PDF

On the semantics of the late poetry by Martin Lipp

Martin Lipp. Hilised õied. Luuletused 1910–1918. Kogutud ja korraldatud tormi päivil 1919. a. jaanuari kuul. Tartu: EELK Nõo Püha Laurentsiuse kogudus, 2021. 431 lk.