PDF

The poetics of ambivalence

https://doi.org/10.54013/kk758a11

Keywords: poetics, ambivalence, game, performativity, Theatre NO99

The article investigates the double nature of arts and the related poetics of ambivalence. Similarly to other forms of play, arts are simultaneously operating at two levels: at the symbolic level of play and the non-symbolic level of reality. The intentional strategy of playing at these levels simultaneously causes ambivalence of meanings and affects and has a strong transgressive potential.

The article is divided into three parts. First, different approaches (Barthes, Alter, Burns, Epner) to the double nature of arts are introduced. In the second part, the term ”ambivalence” and poetics based on the notion are tackled, especially in the framework of reception (Merilai, McConachie, Fischer-Lichte). Finally, three productions from the repertoire of the Theatre NO99 are analysed as examples of the poetics of ambivalence.

When adversative flows of information, expressions or moods cross or intertwine, intentionally or accidentally, ambivalent nodes are created that are supposed to activate different reception and interpretation strategies in the perceiver. When ambivalence is the main poetic means or idea of a work, it represents the poetics of ambivalence. One of the main strategies of the poetics of ambivalence in theatre is playing at the thresholds of different genres and types of theatre or different art forms or at the threshold of art and non-art. The productions of the NO99 offered different experiences of liminality, since they often operated at the threshold of several performative strategies.  

Note that although most of the sources used in the article represent theatre and literary theory, the poetics of ambivalence is also characteristic of other art forms, of games and culture in general and even of existence as understood in existential philosophy.

 

Anneli Saro (b. 1968), PhD, University of Tartu, Institute of Cultural Research, Professor of Theatre Research (Ülikooli 16, 51014 Tartu), anneli.saro@ut.ee

References

Veebivarad

CD = Cambridge Dictionary. https://dictionary.cambridge.org/

MWD = Merriam-Webster Dictionary. https://www.merriam-webster.com/

Kirjandus

Alter, Jean 1990. A Sociosemiotic Theory of Theatre. Philadelphia: University of Penn­sylvania Press.
https://doi.org/10.9783/9781512800050
Barthes, Roland 2007. Tekstimõnu. (Prantsuse vaim.) Tlk Tanel Lepsoo. Tallinn: Varrak.
Burns, Elizabeth 1972. Theatricality. A Study of Convention in the Theatre and in Social Life. London: Longman.
de Beauvoir, Simone 1948. The Ethics of Ambiguity. New York: Citadel Press.
Epner, Eero 2008. Kuidas NO99 Euroopas põõsasse kuses. – Eesti Ekspress 11. VII.
Epner, Luule 2018. Mängitud maailmad. (Heuremata. Humanitaarteaduslikke monograafiaid.) Tallinn-Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.
Epner, Luule; Epner, Eero 2020. Ene-Liis Semperi autorilavastuste hübriidne esteetika. – Kunstiteaduslikke Uurimusi, kd 29, nr 1-2, lk 7-30.
Fauconnier, Gilles; Turner, Mark 2002. The Way We Think: Conceptual Blending and the Mind’s Hidden Complexities. New York: Basic Books.
Fischer-Lichte, Erika 2008. The Transformative Power of Performance: A New Aesthetics. London-New York: Routledge.
https://doi.org/10.4324/9780203894989
Grehan, Helena 2009. Performance, Ethics and Spectatorship in a Global Age. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
https://doi.org/10.1057/9780230234550
Grotowski, Jerzy 2002. Teater ja rituaal. – J. Grotowski, Tekstid aastatest 1965-1969. Tlk Hendrik Lindepuu. Tallinn: Eesti Teatriliit, lk 71-98.
Huizinga, Johan 2004. Mängiv inimene. Kultuuri mänguelemendi määratlemise katse. (Ajalugu. Sotsiaalteadused.) Tlk Mati Sirkel. Tallinn: Varrak.
Karro, Piret 2020. Mida me teeme, kui kasutame sõna “hüsteeria”. – Müürileht 16. III.
Krull, Hasso 1992. Poststrukturalistlikud meetodid kirjanduse käsitlemisel. 4. loeng. – Vikerkaar, nr 7, lk 30-32.
Luik, Hans H. 2018. Ojasoo ja Semper aasta tagasi: NO99 jätkab veel kuus-seitse aastat. – Eesti Ekspress 31. X.
McConachie, Bruce 2008. Engaging Audiences: A Cognitive Approach to Spectating in the Theatre. New York: Palgrave Macmillan.
https://doi.org/10.1057/9780230617025
Merilai, Arne 2003. Pragmapoeetika. Kahe konteksti teooria. (Studia litteraria Estonica 6.) Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.
Saro, Anneli 2006. Kirjandus kui etendus. – Keel ja Kirjandus, nr 2, lk 89-103.
Saro, Anneli 2013. Writing: Exploring the margins of playing and theatricality. – Playing ­Culture – Conventions and Extensions of Performance. Toim Vicki Ann Cremona, Rikard Hoogland, Gay Morris, Willmar Sauter. Amsterdam-New York: Rodopi, lk 105-118.
Saro, Anneli 2014. Reaalsuse re/presenteerimise strateegiad etenduskunstides. – Methis. ­Studia humaniora Estonica, nr 14, lk 55−71.
Schechner, Richard 2002. Performance Studies. London-New York: Routledge.
Schwind, Klaus 1997. Theater im Spiel – Spiel im Theater. – Weimerer Beiträge, kd 43, nr 3, lk 419-443.
Stanislavski, Konstantin 2017. Näitleja töö rolliga. Materjale raamatu jaoks. Tlk Maiga Varik, Peeter Raudsepp. Tallinn: Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Lavakunstikool, Eesti Teatri­liit.
Tamm, Marek 2020. Kas ja mis mõju avaldas “Ühtse Eesti suurkogu”? – Postimees 16. V.
TEA = TEA Entsüklopeedia. Kd 2: Alžiir-Aruba. Tallinn: TEA Kirjastus, 2009.
Tuch, Boriss 2008. Toruni “Kontakt 2008”. Me olime kolmandad, kuid missuguses selts­konnas! – Teater. Muusika. Kino, nr 12, lk 28-35.
Vaarik, Daniel 2020. JUUBELILUGU! 10 aastat Ühtse Eesti suurkogust – etendus, mis ei tahtnud lõppeda. – Õhtuleht 8. V.
Ühtne 2010 = Ühtne Eesti pressikonverents 24. III, https://www.youtube.com/watch?v=­30eHIPREIqo (13. V 2020).
ГЭП = ГЭП ehk Garjatšije estonskije parni. Teater NO99 koduleht. https://no99.ee/lavastused/no88-gep-ehk-garjatsije-estonskije-parni (5. VIII 2020).