PDF

The conflict between lyric and autobiographical

https://doi.org/10.54013/kk758a9

Keywords: lyric time, immersion, performativity, hyperbole, apostrophe, fictionality

Several features of lyric poetry – e.g. subjectivity, vague deixis, monologic structure, low mediation, and weak narrativity – provide a good ground for reading lyric texts as a priori reliable and autobiographical. The metatheoretical discussion here takes a lyricological approach to the relationship of referentiality and self-referentiality in lyric poetry with a view to illuminating the general field of tension between the lyric and the autobiographical. The focus of the discussion is on the following five prototypical features of lyric poetry: temporality, immersion, performativity, hyperbole, and apostrophe.

As is proved by case studies, lyric poetry tends to blur the time and space characteristics of autobiographical moments, as far as those are separated from concrete reference. As a result, a specific point in time or space blends into lyric atemporality and sticks together with the uttering present. As for autobiographical material, it is intertwined with the underlying values, figurative system and semantics of the poem; moreover, its authenticity is questioned, thus increasing the probability for the lyric text to be read as fiction. External references are subdued as the focus moves to introspection. The autobiographical element, in turn, undermines lyric by weakening the autonomy and performativity of the lyric text, enhancing the specificity of temporal and spatial deixis, questioning the truth value of the text (lowering its axiomatic reliability), reducing the reader’s option for immersion, restricting textual hyperbolicity and concretizing the addressee.

Thus, in lyric poetry autobiographical material functions differently than in other genres. There is an inherent conflict in the field of tension between the lyric and the autobiographical as autobiographical compromises lyric, while lyric, in turn, transforms the autobiographical of certain moments. On receptive level the process can be described as a scalar one, notably, the more autobiographically we read a lyric poem, the weaker its lyricism, and vice versa.

 

Joosep Susi (b. 1989), MA, University of Tartu, Institute of Cultural Research, Junior Researcher (Ülikooli 16, 51014 Tartu); Tallinn University, Junior Lecturer of Estonian ­Literature; joosep.susi@gmail.com

References

Burdorf, Dieter 2017. The I and the others. Articulations of personality and communication structures in the lyric. – Journal of Literary Theory, kd 11, nr 1, lk 22-31.
https://doi.org/10.1515/jlt-2017-0003
Culler, Jonathan 1981. The Pursuit of Signs: Semiotics, Literature, Deconstruction. London-Henley: Routledge & Kegan Paul.
https://doi.org/10.2307/3684090
Culler, Jonathan 2017. Theory of the Lyric. Cambridge (Mass.)-London: Harvard University Press.
de Man, Paul 1979. Autobiography as de-facement. – MLN, kd 94, nr 5, lk 919-930.
https://doi.org/10.2307/2906560
Dubrow, Heather 2006. The interplay of narrative and lyric: Competition, cooperation, and the case of the anticipatory amalgam. – Narrative, kd 14, nr 3, lk 254-271.
https://doi.org/10.1353/nar.2006.0012
Eesmaa, Lauri 2004. Teatud kriitika. – Vihik, nr 9, lk 45-47.
Hasselblatt, Cornelius 2015. Eemalt vaadates. Veerand sajandit eesti kirjandusega. (Studia litteraria Estonica 15.) Toim Arne Merilai, Ele Süvalep. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.
Hennoste, Tiit 2004. Kõiki huvitab kõik. See on ajastu programm. Eesti luule 2003. – Looming, nr 3, lk 398-411.
Hollo, Maarja 2016. Romantiline subjekt, mälu ja trauma Bernard Kangro sõjajärgses loomingus. (Dissertationes litterarum et contemplationis comparativae Universitatis Tartuensis 14.) Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.
Hühn, Peter 2014. The problem of fictionality and factuality in lyric poetry. – Narrative, kd 22, nr 2, lk 155-168.
https://doi.org/10.1353/nar.2014.0014
Kaplinski, Jaan 1991. Tükk elatud elu. Tekste 1986-1989. Tartu: Eesti Kostabi $elts.
Kasemaa, Andrus 2009. Lagunemine. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.
Kaus, Jan 2004. Üks hääl. – Vikerkaar, nr 9, lk 75-82.
Kjerkegaard, Stefan 2014. In the waiting room: Narrative in the autobiographical lyric poem, or beginning to think about lyric poetry with narratology. – Narrative, kd 22, nr 2, lk 185-202.
https://doi.org/10.1353/nar.2014.0008
Krull, Hasso 2017. Kandsime redelit kaasas. Tartu: Kaksikhammas.
Langemets, Andres 2004. Teatavaist erandeist. – Looming, nr 3, lk 459-460.
Lejeune, Philippe 2010. Autobiograafiline leping. – Methis. Studia humaniora Estonica, nr 5-6, lk 196-223.
Melts, Brita 2016. Kirjanduslikud omailmad ja nende autobiograafilised lätted. (Dissertationes litterarum et contemplationis comparativae Universitatis Tartuensis 15.) Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.
Mihkelev, Anneli 2004. Löö puruks kosmos, myyr ja tuum ja mängi kõiki mänge! – Sirp 18. VI, lk 11-12.
Neier, Agnes; Susi, Joosep 2019. Verbaalse ja visuaalse dialoog. Sissejuhatus lüürilise luule ja foto vastastikmõjusse. – Keel ja Kirjandus, nr 6, lk 460−479.
https://doi.org/10.54013/kk739a3
Pilv, Aare 2010. Minakirjutusest. Tõnu Õnnepalu, Mihkel Raua ja Madis Kõivu näitel. – ­Methis. Studia humaniora Estonica, nr 5-6, lk 122-130.
https://doi.org/10.7592/methis.v4i5-6.523
Pilv, Aare 2011. Teese poieetilisest metonüümsuspõhimõttest. – Keel ja Kirjandus, nr 10, lk 721-733.
Rabaté, Dominique 2017. A world of gestures. – Journal of Literary Theory, kd 11, nr 1, lk 89-96.
https://doi.org/10.1515/jlt-2017-0010
Susi, Joosep 2019. Kuidas luuletada lugu isa valvsa pilgu all? – Hasso Krulli mõistatus. (Etüüde nüüdiskultuurist 8.) Toim Neeme Lopp. Tallinn: Tallinna Ülikool, Eesti Kunsti­akadeemia, lk 45−54.
Zettelmann, Eva 2017. Discordia concors. Immersion and artifice in the lyric. – Journal of Literary Theory, kd 11, nr 1, lk 136-148.
https://doi.org/10.1515/jlt-2017-0015
Traat, Mats 1968. Laternad udus. Tallinn: Eesti Raamat.
Unt, Mati 2004. Must päike ja Paulo Coelho. – Sirp 5. III, lk 12.
Vaher, Berk 2004. Viginad ja karjed. – Vikerkaar, nr 6, lk 103-104.
Viiding, Elo 2003. Teatud erandid. Tallinn: Tuum.
Väljataga, Märt 2009. Luule- ja pärislugude eristus teoorias ja praktikas I. – Keel ja Kirjandus, nr 6, lk 401-410.
Väljataga, Märt 2013. Mis on luule? II. – Keel ja Kirjandus, nr 4, lk 253-268.
https://doi.org/10.54013/kk665a2
Õnnepalu, Tõnu 2009. Kevad ja suvi ja. Tallinn: Varrak.
Ürt, Julius 2004. Vaimueliidi lapsed. – Eesti Päevaleht 30. I.