PDF

The word liiklemine `traffic´ in Estonian language space

https://doi.org/10.54013/kk754a4

Keywords: traffic, pedestrian, walking, mobility, flaneur

Embarking from the “mobilities turn” in social sciences and humanities, this article attends to the movement in urban space from the perspective of language. This is done by an analysis of one specific word in Estonian – liiklema directly translated as ‘to participate in traffic’ – its introduction and change of use. Liiklema is an invented term from the 1920s, brought to Estonian by recognised linguist Johannes Voldemar Veski, with an aim to find a word that would capture the meanings conveyed by communication in English or the German Verkehr. However, once the word liiklema entered use, it got a slightly different meaning than initially intended. While it is used in the meaning of air or maritime traffic, suggesting the initial meaning of liiklema (‘being connected’), when not used in conjunction with other words, it means being mobile and moving in street space, negotiating space and movement between different mobility devices: pedestrians (as well as various other vehicles and means of transportation) liiklevad (that is, they ‘do traffic’) and as a result there is liiklus (‘traffic’) in the streets. Then again, research literature inspired by the mobilities turn contains abundant critique towards pedestrians being likened to machines subservient to automobiles, which are the stronger party in street space. This perspective, critiqued by mobilities turn, as this article argues, is conveyed in Estonian by words such as liiklema or liikleja (‘road user’). As a human geographer wandering in language space without aiming at a linguistic approach, I discuss the meaning of words liiklema and liikleja and some different ways of participating in traffic by suggesting alternative terms that would better capture the substance of walking.

 

Tauri Tuvikene (b. 1985), PhD, Tallinn University, Center for Landscape and Culture, Senior Researcher (Narva mnt 25, 10120 Tallinn), tauri.tuvikene@tlu.ee

References

Amato, Joseph A. 2004. On Foot: A History of Walking. New York-London: New York University Press.
Careri, Francesco 2002. Walkscapes: Walking as an Aesthetic Practice. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, S.L.
Cresswell, Tim 2006. On the Move: Mobility in the Modern Western World. New York-London: Routledge.
De Certeau, Michel 2005. Igapäevased praktikad I. Tegemiskunstid. Tlk Mirjam Lepikult. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.
Demerath, Loren; Levinger, David 2003. The social qualities of being on foot: A theoretical analysis of pedestrian activity, community, and culture. – City & Community, kd 2, nr 3, lk 217-237.
https://doi.org/10.1111/1540-6040.00052
Eesti Politsei 1934. Liiklemisala tegevusest Tallinna-Harju prefektuuris. – Eesti Politsei, nr 5, 1. IX, lk 352-360.
ENSV liikluseeskirjad 1945. Liiklemismäärused Eesti NSV teedel ja tänavail. Tallinn: RK Pedagoogiline Kirjandus.
Gehl, Jan 2015. Linnad inimestele. Tlk Kristjan Teder. Tallinn: Yoko Oma.
Gros, Frédéric 2016. Kõndimise filosoofia. Tlk Mari Tarendi. (Bibliotheca controversiarum.) Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus.
Hass-Klau, Carmen 2014. The Pedestrian and the City. London: Routledge.
https://doi.org/10.4324/9780203067390
Hornsey, Richard 2010. “He who thinks, in modern traffic, is lost”: Automation and the pedestrian rhythms of interwar London. – Geographies of Rhythm: Nature, Place, Mobilities and Bodies. Toim Tim Edensor. Farnham: Ashgate, lk 99-112.
Ingold, Tim 2004. Culture on the ground: The world perceived through the feet. – Journal of Material Culture, kd 9, nr 3, lk 315-340.
https://doi.org/10.1177/1359183504046896
J. L. 1931a. Tehnika nurk. Abiandmisest autoõnnetuste juhtumeil. – Päevaleht 27. VII, lk 7.
J. L. 1931b. Tehnika nurk. Õnnetuste põhjustest sõidukitega. – Päevaleht 22. VI, lk 7.
Jain, Sarah S. Lochlann 2004. “Dangerous instrumentality”: The bystander as subject in automobility. – Cultural Anthropology, kd 19, nr 1, lk 61-94.
https://doi.org/10.1525/can.2004.19.1.61
Kaldma, Rein 2011. Välispolitsei kui liiklusjärelevalvega tegelev politseistruktuur Eesti omariikluse perioodil 1918-1940. – Eesti Maanteemuuseumi aastaraamat 2011. Toim Kersti Liloson. Tallinn: Eesti Maanteemuuseum, lk 153-240.
Kilgarriff, Adam; Baisa, Vít; Bušta, Jan; Jakubíček, Miloš; Kovář, Vojtěch; Michelfeit, Jan; Rychlý, Pavel; Suchomel, Vít 2014. The Sketch Engine: Ten years on. – Lexicography, kd 1, nr 1, lk 7-36.
https://doi.org/10.1007/s40607-014-0009-9
Kurg, Andres 2004. Flanööri mitu elu. – Vikerkaar, nr 4-5, lk 105-114.
Liiklusseadus 2011. https://www.riigiteataja.ee/akt/130062020019 (19. VIII 2020).
Maanteede Talitus 1938. Liiklemise keerises. Tallinn: Maanteede Talitus.
Merriman, Peter; Pearce, Lynne 2017. Mobility and the humanities. – Mobilities, kd 12, nr 4, lk 493-508.
https://doi.org/10.1080/17450101.2017.1330853
Middleton, Jennie 2011. Walking in the City: The geographies of everyday pedestrian practices. – Geography Compass, kd 5, nr 2, lk 90-105.
https://doi.org/10.1111/j.1749-8198.2010.00409.x
Norton, Peter D. 2008. Fighting Traffic: The Dawn of the Motor Age in the American City. Cambridge, Massachusetts-London, England: The MIT Press.
https://doi.org/10.7551/mitpress/9780262141000.001.0001
NSV Liidu Siseministeerium 1978. Liikluseeskirjad. Tallinn: Valgus.
NSV Liidu Siseministeerium 1986. Liikluseeskirjad. Tallinn: Valgus.
Pealinna Teataja 1933. Tallinna uus liiklemise-määrus. – Pealinna Teataja 30. IX, lk 3.
Postimees 1938. Liikluseeskirjad jalakäijale. – Postimees 20. V, lk 9.
Postimees 1939a. Silmad lahti liiklemises. – Postimees 13. V, lk 2.
Postimees 1939b. Teadliku liiklemisdistsipliini poole. – Postimees 13. V, lk 2.
Päevaleht 1939. Kohalikke teateid. “Peata kanad” Vabadusväljakul. – Päevaleht 14. V, lk 6.
Rose, Morag 2015. Confessions of an anarcho-flâneuse, or Psychogeography the mancunian way. – Walking Inside Out: Contemporary British Psychogeography. Toim Tina Richardson. London-New York: Rowman & Littlefield International, lk 147-162.
Sheller, Mimi; Urry, John 2000. The city and the car. – International Journal of Urban and Regional Research, kd 24, nr 4, lk 737-757.
https://doi.org/10.1111/1468-2427.00276
Solnit, Rebecca 2001. Wanderlust: A History of Walking. London-New York: Verso.
T. P. 1937. Palju kisa, aga vähe villa. Liiklemiskontrollist, mida teostatakse valest küljest. – Auto, nr 6, lk 148-149.
Tallinna Linnavolikogu 1922. Sunduslik määrus sõidu- ja veoriistade liikumise korraldamiseks uulitsatel ja avalikkudel platsidel. – Riigi Teataja, nr 147.
Tallinna Linnavolikogu 1928. Liikumise määrus. – Riigi Teataja, nr 47.
Tann, H. 1939. Liikluspropaganda. – Politseileht, nr 22, 4. XII, lk 525-527.
Teedeminister 1936. Liiklemismäärused. – Riigi Teataja, nr 82.
The Highway Code 2015. https://www.gov.uk/guidance/the-highway-code/rules-for-pedestrians-1-to-35 (19. VIII 2020).
Turu-uuringute AS 2016. Liikluskäitumise monitooring (jalakäijate helkuri kasutamine). https://www.mnt.ee/sites/default/files/survey/liikluskaitumise_monitooring_2016.pdf (19. VIII 2020).
Tuvikene, Tauri; Rehema, Merlin; Antov, Dago 2020. Ligipääsetavuse muutused autostunud Eestis. – Eesti inimarengu aruanne 2019/2020. Toim Helen Sooväli-Sepping. Tallinn: SA Eesti Koostöö Kogu, lk 66−77.
U. D. 1937. Õigusi ja kohustusi jalakäijatele. – Päevaleht 14. IX, lk 2.
Urry, John 2007. Mobilities. Cambridge-Malden: Polity.
Vende, Valdeko 1989. Esimesest autost viimase voorimeheni. Tallinn: Perioodika.
Veski, Johannes Voldemar 1922. Järelmärkuseks “liikimise” asjus. – Postimees 4. III, lk 9.
Vussermann, Vidrik 1969. Keeleveerud. – Sirp ja Vasar 25. IV, lk 6.
Wylie, John 2005. A single day’s walking: Narrating self and landscape on the South West Coast Path. – Transactions of the Institute of British Geographers, nr 2, lk 234-247.
https://doi.org/10.1111/j.1475-5661.2005.00163.x