Search
|
ee
PDF

Ferdinand’s successors

Foreword

References

Berta. Eesti rahvakalendri tähtpäevade andmebaas. Rebaseks löömine (rebaste ristimine, rebaste retsimine, rebaste pidu, jukude pidu) – oktoober. http://www.folklore.ee/Berta/tahtpaev-rebased.php (20. I 2019).

N a g e l, Veronika 2006. Hariduspoliitika ja üldhariduskorraldus Eestis aastatel 1940–1991. (Sotsiaalteaduste dissertatsioonid 22.) Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus.

P i l v e, Eli 2013. Nõukogude noorte kasvatamisest paberil ja tegelikkuses. Ideoloogiline ajupesu Eesti NSV kooli(tunni)s 1953–1991. – Tuna, nr 3, lk 82–100; saadaval ka http://www.mnemosyne.ee/old/wp-content/uploads/2014/04/Eli_Pilve_-_Noukogude_noore_kasvatus.pdf, lk 1–19.

R o s s, Eevi (koost ja toim) 2005. F. J. Wiedemanni keeleauhind 1989–2003. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.

R o s s, Eevi 2008. F. J. Wiedemanni keeleauhind ja selle laureaadid. – Emakeelne Eesti, emakeelne Euroopa. Koost Urmas Sutrop, Jüri Valge. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, lk 17–26.

R o s s, Eevi 2013. Tagasi minevikku. – Ferdinand Johann Wiedemanni keele­auhind 25. Koost Jüri Valge. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, lk 21–38.

R ä t s e p, Huno 2008. Akadeemik Ferdinand Johann Wiedemann ja eesti keel. – Emakeelne Eesti, emakeelne Euroopa. Koost Urmas Sutrop, Jüri Valge. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, lk 27–34.

S i l d, Jüri, S i l d, Irma 2013. Keeleauhind meie elus. – Ferdinand Johann ­Wiedemanni keeleauhind 25. Koost Jüri Valge. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, lk 11–19.

T e n d e r, Tõnu 2018. Maine asi. Eesti keele maine ja selle kujundamine. Ettekanne  J. V. Veski päeval „Kuidas elad, eesti keel?” 27. VI 2018 TÜ peahoone J. V. Veski auditooriumis.