Personal letters as literature

Raimond Kaugver. Kirjad Sigridile. Sõjatandrilt ja vangilaagrist 1944–1949. Compiled by Eneken Laanes. Tallinn: Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, 2020. 339 lk.