/834328/err-ee-video-headread-kalambuuriohtu (28. X 2019).

Vilms, Keiti 2017. @keitivilms. Tallinn: Tänapäev.

Voolaid, Piret 2015. Lapsesuufolkloor lingvistilise huumoriteooria vaateväljas. Suulistel ütlustel põhinev kirjalik traditsioon. – Keel ja Kirjandus, nr 12, lk 841–858.

Voolaid, Piret; Kalle Voolaid 2020. Eesti spordikommentaatorite ütlused rahvahuumori allikana. – Keel ja Kirjandus, nr 1–2, lk 44–61.

Whedbee, J. William 1998. The Bible and the Comic Vision. Cambridge: Cambridge University Press.

Ülviste, Andrus 2012. Poogen, kopp ja siiber. Tallinn: Kadmirell.