Linguistic spatiality: phenomenology of space-formation in speech and literature

https://doi.org/10.54013/kk754a9

Keywords: phenomenology, linguistic experience, reading experience, fiction, spatiality

The paper takes a phenomenological approach and looks into spatial formations (such as a room, a territory, a landscape, a city, a country) that are indicated in conversation and texts of literary fiction. As an example of such spatial formations we can think of the “Middle-earth” in The Lord of the Rings, but also of almost any spatially situated object or action that is conveyed to us by using words. Most of the research into the readers’ experience of fiction holds the view that these spaces are imaginary, i.e. they are a product of the writer’s imagination that is conveyed to the reader’s imagination by means of reading. Based on Husserl’s theory of signs and cate­gorial intuition in the Logical Investigations I argue, in contrast, that imagination is not required to elucidate the readers’ experience of conversational or fictional spaces. The paper maintains that human linguistic consciousness is capable of intending the spatial formations “emptily”, “unfulfilled by”, or devoid of any imaginary or perceptual details. Thus the spatial formations of literary fiction are not imagined, but linguistically intended. Linguistic experience (of reading fiction, for example) has a way of constituting its objects that is irreducible to imagination. A number of examples from the Estonian literature are analyzed to prove and illustrate this process. The spatial formations that are created in reading these texts are numerically singular and unique, but unlike the singular objects of empirical perception or imagination they are not given (in the course of the experience of reading) in a perspective, they are without any particular details regarding their visual aspects or characteristics, and their temporality differs substantially from the objects of imagination and perception; they do not change in time and are characterized by “infinite repeatability”.

 

Tõnu Viik (b. 1968), PhD, Tallinn University, School of Humanities, Professor of Philosophy (Narva mnt 29, 10120 Tallinn), tonu.viik@tlu.ee

References

Husserl, Edmund 2009. Logische Untersuchungen [1900-1901
nach Husserliana XVIII, 1975 und XIX/1-2, 1984]. Toim Elisabeth Ströker. Hamburg: Felix Meiner.
Ingarden, Roman 1961. Aesthetic experience and aesthetic object. – Philosophy and Phenom­enological Research, kd 21, nr 3, lk 289-313.
https://doi.org/10.2307/2105148
Iser, Wolfgang 2001. Das Fiktive und das Imaginäre: Perspektiven literarischer Anthropologie. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Kangro, Maarja 2016. Klaaslaps. Tallinn: Nähtamatu Ahv.
Kangur, Mart 2015. Kõrgusekartus. Tallinn: Kirimiri.
Kareva, Doris 2019. Suik ja sillerdus. Tallinn: Verb.
Kaus, Jan 2017. Kompass. Miniatuurromaan. Tallinn: Hea Lugu.
Kivirähk, Andrus 2019. Sinine sarvedega loom. Tallinn: EKSA.
Kruusa, Kalju 2017. Ühe inimese elu (pooleli). Tallinn: Kirimiri.
Liiv, Juhan 1954. Teosed. Koost Aarne Vinkel. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus.
Liiv, Juhan 2016. Lumi tuiskab, mina laulan. Valik luulet. Koost Jüri Talvet. Tallinn: Tänapäev.
Luks, Leo 2013. 100% Leo Luks. Saarde-Pärnu: Ji.
Lõunatuuled. Tšiili luule II. Koost Marcelo Gatica Bravo. Tlk Mariliin Vassenin. Tallinn: M. G. Bravo, 2018.
Mihkelson, Ene 2016. Kõik redelid on tagurpidi. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.
Pilv, Aare 2017. Kui vihm saab läbi. Mälestusi ühest ajastust (2007-2015). Tallinn: Tuum.
Poulet, Georges 1969. Phenomenology of Reading. – New Literary History, kd 1, nr 1, lk 53-68.
https://doi.org/10.2307/468372
Raud, Rein 2013. Vanem Paksem Tigedam. Tallinn: Mustvalge.
Raud, Rein 2016. Unelindude rasked saapad. Tallinn: Näo Kirik.
Soomets, Triin 2015. Hulgakesed. Tallinn: Verb.
Sutrop, Margit 1996. Mis on fiktsioon? – Akadeemia, nr 2, lk 292-305.
Tuglas, Friedebert 1970. Väike Illimar. Tallinn: Eesti Raamat.
Undusk, Jaan 1990. Kuum. Lugu noorest armastusest. Tallinn: Eesti Raamat.
Veidemann, Rein 2018. Piimaring. Romaan. Tallinn: EKSA.
Viik, Tõnu 2011. Human spatiality: A cultural phenomenology of landscapes and places. – Problemos, kd 79, lk 103-114.
https://doi.org/10.15388/Problemos.2011.0.1323
Viik, Tõnu; Torop, Peeter; Raudsepp, Maaris 2018. Kultuurisõltelise tähendusloome teoreetilised mudelid. – Acta Semiotica Estica, kd 15, lk 32-63.
https://doi.org/10.23994/lk.87958
Väljataga, Märt 2009. Luule- ja pärislugude eristus teoorias ja praktikas. – Keel ja Kirjandus, nr 6, lk 401-411; nr 7, lk 505-526; nr 11, lk 818-829.
Väljataga, Märt 2014. Kirjandus ja selle liigid. Gümnaasiumiõpik. Tallinn: Maurus.
Õnnepalu, Tõnu 2012. Kuidas on elada. Tallinn: Varrak.