Arne Merilai

Poetics is in genes: A manifesto

Lucian

The consonants at law – Sigma vs. Tau, in the court of the seven vowels

Neeme Näripä

The consonants at law by Lucian of Samosata – a joke or what?

Janika Päll

A pair of fading disciplines – the art of phrasing based on the art of thinking: The emergence of rhetoric and the poetics of philosophy in Greece and their lingering in other places

Kadri Novikov

Repeating repetitions: Rendering figures of repetition in Estonian translations of Greek novels

Urmas Nõmmik

The strophic structure of ancient Hebrew affective and reflective distress poetry, on the example of the speeches of Job

Rebekka Lotman, Maria-Kristiina Lotman

The poetics of young Jaan Bergmann: Poetic art as pleasure and instruction

Arne Merilai

Poetics of the Estonian novell (classic short story)

Joosep Susi

The conflict between lyric and autobiographical

Kerri Kotta

Text and performance in sound poetry: Eesti by Jaan Malin

Anneli Saro

The poetics of ambivalence

Andreas Kalkun, Kersti Lust

Rural prostitutes as reflected in folklore and court materials

Maarja Helena Meriste

Analysis is tenderness

On Estonian literary criticism in 2019–2020

Piia Taremaa

Motion verbs along the horizontal and vertical axes

A sorting experiment

Peeter Olesk

Dialecticity in Harald Peep’s literary studies

Jan Kaus

Invisible Helsinki

Kjell Westö’s poetics of space

Inga Sapunjan

Contradictions in the depiction of Stalinist time in contemporary prose

The motive of meeting

Johanna Kiik

Adaptation of the neoclassical prefixes super-, hüper-, mega- and ultra- in Estonian

Aado Lintrop

From a Mansi creation song to the Estonian bird of creation

Indrek Ojam

Dissolution of storytelling and scenic representation in Ene Mihkelson’s prose

Jüri Viikberg

Numerals and counting in Estonian

Mihhail Trunin

“A Jew who came to Estonia”

Juri Lotman’s reception in the Estonian literary landscape

Anu Korb

Names and nicknames of Siberian Estonians

Heiki-Jaan Kaalep

The base form and other forms of Estonian verb

Tõnu Tannberg

“The Writers Union has not yet been able to unite all”

Addenda to the founding of the Estonian Soviet Writers Union from 1943 through 1946 

Leo Luks

Radical homelessness in Ene Mihkelson’s poetry

Kristiina Ross, Inna Põltsam-Jürjo

Estonian language in 17th and 18th century church administrative documents

Peeter Tinits, Jane Klavan, Liina Lindström

Digital humanities in Estonia

Indrek Ibrus, Maximilian Schich, Marek Tamm

From digital humanities to cultural data analytics

Artjoms Šeļa

Differences, distances and fingerprints

The fundamentals of stylometry and multivariate text analysis

Maarja Helena Meriste

Distant reading of literary language

Developing a ­methodology using quotations as an example

Maarja Ojamaa, Peeter Torop, Aleksandr Fadeev, Alexandra Milyakina, Merit Rickberg

Digital reading and humanities education

Margit Langemets, Kristina Koppel, Jelena Kallas, Arvi Tavast

From a collection of dictionaries to a language portal

Maarja-Liisa Pilvik, Helen Plado, Liina Lindström

Dialects, variation and corpus data

Position of the negation word in Võru and Seto

Fred Puss

Changing Kakason to Kaljula

Analysing database of Estonianizing surnames

Ulrike Plath, Priit Raudkivi, Kaarel Vanamölder, Krister Kruusmaa, Anna Helena Liiv

Kann man das Klima kodieren?

Zur digitalen Wende in der historischen Klimaforschung in Estland

Jaak Urmet, Kristi Viiding

Newly discovered samples of 17th-century Estonian poetry

Meelis Friedenthal

Early modern disputation: conduct, structure and topics

Kairit Kaur

On ”The Poems of Ossian” and Baltic German Ossianism. Part 1

Lydia Risberg, Margit Langemets

The problem of paronyms in Estonian

Kristel Rattus, Anu Järs

Soviet-time travelling experience in biographical narratives

Tiina Paet, Lydia Risberg

Recommendations for the meanings of foreign words and their presentation in the EKI Combined Dictionary

Kairit Kaur

On „The Poems of Ossian” and Baltic German Ossianism. Part II

Kristiina Praakli, Taavi Pae

Das Õ

Ene Vainik

The changing mind

A comparison of word associations gathered in the years 1973–1974 and 2016–2018

Words

Lembit Vaba

Whence the name Sipsik for a favourite Estonian ragdoll character? 

Vilja Oja

A unique term for malt

Enn Ernits

New dates about the origin of the place name Tartu

Meeli Sedrik

Estonian names for a flat cap

Lydia Risberg

Kostuma and kostma

A century’s journey to synonym

INTERVIEW

Helle Metslang

Asta Õim interviewed on figurative Estonian

Jaak Tomberg

The speech acts of a professor

Arne Merilai 60

Leena Kurvet-Käosaar, Maarja Hollo

Estonian life stories making up a Big Narrative of Estonia

An interview with Rutt Hinrikus

Focus

Liina Lindström

Language planning in our lives 

Reili Argus, Annika Hussar, Airi Männik

Once more on dictionaries, language planning and editing

Hannes Vallikivi

Language choice in the doctoral dissertations by native Estonian PhD students of the University of Tartu

Tiit Hennoste

What is Estonian literature? 

Discussion

Enn Ernits

Once more on an Estonian double verse by Joachim Salemann

Books

Ene Vainik

A foul-mouthed folk: On the publication of a two-volume collection of Estonian sayings

Eesti kõnekäänud I–II. (Monumenta Estoniae antiquae VII. Phrasia Estonica I.) Toimetaja Asta Õim. Tartu: EKM Teadus­kirjastus, 2020. 1148 lk, 1150 lk.

Jaanus Vaiksoo

August Gailit – from a Latvian correspondent to an Estonian writer

August Gailit. Siis tuli sõda. (Eesti mõtte­lugu 145.) Koostanud Hando Runnel. Tartu: Ilmamaa, 2019. 536 lk.

Epp Lauk

A monumental monograph by Krista Aru on Jaan Tõnisson as statesman and journalist

Krista Aru. Jaan Tõnisson – rahvajuht ja riigivanem. 1. ja 2. osa. (Riigivanemad 3–4.) Tartu: Rahvusarhiiv, 2019. 991 lk (511+480 lk).

Brita Melts

Annotations

Kadri Tüür

Free thinking can make difficult reading

Hasso Krull. Imelihtne tulevik. Manifeste ja mõtisklusi 1995–2009. (Vabamõtlejad 1.) Tartu: Vabamõtleja, 2020. 198 lk.

Arno Oja

Clarifying classic poetry

Gustav Suits. Nii tuli õhtu. Compiled by Mart Velsker. Tallinn: Tänapäev, 2020. 339 lk.

Sirje Olesk

Personal letters as literature

Raimond Kaugver. Kirjad Sigridile. Sõjatandrilt ja vangilaagrist 1944–1949. Compiled by Eneken Laanes. Tallinn: Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, 2020. 339 lk.

Johanna Ross

An earnest prophet of the intolerable

Elo Viiding. Mina kõnelen kirjandusest (Tekste aastatest 2009–2019). Tallinn: Tuum, 2020. 140 lk.

Aira Võsa

The 250th anniversary album of Karl Morgenstern

Qui vult, potest. Karl Morgenstern 250. Compiled by Jaanika Anderson. Editors Janika Päll, Jaanika Anderson, Moonika Teemus, Ivo Volt. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2020. 350 lk.

Heiki-Jaan Kaalep

A monograph on inflection in standard Estonian

Annika Viht, Külli Habicht. Eesti keele sõnamuutmine. (Eesti keele varamu 4.) Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2019. 438 lk.

Janika Kronberg, Ene-Reet Soovik, Paul Raud, Johanna Ross, Piret Norvik, Vivian Siirman

Annotations

Meelis Friedenthal

Fandom and how it took root in Estonia

Fändomi sünd. Artikleid ulmekirjandusest. Compiled by Veiko Belials and Joel Jans. Tartu: Eesti Ulmeühing, 2020. 520 lk.

Mihkel Kunnus

A liberated mind turning to body

Sirje Kiin. Kirjanduse vabadus ja vabaduse kirjandus. Artikleid, sõnavõtte ja (sise)arvustusi 1977–2019. (Studia litteraria Estonica 20.) Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2019. 445 lk.

Õnne Kepp

Collected poems by Ernst Enno in Lauri Sommer’s fine arrangement

Ernst Enno. Imelikku rada pikka. Koostanud Lauri Sommer. Tallinn: Tänapäev, 2020. 272 lk.

Brita Melts, Janika Kronberg

Annotations

Mart Velsker

Successfully fitting together different genres, styles and usages

Lauri Sommer. Lõputu soovid. Tallinn: Menu, 2020. 136 lk.

Elle-Mari Talivee

A fool’s errand

Tauno Vahter. Pikaajaline kokkusaamine. Tallinn: Tänapäev, 2020. 183 lk.

Riho Grünthal

A thorough overview of Estonian dialects

Jüri Viikberg. Eesti murrete grammatika. (Eesti keele varamu VIII.) Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2020. 360 lk.

Johanna Ross, Maria-Maren Linkgreim, Vivian Siirman

Annotations

Merlin Kirikal

How to accumulate a novel

Kaur Riismaa. jaanalind kägu kajakas. Tallinn: Vihmakass ja Kakerdaja, 2021. 508 lk.

Tiit Hennoste

Even an expatriate passing over a rock will leave a mark: Kalju Lepik’s life in literature

Kalju Lepik. Vaid üks eesti kirjandus. Mälestusi, arvustusi, kõnesid ja vestlusi. Tallinn: EKSA, 2020. 575 lk.

Vivian Siirman

Annotations

Cornelius Hasselblatt

Another step in the rehabilitation of Jannsen

Rein Veidemann. Lunastatud. Romaan eestlaste Ristija Johannesest ning teest tema äratundmiseni. Tallinn: EKSA, 2020. 188 lk.

Ott Heinapuu

How to learn dream language

Jaan Sudak. Mia nägi unõs...… Uni ja unenäod eesti rahvapärimuses. Tallinn: Varrak, 2021. 295 lk.

Janika Kronberg

Annotations

Inna Leitsalu. Piiritu igatsus. Nikolai Baturini kirjad Innale. Tallinn: Eesti Raamat, 2021. 272 lk.

Jaak Urmet

A book on the life and works of Aimée Beekman

Sirly Hiiemäe. Ja kõik läheb mööda. Kirjanik Aimée Beekman. Tallinn: Eesti Raamat, 2021. 190 lk.

Martin Ehala

An aristocrat watching a caged elephant

Mihkel Mutt. Maailmas peegelduv veetilk. Arutlusi Eestist, kultuurist, ajaloost. (Eesti mõttelugu 155.) Tartu: Ilmamaa, 2020. 334 lk.

Piret Lotman

A Tallinn romance

Martin Klöker. Caspar und Catharina. Eine Revaler Liebe in Briefen des 17. Jahr­hunderts. (Baltische literarische Kultur, Band 2.) Berlin: LIT Verlag, 2020. 352 lk.

Peeter Olesk

Villem Ernits observed from near and far

Villem Ernits. Koostaja Ott Kurs. Rupsi: Liivi Muuseum, 2021. 118 lk.

Enn Ernits

The primer of Ludza Estonian and more

Uldis Balodis. Lutsi kiele lementar. Ludzas igauņu valodas ābece. [Ludza:] LU Lībie­šu institūts un Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka, 2020. 232 lk.

Brita Melts

Annotations

Joosep Susi

Straddling between poetry and philosophy

Mart Kangur. Armkude. Tallinn: Sõna­hulgus, 2021. 72 lk; Mart Kangur. Kellegi teisena. Tallinn: Sõnahulgus, 2021. 80 lk.

Siim Lill

Probing the dreamlife

Eva Koff. Kirgas uni. Tallinn: Härra Tee & proua Kohvi, 2021. 264 lk.

Eneken Laanes

New addenda to the writer´s image of Jaan Kross, plus some clear cut stories about the women around him

Jaan Kross. Kallid krantsid. Kirjad vangi­laagritest ja asumiselt Siberist 1946–1954. Koostanud ja kommenteerinud Eerik-Niiles Kross. Tallinn–Tartu–Brüssel: Eesti Üliõpilaste Seltsi Kirjastus, 2021. 976 lk.

Ave Mattheus

The Baltic unity of fate: on the monograph History of Baltic literary culture I

Balti kirjakultuuri ajalugu I. Keskused ja kandjad. Koostanud Liina Lukas. Autorid Vahur Aabrams, Meelis Friedenthal, Tiina-Erika Friedenthal, Katre Kaju, Tiina Kala, Kairit Kaur, Martin Klöker, Lea Leppik, L. Lukas, Anu Mänd, Pärtel Piirimäe, Ulrike Plath, Aivar Põldvee, Tiiu Reimo, Aiga Šemeta, Jaan Undusk, Kristi Viiding. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2021. 304 lk.

Santeri Junttila, Petri Kallio

The Estonian language has gone down in history

Külli Prillop, Karl Pajusalu, Eva Saar, Sven-Erik Soosaar, Tiit-Rein Viitso. Eesti keele ajalugu. (Eesti keele varamu VI.) Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2020. 420 lk.

Brita Melts

Annotations

Reviews

KK 1-2/2021

REVIEW

Toomas Haug

A sentimental ’debtor to life’

In memoriam August Eelmäe (28. X 1931 – 7. XII 2020) 

KK 3/2021

Review

Elle-Mari Talivee

Reflections of Linda Vilde´s life cycle exhibited at Eduard Vilde´s Museum

Jüri Viikberg

In memoriam Helmi Neetar (29/01/1934 – 01/02/2021)

Triinu Laan

Audio materials of Võru (regional) language at www.helüait.ee

KK 4/2021

Review

KK 5/2021

REVIEW

KK 6/2021

REVIEW

KK 7/2021

REVIEW

Johanna Ross

The grand old man of metacritique

Rein Veidemann 75

Marju Lauristin

How to perpetuate the memory of Jaan Kaplinski

KK 10/2021

REVIEW

KK 11/2021

Review

KK 12/2021

REVIEW